kacířství, hereze

štítky

42 knih


Sýr a červi 85% Sýr a červi 2000, Carlo Ginzburg

Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Na podkladě dochované archivní dokumentace inkvizičního procesu nám autor přibližuje obraz lidové kultury venkovského prostředí v období raného novověku. Ukázka seriózního mode... více


Xenos 87% Xenos 2013, Dan Abnett

Myšlení plodí kacířství. Kacířství plodí trest. Inkvizice se pohybuje mezi lidmi jako mstivý stín a s nekompromisní nemilosrdností drtí všechny nepřátele lidstva. Inkvizitor Eisenhorn se snaží znovu získat tajemný text s... více


Kacířův učeň 91% Kacířův učeň 2021, Ellis Peters (p)

KDYŽ SE DOBRÉ ÚMYSLY VE ZLÉ ČINY OBRÁTÍ… Elave, mladý písař Williama z Lythwoodu, se vrací z pouti do Svaté země s pochmurným posláním – má za úkol dovézt tělo svého pána do rodného kraje, pohřbít ho v opatství svatéh... více
Církevní dějiny - Antika a středověk 92% Církevní dějiny - Antika a středověk 2013, Václav Drška

Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání cír... více


Kacířská kniha 80% Kacířská kniha 2015, Erich von Däniken

Celosvětově proslulý autor zpochybňuje mýty, z nichž se zrodila největší náboženství - židovské, křesťanské, buddhistické - a přímo z jejich posvátných spisů dokládá, že nepopisují nadpřirozená zjevení či hovory s bohy, ... více


Středověká hereze 91% Středověká hereze 2000, Malcolm Lambert

Rozsáhlá monografie předního anglického medievalisty sleduje vznik heretického hnutí a myšlení ve středověké křesťanské Evropě. Stěžejní část knihy představuje analýza rozvoje valdenství a katarství v západoevropském... více


„Křížová výprava“ proti albigenským 91% „Křížová výprava“ proti albigenským 2014, Jörg Oberste

Křížová výprava proti albigenským představuje jeden z prvních příkladů systematického boje křesťanské většiny proti křesťanské herezi, jež ohrožovala středověkou společnost v jejích samotných základech. Německý histor... více


Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324 88% Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324 2005, Emmanuel Le Roy Ladurie

Autor na základě inkvizičních protokolů z přelomu 13.–14. století rekonstruuje osudy katarské vesnice. Využívá přitom historické i antropologické metody a líčí život středověkých vesničanů ve všech jeho bizarních podobác... více


Tajemství templářů 77% Tajemství templářů 2006, Lynn Picknett

Podtitul: Tajní strážcové pravdy o skutečné totožnosti Ježíše Krista Populárně naučná kniha o tajemství svatého grálu, starých křesťanských sektách a Leonardu da Vincim, která odhaluje kořeny a pravou tvář křesťanstv... více


Největší hereze 85% Největší hereze 2007, David Zbíral

Podtitul: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy Kniha je věnována problematice počátků, rozvoje a doktrinální podoby katarské herze. Autorem v ní detailním způsobem sleduje konstruován... více


Inkvizice a středověká společnost 92% Inkvizice a středověká společnost 2008, James B. Given

Moc, kázeň a odpor v Languedocu Téma inkvizice zpracoval J.B. Given velmi nestranným způsobem. Na několika místech se dokonce zdá, jakoby autor stranil inkvizitorům. Je si však dobře vědom důsledků soudní procedury ... více


Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách 86% Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách 2009, Václav Černý

Kniha Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách je druhým vydáním původní antologie starofrancouzských historických a memoárových textů, které před téměř půlstoletím vybral, přeložil a pečlivě okoment... více


Kataři: Život a smrt jedné křesťanské církve 89% Kataři: Život a smrt jedné křesťanské církve 2001, Anne Brenon

Albigenští, kataři, Dobří mužové, bogomilové, „čistí“ nebo jak ještě jinak můžeme nazvat náboženské hnutí, které se rozšířilo na mnoha místech Evropy v průběhu vrcholného středověku, jsou stále ještě provázeni mnohými há... více


Stručné dějiny kacířství 53% Stručné dějiny kacířství 2006, Gillian Rosemary Evans

Tato stručná, přesto přehledná a srozumitelná publikace pojednává o problematice kacířství, schizmatu a názorových rozkolů v posledních dvou tisíciletích křesťanského období. Nabízí výčet nejrůznějších heretických směrů ... více


Válka proti Albigenským 88% Válka proti Albigenským 1979, Jean Pierre Cartier

Kniha francouzského novináře Cartiera se zaobírá hnutím katarů, zvaných též albigenští a křižáckým tažením proti nim. Křižácké taženi francouzského severu proti hospodářsky a kulturně vyspělému francouzskému jihu pod zá... více


Čeští světci a kacíři 86% Čeští světci a kacíři 2006, Jan Bauer

Netradičně pojaté příběhy světců a zemských patronů autor doplnil vypravováním o českých kacířích. S podivem zjišťujeme, že třeba svatý Václav a svatý Jan Nepomucký měli s Janem Husem a Janem Želivským více společného, n... více


Středověká setkání s „jinými“ 73% Středověká setkání s „jinými“ 2011, Jana Valtrová

Podtitul: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici ve středověkých misionářských zprávách o Asii Autorka ve své knize analyzuje zprávy středověkých cestopisů, jejichž autory jsou významní evropští misionáři (Jan Pla... více


Církev a blouznivci: Historie sektářství a bludařství 63% Církev a blouznivci: Historie sektářství a bludařství 2000, Josef Váchal

Vzhledem k tomu, že informace o většině „kacířských“ sekt byly tak či onak v naší nedávné minulosti širší čtenářské obci prakticky nedostupné, vždyť kde bylo možno dočíst se kupříkladu o hnutí Katarů, stává se kniha, jej... více


Traktát o třech podvodnících 80% Traktát o třech podvodnících 2011, Georges Minois

Už od 13. století, v době, kdy se naplno rozpoutal konflikt mezi papežem a císařem, se mluví o existenci kacířského spisu, který odsuzuje Mojžíše, Ježíše a Mohameda jako tři podvodníky a manipulátory, kteří používali fal... více


Valdenští: evropský rozměr jejich vzdoru 90% Valdenští: evropský rozměr jejich vzdoru 1991, Amedeo Molnár

Valdenští patřili mezi první skupiny lidí v Evropě, které měly překlad Písma svatého. Staletí před reformací vlastnili v rukopisech překlad Bible ve svém mateřském jazyce. Měli ryzí a nefalšovanou pravdu, a proto se stal... více