náboženské války

štítky

40 knih


Nepokojná léta: Historie třicetileté válkyNepokojná léta: Historie třicetileté války2000, Peter Englund

Kniha švédského historika je ojedinělým pokusem o vylíčení dějin třicetileté války propojením "velkého příběhu" neosobní války s osudy Erika Jönssona Dahlberha, umělce, vojenského inženýra a válečníka - jehož d... více


Křižáci ve Svaté zemiKřižáci ve Svaté zemi1996, Miroslav Hroch

Kniha osvědčených autorů přibližující historické pozadí, motivy a vývoj křižáckých výbojů ve Svaté zemi, které započali první křížovou výpravou na konci 11. století. Popisuje následující křížové výpravy, zachycuje vznik,... více


Simplicius Simplicissimus : kronika třicetileté válkySimplicius Simplicissimus : kronika třicetileté války1959, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (1668, rozšířeno 1669, přepracováno 1671, Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch) je pikareskní román německého spisovatele Hanse Jakoba Christoffela von Grimmelshausena, považova... více
První křížová výprava 1096-1099: Dobytí Svaté zeměPrvní křížová výprava 1096-1099: Dobytí Svaté země2007, David Nicolle

Velmi přehledný popis cílů a průběhu první křižové výpravy (1096-1099) doplněný mnoha ilustracemi a fotografiemi. Autor, britský historik a odborník na islámské dějiny a umění, popisuje příčiny a průběh tažení. Všímá si... více


Bůh tomu chce: Češi a Moravané na III. křížové výpravě do Svaté zeměBůh tomu chce: Češi a Moravané na III. křížové výpravě do Svaté země1998, Karl von Wetzky

Ve své knize autor odhaluje na základě historických dokumentů a studia pramenů málo známou kapitolu z dějin křížových tažení - účast českého vojska na Třetí křížové výpravě, vyhlášené papežem Řehořem VIII. v roce 1197.... více


Války pro víru (1526–1588)Války pro víru (1526–1588)2017, Jiří Kovařík

Bitvy a osudy válečníků I. 1526–1588. První svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na tetralogii Rytířské bitvy a osudy rokem 1526 a bitvou u Moháče, v níž zemřel český a uherský král Ludvík Jagellonský. Pokra... více


Třicetiletá válka a evropské krize 17. stoletíTřicetiletá válka a evropské krize 17. století1970, Josef Polišenský

23. května 1618 začalo pražskou defenestrací české stavovské povstání proti Habsburkům. To byl signál k dlouholetému úpornému zápasu, jehož konec se zdál být v nedohlednu. A skutečně, trvalo celých třicet let, než si moh... více


Sen o odplatě: Dramata třicetileté válkySen o odplatě: Dramata třicetileté války2005, Radek Fukala

Spletité a nesmírně dramatické události dějin třicetileté války změnily skoro celou Evropu. Dlouhá léta bitev, sporů, diplomatických jednání, intrik, porážek a vítězství si vybrala krutou daň. S jejím doposud neznámým pr... více


Třicetiletá válka (1618–1648)Třicetiletá válka (1618–1648)2018, Jiří Kovařík

Bitvy a osudy válečníků III. 1618–1648 Třetí svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Války pro víru i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy a obsahově do značné míry také na díl druhý, nazvaný Boje o trůny.... více


Dějiny křížových výpravDějiny křížových výprav2013, Hans Eberhard Mayer

Dějiny křížových výprav z pera německého historika H. E. Mayera představují dnes již klasickou práci věnovanou politických, hospodářským a kulturním dějinám středověkých kruciát. Mayer v ní detailně sleduje zrození myšle... více


Křížové výpravy očima arabských kronikářůKřížové výpravy očima arabských kronikářů2010, * antologie

Výběr z kronik sedmnácti arabských historiků (např. Ibn al-Athír, Bahá'-ad-Dín, Abú Šámá, Abú 'l-Fidá', Usáma ibn Munkiz, Ibn al-Qalánisí, Kamal-ad-Dín, Ibn Wásil či Maqrízí) líčí události spjaté s křížovými výpravami a ... více


Křížové výpravy ve světle soudobých kronikKřížové výpravy ve světle soudobých kronik1982, Věra Hrochová

Kniha podává přehled politického a sociálního vývoje 12.–13. stol. více


„Křížová výprava“ proti albigenským„Křížová výprava“ proti albigenským2014, Jörg Oberste

Křížová výprava proti albigenským představuje jeden z prvních příkladů systematického boje křesťanské většiny proti křesťanské herezi, jež ohrožovala středověkou společnost v jejích samotných základech. Německý histor... více


Pád Akkonu 1291 – Krvavý zánik křižáckých státůPád Akkonu 1291 – Krvavý zánik křižáckých států2010, David Nicolle

Podtitul: Krvavý zánik křižáckých států Průběh tažení mamlúckých vojsk proti zbytkům křižáckých států na Blízkém východě. Dramatický popis pádu jedné z posledních křesťanských pevností ve Svaté zemi - přístavního měs... více


Svaté války: Dějiny křížových výpravSvaté války: Dějiny křížových výprav2012, Christopher Tyerman

Významný oxfordský historik nabízí ve svých souborných dějinách tzv. klasických křížových výprav doby vrcholného středověku širokou škálu možných přístupů k tomuto fenoménu. Autor ukazuje, jak se v průběhu 200 let proměn... více


1