náboženské války

štítky

46 knih


Nepokojná léta: Historie třicetileté války 95% Nepokojná léta: Historie třicetileté války 2000, Peter Englund

Kniha švédského historika je ojedinělým pokusem o vylíčení dějin třicetileté války propojením "velkého příběhu" neosobní války s osudy Erika Jönssona Dahlberha, umělce, vojenského inženýra a válečníka - jehož deník poslo... více


Křižáci ve Svaté zemi 91% Křižáci ve Svaté zemi 1996, Miroslav Hroch

Kniha osvědčených autorů přibližující historické pozadí, motivy a vývoj křižáckých výbojů ve Svaté zemi, které započali první křížovou výpravou na konci 11. století. Popisuje následující křížové výpravy, zachycuje vznik,... více


Simplicius Simplicissimus : kronika třicetileté války 77% Simplicius Simplicissimus : kronika třicetileté války 1959, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (1668, rozšířeno 1669, přepracováno 1671, Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch) je pikareskní román německého spisovatele Hanse Jakoba Christoffela von Grimmelshausena, považova... více
Války pro víru (1526–1588) 90% Války pro víru (1526–1588) 2017, Jiří Kovařík

Bitvy a osudy válečníků I. 1526–1588. První svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na tetralogii Rytířské bitvy a osudy rokem 1526 a bitvou u Moháče, v níž zemřel český a uherský král Ludvík Jagellonský. Pokra... více


Bůh tomu chce: Češi a Moravané na III. křížové výpravě do Svaté země 81% Bůh tomu chce: Češi a Moravané na III. křížové výpravě do Svaté země 1998, Karl von Wetzky

Ve své knize autor odhaluje na základě historických dokumentů a studia pramenů málo známou kapitolu z dějin křížových tažení - účast českého vojska na Třetí křížové výpravě, vyhlášené papežem Řehořem VIII. v roce 1197. více


Třicetiletá válka a evropské krize 17. století 78% Třicetiletá válka a evropské krize 17. století 1970, Josef Polišenský

23. května 1618 začalo pražskou defenestrací české stavovské povstání proti Habsburkům. To byl signál k dlouholetému úpornému zápasu, jehož konec se zdál být v nedohlednu. A skutečně, trvalo celých třicet let, než si moh... více


První křížová výprava 1096-1099: Dobytí Svaté země 78% První křížová výprava 1096-1099: Dobytí Svaté země 2007, David Nicolle

Velmi přehledný popis cílů a průběhu první křižové výpravy (1096-1099) doplněný mnoha ilustracemi a fotografiemi. Autor, britský historik a odborník na islámské dějiny a umění, popisuje příčiny a průběh tažení. Všímá si... více


Sen o odplatě: Dramata třicetileté války 87% Sen o odplatě: Dramata třicetileté války 2005, Radek Fukala

Spletité a nesmírně dramatické události dějin třicetileté války změnily skoro celou Evropu. Dlouhá léta bitev, sporů, diplomatických jednání, intrik, porážek a vítězství si vybrala krutou daň. S jejím doposud neznámým pr... více


Třicetiletá válka (1618–1648) 95% Třicetiletá válka (1618–1648) 2018, Jiří Kovařík

Bitvy a osudy válečníků III. 1618–1648 Třetí svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Války pro víru i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy a obsahově do značné míry také na díl druhý, nazvaný Boje o trůny.... více


Dějiny křížových výprav 86% Dějiny křížových výprav 2013, Hans Eberhard Mayer

Dějiny křížových výprav z pera německého historika H. E. Mayera představují dnes již klasickou práci věnovanou politických, hospodářským a kulturním dějinám středověkých kruciát. Mayer v ní detailně sleduje zrození myšle... více


Křížové výpravy očima arabských kronikářů 93% Křížové výpravy očima arabských kronikářů 2010, * antologie

Výběr z kronik sedmnácti arabských historiků (např. Ibn al-Athír, Bahá'-ad-Dín, Abú Šámá, Abú 'l-Fidá', Usáma ibn Munkiz, Ibn al-Qalánisí, Kamal-ad-Dín, Ibn Wásil či Maqrízí) líčí události spjaté s křížovými výpravami a ... více


Svaté války: Dějiny křížových výprav 98% Svaté války: Dějiny křížových výprav 2012, Christopher Tyerman

Významný oxfordský historik nabízí ve svých souborných dějinách tzv. klasických křížových výprav doby vrcholného středověku širokou škálu možných přístupů k tomuto fenoménu. Autor ukazuje, jak se v průběhu 200 let proměn... více


Křížové výpravy ve světle soudobých kronik 93% Křížové výpravy ve světle soudobých kronik 1982, Věra Hrochová

Kniha podává přehled politického a sociálního vývoje 12.–13. stol. více


„Křížová výprava“ proti albigenským 91% „Křížová výprava“ proti albigenským 2014, Jörg Oberste

Křížová výprava proti albigenským představuje jeden z prvních příkladů systematického boje křesťanské většiny proti křesťanské herezi, jež ohrožovala středověkou společnost v jejích samotných základech. Německý histor... více


Průvodce třicetiletou válkou 88% Průvodce třicetiletou válkou 2018, Martin Pitro

Populárně-naučná publikace pro širokou veřejnost přináší čtivou a srozumitelnou formou informace o třicetileté válce, která v 17. století zdevastovala podstatnou část evropského kontinentu včetně českých zemí. Autoři si ... více


Pád Akkonu 1291 – Krvavý zánik křižáckých států 80% Pád Akkonu 1291 – Krvavý zánik křižáckých států 2010, David Nicolle

Podtitul: Krvavý zánik křižáckých států Průběh tažení mamlúckých vojsk proti zbytkům křižáckých států na Blízkém východě. Dramatický popis pádu jedné z posledních křesťanských pevností ve Svaté zemi - přístavního měs... více


Válka proti Albigenským 89% Válka proti Albigenským 1979, Jean Pierre Cartier

Kniha francouzského novináře Cartiera se zaobírá hnutím katarů, zvaných též albigenští a křižáckým tažením proti nim. Křižácké taženi francouzského severu proti hospodářsky a kulturně vyspělému francouzskému jihu pod zá... více


Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? 84% Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? 2013, Radek Fukala

Pohnuté, bouřlivé a vyčerpávající vojensko-politické zápolení mezi znepřátelenými nábožensko-mocenskými tábory první poloviny 17. století dostalo záhy od historiků označení třicetiletá válka (1618-1648). Na tento "všeobe... více


Třetí křížová výprava 1191 – Richard Lví Srdce, Saladin a zápas o Jeruzalém 82% Třetí křížová výprava 1191 – Richard Lví Srdce, Saladin a zápas o Jeruzalém 2008, David Nicolle

Děj knihy nás přivádí na Blízký východ, kam co nevidět dorazí křižácké vojsko, v čele s anglickým králem Richardem Lví Srdce. Jeho cílem je dostat Jeruzalémské království a samotný Jeruzalém z rukou pohanů, konkrétně sul... více


Třicetiletá válka 1618–1648, I. díl: Pod vítězným praporem habsburské moci 87% Třicetiletá válka 1618–1648, I. díl: Pod vítězným praporem habsburské moci 2018, Radek Fukala

Třicetiletá válka 1618–1648: I. díl 1618–1629. Pod vítězným praporem habsburské moci. Třicetiletá válka byla událostí, která s větší, či menší intenzitou zasáhla nejen regiony evropského kontinentu, ale měla ohlas i v z... více