náboženské války

štítky

45 knih


Nepokojná léta: Historie třicetileté války 95% Nepokojná léta: Historie třicetileté války 2000, Peter Englund

Kniha švédského historika je ojedinělým pokusem o vylíčení dějin třicetileté války propojením "velkého příběhu" neosobní války s osudy Erika Jönssona Dahlberha, umělce, vojenského inženýra a válečníka - jehož deník poslo... více


Křižáci ve Svaté zemi 91% Křižáci ve Svaté zemi 1996, Miroslav Hroch

Kniha osvědčených autorů přibližující historické pozadí, motivy a vývoj křižáckých výbojů ve Svaté zemi, které započali první křížovou výpravou na konci 11. století. Popisuje následující křížové výpravy, zachycuje vznik,... více


Simplicius Simplicissimus : kronika třicetileté války 77% Simplicius Simplicissimus : kronika třicetileté války 1959, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (1668, rozšířeno 1669, přepracováno 1671, Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch) je pikareskní román německého spisovatele Hanse Jakoba Christoffela von Grimmelshausena, považova... více
Války pro víru (1526–1588) 93% Války pro víru (1526–1588) 2017, Jiří Kovařík

Bitvy a osudy válečníků I. 1526–1588. První svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na tetralogii Rytířské bitvy a osudy rokem 1526 a bitvou u Moháče, v níž zemřel český a uherský král Ludvík Jagellonský. Pokra... více


Bůh tomu chce: Češi a Moravané na III. křížové výpravě do Svaté země 82% Bůh tomu chce: Češi a Moravané na III. křížové výpravě do Svaté země 1998, Karl von Wetzky

Ve své knize autor odhaluje na základě historických dokumentů a studia pramenů málo známou kapitolu z dějin křížových tažení - účast českého vojska na Třetí křížové výpravě, vyhlášené papežem Řehořem VIII. v roce 1197. více


První křížová výprava 1096-1099: Dobytí Svaté země 78% První křížová výprava 1096-1099: Dobytí Svaté země 2007, David Nicolle

Velmi přehledný popis cílů a průběhu první křižové výpravy (1096-1099) doplněný mnoha ilustracemi a fotografiemi. Autor, britský historik a odborník na islámské dějiny a umění, popisuje příčiny a průběh tažení. Všímá si... více


Třicetiletá válka a evropské krize 17. století 78% Třicetiletá válka a evropské krize 17. století 1970, Josef Polišenský

23. května 1618 začalo pražskou defenestrací české stavovské povstání proti Habsburkům. To byl signál k dlouholetému úpornému zápasu, jehož konec se zdál být v nedohlednu. A skutečně, trvalo celých třicet let, než si moh... více


Třicetiletá válka (1618–1648) 96% Třicetiletá válka (1618–1648) 2018, Jiří Kovařík

Bitvy a osudy válečníků III. 1618–1648 Třetí svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Války pro víru i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy a obsahově do značné míry také na díl druhý, nazvaný Boje o trůny.... více


Sen o odplatě: Dramata třicetileté války 86% Sen o odplatě: Dramata třicetileté války 2005, Radek Fukala

Spletité a nesmírně dramatické události dějin třicetileté války změnily skoro celou Evropu. Dlouhá léta bitev, sporů, diplomatických jednání, intrik, porážek a vítězství si vybrala krutou daň. S jejím doposud neznámým pr... více


Dějiny křížových výprav 88% Dějiny křížových výprav 2013, Hans Eberhard Mayer

Dějiny křížových výprav z pera německého historika H. E. Mayera představují dnes již klasickou práci věnovanou politických, hospodářským a kulturním dějinám středověkých kruciát. Mayer v ní detailně sleduje zrození myšle... více


Křížové výpravy očima arabských kronikářů 92% Křížové výpravy očima arabských kronikářů 2010, * antologie

Výběr z kronik sedmnácti arabských historiků (např. Ibn al-Athír, Bahá'-ad-Dín, Abú Šámá, Abú 'l-Fidá', Usáma ibn Munkiz, Ibn al-Qalánisí, Kamal-ad-Dín, Ibn Wásil či Maqrízí) líčí události spjaté s křížovými výpravami a ... více


Křížové výpravy ve světle soudobých kronik 93% Křížové výpravy ve světle soudobých kronik 1982, Věra Hrochová

Kniha podává přehled politického a sociálního vývoje 12.–13. stol. více


Svaté války: Dějiny křížových výprav 97% Svaté války: Dějiny křížových výprav 2012, Christopher Tyerman

Významný oxfordský historik nabízí ve svých souborných dějinách tzv. klasických křížových výprav doby vrcholného středověku širokou škálu možných přístupů k tomuto fenoménu. Autor ukazuje, jak se v průběhu 200 let proměn... více


„Křížová výprava“ proti albigenským 95% „Křížová výprava“ proti albigenským 2014, Jörg Oberste

Křížová výprava proti albigenským představuje jeden z prvních příkladů systematického boje křesťanské většiny proti křesťanské herezi, jež ohrožovala středověkou společnost v jejích samotných základech. Německý histor... více


Průvodce třicetiletou válkou 87% Průvodce třicetiletou válkou 2018, Martin Pitro

Populárně-naučná publikace pro širokou veřejnost přináší čtivou a srozumitelnou formou informace o třicetileté válce, která v 17. století zdevastovala podstatnou část evropského kontinentu včetně českých zemí. Autoři si ... více


Pád Akkonu 1291 – Krvavý zánik křižáckých států 80% Pád Akkonu 1291 – Krvavý zánik křižáckých států 2010, David Nicolle

Podtitul: Krvavý zánik křižáckých států Průběh tažení mamlúckých vojsk proti zbytkům křižáckých států na Blízkém východě. Dramatický popis pádu jedné z posledních křesťanských pevností ve Svaté zemi - přístavního měs... více


Džihád: Islámská koncepce šíření víry 89% Džihád: Islámská koncepce šíření víry 1997, Miloš Mendel

V historicko-religionistické monografii provádí islamista a arabista Miloš Mendel rekonstrukci džihádu jako jednoho ze základních pojmů islámské věrouky a práva. Na základě rozboru náboženských textů a bohaté literatury ... více


Křižácké výpravy 89% Křižácké výpravy 1973, Alfred Duggan

Formou historické monografie přibližuje nám autor období středověkých dějin nazývané „křižácké války“. Probíhaly v době ohraničené léty 1097 - 1271 v prostředí, které se svými přírodními poměry i svou hmotnou a duchovn... více


Třetí křížová výprava 1191 – Richard Lví Srdce, Saladin a zápas o Jeruzalém 82% Třetí křížová výprava 1191 – Richard Lví Srdce, Saladin a zápas o Jeruzalém 2008, David Nicolle

Děj knihy nás přivádí na Blízký východ, kam co nevidět dorazí křižácké vojsko, v čele s anglickým králem Richardem Lví Srdce. Jeho cílem je dostat Jeruzalémské království a samotný Jeruzalém z rukou pohanů, konkrétně sul... více


Dlouhá válka (1618 - 1648) 83% Dlouhá válka (1618 - 1648) 1996, Arnošt Klíma

Kniha pojednává o Třicetileté válce jako o celoevropském konfliktu 17. století. Hodnotí, co pro koho válka přinesla, komu co vzala. Typické pro historickou tvorbu Arnošta Klímy je nejen převyprávění historie na základě l... více


Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? 90% Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? 2013, Radek Fukala

Pohnuté, bouřlivé a vyčerpávající vojensko-politické zápolení mezi znepřátelenými nábožensko-mocenskými tábory první poloviny 17. století dostalo záhy od historiků označení třicetiletá válka (1618-1648). Na tento "všeobe... více


Prokletá věž: Poslední bitva křižáků o Svatou zemi 95% Prokletá věž: Poslední bitva křižáků o Svatou zemi 2020, Roger Crowley

Její pád zpečetil osud křižáků. Město Akkon bylo poslední velkou pevností křižáků ve Svaté zemi a symbolem jejich moci. Když roku 1291 po šestitýdenním obléhání muslimskými vojsky padlo, dvě staletí trvající historie kř... více


Oheň nás spasí 83% Oheň nás spasí 2019, Kate Mosse

FRANCÚZSKO 1562 V 16. storočí vo Francúzsku zúria náboženské vojny. Odvážna mladá žena a vášnivý prívrženec hugenotov dostanú do rúk vzácnu relikviu a vydajú sa pátrať po dávno pochovanom tajomstve na Puivertskom hrade ... více


Válka proti Albigenským 91% Válka proti Albigenským 1979, Jean Pierre Cartier

Kniha francouzského novináře Cartiera se zaobírá hnutím katarů, zvaných též albigenští a křižáckým tažením proti nim. Křižácké taženi francouzského severu proti hospodářsky a kulturně vyspělému francouzskému jihu pod zá... více


Druhá křížová výprava 1148 – Pohroma před branami Damašku 86% Druhá křížová výprava 1148 – Pohroma před branami Damašku 2010, David Nicolle

Pohroma před branami Damašku. Další z úspěšných titulů, věnovaných z historického pohledu velice významnému tématu, jímž jsou snahy založit na území Blízkého východu křesťanské státy. Druhá křížová výprava byla první vý... více


Křížové výpravy 86% Křížové výpravy 2010, Charles Phillips

Tento bezkonkurenční vizuální průvodce křížovými výpravami, jedinečného hnutí, jež trvale ovlivnilo sociální skladbu středověké Evropy a islámského světa, vám přiblíží porážky španělských Maurů v době reconquisty, křížov... více


Križiaci v Oriente 94% Križiaci v Oriente 1996, Georges Tate

Roku 1095 vyhlasuje pápež Urban II. na koncile v Clermonte krížovú výpravu. Potulní kazatelia sa vydávajú po krajoch Francúzska a vyzývajú ľud. aby sa pripojil ku kruciáde. Skončila sa preň dojemne a nešťastne... Dve ... více


Střet náboženství 80% Střet náboženství 2015, Jean-Paul Roux

Dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století) V současné době snad nemine den, abychom neslyšeli o násilných činech a atentátech spáchaných těmi, jež jsme si navykli nazývat poněkud podivně „fundamentalis... více


Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska 87% Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska 2007, Simona Binková

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska Edice několika středověkých pramenů, které se váží k dobytí Lisabonu křesťany roku 1147, v obecnější rovině k okolnostem reconquisty Iberského poloostrova ve 12. a 13. století. ... více


Třicetiletá válka 1618–1648, I. díl: Pod vítězným praporem habsburské moci 84% Třicetiletá válka 1618–1648, I. díl: Pod vítězným praporem habsburské moci 2018, Radek Fukala

Třicetiletá válka 1618–1648: I. díl 1618–1629. Pod vítězným praporem habsburské moci. Třicetiletá válka byla událostí, která s větší, či menší intenzitou zasáhla nejen regiony evropského kontinentu, ale měla ohlas i v z... více


Nevěřící: Střety křesťanství s islámem v letech 638–2002 90% Nevěřící: Střety křesťanství s islámem v letech 638–2002 2006, Andrew Wheatcroft

Zkáza tureckého loďstva v bitvě u Lepanta 1571 předznamenala úpadek a pád Osmanské říše. Ze všech významných okamžiků vzájemných kontaktů a střetů mezi muslimy a křesťany si Andrew Wheatcroft vybral právě toto námořní st... více


Výpravy v znamení kríža 80% Výpravy v znamení kríža 2011, Jozef Haľko

Praktická príručka pre každého kresťana Je križiacke hnutie čiernym miestom v dejinách Cirkvi? Prečo tiahli státisíce kresťanov oslobodiť Sväté mesto? Pozadie a súvislosti, o ktorých sa často nehovorí… Na obálk... více


Třicetiletá válka 1618 - 1648 95% Třicetiletá válka 1618 - 1648 2005, Eduard Wagner

Kniha je určena pro všechny milovníky historie a válečnictví - v jednotlivých kapitolách na názorných obrazových tabulích pojednává o výzbroji, výstroji, způsobu boje a obrany vojsk v 17. století, o životě žoldáků i jeji... více


Třicetiletá válka 100% Třicetiletá válka 2018, Klára Andresová

Třicetiletá válka začala jako náboženský konflikt, ve kterém bojovali evangelíci za svá práva proti katolíkům. U toho ovšem dlouho nezůstalo. Už od počátku se vedle náboženských sporů projevovaly i mocenské a politické z... více


Třicetiletá válka 1618–1648, II. díl Pod taktovkou kardinála Richelieu: II. díl 1630-1648 93% Třicetiletá válka 1618–1648, II. díl Pod taktovkou kardinála Richelieu: II. díl 1630-1648 2018, Radek Fukala

Třicetiletá válka 1618–1648. II. díl 1630–1648: Pod taktovkou kardinála Richelieu. Druhý díl sleduje švédský nástup, začínající pohromy císaře v říšské politice a v neposlední řadě francouzské pojímání válečného dění, j... více


Temné storočie 1618-1718: Zlomové obdobia slovenských dejín 87% Temné storočie 1618-1718: Zlomové obdobia slovenských dejín 2021, Ivan Mrva

Slovenské dejiny sú mimoriadne príťažlivé, poučné, zábavné, dynamické, tragické, zároveň však inšpirujúce, len ich treba spoznať. Kniha približuje dramatické a zložité obdobie našich dejín ohraničené rokmi 1618 – 1718. S... více


Křížové výpravy v pozdním středověku 87% Křížové výpravy v pozdním středověku 2010, Pavel Soukup

Tato kniha je první publikací v češtině, která se věnuje všem aspektům spojeným s touto pozdní fází křížových výprav. Přispělo do ní 15 historiků z Francie, České republiky a dalších evropských zemí. Jejich texty vás zav... více


30letá válka 50% 30letá válka 2001, Zdeněk Vyhlídal

Čtení o počátku třicetileté války v Čechách a na Moravě, od defenestrace královských místodržících k popravě vůdců stavovského povstání. více


Třetí křížová výprava dle kronikáře Ansberta 100% Třetí křížová výprava dle kronikáře Ansberta 2003, Ansbert

Historia de Expeditione Friderici Imperatoris se měla stát jakousi oficiální kronikou výpravy císaře Fridricha do svaté země. Text je nepochybně původní, napsaný nejpozději v roce 1200 (s velkou pravděpodobností dřív). J... více


Třicetiletá válka a český národ 100% Třicetiletá válka a český národ 1960, Josef Polišenský

Historická práce dává celkový přehled průběhu třicetileté války, analýzuje její hospodářsko-společenské kořeny, líčí mezinárodní souvislosti, úlohu vojevůdců a politiků i masové obranné hnutí českého lidu. Podává i přehl... více