kataři

štítky

20 knih


LabyrintLabyrint2009, Kate Mosse

Inteligentní historicko-dobrodružný román, štědrý v historickém rámci i v intimních ožehavých detailech… Středověký hlavolam, který upoutá od první stránky do posledního zákrutu dění… Osm set let dělí od sebe hrdinky ro... více


Zimní přízrakyZimní přízraky2010, Kate Mosse

Kate Mosse, autorka v celé Evropě mimořádně úspěšného románu Labyrint, posílá tentokrát svého hrdinu k hranici mezi Španělskem a Francií. Nešťastný mladý Angličan projíždí za sněhové vánice po silničce v Pyrenejích, h... více


Alchymistovo tajemstvíAlchymistovo tajemství2009, Scott Mariani

Po tragické události ukončil Ben Hope svou úspěšnou kariéru v SAS a rozhodl se zasvětit zbytek svého života záchraně unesených dětí. Některým lidem ovšem není souzeno vést klidný život – a Ben Hope mezi ně patří. Když d... více
StigmataStigmata2013, C. Falconer (pseudonym)

Krveprolití a ukrutnosti války. Píše se rok 1205 a rytíř Filip de Vercy bojuje s nevěřícími ve Svaté zemi. Po dlouhých měsících strádání a krvavých bitev se vrací domů, ale ani ve Francii ho nic příjemného nečeká. Jeh... více


Návrat na LauensteinNávrat na Lauenstein2014, R. Jordan (pseudonym)

Pokračování titulu Dědictví Lauensteinů. U příležitosti korunovace Fridricha II. se setkají dva mladí lidé – rytíř Dietmar z Ornemünde a krásná Sofie. Zamilují se do sebe na první pohled, ale jejich sňatek je nemyslit... více


Děti světlaDěti světla2002, Elizabeth Chadwick

Na jihu Francie sílí počátkem 13. století hnutí katarů. Tehdy se mladý rytíř Raoul z Mont-Vallantu ožení s krásnou Claire. Záhy je rozdělí křížová výprava, vedená nelítosným Montfortem, který vtrhne do Raoulova sídla a C... více


Poklad MontséguruPoklad Montséguru2004, Sophy Burnham

Barvitý historický román americké spisovatelky se odehrává na jihu Francie na počátku 13. století, za války proti sektářskému hnutí katarů. Hrdinkou románu a průvodkyní po neklidné době je dívka, která byla nalezena v t... více


Krkavci z CarcassonneKrkavci z Carcassonne2006, Ernst Wilhelm Heine

Jižní Francie - 13. století. V celé zemi hoří hranice, církev pronásleduje jinak smyšlející lidi, nedůvěru vládnoucích vyvolá tajemný kat. Říká se totiž, že Leander pochází z královského rodu Merovejců a je dlouho očekáv... více


Pobřeží půlnociPobřeží půlnoci1999, Janet Tanner

Překrásný kraj Languedoc, který ve třináctém století ještě nebyl součástí Francie, se stal dějištěm jedné z nejkrutějších občanských válek v historii lidstva - křižáckých tažení proti bigotním sektářům. Do dnešní doby se... více


Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–13242005, Emmanuel Le Roy Ladurie

Autor na základě inkvizičních protokolů z přelomu 13.–14. století rekonstruuje osudy katarské vesnice. Využívá přitom historické i antropologické metody a líčí život středověkých vesničanů ve všech jeho bizarních podobác... více


„Křížová výprava“ proti albigenským„Křížová výprava“ proti albigenským2014, Jörg Oberste

Křížová výprava proti albigenským představuje jeden z prvních příkladů systematického boje křesťanské většiny proti křesťanské herezi, jež ohrožovala středověkou společnost v jejích samotných základech. Německý histor... více


Středověká herezeStředověká hereze2000, Malcolm Lambert

Rozsáhlá monografie předního anglického medievalisty sleduje vznik heretického hnutí a myšlení ve středověké křesťanské Evropě. Stěžejní část knihy představuje analýza rozvoje valdenství a katarství v západoevropském... více


Největší herezeNejvětší hereze2007, David Zbíral

Podtitul: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy Kniha je věnována problematice počátků, rozvoje a doktrinální podoby katarské herze. Autorem v ní detailním způsobem sleduje konstruován... více


Inkvizice a středověká společnostInkvizice a středověká společnost2008, James B. Given

Moc, kázeň a odpor v Languedocu Téma inkvizice zpracoval J.B. Given velmi nestranným způsobem. Na několika místech se dokonce zdá, jakoby autor stranil inkvizitorům. Je si však dobře vědom důsledků soudní procedury ... více


Válka proti AlbigenskýmVálka proti Albigenským1979, Jean Pierre Cartier

Kniha francouzského novináře Cartiera se zaobírá hnutím katarů, zvaných též albigenští a křižáckým tažením proti nim. Křižácké taženi francouzského severu proti hospodářsky a kulturně vyspělému francouzskému jihu pod zá... více


1