Cena Jiřího Ortena

literární ceny

Cena je udílena autorovi prozaického či poetického díla napsaného v českém jazyce, přičemž tomuto autorovi nesmí být v době dokončení díla více než třicet let. Cena Jiřího Ortena vznikla v roce 1987 mimo oficiální struktury (mezi "otce zakladatele" patří dr. Jindřich Pokorný a dr. Vladimír Pistorius), dlouhá léta ji udělovalo nakladatelství Mladá fronta a nyní ji společně udělují Svaz českých knihkupců a nakladatelů a Magistrát hlavního města Prahy. Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 50 tisíc korun. (Zdroj: wikipedia)

2019 - Probudím se na Šibuji (A. Cima)
2018 - Miluji svou babičku víc než mladé dívky (O. Macl)
2017 - Augustin Zimmermann (Z. Kultánová)
2016 - Spoušť (S. Vybíralová)
2015 - Co s tím (A. Stančáková)
2014 - Výjevy (O. Hanus)
2013 - Rorýsy (O. Buddeus)
2012 - Šaty z igelitu (V. Maňák)
2011 - Vyhnanci (F. Jirousová)
2010 - Násilí bez předsudků (J. Těsnohlídek ml.)
2009 - Hruškadóttir (J. Šrámková)
2008 - K moři (P. Soukupová)
2007 - Suť (J. Hájek)
2007 - Umělohmotný třípokoj (P. Hůlová)
2006 - Strychnin a jiné básně (M. Šindelka)
2005 - Hnízda (K. Kováčová)
2004 - Krajina s Ofélií (M. Šťastná)
2003 - Vraní zpěvy (R. Malý)
2002 - Nebe pod Berlínem (J. Rudiš)
2002 - Pití octa (M. Langer)
2000 - Holý bílý kmen (V. Rosí (pseudonym))
1999 - Jsem město (P. Brycz)
1998 - Pan Twardowski (B. Trojak)
1997 - V jámě lvové (J. Jandourek)
1996 - Výmluva (B. Správcová)
1995 - Ochoz (P. Borkovec)
1994 - Ztracené peklo (J. Typlt)
1993 - Báječná léta pod psa (M. Viewegh)
1992 - Manévry (J. Pížl)
1991 - Lodní deník (V. Kremlička)
1990 - Indiánský běh (T. Boučková)
1989 - Medorek (P. Placák)
1988 - Žabí rok (M. Šimečka)
1987 - Daleko od stromu (Z. Brabcová)