Knihy

»

Vzdělání

Dějiny pedagogikyDějiny pedagogikyD. Kasperová

Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje období 17. až poloviny 20...více


Moderní univerzita; ideál a realitaModerní univerzita; ideál a realitaT. Hejduk

Kniha představuje aktuální studie a poprvé do češtiny přeložené primární texty, které pojednávají o ideji univerzity. Východiskem zkoumání je oblast německé klasické filosofie. Jednotlivé kapitoly se věnují zrodu ideálu Humboldtovy univerzi...více


Křesťanská vzdělanostKřesťanská vzdělanostA. Augustinus

Ústředním tématem Augustinova díla je biblická exegeze a její vztah k pohanské učenosti, která se rozvíjí vedle výkladu teorie znaku a metody homiletiky, kazatelského umění. V teorii znaku navazuje Augustin na platonismus a helénistickou fi...více


Společnost a vědění II: od Encyklopedie k WikipediiSpolečnost a vědění II: od Encyklopedie k WikipediiP. Burke

Peter Burke, emeritní profesor kulturní historie na univerzitě v Cambridgi, touto knihou navazuje na první díl svého souhrnného zamyšlení nad vztahem Společnosti a vědění a oba svazky souborně podávají přehled o vývoji znalostních a vzděláv...více


Začiatky vzdelanosti vo Veľkomoravskej ríšiZačiatky vzdelanosti vo Veľkomoravskej ríšiA. V. Isačenko

více


Jak se dnes studujeJak se dnes studujeG. Vico

Jak se dnes studuje je asi nejpřístupnější text neapolského filosofa Giambattisty Vica (1668–1744). Vico zde přehledně srovnává moderní přístup ke studiu s antickým vzděláváním na příkladech různých disciplín od přírodovědy přes lékařství a...více


Prehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanostiPrehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanostiŠ. Krčméry

více


Chrestomatie z dějin pedagogikyChrestomatie z dějin pedagogikyZ. Kučera

Čítanka z dějin pedagogiky obsahuje ukázky vybraných textů klasiků světového i českého pedagogického myšlení. Každou ukázku doplňuje krátký medailon autora. I české školství 20. století je představeno i velkým množstvím dobových oficiálních...více


Nihilistický kontext kultivácie mladého človekaNihilistický kontext kultivácie mladého človekaA. Rajský

Táto monografia si vzala za cieľ preskúmať nihilistické kultúrne pozadie súčasnej mládeže a jej výchovy.více


Podzemní univerzita: Vznik a organizace brněnských bytových přednášek a seminářů (1984-1989)Podzemní univerzita: Vznik a organizace brněnských bytových přednášek a seminářů (1984-1989)P. Oslzlý

Unikátní cyklus neoficiálních bytových přednášek a seminářů pořádaných skupinou brněnských intelektuálů ve spolupráci s britskou Jan Hus Educational Foundation v letech 1984-1989 v Brně.více


Výchova a školstvíVýchova a školstvík. autorů

Jezuitské školství má věhlasnou tradici. Ignaciánská pedagogika je založena na osvědčených moderních přístupech a zároveň podněcuje k tázání po hlubších otázkách života. Napomáhá tak přechodu z teoretické roviny chápání k uplatnitelné zkuše...více


Dějiny ve škole - Škola v dějináchDějiny ve škole - Škola v dějináchM. Šustová

více


Pedagogicko-psychologická problematika romských žáků ve vztahu k jejich školní úspěšnostiPedagogicko-psychologická problematika romských žáků ve vztahu k jejich školní úspěšnostiM. Kovaříková

více


Přírodní škola - cesta jako cílPřírodní škola - cesta jako cílF. Tichý

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. je jedním z prvních alternativních pedagogických projektů vzniklých na našem území po listopadu 1989. V průběhu své téměř 20leté historie shromáždili autoři projektu řadu mimořádných zkušeností. Autor publik...více


Odškolnění společnostiOdškolnění společnostiI. Illich

Polemický spis. Školy v rozvinutých společnostech jsou podle autora vším jiným, jenom ne místem vzdělávání. Změnu této situace vidí právě v odškolněné společnosti, tedy společnosti, která zásadně změní stávající formu školy. Jedná se o dnes...více


Studentské posuzování kvality výuky na celouniverzitní úrovniStudentské posuzování kvality výuky na celouniverzitní úrovniJ. Mareš

Autoři strukturovaně a poměrně vyčerpávajícím způsobem analyzují a kriticky hodnotí současné vědecké poznatky a výsledky empirického šetření věnované studentskému posuzování výuky. Podnětná je analýza hodnotících standardů v Austrálii. Důsl...více


Školství - věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a vzděláváníŠkolství - věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a vzděláváníE. Walterová

Publikace čtenářům přináší výsledky analýz názorů a postojů české veřejnosti ke školství a vzdělávání včetně názorů na jeho vývoj, reformy a současné problémy. Pozornost je věnována zejména a) názorům na stav současného školství, jeho vývoj...více


Světla a temnoty Jana Ámose Komenského aneb člověk známý neznámýSvětla a temnoty Jana Ámose Komenského aneb člověk známý neznámýM. Prokešová

První část publikace je napsána v podobě fiktivního rozhovoru s J. A. Komenským, druhá část je přenosem jeho myšlenek do současnosti.více


Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na základní školeRozvíjíme čtenářskou gramotnost na základní školeJ. Macháčková

Metodická příručka pro učitele s multimediální podporou pro výuku českého jazyka.více


Cesty sebevzděláníCesty sebevzděláníJ. Macek

Z obsahu: Škola není konec ani vrchol vzdělání, vzdělávat se značí učit se myslet, tvrdá škola vlastních omylů, ve škole "starého Bráfa", sebevzdělávání posloucháním a děláním,o filozofech a pouhých dr.filozofie,o studiu v cizině...více


Vzdelanie žien na SlovenskuVzdelanie žien na SlovenskuA. Tokárová

Spoločenské bariéry a stimuly v historickom priereze.více


Ľudovít Štúr: pedagóg a tvorca koncepcie vzdelávaniaĽudovít Štúr: pedagóg a tvorca koncepcie vzdelávaniaĽ. Predanocyová

více


Školy české - Obraz jejich vývoje a osudů II. svazek 1848-1913Školy české - Obraz jejich vývoje a osudů II. svazek 1848-1913J. Šafránek

více


Národnostní menšiny, multikulturalita, vzděláváníNárodnostní menšiny, multikulturalita, vzděláváníP. Bednařík

Monografie obsahuje texty z konference "Menšiny, multikulturalita, vzdělávání" z r. 2009, která se zabývala řešením těchto otázek v Lotyšsku, Ruské federaci, Slovenské republice a České republice. Obsahuje i texty v angličtině, ru...více


Rozvrh učiva mimoškolní branné průpravy mravní a naukové na období a vyučovací hodinyRozvrh učiva mimoškolní branné průpravy mravní a naukové na období a vyučovací hodinyJ. Karel

Rozvrh pro mimoškolní vzdělávání mládeže.více


Integrace dětí s aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesuIntegrace dětí s aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesuR. Pešek

Publikace shrnuje výsledky dotazníkového průzkumu, který proběhl v APLA Praha v únoru a březnu 2012. Průzkum sledoval zkušenosti rodičů s integrací jejich dětí s AS a VFA do škol a vzdělávacího procesu. Motivací pro realizaci tohoto průzkum...více


Školní vzdělávání ve ŠvédskuŠkolní vzdělávání ve ŠvédskuD. Greger

Část studie, vypracovaná českými autory, zprostředkuje na školní vzdělávání „pohled zvenku“, který lze považovat za „objektivní“, „neutrální“, neovlivněný vlastními přímými zkušenostmi autorů. „Pohled zevnitř“ přináší závěrečná kapitola švé...více


Školní vzdělávání ve Velké BritániiŠkolní vzdělávání ve Velké BritániiV. Ježková

Publikace Školní vzdělávání ve Velké Británii navazuje na již dříve vydanou knihu Školní vzdělávání v Německu (Karolinum, Praha 2008), přičemž se stejně jako v předchozím případě jedná o analyticko-srovnávací studii zaměřenou tentokrát na p...více


Školní vzdělávání v NěmeckuŠkolní vzdělávání v NěmeckuT. Janík

V publikaci jsou představeny čtyři základní problémové okruhy, které se jeví jako zásadní v německém školním vzdělávání a jsou aktuální také pro rozvoj českého školství: a) evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení, b) raná podp...více


Školní vzdělávání v EstonskuŠkolní vzdělávání v EstonskuV. Ježková

Analyticko-srovnávací studie Školní vzdělávání v Estonsku je pátou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Titulu předcházely publikace Školní vzdělávání v Německu, Školní vzdělávání ve Velké Británii, Školní vzdělávání ve Švédsku a Š...více


Výchova, naděje společnostiVýchova, naděje společnostiP. Piťha

Kniha krátkých úvah o výchově a etických tématech. "Co vzniklo, je prostý záznam mých názorů na dané otázky. Nekladl jsem si žádné požadavky ani žádnou cenzuru. Je na nich na prvý pohled vidět, kdo jsem, totiž (doufám, že laskavý a chá...více


Systém vzdělávání ve veřejné správě jako jedna z černých děr její reformy?Systém vzdělávání ve veřejné správě jako jedna z černých děr její reformy?M. Pavlík

více


Ideologie jako kurikulární problém slabikářů a čítanek pro zvláštní školu vydaných v mezidobí let 1960 až 1983Ideologie jako kurikulární problém slabikářů a čítanek pro zvláštní školu vydaných v mezidobí let 1960 až 1983T. Vojtko

více


Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnostiMetodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnostiH. Košťálová

Členové vývojových týmů projektu Podpora poradců zpracovali metodickou oporu k cílené aplikaci rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti do výuky žáků, kterou Vám předkládáme k využití. Součástí metodiky je rozpracovaná definice ČG včet...více


Svätý Jozef Kalazanský - Priekopník vo vzdelávaní pre všetkýchSvätý Jozef Kalazanský - Priekopník vo vzdelávaní pre všetkýchM. Spinelli

Zakladateľ rehole piaristov a prvej verejnej novodobej školy sa dočkal svojho kvalitného životopisu. Autor Mario Spinelli nám svätého Jozefa Kalazanského približuje nielen ako svätca a zakladateľa rehole, ale predovšetkým ako človeka. Pomáh...více


Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu Čtyřletá gymnáziaPostavení matematiky ve školním vzdělávacím programu Čtyřletá gymnáziaD. Hrubý

Ve školním vzdělávacím programu na čtyřletá gymnázia. Tvorba školního vzdělávacího programu je nelehký úkol. Uvedenou publikací se mohou učitelé inspirovat při jeho vypracovávání ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v rámci R...více


Na vzdělání záleží - Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnostiNa vzdělání záleží - Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnostiT. Katrňák

Za posledních dvacet let došlo v České republice k zásadnímu nárůstu počtu studentů na vysokých školách. Jedním z důsledků je, že v naší populaci vzrostly podíly osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na dvojnásobek. Prudký rozvoj vzdělá...více


Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxeSada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxeH. Řádová

Publikace je jedním z výstupů projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání. Jde o výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe, výstupů v...více


Kvalita kurikula a výukyKvalita kurikula a výukyT. Janík

více


Školní vzdělávání - od podmínek k výsledkůmŠkolní vzdělávání - od podmínek k výsledkůmT. Janík

více


< 1 2 3 4 5 6 7 >