Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor

Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor https://www.databazeknih.cz/img/books/41_/417021/bmid_kvalitativni-vyzkum-se-zamerenim-na-iU5-417021.jpg 5 3 0

S rostoucím využíváním kvalitativního výzkumu v posledních desetiletích, a se zařazením kvalitativních výzkumných metod do osnov různých vysokoškolských oborů, se technika polostrukturovaného rozhovoru stala značně populární, zřejmě pro svoji zdánlivou jednoduchost a dostupnost. Zdání však i v tomto případě klame. Realizace polostrukturovaného rozhovoru, stejně jako dalších metod a technik kvalitativního výzkumu, vyžaduje splnění určitých požadavků. Kniha začíná ujasněním základních metodologických otázek spojených se sociologickým výzkumem, charakterizuje metodu rozhovoru a podrobně se zaměřuje na techniku polostrukturovaného rozhovoru. Přibližuje jeho podstatu, přípravu, realizaci a využití. Polostrukturovaný rozhovor je v knize zařazený do kontextu kvalitativního výzkumu. Autor podrobně rozebírá jednotlivé výzkumné etapy v šesti kapitolách. Každá etapa je ilustrována mnoha praktickými příklady. Čtenář je jimi veden postupně, krok za krokem, počínaje přípravou projektu kvalitativního výzkumu až po prezentaci získaných výsledků. Patřičná pozornost je věnována postupům využívaným při kvalitativní analýze dat, včetně zakotvené teorie. Opomenuty nejsou ani etické otázky a kvalitativní parametry tohoto typu výzkumu. Kniha může uspokojit všechny zájemce o využití polostrukturovaného rozhovoru jak při přípravě závěrečných studentských prací, tak pro účely vědeckého výzkumu. Patří polostrukturovaný rozhovor k nejuniverzálnějším technikám kvalitativního výzkum? Je polostrukturovaný rozhovor jednodušší na přípravu a zpracování než kvantitativní dotazníkový průzkum? Mají techniky zpracování polostrukturovaného rozhovoru jenom omezenou platnost? Liší se využití polostrukturovaného rozhovoru v sociologii od jeho uplatnění v jiných společenských vědách?... celý text

Komentáře (0)

Komentáře 0 Recenze 0

Kniha Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor je v

Přečtených3x
Chystám se číst1x