Sociologické nakladatelství (SLON)

nakladatelství, značky

Vlastní bydlení jako finanční bonus k důchodu
Vlastní bydlení jako finanční bonus k důchodu
Je vědění moc? - Poznatky o vědění
Je vědění moc? - Poznatky o vědění
Stará paní ještě píše - Deník socioložky na odpočinku
Stará paní ještě píše - Deník socioložky na odpočinku
Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus
Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus
Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit
Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit
Sto let - Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost?
Sto let - Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost?
Oteplí se a bude líp
Oteplí se a bude líp
Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu: Lokální politické elity
Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu: Lokální politické elity
Prarodičovství v současné české společnosti
Prarodičovství v současné české společnosti
Občanství a politická participace v České republice
Občanství a politická participace v České republice
Studijní neúspěšnost na vysokých školách: Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení
Studijní neúspěšnost na vysokých školách: Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení
Občanský sektor v ohrožení?
Občanský sektor v ohrožení?
Paměť míst
Paměť míst
Evropské rozpory ve světle migrace
Evropské rozpory ve světle migrace
Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice
Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice
Riziková společnost a globální ohrožení
Riziková společnost a globální ohrožení
Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie: Studie transnacionální filantropie
Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie: Studie transnacionální filantropie
Ale snad i pro toto jsme žili, ne?
Ale snad i pro toto jsme žili, ne?
Od ekonomické globalizace k válce proti terorismu
Od ekonomické globalizace k válce proti terorismu
Žena za socialismu
Žena za socialismu
Tmavozelený svět: Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989
Tmavozelený svět: Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989
Hledání souvislostí - Eseje z komparativních dějin Evropy
Hledání souvislostí - Eseje z komparativních dějin Evropy
Děvušky a cigarety - O hranicich, migraci a moci
Děvušky a cigarety - O hranicich, migraci a moci
Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty vývoje mas
Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty vývoje mas
Strany, volby a demokracie
Strany, volby a demokracie
Oheň a hvězdy
Oheň a hvězdy
Konfrontace hodnot v pozdní modernitě
Konfrontace hodnot v pozdní modernitě
Pohyb a začlenění	- Francouzská perspektiva
Pohyb a začlenění - Francouzská perspektiva
Teorie etnicity. Čítanka textů
Teorie etnicity. Čítanka textů
Má kapitalismus budoucnost?
Má kapitalismus budoucnost?
Imaginace genů
Imaginace genů
Od totality k defektní demokracii
Od totality k defektní demokracii
Lidská práva - (ne)smysl české politiky?
Lidská práva - (ne)smysl české politiky?
Postarat se ve stáří
Postarat se ve stáří
Vyvlastněný hlas
Vyvlastněný hlas
1 2 3 4 5 6 >