Sociologické nakladatelství (SLON)

nakladatelství, značky

Peníze a politika: Financování politických stran a volebních kampaní v České republika
Peníze a politika: Financování politických stran a volebních kampaní v České republika
Pravda, univerzita a akademické svobody
Pravda, univerzita a akademické svobody
Volný čas, společnost, kultura: Česko - Slovensko
Volný čas, společnost, kultura: Česko - Slovensko
Sociální teorie: Vybrané přednášky
Sociální teorie: Vybrané přednášky
Sociální stát, nerovnosti, politika: Postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996-2016
Sociální stát, nerovnosti, politika: Postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996-2016
Nezavršitelnost spravedlnosti
Nezavršitelnost spravedlnosti
O prostoru korupčních příležitostí: Kdy, kde a jak se vytváří v České republice
O prostoru korupčních příležitostí: Kdy, kde a jak se vytváří v České republice
Hazard v České republice
Hazard v České republice
Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a profesionální odpovědnost
Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a profesionální odpovědnost
Metodologie výzkumu politiky
Metodologie výzkumu politiky
44 dopisů z tekutého moderního světa
44 dopisů z tekutého moderního světa
Z ulice do bytu: Sociální práce v procesu reintegrace do bydlení
Z ulice do bytu: Sociální práce v procesu reintegrace do bydlení
Nic se tady neděje... Životní podmínky na periferním venkově
Nic se tady neděje... Životní podmínky na periferním venkově
Společnost věčného mládí
Společnost věčného mládí
Vlastní bydlení jako finanční bonus k důchodu
Vlastní bydlení jako finanční bonus k důchodu
Liberální demokracie v době krize: perspektiva politické filosofie
Liberální demokracie v době krize: perspektiva politické filosofie
Kdo šetří, má za tři? : diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti
Kdo šetří, má za tři? : diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti
Klasická sociologie ve střední Evropě: mezi centrem a periferií
Klasická sociologie ve střední Evropě: mezi centrem a periferií
Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor
Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor
Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby
Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby
Prarodičovství v současné české společnosti
Prarodičovství v současné české společnosti
Kulturní paměť a film
Kulturní paměť a film
Občanství a politická participace v České republice
Občanství a politická participace v České republice
Je vědění moc? - Poznatky o vědění
Je vědění moc? - Poznatky o vědění
Stará paní ještě píše - Deník socioložky na odpočinku
Stará paní ještě píše - Deník socioložky na odpočinku
Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus
Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus
Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit
Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit
Sto let - Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost?
Sto let - Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost?
Oteplí se a bude líp
Oteplí se a bude líp
Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu: Lokální politické elity
Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu: Lokální politické elity
Tmavozelený svět: Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989
Tmavozelený svět: Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989
Gender and Neoliberalism in Czech Academia
Gender and Neoliberalism in Czech Academia
Studijní neúspěšnost na vysokých školách: Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení
Studijní neúspěšnost na vysokých školách: Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení
Občanský sektor v ohrožení?
Občanský sektor v ohrožení?
Paměť míst
Paměť míst
1 ...