Sociologické nakladatelství (SLON)

nakladatelství, značky

V souladu s přírodou: Politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost
V souladu s přírodou: Politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost
Stárnutí na venkově
Stárnutí na venkově
Nezavršitelnost spravedlnosti
Nezavršitelnost spravedlnosti
Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a profesionální odpovědnost
Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a profesionální odpovědnost
Pravda, univerzita a akademické svobody
Pravda, univerzita a akademické svobody
Sociální stát, nerovnosti, politika: Postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996-2016
Sociální stát, nerovnosti, politika: Postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996-2016
Hazard v České republice
Hazard v České republice
Peníze a politika: Financování politických stran a volebních kampaní v České republice
Peníze a politika: Financování politických stran a volebních kampaní v České republice
Sociální teorie: Vybrané přednášky
Sociální teorie: Vybrané přednášky
O prostoru korupčních příležitostí: Kdy, kde a jak se vytváří v České republice
O prostoru korupčních příležitostí: Kdy, kde a jak se vytváří v České republice
Metodologie výzkumu politiky
Metodologie výzkumu politiky
Volný čas, společnost, kultura: Česko - Slovensko
Volný čas, společnost, kultura: Česko - Slovensko
Vyprávění a rozhovor: Teorie sociální intersubjektivity
Vyprávění a rozhovor: Teorie sociální intersubjektivity
Společnost věčného mládí
Společnost věčného mládí
Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor
Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor
Kdo šetří, má za tři? : diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti
Kdo šetří, má za tři? : diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti
Liberální demokracie v době krize: perspektiva politické filosofie
Liberální demokracie v době krize: perspektiva politické filosofie
Vlastní bydlení jako finanční bonus k důchodu
Vlastní bydlení jako finanční bonus k důchodu
Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby
Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby
Z ulice do bytu: Sociální práce v procesu reintegrace do bydlení
Z ulice do bytu: Sociální práce v procesu reintegrace do bydlení
44 dopisů z tekutého moderního světa
44 dopisů z tekutého moderního světa
Nic se tady neděje... Životní podmínky na periferním venkově
Nic se tady neděje... Životní podmínky na periferním venkově
Klasická sociologie ve střední Evropě: mezi centrem a periferií
Klasická sociologie ve střední Evropě: mezi centrem a periferií
Kulturní paměť a film
Kulturní paměť a film
Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu: Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace?
Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu: Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace?
Je vědění moc? - Poznatky o vědění
Je vědění moc? - Poznatky o vědění
Sto let - Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost?
Sto let - Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost?
Prarodičovství v současné české společnosti
Prarodičovství v současné české společnosti
Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit
Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit
Občanství a politická participace v České republice
Občanství a politická participace v České republice
Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus
Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus
Stará paní ještě píše - Deník socioložky na odpočinku
Stará paní ještě píše - Deník socioložky na odpočinku
Oteplí se a bude líp
Oteplí se a bude líp
Gender and Neoliberalism in Czech Academia
Gender and Neoliberalism in Czech Academia
Po stopách moci v nemoci : o morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví
Po stopách moci v nemoci : o morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví
Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie: Studie transnacionální filantropie
Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie: Studie transnacionální filantropie
Paměť míst
Paměť míst
Tmavozelený svět: Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989
Tmavozelený svět: Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989
Studijní neúspěšnost na vysokých školách: Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení
Studijní neúspěšnost na vysokých školách: Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení
Riziková společnost a globální ohrožení
Riziková společnost a globální ohrožení