Nenásilná komunikace ve škole

Nenásilná komunikace ve škole
https://www.databazeknih.cz/img/books/50_/509105/bmid_nenasilna-komunikace-ve-skole-5H5-509105.png 4 9 9

Staré pojetí vzdělávání se soustředilo na vytváření poslušných studentů, kteří sledují jednotné cíle bez ohledu na vlastní přístup k učení. Slavný autor konceptu nenásilné komunikace ale nabízí jiný přístup, jenž je založen na vzájemně respektujícím vztahu mezi studenty, učiteli, školskými úředníky a rodiči. Cílem takového pojedí je naplnit potřeby všech zúčastněných – zvýšit zájem studentů, vytvořit přátelskou a podpůrnou atmosféru, ulehčit vyjadřování emocí, řešit konflikty, předcházet násilí a v neposlední řadě znovu nalézt radost z toho, že učitel učí motivované studenty. Škola je pojata tak, že vztahy mezi učiteli a studenty, mezi studenty navzájem i mezi studenty a tím, co se učí, jsou stejně důležité. Děti pomocí tohoto přístupu mohou samostatně myslet, nalézt smysl v tom, co se učí, a společně žít a pracovat. Kniha je doplněna řadou cvičení a praktických podnětů.... celý text

Přidat komentář

Kabuky
19.02.2024 5 z 5

Vynikající publikace.

Alaglesia
17.09.2023 3 z 5

Kniha, která posloužila jako studijní materiál k mé závěrečné práci. Kniha byla napsána čtivě. Teorie byla podložena spoustou příběhů z praxe a praktických návodů. Čtenář si mohl po přečtení každé kapitoly ověřit na kroužkování pravdivých a nepravdivých výroků, zda principům nenásilné komunikace. Některé prvky nenásilné komunikace jsem začala zcela intuitivně ve své třídě používat. Je to ale jenom lehký dotek této metody. To, co autor představuje je určitě reálné, ale je to cesta dlouhé reformy nejen školského systému, ale především i společnosti.


vladku
24.08.2023 5 z 5

Autor bohužel už zemřel. Nicméně stihl naspat několik knih o nenásilné komunikaci. Do mých rukou se dostala ta o nenásilné komunikace ve škole. Bohužel stejně jako v autorových USA i u nás v ČR školy stále převážně vycházejí z pruských kadetek, škol pro přípravu vojáků, úředníků, používají dle autora "vzdělávání na principu dominance". Prostě princip určování správné a špatné odpovědi autoritou, princip hodnocení, odměny, trestu, povinností, nesvobody. Dle autora tento systém vytváří a ukotvuje sociální kasty ve společnosti. S autorovými názory se z většiny ztotožňuji. John Medina - autor knih Pravidla mozku (dítěte) - napsal něco ve smyslu, když by člověk chtěl vymyslet nejméně vhodné prostředí pro učení, vymyslel by školu: frontální výuku, pevně stanovené doby pro "předměty", hodnocení, srovnávání, odměny, tresty. Autor této knihy to bere z trochu jiného pohledu, ale opět dost nelichotivě pro klasickou školu. Prostě se zamýšlí, co reprezentují známky a že vlastně v sobě obsahují implicitně i sociální zázemí, nadání, cca kastovní systém udržuje při životě. Navíc učí poslouchat "autoritu", "rozeznávat" "dobře" a "špatně". Autor místo toho prosazuje, v praxi několikrát vyzkoušeno a obhájeno, model nenásilné komunikace ve škole. Pokud znáte svobodné školy, tak do značné míry, víte o čem kniha je. Učitelé nemají poslední slovo, učí žáky/studenty se učit, empatii, místo určování, co je špatně nebo dobře, učí projevovat názory, nesouhlasy. Detailně vysvětluje, že sice je to viditelně časově náročnější, viditelně svobodnější, ale když se započte všechno, jsou svým způsobem srovnatelné s klasickými školami na principu dominance. Autor např. v knize ukazuje diskuze, např. ředitele školy, který si nedovede představit nenásilnou komunikaci, protože by nebyl schopen zaručit 100% docházku. Pointou bylo, že to byla škola, která měla 30% neomluvenou absenci žáků (a u nás v ČR se to prostě řeší omluvenkami od rodičů i lékařů).

Kéž by tato kniha byla v každé škole a všichni dle ní postupovali. Aby se lidé naučili empatii (fakt postup v knize vyzkoušejte), aby se naučili chápat druhou stranu (bez ohledu na to,  jestli s ní souhlasíte, či ne), odnaučili se hodnocení, trestům, pomstě, obecně násilí (krom toho, které je čistě a minimální možné z důvody ochrany okolí či daného člověka). Myslím si, že tato kniha se hodí i pro rodiče domškoláků i pro celkovou změnu nálad v celé společnosti. Přitom kniha je útlá, čtivá.

Štítky knihy

nenásilná komunikace

Autorovy další knížky

Marshall Rosenberg
americká, 1934 - 2015
2016  87%Nenásilná komunikace
2015  92%Co řeknete, změní váš svět
2020  78%Nenásilná komunikace v praxi
2019  80%Nenásilná komunikace a moc
2023  89%Nenásilná komunikace ve škole