Učebnice a slovníky

PsychologiePsychologieR. L. Atkinson

Jedna z nejužívanějších učebnic psychologie na světě podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků, včetně nových výsledků výzkumu, přičemž kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem. V knize jsou pokryty hlavní o...více


Základy psychologieZáklady psychologieR. Honzák

Člověk nežije jako izolovaný jedinec, ale existuje ve složité síti mezilidských vztahů, které si buduje již od narození. Do mezilidských vztahů významně citově investujeme a hledáme v nich bezpečí, jistotu, ocenění a podněty pro svůj život....více


Akademická gramatika spisovné češtinyAkademická gramatika spisovné češtinyI. Svobodová

Snahou nové Gramatiky češtiny je poskytnout české kulturní veřejnosti a především naší škole (střední i vysoké), studentům i učitelům, ale také publicistům, lektorům, redaktorům a korektorům, autorům a překladatelům uspořádanou soustavu zák...víceIntegrální počet IIntegrální počet IV. Jarník

Integrální počet funkcí jedné proměnné.více


StřelmistrStřelmistrJ. Sladčík

Hornické minimum: Střelmistr. Určeno všem pracovníkům v hornictví, zejména střelmistrům kamenouhelných dolů. Sestavil Jaromír Sladčík za spolupráce Františka Feče a Libora Suchana. Souhrn informací o praktickém provádění a zvláštních způso...více


Romsko-český a česko-romský kapesní slovníkRomsko-český a česko-romský kapesní slovníkM. Hübschmannová

Romsko-český a česko-romský kapesní slovník. víceWeb ostrý jako břitvaWeb ostrý jako břitvaJ. Řezáč

„Webdesign není jednoduchý, jen podceňovaný. A právě nadešel čas to změnit. Napsal jsem totiž první českou knihu o návrhu webu. Začínajícím webdesignerům ukáže cestu, zkušeným doplní mezery a zadavatelům ušetří statisíce za špatně navržený ...více


Základy hodinářstvíZáklady hodinářstvíZ. Martínek

Základy hodinářství - úvod do hodinářského oboru vhodný k samostatnému studiu, pro školení i pro informaci. Populární výklad se zaměřuje na nejpoužívanější druhy mechanických hodin a hodinek. Probírá materiály, konstrukci a fungování jejic...více


Skladba češtinySkladba češtinyM. Grepl

Kniha je určena vysokoškolským studentům bohemistiky a lingvistiky. Popisuje syntaktickou rovinu češtiny ze dvou odlišných, ale vzájemně spjatých a teoreticky i didakticky potřebných hledisek, a to z hlediska systémové lingvistiky a z hledi...více


Úvod do kvantové teorie II.Úvod do kvantové teorie II.J. Formánek

více


Z domova a ciziny: Obrazy z dějin středověkých a novověkých pro nižší třídy škol středních - III. dílZ domova a ciziny: Obrazy z dějin středověkých a novověkých pro nižší třídy škol středních - III. dílJ. Pešek

Dílo dr. Josefa Peška.více


Navždy plynule: Jak se rychle naučit cizí jazyk a nikdy ho nezapomenoutNavždy plynule: Jak se rychle naučit cizí jazyk a nikdy ho nezapomenoutG. Wyner

Vzdali jste učení se cizích jazyků? Nemáte čas a ještě k tomu vás úmorná gramatická cvičení nudí? A když už do hlavy něco dostanete, stejně to zase brzy zapomenete? Navždy plynule vaši skepsi vyléčí! Ukáže vám, jak se cizí řeč naučit efekti...více


Encyklopedický slovník češtinyEncyklopedický slovník češtinyM. Nekula

První souhrné dílo o naší mateřštině představuje prostřednictvím odborných termínů jak češtinu v celé její mnohotvárnosti, tak dosavadní výsledky vědy (bohemistiky), která se jí zabývá. Slovník shrnuje a vykládá nejdůležitější otázky strukt...více


ABC hudební naukyABC hudební naukyL. Zenkl

Příručka přináší vedle všeobecné hudební nauky přehledně zpracovaný text z oblasti hudebních nástrojů, harmonie, kontrapunktu, akustiky a hudebních forem. Dále přináší souhrnné informace o dějinách hudby. Text je přehledný, srozumitelný i...více


Přehled středoškolské matematikyPřehled středoškolské matematikyJ. Polák

Přehled obsahově a metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky. Podává ucelenou informaci o jednotlivých oborech středoškolské matematiky i jejich vztazích. Obsahuje stručný výklad pojmů i s aplikacemi učiva na vzorově řešených ...více


1984 (převyprávění)1984 (převyprávění)N. Gerrard

Adaptace díla George Orwella. Anglicko-český zrcadlový text (B1–B2). Děsivé proroctví o budoucnosti od George Orwella sepsané v roce 1984. Winston Smith žije ve společnosti, která je neustále sledována vládou, kde proléti jsou udržováni...více


Biologie pro gymnáziaBiologie pro gymnáziaV. Zicháček

Aktualizované 8.vydání. Souhrnné ucelené vydání středoškol. učebnic: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, až Vybrané kapitoly z obecné biologie", a Praktick...více


Psychosociální intervencePsychosociální intervenceS. Horáková Hoskovcová

Tato skripta vznikla pro potřeby výuky předmětu psychosociální intervence. Jde o oblast nesmírne pestrou a širokou, ve které se psycholog může uplatnit díky přímému i nepřímému působení na cílovou skupinu. V textu jsou pokryty nejvíce zasto...více


Slovenčina - prehľadná gramatikaSlovenčina - prehľadná gramatikaM. Lipková

Tato publikace obsahuje 50 gramatických tabulek zpracovaných s důrazem na přehlednost a rychlý vyhledávací systém. Je zde uvedeno to nejdůležitější ze slovenské mluvnice - slovní druhy, větné členy, vyjmenovaná slova, pravopis atd....více


Nařízení 561/2006 a 165/2014 AETR a české předpisy do kabiny 2015Nařízení 561/2006 a 165/2014 AETR a české předpisy do kabiny 2015I. Machačka

Nový AETR je zde!. Oblíbená brožura se zcela novým obsahem. Důsledky nařízení vlády ČR č. 561/2006 a 165/2014 (pracovní doba v dopravě) pro dopravní firmy. Nezbytná pomůcka pro každého řidiče, dopravce, dispečera a učitele autoškoly. Tato p...více


Přehled užité matematikyPřehled užité matematikyK. Rektorys

Kniha je určena nejen matematikům, ale také (a to především) konzomentům matematiky, zejména inženýrům a přírodovědcům. Podává přehled pojmů, výsledků, metod a vzorců z prakticky všech matematických oborů používaných v aplikacích, od elemen...více


Aktuální endokrinologieAktuální endokrinologieL. Stárka

více


Matematické vzorceMatematické vzorceH. Bartsch

Definice, věty a metody ze základních oborů užité matematiky. Mimo základů matematické logiky a teorie množin obsahuje kniha aritmetiku, elementární algebru, rovnice a nerovnice, trigonometrii ve všech oborech, procentový a úrokový počet, ...více


Angličtina na rovinuAngličtina na rovinuD. Crown

Kniha lehce humoristickou formou pojednává o typických problémech, na které narážejí čeští studenti angličtiny na všech úrovních, a poskytuje praktické, srozumitelné rady, jak je překonat. Autor se zároveň snaží, aby si čtenáři uvědomili, ž...více


Autoškola? Pohodlně! 2018/2019Autoškola? Pohodlně! 2018/2019Z. Schröter

Nové aktualizované vydání této oblíbené učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky. Už více než 200 000 čtenářů si vybralo právě tuto učebnici pro její názornost, velké...více


Matematická slovní úlohaMatematická slovní úlohaN. Vondrová

Kniha představuje výsledky rozsáhlého výzkumu uskutečněného na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy interdisciplinárním týmem didaktiků matematiky, lingvistů a psychologů. Matematická slovní úloha je zde zcela nově nahlížena jako textový ...více


Stručná mluvnice italštinyStručná mluvnice italštinyS. Hamplová

3., doplněné vydání Přehled základních mluvnických jevů italštiny, a to na podkladě jejich konfrontace s příslušnými gramatickými jevy jazyka českého (výslovnost, pravopis , jednotlivé slovní druhy, přehled tvoření slov, časování nejdůleži...více


Anorganická chemie I. dílAnorganická chemie I. dílH. Remy

více


Spoluprací k úspěchuSpoluprací k úspěchuR. Zachar

Praktická inspirace pro manažery a zaměstnance. Rastislav Zachar v současné době působí ve firmě Business Success, která pomáhá firmám zvyšovat prosperitu prostřednictvím seminářů a studijních programů pro manažery i zaměstnance. Na základ...více


Tvůrčí psaní 2Tvůrčí psaní 2V. Martinková

Druhý díl čtyřdílného cyklu knihy-učebnice Tvůrčí psaní, který je určený jako čtyřletý výukový program pro střední i vysoké školy, i pro samostatné zájemce o tuto oblast. V tomto dílu se autorka věnuje především jazykové stránce uměleckého ...více


Maturitní otázky z informatikyMaturitní otázky z informatikyL. Karlíková

více


New Ways to Spoken EnglishNew Ways to Spoken EnglishL. Kollmannová

více


Čítanka pro čtvrtou třídu škol středníchČítanka pro čtvrtou třídu škol středníchF. V. Vykoukal

více


Ovládanie vedomia Silvovou metódouOvládanie vedomia Silvovou metódouJ. Silva

Ľudský mozog v bdelom, uvoľnenom stave má mimoriadne schopnosti. Takéto schopnosti má každý z nás. Pomocou Silvovej metódy mozgovej kontroly - používajúc špeciálne metódy - každý z nás môže: pomôcť si aj v najzákernejších chorobách, pomôcť ...více


Matematické, fyzikální, chemické tabulky a vzorce pro střední školyMatematické, fyzikální, chemické tabulky a vzorce pro střední školyJ. Mikulčák

Publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale i v dalších oborech, a to jak ve škole, tak i v praktické činnosti.více


Pravidla českého pravopisuPravidla českého pravopisuO. Martincová

Pravidla českého pravopisu (školní vydání) úzce souvisejí s novým zněním Pravidel českého pravopisu, které bylo zpracováno v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Pravopisné zásady jsou v obou verzích Pravidel stejné. Se zřetelem na potřeby školské...více


ŠtylistikaŠtylistikaJ. Mistrík

Slovenčina patrí medzi najmladšie slovanské spisovné jazyky. No súčasne je to jeden z najprudšie sa rozvíjajúcich a aj najmodernejších jazykov na svete. Jeho rozvoj súvisí so životom spoločenstva, ktoré je jeho nositeľom, a prejavuje sa naj...více


Obrazový atlas chorobných stavůObrazový atlas chorobných stavůE. Topinková

V souboru více než 300 barevných fotografií jsou představeny patologické fyzikální nálezy běžných onemocnění, s nimiž se setkávají v každodenní praxi praktičtí lékaři, všeobecní internisté a lékaři řady dalších interních a chirurgických obo...více


Etymologický slovník jazyka českéhoEtymologický slovník jazyka českéhoV. Machek

Pomůcka pro každého zájemce o etymologii jazyka českého. Výklady o původu nejužívanějších i méně známých slov.více


Psychologický slovníkPsychologický slovníkP. Hartl

Psychologický slovník obsahuje na 5 000 hesel: běžná definiční vymezení, stručná hesla výkladová a encyklopedicky zpracovaná klíčová hesla.více


1 ...