Učebnice a slovníky

PsychologiePsychologieRita L. Atkinson

Jedna z nejužívanějších učebnic psychologie na světě podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků, včetně nových výsledků výzkumu, přičemž kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem. V knize jsou pokryty hlavní o...více


Bohové a hrdinové antických bájíBohové a hrdinové antických bájíVojtěch Zamarovský

Příručka, zpracovaná formou slovníkových hesel, zachycuje přes 500 postav řecké a římské mytologie, s jejichž jmény se moderní člověk stále setkává na stránkách tisku, v literatuře, výtvarném umění atd. Autor připojil k heslům i poznámky o ...více


Biologie pro gymnáziaBiologie pro gymnáziaVladimír Zicháček

Aktualizované 8.vydání. Souhrnné ucelené vydání středoškol. učebnic: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, až Vybrané kapitoly z obecné biologie", a Praktick...vícePříruční mluvnice češtinyPříruční mluvnice češtinyMarek Nekula

Moderní mluvnice současného českého jazyka je svým zpracováním určena učitelům, studentům všech typů škol, redaktorům, autorům a vůbec všem uživatelům správné a kultivované češtiny. Umožňuje nabýt jistoty o správných formách slov, rozumě...více


PatologiePatologieJosef Zámečník

Třísvazková moderně pojatá učebnice patologie pro studenty medicínských oborů. Učebnice je rozdělena do tří svazků (prodejná je pouze jako celek). Součástí každé knihy je heslo pro přístup do online galerie.více


Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňkyZáklady buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňkyBruce Alberts

Uvedená kniha s podtitulem Úvod do molekulární biologie buňky představuje svého druhu ojedinělou publikaci. Především proto, že je jakýmsi mostem mezi velmi podrobnými obsáhlými monografiemi o molekulární buněčné biologii a praktickými potř...více


Jak napsat diplomovou práciJak napsat diplomovou práciUmberto Eco

Autor v knize podává vyčerpávající, místy s humorným nadhledem napsaný rozbor problému, kterým se každoročně zabývají tisíce studentů a stovky učitelů všech druhů vysokých škol. Přeložil a předmluvu napsal Ivan Seidl....více


Anatomie 1Anatomie 1Radomír Čihák

Učebnice obsahuje anatomii celého pohybového aparátu.více


Japonština pro samoukyJaponština pro samoukykolektiv autorů

Nejúplnější učebnice tohoto druhu u nás, vytvořená japonským specialistou a jeho českými kolegy z UK speciálně pro české studenty. Učebnice může být efektivní pomůckou studentům ve všech stádiích výuky – od odhodlaných začátečníků až po vys...více


100 perliček pro (ne)milovníky češtiny100 perliček pro (ne)milovníky češtiny Červená propiska

Seznamte se jednoduchou a zábavnou formou se stovkou nejčastějších pravopisných a gramatických chyb, které Češi dělají. Tato kniha není žádná výkladová mluvnice ani slovník – je určena všem, ať žákům druhého stupně základních škol, kteří kr...více


BiologieBiologieNeil Campbell

Kniha Biologie je první komplexní učebnicí obecné biologie takového rozsahu na českém trhu. Jedná se o překlad světově nejúspěšnější učebnice v této oblasti a to dává záruky její kvality. Za obrovský úspěch jejího anglického originálu. a to...více


Myslet sociologicky: Netradiční uvedení do sociologieMyslet sociologicky: Netradiční uvedení do sociologieZygmunt Bauman

Kniha je netradiční učebnicí, v níž se autoři věnují různým stránkám všedního života, dilematům a volbám, s nimiž se vyrovnáváme, přičemž nemáme ani čas, ani příležitost je do hloubky promyslet. Pro nové vydání , na němž se autorsky podílel...více


Odmaturuj! ze společenských vědOdmaturuj! ze společenských vědkolektiv autorů

Politologie, právo, mezinárodní vztahy, ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie, etika, logika a teorie vědy, náboženství. Aktualizovaná učebnice určena k přípravě na maturitu (podle požadavků nové maturity) a k přijímacím zkouškám na ...více


1 ...