12. století

štítek, 111 knih


Vize: život, dílo a hudba Hildegardy von Bingen

Vize: život, dílo a hudba Hildegardy von Bingen

2003, T. Schäfer

Kniha zachycuje život, dílo a hudbu Hildegardy von Bingen, německé světice, léčitelky, přírodovědkyně a skladatelky dvanáctého století. více


Pokání bratra Cadfaela

Pokání bratra Cadfaela

2004, E. Peters (pseudonym)

Ve zvratech války mezi Štěpánem a Matyldou se zradou dostane do zajetí třicet Matyldiných rytířů, mezi nimi Cadfaelův syn Olivier de Bretagne. Všichni ostatní jsou vykoupeni, jen Olivier zůstává nezvěstný. Pro Cadfaela t... více


Svaté Hildegardy Cestyvěz, nebo, Vidění a zjevení. Kniha I

Svaté Hildegardy Cestyvěz, nebo, Vidění a zjevení. Kniha I

2010, S. Hildegarda z Bingenu

Klasické dílo středověké mystičky, jež přeložil a komentářem opatřil Jakub Deml. 26 vidění ve třech částech – 6, 7 a 13, která se nesou v duchu nábožensko-intelektuálních rozprav, proroctví či dokonce kosmologických úvah... více


Právo azylu

Právo azylu

2008, E. Peters (pseudonym)

Po Velikonocích v roce 1140 zažije klášter vzrušení: svatebčané ze zlatníkova domu tu chtějí zlynčovat potulného kejklíře. Opat Radulfus samozvaný soud přeruší a uprchlíkovi udělí azyl. Navíc pověří Cadfaela, aby vyšetři... více


Malomocný u svatého Jiljí

Malomocný u svatého Jiljí

2006, E. Peters (pseudonym)

Bratr Cadfael, mnich benediktinského kláštera v Shrewsbury, je opět nucen se zajímat kromě o svou bylinkářskou zahradu i o „světské“ dění, ve kterém je k zločinům tak blízko. 5. díl série se týká komunity chudáků a nemo... více


Splátka růží

Splátka růží

2000, E. Peters (pseudonym)

Píše se r. 1142 a v shrewsburském klášteře se chystají k oslavám svátku místní patronky sv. Winifredy. Vražda, ke které dojde na klášterním pozemku v podivné souvislosti se zničením růžového keře, by mohla slavnost vážně... více


Pilíře země

Pilíře země

2001, K. Follett

Románová historická freska, jejíž barvitý děj je soustředěn kolem stavby gotické katedrály v Anglii 12. století. V Anglii 12. století, v době občanské války, ničivého hladomoru a náboženských nesvárů, vyrůstá v Kingsb... více


Podzimní trůn

Podzimní trůn

2017, E. Chadwick

Závěrečný díl úchvatné trilogie o nejmocnější panovnici středověku. Eleonora Akvitánská, jinak také Alienor, je dlouhý čas vězněná svým manželem Jindřichem. Z exilu ji vysvobodí až jeho smrt a Alienor coby královna vdova... více


Svatopetrský jarmark

Svatopetrský jarmark

2006, E. Peters (pseudonym)

Čtvrtý případ středověkého detektiva, benediktinského mnicha Cadfaela. Je předvečer svátku svatého Petra. Do Shrewsbury se sjíždějí kupci z Anglie a Walesu na věhlasný jarmark, který opatství pořádá každý rok a nad nímž ... více


Poustevník z Eytonského lesa

Poustevník z Eytonského lesa

2000, E. Peters (pseudonym)

Čtrnáctý případ bratra Cadfaela začíná zcela nenápadně za občanské války roku 1142. Richard, desetiletý žák ve škole kláštera svatého Petra a Pavla, je synem a dědicem právě zemřelého lorda Eytona. O moc ho chce připravi... více


Kacířův učeň

Kacířův učeň

2003, E. Peters (pseudonym)

Při příležitosti uložení ostatků patronky kláštera, svaté Winifredy, se do opatství sjíždějí vzácní hosté. Zcela nečekaně přijíždí i mladík Elave a přiváží s sebou tělo zemřelého bohatého mecenáše kláštera k pohřbení. Os... více


Veliké tajemství

Veliké tajemství

2010, E. Peters (pseudonym)

V srpnu 1141 přijíždějí do benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v anglickém Shrewsbury dva noví bratři, které válka mezi králem a císařovnou vyhnala z domácího kláštera v Hyde Meadu. Starší z nich, jenž umírá na dá... více


Mnišská kápě

Mnišská kápě

2005, E. Peters (pseudonym)

Třetí případ důvtipného a světaznalého mnicha-bylinkáře bratra Cadfaela. Nyní řeší zákeřnou vraždu bohatého statkáře, který odkázal opatství svůj majetek výměnou za poklidné dožití za branami kláštera. Přitom musí rozplé... více


Hrnčířovo pole

Hrnčířovo pole

2003, E. Peters (pseudonym)

Při rozorávání Hrnčírova pole darovaného klášteru je objevena kostra tajně pohřbené ženy. Posledním nájemcem pole byl hrnčíř, nyní mnich, který pro klášter opustil svou ženu po patnácti letech manželství. Ta zmizela, pod... více


Život ve staletích - 12. století

Život ve staletích - 12. století

2009, V. Vondruška

Život ve staletích je výpravný sedmidílný historický lexikon, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až do konce feudalizmu. Kniha se nezaměřuje na politické dějiny, jako většina podobných příruček, ale... více


1 2 3 4 5 6 >