Petr Abélard

francouzská, 1079 - 1142

Nahrávám...

Životopis

Pierre Abélard (1079 Le Palett u Nantes – 21. dubna 1142 klášter Saint-Marcel u Chalon-sur-Saône) byl francouzský raně scholastický filozof a teolog, spoluzakladatel středověkého myšlení, a to hned v několika ohledech, např. metoda disputace (přesné dialektické umění rozlišování).

Poznávám, abych věřil – učil, že rozum vede k víře a doplňuje ji.

Narodil se v La Palett. Jeho otec byl šlechtic a voják. Petr Abélard se však nestal vojákem, jako jeho bratři, ale dal se na studia. Jeho prvním učitelem byl Roscellinus (nominalista), dále se učil v Laonu (jeho učitelem zde byl Anselm z Laonu) a v Chartres. V Paříži byl jeho učitelem Vilém ze Champeaux (realista).

Vedl poměrně pohnutý život. Známý je jeho milostný vztah k žačce Héloise, se kterou měl syna Astrolabia. Jejich románek však po tajném sňatku skončil nešťastně – Heloisa musela do kláštera a Abélard je vykastrován strýcem Heloisy, Fulbertem. Tento vztah později zvěčnil ve svém spise Historia calamitatum mearum (tj. Historie mých pohrom), který je stylizovaný jako dopis příteli.

Byl představitelem západního nominalismu. Universalia in rebus (univerzálie jsou ve věcech). Obecnému pojmu odpovídá v jednotlivých věcech, které jsou pod ním zahrnuty, také reálná stejnost podstaty, bytnosti. Obecný pojem se vyskytuje jen v jednotlivých věcech, nikoli mimo ně. Měl konflikt s katolickou církví. Všechna jeho díla byla odsouzena. Vystupoval proti tezi, že filosofie má být pokornou vůči teologii. Zdůrazňuje přednost vědění před slepou vírou. Podřídil se však a zemřel v míru s katolickou církví.

Zdroj životopisu: wikipedia

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Charles Bukowski

1920 - 1994