eposy

štítek, 32 knih


O králi Nalovi a princezně DamajantíO králi Nalovi a princezně Damajantí1957, V. Vážný

Přebásnění indického eposu s množstvím ilustrací Přebásnění indického eposu s množstvím ilustrací Malá část ze starého indického eposu Mahábhárata vypraví o nejdokonalejším ze všech mužů - králi Nalovi, který byl l... více


Objevení TrójeObjevení Tróje1962, V. Zamarovský

První část interpretuje v chronologickém sledu Trojskou válku od její příčiny až po návrat hrdinů do vlasti. Shrnuje nejen text Homérových básní Íllias a Odyssea, ale i ostatních starořeckých bájí a pověstí. V druhé čá... více


Dublin. PočátkyDublin. Počátky2005, E. Rutherfurd

Rozsáhlý dvoudílný historický epos o založení a postupném rozvoji Dublinu ve své první části popisuje historii Irska zhruba od pozdní doby ledové až po reformaci za Jindřicha VIII. v 16. století Prostřednictvím lehce na... více


Achilleova pomstaAchilleova pomsta1923, Homér

Úryvek z Iliady obsahuje nejkrásnější části básně. více


Odyssea (převyprávění)Odyssea (převyprávění)2016, G. Ferrero

Král Odysseus se po dobytí Troje touží vrátit domů. Netuší ale, jakou plavbu mu osud připraví… Deset let bloudí po mořích a zažije neuvěřitelná dobrodružství, než se konečně vrátí na rodný ostrov Ithaka. Slavný příběh o ... více


Irsko: probuzeníIrsko: probuzení2007, E. Rutherfurd

Druhá část barvitého eposu o dějinách Irska navazuje na předchozí díl popisem událostí po násilné reformaci za Jindřicha VIII. na samém konci 16. století a provádí čtenáře dramatickými mezníky irských děj až do chvíle tě... více


ÍliasÍlias1980, Homér

Epos o trojské válce, zobrazující ve 24 zpěvech dobrodružství, válečné i milostné příběhy Agamemmona, Achillea, Odyssea, Parida, Heleny, Hektora aj. i svět olympských bohů, vychází v novém, moderním překladu. Na obálce ... více


Královské ságyKrálovské ságy1980, J. Kaňa

Převyprávěné severské ságy čili epická vyprávění o příbězích hrdinů, vikingů a králů. Jaroslav Kaňa, zkušený znalec severských literatur, převyprávěl pro mládež dílo Snorriho Sturlusona Královské ságy (zvané Heimskringla... více


Gilgameš: Mytické drama o hledání věčného životaGilgameš: Mytické drama o hledání věčného života2002, M. Balabán

Nejstarší epos světa Gilgameš - zrcadlí svět sumerských a babylónských duchovních tradic v oblasti starověkého Bábelu. S bezpříkladným myšlenkovým ponorem a vysoce politickým jazykem vynáší anonymní mezopotamský dramatik... více


Božská komedieBožská komedie1952, D. Alighieri

Vrcholné Dantovo dílo, v němž hlavní postava prochází postupně Peklem, Očistcem, provázený Vergilliem, i Rájem, kde je mu průvodkyní jeho zesnulá drahá Beatrice, aby se nakonec navrátil na zemi. Epos se skládá celkem ze ... více


OdysseiaOdysseia1984, Homér

Vrcholné dílo antického období. Z řečtiny přeložil Rudolf Mertlík, ilustroval Jan Bauch. více


Píseň o NibelunzíchPíseň o Nibelunzích1974, neznámý

První básnický překlad rytířského eposu štaufské doby, nejslavnější literární památky německé středověké literatury, kterou milovali romantikové a vážili si jí Goethe i Heine. Dílo, jež bylo objeveno v 2. polovině 18. st... více


BéowulfBéowulf2003, neznámý

Jeden z vůbec nejdůležitějších edičních počinů nakladatelství Torst: vychází jako jubilejní 300. publikace nakladatelství. Beowulf – první výpravná (heroicko-elegická) báseň v anglické literatuře, nejvýznamnější památka ... více


Román o LišákoviRomán o Lišákovi1973, neznámý

Podstatný výbor ze starofrancouzského zvířecího eposu, pocházejícího z konce 12. a první poloviny 13. století, díla, jehož hlavní postavou je Lišák, zpola hrdina a zpola loupežník. Na světě zvířat a satirou stíhá realitu... více


ArgonautikaArgonautika1924, A. Rhodský

Apollóniova Argonautika se v mnoha ohledech liší od řecké epiky reprezentované Homérem, ačkoliv z ní autor bezpochyby vycházel. Argonautika je mnohem kratší. Její čtyři knihy obsahují méně než 6 000 řádků, zatímco Illias... více


1 2 3 >