eposy

štítek, 30 knih


O králi Nalovi a princezně Damajantí

O králi Nalovi a princezně Damajantí

1957, V. Vážný

Přebásnění indického eposu s množstvím ilustrací Přebásnění indického eposu s množstvím ilustrací Malá část ze starého indického eposu Mahábhárata vypraví o nejdokonalejším ze všech mužů - králi Nalovi, který byl l... více


Objevení Tróje

Objevení Tróje

1962, V. Zamarovský

První část interpretuje v chronologickém sledu Trojskou válku od její příčiny až po návrat hrdinů do vlasti. Shrnuje nejen text Homérových básní Íllias a Odyssea, ale i ostatních starořeckých bájí a pověstí. V druhé čá... více


Dublin. Počátky

Dublin. Počátky

2005, E. Rutherfurd

Rozsáhlý dvoudílný historický epos o založení a postupném rozvoji Dublinu ve své první části popisuje historii Irska zhruba od pozdní doby ledové až po reformaci za Jindřicha VIII. v 16. století Prostřednictvím lehce na... více


Achilleova pomsta

Achilleova pomsta

1923, Homér

Úryvek z Iliady obsahuje nejkrásnější části básně. více


Irsko: probuzení

Irsko: probuzení

2007, E. Rutherfurd

Druhá část barvitého eposu o dějinách Irska navazuje na předchozí díl popisem událostí po násilné reformaci za Jindřicha VIII. na samém konci 16. století a provádí čtenáře dramatickými mezníky irských děj až do chvíle tě... více


Ílias

Ílias

1980, Homér

Epos o trojské válce, zobrazující ve 24 zpěvech dobrodružství, válečné i milostné příběhy Agamemmona, Achillea, Odyssea, Parida, Heleny, Hektora aj. i svět olympských bohů, vychází v novém, moderním překladu. Na obálce ... více


Božská komedie

Božská komedie

1952, D. Alighieri

Vrcholné Dantovo dílo, v němž hlavní postava prochází postupně Peklem, Očistcem, provázený Vergilliem, i Rájem, kde je mu průvodkyní jeho zesnulá drahá Beatrice, aby se nakonec navrátil na zemi. Epos se skládá celkem ze ... více


Odysseia

Odysseia

1984, Homér

Vrcholné dílo antického období. Z řečtiny přeložil Rudolf Mertlík, ilustroval Jan Bauch. více


Královské ságy

Královské ságy

1980, J. Kaňa

Převyprávěné severské ságy čili epická vyprávění o příbězích hrdinů, vikingů a králů. Jaroslav Kaňa, zkušený znalec severských literatur, převyprávěl pro mládež dílo Snorriho Sturlusona Královské ságy (zvané Heimskringla... více


Román o Lišákovi

Román o Lišákovi

1973, neznámý

Podstatný výbor ze starofrancouzského zvířecího eposu, pocházejícího z konce 12. a první poloviny 13. století, díla, jehož hlavní postavou je Lišák, zpola hrdina a zpola loupežník. Na světě zvířat a satirou stíhá realitu... více


Píseň o Nibelunzích

Píseň o Nibelunzích

1974, neznámý

První básnický překlad rytířského eposu štaufské doby, nejslavnější literární památky německé středověké literatury, kterou milovali romantikové a vážili si jí Goethe i Heine. Dílo, jež bylo objeveno v 2. polovině 18. st... více


Béowulf

Béowulf

2003, neznámý

Jeden z vůbec nejdůležitějších edičních počinů nakladatelství Torst: vychází jako jubilejní 300. publikace nakladatelství. Beowulf – první výpravná (heroicko-elegická) báseň v anglické literatuře, nejvýznamnější památka ... více


Gilgameš: Mytické drama o hledání věčného života

Gilgameš: Mytické drama o hledání věčného života

2002, M. Balabán

Nejstarší epos světa Gilgameš - zrcadlí svět sumerských a babylónských duchovních tradic v oblasti starověkého Bábelu. S bezpříkladným myšlenkovým ponorem a vysoce politickým jazykem vynáší anonymní mezopotamský dramatik... více


Argonautika

Argonautika

1924, A. Rhodský

Apollóniova Argonautika se v mnoha ohledech liší od řecké epiky reprezentované Homérem, ačkoliv z ní autor bezpochyby vycházel. Argonautika je mnohem kratší. Její čtyři knihy obsahují méně než 6 000 řádků, zatímco Illias... více


Don Juan

Don Juan

1969, G. G. Byron

Romanticko - satirický epos více


1 2 >