eposy

štítky

43 knih


Epos o GilgamešoviEpos o Gilgamešovi1958, neznámý, neuveden

Epos o Gilgamešovi (z původního Bilgames - výhonek stromu mésu, tj. strom života; řecky Gilgamos) je epos z 2. tisíciletí př. n. l. líčící dobrodružství sumerského krále Gilgameše. více


Božská komedieBožská komedie1952, Dante Alighieri

Vrcholné Dantovo dílo, v němž hlavní postava prochází postupně Peklem, Očistcem, provázený Vergilliem, i Rájem, kde je mu průvodkyní jeho zesnulá drahá Beatrice, aby se nakonec navrátil na zemi. Epos se skládá celkem ze ... více


OdysseiaOdysseia1984, Homér

Vrcholné dílo antického období. Z řečtiny přeložil Rudolf Mertlík, ilustroval Jan Bauch. více
ÍliasÍlias1980, Homér

Epos o trojské válce, zobrazující ve 24 zpěvech dobrodružství, válečné i milostné příběhy Agamemmona, Achillea, Odyssea, Parida, Heleny, Hektora aj. i svět olympských bohů, vychází v novém, moderním překladu. Na obálce ... více


GilgamešGilgameš1983, Vojtěch Zamarovský

Jedná se o převyprávění jednoho z nejstarších a největších básnických děl světa – eposu o Gilgamešovi. více


Objevení TrójeObjevení Tróje1962, Vojtěch Zamarovský

První část interpretuje v chronologickém sledu Trojskou válku od její příčiny až po návrat hrdinů do vlasti. Shrnuje nejen text Homérových básní Íllias a Odyssea, ale i ostatních starořeckých bájí a pověstí. V druhé čá... více


Píseň o RolandoviPíseň o Rolandovi2021, neznámý, neuveden

Nejslavnější epos francouzského rytířského středověku oslavuje hrdinství účastníků legendární bitvy v pyrenejském Ronceveaux roku 778 za tažení Karla Velikého proti Arabům. více


BéowulfBéowulf2003, neznámý, neuveden

Jeden z vůbec nejdůležitějších edičních počinů nakladatelství Torst: vychází jako jubilejní 300. publikace nakladatelství. Beowulf – první výpravná (heroicko-elegická) báseň v anglické literatuře, nejvýznamnější památka ... více


Ztracený rájZtracený ráj1927, John Milton

Kniha přetváří kapitoly z Bible, týkající se vyhnání Adama a Evy z ráje. více


Píseň o NibelunzíchPíseň o Nibelunzích1974, neznámý, neuveden

První básnický překlad rytířského eposu štaufské doby, nejslavnější literární památky německé středověké literatury, kterou milovali romantikové a vážili si jí Goethe i Heine. Dílo, jež bylo objeveno v 2. polovině 18. st... více


Dublin. PočátkyDublin. Počátky2005, E. Rutherfurd (pseudonym)

Rozsáhlý dvoudílný historický epos o založení a postupném rozvoji Dublinu ve své první části popisuje historii Irska zhruba od pozdní doby ledové až po reformaci za Jindřicha VIII. v 16. století Prostřednictvím lehce na... více


AeneasAeneas1991, Vojtěch Zamarovský

Největší epos antického Říma a to nejen pro svůj rozsah - 9 796 veršů, ale i pro svou uměleckou úroveň; hlavně však pro svůj význam. více


Irsko: ProbuzeníIrsko: Probuzení2007, E. Rutherfurd (pseudonym)

Druhá část barvitého eposu o dějinách Irska navazuje na předchozí díl popisem událostí po násilné reformaci za Jindřicha VIII. na samém konci 16. století a provádí čtenáře dramatickými mezníky irských děj až do chvíle tě... více


RámájanaRámájana2015, Válmíki

Už před bezmála dvěma tisíci lety, kdy dal Válmíki základní sanskrtskou podobu indickému národnímu eposu Rámájaně, získalo si toto dílo v celé Indii a později i mimo její hranice neobyčejnou oblibu a uchovalo si ji dodne... více


Mahábhárata aneb Velký bojMahábhárata aneb Velký boj1988, Vladimír Miltner

• podle staroindického orig. vypráví Vladimír Miltner Převyprávění rozsáhlého indického eposu umožňuje především mladým čtenářům seznámení s jedním ze silných zdrojů indických tradic a myšlení.... více


1