15.-16. století

štítky

76 knih


Šest žen Jindřicha VIII. 94% Šest žen Jindřicha VIII. 2009, Alison Weir

Osudy královských manželek jako obecnější výpověď o manželských svazcích, rodině, morálce a postavení žen v tudorovské Anglii. První díl je věnován Kateřině Aragonské, Anně Boleynové a Janě Seymourové. Pestrý obraz živo... více


Kejklíř: Životní příběh Johanna Georga Fausta 83% Kejklíř: Životní příběh Johanna Georga Fausta 2020, Oliver Pötzsch

1486: Knittlingen platí za klidné místo v hornaté oblasti Kraichgau do té doby, než do města vkročí komedianti. Najednou se v okolí začnou ztrácet děti. Johann Georg, zvaný „Faustus“, Šťastlivec, to nevnímá. Jeho zajímá ... více


Jindřich VIII.: Král a dvůr 90% Jindřich VIII.: Král a dvůr 2013, Alison Weir

Tento skvělý životopis Jindřicha VIII. je zasazen do prostředí králova dvora – nejoslnivějšího, jaký kdy Anglie zažila – se všemi jeho kulturními, společenskými a politickými souvislostmi a do nádhery jeho četných přepyc... více
Inkvizitor: Symbol strachu a hrůzy 83% Inkvizitor: Symbol strachu a hrůzy 2007, Siegfried Obermeier

"Izák Marco žil v trvalém bolestném napětí, které jen občas pominulo v jeho snech. Jednou se viděl v roli Mojžíše, jak stojí na hoře Nebo, ale nehleděl odtud na Zaslíbenou zemi, nýbrž na celý svět, a všude viděl hořet dř... více


Králova dcera 84% Králova dcera 2013, Sandra Worth

Alžběta z Yorku se jako jediná královna v anglických dějinách mohla pochlubit tím, že byla manželkou, dcerou, sestrou, neteří a matkou anglického krále. Toto imponující pokrevní příbuzenství však vysoce převážila její lá... více


Jindřich Veliký 93% Jindřich Veliký 1999, Carolly Erickson

Životopis, který se snaží postihnout osobnost panovníka v protikladném vývoji i v širším kontextu anglických a evropských dějin. Renesanční anglický dvůr. Dobová atmosféra. Reálie. Anglická reformace a její důsledky. ... více


Tudorovci: Králové a královny anglického zlatého věku (1485-1603) 90% Tudorovci: Králové a královny anglického zlatého věku (1485-1603) 2012, Jane Bingham

Dynastie Tudorovců vládla v Anglii po několik úspěšných a dynamických období. Na trůnu se střídali králové i královny a za jejich vlády se z druhořadé, nevýznamné Anglie stala jedna z vůdčích světových mocností. V průběh... více


Obcování se smrtí 84% Obcování se smrtí 2014, Jesse Bullington

Americký autor Jesse Bullington přináší českému čtenáři noir historický román s fantaskními až magickými prvky. Své Obcování se smrtí staví na reálných historických základech – Evropa přelomu 15. a 16. století, pád Grana... více


Nejistá koruna 79% Nejistá koruna 2012, Jean Plaidy (p)

Jednou z nejvýraznějších královských dynastií na území dnešní Velké Británie byli bezesporu Tudorovci, kteří vládli na anglickém trůnu téměř 120 let. Jak se ale na trůn vlastně dostali? Prvním panovníkem z tohoto rodu by... více


Poslední královna: muka lásky Jany Šílené 89% Poslední královna: muka lásky Jany Šílené 2009, C. W. Gortner

Autor podává poněkud jiný příběh kastilské královny Jany I. Šílené a jejího manžela Filipa I. Sličného, než jak popisuje tuto dvojici oficiální historie. Autor, americký spisovatel, žil ve svém mládí řadu let ve Španě... více


Borgiovci - Príbeh renesančnej rodiny 87% Borgiovci - Príbeh renesančnej rodiny 2000, Joachim Brambach

Autor vykresľuje jasný a nezaujatý obraz členov rodu Borgiovcov, ich vzťahov a súvislostí na dramatickom pozadí renesančného Talianska i celej Európy na prelome 15. a 16. storočia. Obsah: Prológ, Pôvod Borgiovcov, Z Pen... více


Borgiové a jejich nepřátelé 85% Borgiové a jejich nepřátelé 2011, Christopher Hibbert

Renomovaný britský spisovatel Christopher Hibbert, který je autorem více než padesáti populárně historických knih a životopisů, měl ve zvláštní oblibě Itálii. Jistě i proto se rozhodl vylíčit, jak se španělskému rodu Bor... více


Lukrécie z Borgiů 87% Lukrécie z Borgiů 1993, Cecil Saint-Laurent (p)

Historický román z Říma na rozhraní 15. a 16. stol. popisuje milostný život mladičké Lukrécie Borgii, provdané z důvodů výhodné sňatkové politiky. více


Krása a krev rodiny Borgiů 88% Krása a krev rodiny Borgiů 2014, Sarah Dunant

Lze v dějinách najít rodinu tak fascinující a nebezpečnou, jako jsou Borgiové? V renesanční Itálii představovali mocný rod, jejich jméno se stalo symbolem bezohledné politiky. Otec rodiny Rodrigo se v Římě stává papežem.... více


Stíny nad Alhambrou 75% Stíny nad Alhambrou 2005, Tanja Kinkel

Historický román odehrávající se v 15. století ve Španělsku, které je zmítáno konfliktem mezi muslimy a křesťany. Hlavní hrdinka, mladičká Lejla, je dcerou granadského emíra. Její matka je však křesťanka pocházející z v... více


Zrození Venuše 80% Zrození Venuše 2006, Sarah Dunant

Historický román s výraznou milostnou zápletkou vrací čtenáře do renesanční Florencie po smrti Lorenza de Medici prostřednictvím krásné, zbožné a vzdělané šlechtičny, která obdivuje soudobé malířství a sama tajně touží m... více


Jana Šílená: zajatkyně z Tordesillasu 82% Jana Šílená: zajatkyně z Tordesillasu 2002, Manuel Fernández Álvarez

Barvitě vylíčený osud jedné z legendárních a nejtragičtějších postav španělských dějin. U přecitlivělé a žárlivé Jany Šílené, dcery Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské, se po sňatku s Filipem Sličným začaly projev... více


Lukrecia Borgia 80% Lukrecia Borgia 2011, Alfred Schirokauer

Na pozadí intrik, touhy po moci a nevybíravých prostředků vyrůstá v Římě mladá nevinná Lukrecie Borgia. Právě její rodina ztělesňuje rozmařilost a chamtivost doby v osobách papeže Alexandra VI. a jeho syna Cesareho. Lukr... více


Triumf a tragika Erasma Rotterdamského 84% Triumf a tragika Erasma Rotterdamského 1997, Stefan Zweig

Na pozadí životních osudů humanisty Erasma Rotterdamského zachycuje S. Zweig zejména rozpor mezi Erasmovým a Lutherovým pojetím světa, mezi tolerancí a poslušností. Kniha obsahuje doslov Kurta Krolopa Svědectví proti fa... více


Já, Lukrecie 69% Já, Lukrecie 1996, Hans Schlag

Na stránkách knihy ožívá jedna z nejimpozantnějších ženských historických osobností. Lukrecie Borgie, dcera papeže Alexandra VI. Román sleduje úspěchy i prohry jejího života na pozadí světa italské renesance. více


Tajemství Prokopa Velikého 83% Tajemství Prokopa Velikého 2019, Jiří Dobrylovský

Román Tajemství Prokopa Velikého probíhá ve třech navzájem se prolínajících časových rovinách – za husitské reformace, v počátcích jezuitské protireformace a v současnosti. A díky tomu možná s jistým překvapením zjistíme... více


Dějiny odívání: Renesance 95% Dějiny odívání: Renesance 1996, Ludmila Kybalová

Oděv byl ve všech historických dobách symbolem postavení jednotlivce, odrazem jeho smýšlení nebo životního stylu. První díl vícesvazkových Dějin odívání od Ludmily Kybalové, naší přední odbornice v tomto oboru, dokumentu... více


Český stát v době jagellonské 85% Český stát v době jagellonské 2012, Petr Čornej

Jagellonci byli na konci 15. století mocným královským rodem, který ovládal obrovské území mezi Baltem a Černým mořem, resp. mezi Šumavou a ruskou stepí. Vladislav II. Jagellonský a jeho syn Ludvík pak významně ovlivnili... více


Zlatá doba měst českých 87% Zlatá doba měst českých 1991, Zikmund Winter

Původně školní učebnice nabízí základní přehled o kulturních dějinách českých měst v 15. a 16. století. Naleznete zde popis života městského lidu a jeho prostředí. více


Jagellonský věk v českých zemích 1, 2 83% Jagellonský věk v českých zemích 1, 2 2001, Josef Macek

Faktograficky bohatá a čtenářsky přitažlivá kniha podává ucelený obraz pozdního středověku v českých zemích. První část Mackovy čtyřdílné syntézy je věnovaná obecným poměrům v zemi, zejména hospodářským, královskému dvor... více


Život Mony Lisy 90% Život Mony Lisy 1983, Pierre La Mure

Aká to bola žena, čo celé stáročia dráždila zvedavosť sveta a všetkým otázkam sa vyhýbala úsmevom zamatovo hnedých očí? Prečo sa bohaté patricijské dievča v pätnástich rokoch vydalo za dvojnásobne staršieho veľkoobchodní... více


Leonardo da Vinci 90% Leonardo da Vinci 1990, Bruno Nardini

Leonardo bol človekom dokonale stelesňujúcim požiadavky humanizmu a renesancie; obracal sa však aj chrbtom k svojmu storočiu, aby sa zahladel daleko dopredu a predešiel ešte nejestvujúce naše obdobie, rok dvetisíc. 2. v... více


Machiavelli – Nepochopený muž 93% Machiavelli – Nepochopený muž 2006, Michael White

Déle než pět set let zní Machiavelliho jméno světem politiky a moci. Byl to výjimečný muž žijící ve výjimečné době – brilantní myslitel a teoretik, ale také skvělý diplomat. Osobně poznal řadu nejvýznamnějších postav ren... více


České země v letech 1437–1526. II. díl, Jagellonské Čechy (1471–1526) 84% České země v letech 1437–1526. II. díl, Jagellonské Čechy (1471–1526) 2012, Jaroslav Čechura

Jagellonská epocha představuje výraznou kapitolu našich dějin, obestřenou řadou mýtů. Autor pozorně sleduje život a činy Vladislava II. a odmítá rozšířenou představu o slabošském králi, neopomíjí jeho dlouholetého soka M... více


Neznámá moře 96% Neznámá moře 2006, Ronald Watkins

V patnáctém století, v první významné etapě námořních objevů, se svět za hranicemi Evropy pomalu vynořuje z šera mýtů, legend a výplodů lidské fantazie. Pro ty, kdo se odvážili vypravit do neznáma, byl život drsnější, ne... více


František I. 83% František I. 2002, Claude Dufresne

Významný francouzský historik líčí francouzského krále jako renesančního člověka v pravém slova smyslu: milujícího život se všemi jeho klady i zápory. František I. proslul jako obratný politik, vzdělanec a ctitel umění -... více


Zámořské objevy: Vasco da Gama a jeho svět 89% Zámořské objevy: Vasco da Gama a jeho svět 2006, Jan Klíma

Po porážkách křižáků na Blízkém východě pokračovala mocenská a ideologická expanze západoevropských křesťanů mnohem úspěšněji na mořích. Malý portugalský národ využil své polohy i zkušeností a roku 1415 přenesl iberskou ... více


Borgiové - Rod s nejhorší pověstí 73% Borgiové - Rod s nejhorší pověstí 2013, Mary Hollingsworth

Rod Borgiů v renesanční Itálii se stal synonymem pro pýchu, rozkošnictví, krutost, hrabivost, okázalost a intrikaření. Borgiové vždy vzbuzovali ve stejné míře znechucení a obdiv, podobně jako klan sicilských Corleonů, zp... více


Císařovna Evženie 70% Císařovna Evženie 1995, Jean Autin

Životopisný román Evženie, hraběnky z Teby, nazývané de Montijo, císařovny Francouzů (1853-1870). Její osud, úchvatný i bolestný zároveň, v mnoha ohledech typický pro nestálé a rozpolcené 19. století, dodnes vyvolává mno... více


Paměti trpaslíka Gnostika 76% Paměti trpaslíka Gnostika 2004, David Madsen

Pod pseudonymem D. Madsen se skrývá britský filosof a teolog, který se ve svých studiích zabývá především zkoumáním gnosticismu. Román má však daleko k suchému filosofickému traktátu: jedná se o pozoruhodný pohled na živ... více


Jagellonský věk v českých zemích 3,4 88% Jagellonský věk v českých zemích 3,4 2002, Josef Macek

Ve třech částech třetího dílu (Města a měšťané, Sociálně-politické zápasy ve městech, Spory a boje královských měst se šlechtou) popsal autor politické, ekonomické i kulturní klima v českých městech přelomu 15. a 16. sto... více


Dějiny evropského světa (1453–1576) 92% Dějiny evropského světa (1453–1576) 2008, Petr Vorel

Karionova Kronika světa“ na počátku raného novověku podstatným způsobem ovlivnila obecné vnímání dějinných kořenů naší evropské kultury. Tato kniha, ve které měl čtenář pohromadě celé dějiny světa od stvoření po jeho sou... více


Cesare Borgia 75% Cesare Borgia 1971, Clemente Fusero

Obdobie talianskej renesancie patrí medzi najzaujímavejšie obdobia európskych dejín. Na jednej strane sa vyznačuje rozmachom ľudského ducha, na druhej strane krutosťou mocenského boja a práve s touto súvislosťou sa spája... více


Člověk a renesance 85% Člověk a renesance 1972, Andrew Martindale

Monografická práce časově vymezená 15. a 16. stoletím prochází genezí renesančního výtvarného názoru v Evropě a objasňuje historické souvislosti, které vedly k jeho rozvíjení zejména v italských městech, z nichž si autor... více


Víra a zbožnost jagellonského věku 100% Víra a zbožnost jagellonského věku 2001, Josef Macek

Syntetická práce o náboženských a duchovních dějinách Čech v období vlády Jagellonců (1471–1526). Macek v této knize zkoumal mnohovrstevnatý náboženský, kulturní a společenský život dvojího lidu (katolíků a utrakvistů) v... více