liturgie

štítky

139 knih


Církevní rok a lidové obyčeje 76% Církevní rok a lidové obyčeje 1991, Vlastimil Vondruška

Podtitul: Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické. Ilustrovaná publikace uvádí přehled katolické liturgie, kalendárium světců a v příloh... více


Duch liturgie 97% Duch liturgie 2006, Joseph Alois Ratzinger

Liturgická hudba, liturgický oděv, liturgické úkony - na první pohled snad až příliš prozaická témata pro prefekta Kongregace pro nauku víry. Při bedlivé četbě však autor dojde ke zcela opačnému závěru - kardinál Ratzing... více


O posvátných znameních 94% O posvátných znameních 1968, Romano Guardini

Kniha o vnitřním obsahu posvátných znamení, která nás stále provázejí, aby promlouvala k naší duši o velikosti a lásce Boží. Není to spis pro naplnění rozumu, ale srdce. více
Breviář - Denní modlitba církve 92% Breviář - Denní modlitba církve 2007, neznámý - neuveden

Toto jednosvazkové vydání Denní modlitby církve tzv. Breviáře, obsahuje všechny texty na celý rok pro ranní chvály, modlitbu uprostřed dne, nešpory a modlitbu před spaním; je určené pro ty, kdo nemají povinnost modlit se... více


Síla eucharistie 93% Síla eucharistie 2011, Elias Vella

Elias Vella ve své knize mluví o eucharistii, která uzdravuje ducha, duši i tělo, osvobozuje, mění životy a vnáší do srdce klid. Ať se vám podaří sjednotit se s Ježíšem natolik, že začnete myslet tak, jak myslí Ježíš, a ... více


Co se děje v kostele? 95% Co se děje v kostele? 2015, Jan Houkal

Podtitul: Knížka (nejen) pro ministranty. Kniha kněze a teologa Jana Houkala odpovídá na dlouhodobou poptávku po nové a kvalitní knize, která by starším dětem ozřejmila smysl liturgie a její konkrétní průběh. Je zac... více


Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé 87% Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé 2018, Radek Tichý

Tato útlá knížka prochází krok za krokem mši svatou tak, jak ji známe z běžných nedělí v českých farnostech. Cílem je vysvětlit základní prvky, hledat, jak se mše svaté účastnit lépe, jak se při ní hlouběji setkat s Ježí... více


Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe 90% Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe 1997, Adolf Adam

Kniha přehledně a soustavně objasňuje smysl a vývoj křesťanské bohoslužby. Čtenář se seznamuje s historickým utvářením liturgického roku, se smyslem koncilních úprav, se všemi podstatnými prvky liturgie i s jejich význam... více


Rozjímání o božské liturgii 75% Rozjímání o božské liturgii 1996, Nikolaj Vasiljevič Gogol

Málo známé dílo velkého ruského klasika vzniklo během jeho pobytu v Paříži roku 1845. Autor osobitou formou zpřístupňuje mystérium východní liturgie. Poprvé u nás vyšlo v r. 1921 jako součást spisů N. V. Gogola v Otto... více


Božská Sláva Ukřižovaného 93% Božská Sláva Ukřižovaného 2020, Ctirad Václav Pospíšil

Hymnus z listu Filipanům (Flp 2,6–11) je dobře známý čtenářům Nového zákona i těm, kdo se modlí breviář a účastní se liturgie. Krásná a hutná výpověď o tom, kdo je Boží Syn, nás přivádí k jádru opravdu křesťanského život... více


Eucharistie – lék nesmrtelnosti 89% Eucharistie – lék nesmrtelnosti 2005, Tomáš Špidlík

V době, kdy intenzivněji zaznívá podle přání Jana Pavla II. téma Eucharistie, také český kardinál T. Špidlík k němu přispívá čtivým a praktickým způsobem. Kniha může být užitečná nejen jako pomůcka kněze v pastoraci, ale... více


Výklad nejdražší oběti Mše svaté 94% Výklad nejdražší oběti Mše svaté 1933, Martin z Kochemu

Knihu napsal ctih. Martin z Kochemu, kapucín, který v 18. století patřil k vůbec nejvydávanějším autorům ve střední Evropě. Jen v 18. Století vyšla jeho díla ve více než 130 českých vydáních a celkem byly jeho práce až d... více


Didaché - Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům 90% Didaché - Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům 1994, neznámý - neuveden

Nekanonická kniha Nového zákona - jedná se o nejdůležitější dokument poapoštolské doby a nejstarší svědectví o církevním právu. více


Křížová cesta 100% Křížová cesta 2010, Guy Gilbert

Cílem Křížové cesty není nic jiného než… …následovat Krista na jeho kalvárii …a proniknout do hloubky tohoto nesnesitelného utrpení. (Z předmluvy). více


Evangelium na každý den 2021 83% Evangelium na každý den 2021 2020, Angelo Scarano

Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Podněty k rozjímání na rok 2021 p... více


Vatikánské promluvy s humorem 88% Vatikánské promluvy s humorem 2010, Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení kardinála Špidlíka jsou publikací doposud nevydaných promluv, které pronesl ve Vatikánském rozhlase. Jeho umění rozsévat Boží slovo uvádí do základů, které poslouží kazatelům i posluchačům slova. Prvn... více


Radikální milost 96% Radikální milost 2005, Richard Rohr

Meditace na každý den Kniha obsahuje krátké úvahy a meditace ke každému dni liturgického roku. Najdeme tu texty na dobu adventní, vánoční, postní, velikonoční a všechny dny liturgického mezidobí. více


Liturgika/ Křesťanská bohoslužba a její vývoj 92% Liturgika/ Křesťanská bohoslužba a její vývoj 2008, Adolf Adam

Edice Teologie. Liturgie se svými bohatými dějinami už od odby apoštolské vydává svědectví o životě křesťanských církví, od té nejmenší až po světovou univerzální církev. Problémy, které to s sebou přináší, pomůže řešit ... více


Křesťanství od A do Z 92% Křesťanství od A do Z 1998, Piero Petrosillo

Přehledná encyklopedie pro všechny zájemce o vědní obory spojené s náboženstvím jako jsou např. teologie, spiritualita, církevní dějiny, sakrální umění. Kniha přináší informace i z dosud encyklopedicky nezpracovaných obl... více


O mši svaté podle misálu z roku 1962 92% O mši svaté podle misálu z roku 1962 2007, Josef Vlček

Příručka pro ministranty a laiky k porozumění tradiční mše svaté v tradičním římském ritu, která po 2. vatikánském koncilu upadla v zapomnění. více


Vrchol a pramen 92% Vrchol a pramen 2009, Joseph Alois Ratzinger

Tématem knihy je tajemství eucharistie, liturgické slavení, které Druhý vatikánský koncil nazývá pramenem a vrcholem života církve: „Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veš... více


Pozvání k oslavě 100% Pozvání k oslavě 2011, Pavel Filipi

Evangelická liturgika. Od pamětníků vím, že v kurikulu evangelické teologické fakulty byla liturgika spíše popelkou. Předpokládalo se, že základní bohoslužebný pořad v evangelických církvích je dán a znám a vše ostatn... více


Večeře Páně 90% Večeře Páně 2012, Dan Drápal

Fundovaná, prakticky pojatá kniha o jedné z křesťanských svátostí Významné biblické téma z pohledu zkušeného teologa a pastora. Nejde jen o biblický výklad, ale také o dopad do života církve. Autor řeší důležité otázk... více


O Pasše 93% O Pasše 2011, Melitón ze Sard

Spis O Pasše (Peri Pascha), který napsal Melitón ze Sard kolem r. 170 po Kr., představuje jeden z nejdůležitějších textů raného křesťanství. Pochází z okruhu maloasijských kvartodecimánů, kteří slavili křesťanskou Paschu... více


Svit hvězdy umřelé 100% Svit hvězdy umřelé 1967, František Hrubín

Sbírka veršů, věnovaná básníkovu druhu a příteli, s úvodními verši z Halasových sbírek Dokořán a Ladění. Básnické vyznání reflektující kritický postoj k současnosti (Dnes básník ani neví, proč tu je, / už se tu život ver... více


ABC křesťanství 80% ABC křesťanství 2010, David Winter

Kniha představuje křesťanství jako přední světové náboženství. Autorovým záměrem bylo především vytvoření stručného úvodu do křesťanství, přitažlivého pro dnešního čtenáře. více


Liturgie a život: Co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a smyslu liturgie 73% Liturgie a život: Co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a smyslu liturgie 1996, Klemens Richter

Co vlastně znamená slovo liturgie? Co všechno patří k liturgickým slavnostem? Jaká je úloha laiků v liturgii? Nestojí tradice a obnova proti sobě? Co mají společného s liturgií sv. Martin, sv. Mkuláš a různé vánoční zvyk... více


Křest: Průvodce k obnově křestního vyznání 93% Křest: Průvodce k obnově křestního vyznání 2011, Pavel Ambros

Průvodce postní dobou pro dospělé přibližuje každému křesťanu podstatu obnovy křestního vyznání. Praktický návod, jak v šesti krocích prohlubovat osobní víru, vychází z bohatství křesťanské tradice Východu i Západu, z bi... více


O eucharistii s Vojtěchem Kodetem 87% O eucharistii s Vojtěchem Kodetem 2005, Vojtěch Kodet

Někteří lidé jsou jako kostelní okna. Sledují tisíce bohoslužeb, a nehne to s nimi. Po pravdě řečeno, prostá venkovská stařenka může být na eucharistii přítomná s větším užitkem než profesor liturgiky. Text této knihy ... více


Encyklopedický slovník křesťanského Východu 87% Encyklopedický slovník křesťanského Východu 2010, Edward G. Farrugia

Encyklopedický slovník křesťanského Východu je rozšířeným vydáním italského originálu z roku 2000, které vyšlo péčí Papežského východního institutu. Obsahuje téměř 1800 abecedně seřazených hesel, vzájemně bohatě provázan... více


Verbum Domini 100% Verbum Domini 2011, Joseph Alois Ratzinger

Dokument vznikl na základě jednání biskupské synody v Římě v říjnu 2008. První část textu se mj. zabývá výrokem, že křesťanství je náboženstvím knihy. V srdci církve ovšem neleží vytištěná kniha, ale živé Slovo, vtělený... více


Židovská modlitba 87% Židovská modlitba 1995, Carmine Di Sante

Originální pojednání o struktuře židovské liturgie, vypracované katolickým odborníkem zabývajícím se vztahem židovství a křesťanství. více


Vatikánské promluvy (A) 100% Vatikánské promluvy (A) 2010, Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus A (2010–2011). Oslavy 1150. výročí příchodu slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu proběhnou v roce 2013. Naše příprava na jubileum, a papežskou návšt... více


Úvod do katolictví 100% Úvod do katolictví 2013, Lawrence S. Cunningham

Profesor teologie na univerzitě Notre Dame vysvětluje čtivou, i laikům srozumitelnou formou základy katolické víry. Dozvíme se jak o starých tradicích a lidové zbožnosti, tak i o poslání a postavení katolické církve v dn... více


Vatikánské promluvy (B) 100% Vatikánské promluvy (B) 2011, Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus B (2011-2012). Svatý Jeroným často zdůrazňoval, že bible je nástrojem, „jímž Bůh každý den promlouvá k lidskému srdci“. Mluvené slovo otce Špidlíka obrací pozornost na pří... více


Ministrantská knížka 70% Ministrantská knížka 2000, Josef Janšta

Průvodce ministranskou službou podle zásad hnutí "Pueri Domini" více


Sázava - Památník staroslověnské kultury v Čechách 100% Sázava - Památník staroslověnské kultury v Čechách 1988, Květa Reichertová

Publikace podává na základě historických, literárněhistorických, filologických a uměleckohistorických rozborů dochovaných památek i nejnovějších výsledků dlouholetého archeologického výzkumu sázavského kláštera barvitý o... více


Svět liturgie: slovník základní církevní terminologie 100% Svět liturgie: slovník základní církevní terminologie 1991, Evermod Gejza Šidlovský

Publikace vydaná jako průvodce k výstavě Kláštera premonstrátů na Strahově. Hlavní část tvoří slovník termínů, se kterými se setká nejen návštěvník výstavy, ale každý v běžném životě. Ve slovníku jsou stručně popsány art... více


Živé slovo 100% Živé slovo 2000, Tomáš Špidlík

Denní evangelium. Meditace nad evangeliem všedních dnů celého liturgického roku nám přináší inspiraci pro vhodné uspořádání života. Myšlenka na každý den moudře vede křesťana k pravidelné modlitbě a rozjímání. více


Rozmluvy s Bohem: Mezidobí (14.-18. týden) 100% Rozmluvy s Bohem: Mezidobí (14.-18. týden) 2014, Francisco Fernández-Carvajal

Další díl z ediční řady, která čtenářům poskytuje jednu z možností, jak obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Tato edice je určena pro každého, kdo touží každý den vst... více