totalitní režim

štítek, 124 knih


Šeptem: Soukromý život ve Stalinově RuskuŠeptem: Soukromý život ve Stalinově Rusku2009, O. Figes

Monumentální práce britského historika poodhaluje tragické osudy rodin obyčejných Rusů v dobách stalinské diktatury; mapuje jejich vnitřní svět a soukromý život. Kniha zpracovává množství materiálů z rodinných archivů... více


Totalitarismus: Komunismus a nacionální socialismus - jiná moderna 1917 - 1989Totalitarismus: Komunismus a nacionální socialismus - jiná moderna 1917 - 19892018, A. De Benoist

„Srovnání mezi komunismem a nacionálním socialismem je ve skutečnosti nejenom oprávněné, nýbrž také bezpodmínečně nutné, neboť bez něho jsou oba jevy nepochopitelné. Dají se –a s nimi dějiny první poloviny 20. století- j... více


Prosil jsem a přiletěla mouchaProsil jsem a přiletěla moucha2004, M. Doležal

Básníka a rozhlasového redaktora Miloše Doležala zajímají osobnosti, které přes totalitní nástrahy 20. století a mnohé životní zkoušky nepřestaly hledat smysl stvoření. Autor hovoří s plk.Petrem Urubou, Ferdinandem Höfer... více


Čtyři eseje o svoboděČtyři eseje o svobodě1999, I. Berlin

Dnes již klasické dílo britského historika idejí a politického myslitele Čtyři eseje o svobodě sestavil autor ze svých starších textů a poprvé vydal v roce 1969. Zabývá se zde politickými idejemi 20. století, zejména roz... více


O komunistických časechO komunistických časech2013, K. Strachota

Publikace vychází v rámci projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni, který prostřednictvím filmových projekcí, diskuzí s pamětníky, vydáváním publikací, pořádáním výstav, přípravou metodických materiálů pro vý... více


Totalitarismus 4: Interdisciplinární pohledTotalitarismus 4: Interdisciplinární pohled2008, I. T. Budil

V květnu 2008 se v Plzni konalo interdisciplinární sympozium věnované problematice totalitarismu, jehož se zúčastnili historikové, antropologové, politologové, literární vědci a další zájemci z domácích a zahraničních un... více


Totalitarismus: Interdisciplinární pohledTotalitarismus: Interdisciplinární pohled2005, I. T. Budil

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Osud odbojové organizace Černý lev 777Osud odbojové organizace Černý lev 7772007, T. Bursík

Problematika třetího odboje je dnes velmi diskutované téma v odborné i laické veřejnosti. Kniha Osud odbojové organizace Černý lev 777 historika Tomáše Bursíka nabízí pohled na dosud ne příliš známou protikomunistickou o... více


Zatajené popravy : Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské Ukrajině : z historie Velkého teroru na Volyni a v PodolíZatajené popravy : Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské Ukrajině : z historie Velkého teroru na Volyni a v Podolí2014, M. Borák

Politické represe sovětského totalitního systému těžce postihly i potomky českých emigrantů a další občany československého původu, kteří se mezi světovými válkami ocitli na území Ukrajiny. Už v době násilné kolektivizac... více


TestamentyTestamenty1999, J. Hořec

Sbírka autentické poezie Jaromíra Hořce Testamenty, svědectví o nelidskosti v tomto století, je svým způsobem unikátní. Obsazuje mj. úryvky z dokumentů, protokolů, korespondence, projevů, zpráv, deníků a posledních vzkaz... více


Třetí říše - nové dějinyTřetí říše - nové dějiny2008, M. Burleigh

Britský historik přibližuje historický vývoj Německa ve 20. století - zrod nacismu a jeho porážku ve 2. světové válce. Snaha postihnout příčiny vývojového trendu, kdy se německá elita i masy obyvatelstva vzdaly svého os... více


DrakDrak2018, J. L. Švarc

Město sužuje drak. Kdysi dávno obyvatelé města s drakem bojovali, ale přemohl je. Nakonec se vzdali a drakovi se podvolili. Když pak jednoho dne přijde do města hrdina, cizinec, který měšťanům nabídne, že draka zabije, z... více


Chruščov: Člověk a jeho dobaChruščov: Člověk a jeho doba2005, W. Taubman

Tato obsáhlá kniha, která je prvním a komplexním životopisem Chruščova, vychází z celé řady zdrojů, jež se zpřístupnily po pádu Sovětského svazu. Protkává Chruščovovy osobní triumfy i tragédie vítězstvími i porážkami jeh... více


StalinStalin1998, E. S. Radzinskij

Stalinův zevrubný životopis založený na nových dokumentech z ruských tajných archivů více


Není co závidět: Obyčejné životy v Severní KorejiNení co závidět: Obyčejné životy v Severní Koreji2014, B. Demick

Co když jsou noční můry vykreslené Georgem Orwellem v románu 1984 skutečné? Co kdybyste museli žít v zemi, ve které by bylo možné naladit pouze jedinou vládní stanici? V zemi, kde by všechno bylo černobílé kromě rudých p... více


1 2 3 4 5 6 >