Jan Zahradníček, 1905-1960

štítky

22 knih


Čtrnáctero zastavení 95% Čtrnáctero zastavení 1992, Bedřich Fučík

Ve vzpomínkových medailónech autor zachycuje životní i tvůrčí dráhu výsostných zjevů české literatury 20. století. více


Rouška Veroničina / La Saletta / Znamení moci 91% Rouška Veroničina / La Saletta / Znamení moci 1990, Jan Zahradníček

Kniha obsahuje básnické sbírky "Rouška Veroničina", "La Saletta" a "Znamení moci". více


Spisovatelé ve stínu 92% Spisovatelé ve stínu 2004, Jaroslav Med

Vyvážený soubor statí psaných pro různá periodika nebo encyklopedie. Publikace mapuje osudy významných českých básníků a spisovatelů, kteří měli často společný osud: pro svůj důraz na duchovní rozměr člověka a pro své od... více
Poezie poslední možnosti 77% Poezie poslední možnosti 1996, Jiří Trávníček

Orten, Kainar, Zahradníček, Holan, Kolář, Zábrana, Wernisch, Hejda, Mikulášek, Blatný, Jirous, Jelínek - na klíčových sbírkách těchto básníků ukazuje Trávníček strhující osudy existenciální linie české poezie v posledníc... více


Píšu to při světle nočním 92% Píšu to při světle nočním 1998, Jakub Deml

Výbor z korespondence z let 1940 - 1961. Výbor pokrývá období, kdy publikační možnosti autora byly minimální a kdy korespodnence nejen doplňovala, ale i nahrazovala jeho vlastní dílo. více


Literáti – Příběhy z dvacátého století 88% Literáti – Příběhy z dvacátého století 2002, Jiří Rulf

Portréty dvanácti českých literátů: Jakub Deml, Rudolf Medek, bratři Langerové, Karel Poláček, Jan Čep, Ivan Blatný, Kamil Bednář, Jiří Kolář, Vladimír Neff, Ladislav Fuks, Tomáš Řezáč, Ivan Diviš, publikované v týdeníku... více


Skrytá tvář české literatury 95% Skrytá tvář české literatury 1991, Zdeněk Rotrekl

Kniha obsahuje profily zapomínaných autorů. Uvádí hlavně biografii osobností a jejich vřazení do dobových relací. Dále jejich bibliografii, knižní i časopiseckou, domácí i zahraniční a nástin výkladu díla. více


Tváře ve stínu (medailony) 93% Tváře ve stínu (medailony) 1969, Zdeněk Kalista

Portréty dvanácti významných osobností české literatury prvé poloviny našeho věku podává historik a básník v jedné osobě tak, jak je znal z osobního styku. A. Sova, K. Toman, S. K. Neumann, J. Hora, A. Ráž, J. Weil, A.M.... více


Píseň o zemi 100% Píseň o zemi 1994, Bedřich Fučík

Autorovy kritické texty věnované převážně české poezii z let 1945-84. více


Byl básníkem! Život a dílo Jana Zahradníčka 73% Byl básníkem! Život a dílo Jana Zahradníčka 2004, Radovan Zejda

První knižní monografie o básníkovi Janu Zahradníčkovi, která vychází ke stému výročí jeho narození, shrnuje úctyhodné množství životopisného materiálu, dokumentů, fotografií, bibliografických záznamů a údajů o posmrtném... více


Žalm roku dvaačtyřicátého 90% Žalm roku dvaačtyřicátého 1945, Jan Zahradníček

Vyšlo v edici Stolístek, svazek 2. více


Skryté letokruhy 80% Skryté letokruhy 2001, Mojmír Trávníček

Autor vzpomíná na své mládí strávené na valašském venkově, na svá literární přátelství, která přetrvala mnoho let a na celoživotní literární činnost. Nejvýznamnější oblast autorovy aktivity představují edice. Od konce ... více


Netrpěná literatura 100% Netrpěná literatura 2007, Bohumil Doležal

Kniha představuje v úplnosti literárně-kritické dílo významného autora časopisu Tvář, dnes známého politologa Bohumila Doležala (www.bohumildolezal.cz) z let 1964–1970. Doležalovy kritické články, zejména o české poezii,... více


Vzdorovali zlu: P. Josef Toufar a Jan Zahradníček - dva příběhy českého 20. století 100% Vzdorovali zlu: P. Josef Toufar a Jan Zahradníček - dva příběhy českého 20. století 2016, Miloš Doležal

Dva nenápadní muži pocházející z Vysočiny. První: sedlácky ramenatý venkovský kněz Josef Toufar. Druhý: subtilní a křehký básník a intelektuál Jan Zahradníček. Pravděpodobně se osobně nikdy nepotkali (kněz znal básníkovy... více


Skryté tváře (Spisy 5.) 100% Skryté tváře (Spisy 5.) 2005, Zdeněk Rotrekl

Do pátého svazku Spisů uspořádal Zdeněk Rotrekl svou dosavadní tvorbu literárněhistorickou a esejistickou. Oddíl I – „Skrytá tvář české literatury nejenom krásné“ tvoří stejnojmenný soubor biografických medailonů členů ... více


K čemu básníci? - Filosofické zamyšlení nad básněmi Bohuslava Reynka, Jana Zahradníčka a Vladimíra Holana 100% K čemu básníci? - Filosofické zamyšlení nad básněmi Bohuslava Reynka, Jana Zahradníčka a Vladimíra Holana 2023, Aleš Novák

Svět vymknutý z pantů a zjevně postrádající smysl může citlivější duchy vést k otázce, jak se to právě má nyní s člověkem a světem? Jestliže vědní obory ani filosofie samy o sobě neposkytují uspokojivé odpovědi, zbývá je... více


Vizionáři a vyznavači 60% Vizionáři a vyznavači 2007, Jan Wiendl

K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století. Literárněvědní svazek je rozdělen do čtyř oddílů: Poezie a vize – věnovaný kritickému dílu F. X. Šaldy; Poezie a utopie – věnovaný polemik... více


Sdílet věčné - Studie, profily a kritiky 100% Sdílet věčné - Studie, profily a kritiky 2002, Mojmír Trávníček

Autorův první výbor z textů sestává z projevů publikovaných v 90. letech XX. století. Některé z nich vznikly jako doprovody knižních edic, jiné jako konferenční příspěvky a zase jiná otiskla soudobá periodika. Záměrem sv... více


Víra a výraz 80% Víra a výraz 2005, Tomáš Kubíček

Sborník z konference „…bývalo u mne zotvíráno…“ Při příležitosti stého výročí narození básníka Jana Zahradníčka (1905–1960) uspořádala ve dnech 7.–9. dubna 2005 Společnost odkazu básníka Jana Zahradníčka společně s Ústa... více


Chráněná místa ve fotografii 0% Chráněná místa ve fotografii 2018, kolektiv autorů

Propojením černobílých krajinných fotografií a básnického slova vznikla publikace, která si klade za cíl přiblížit krásu chráněných přírodních lokalit, jejichž úchvatná panoramata mají schopnost podmanit i moderního člov... více