kolektivizace

štítky

49 knih


Selský baroko 79% Selský baroko 2005, Jiří Hájíček

V beletrii posledních let se najde jen málo knih, které by se zabývaly naší nedávnou minulostí, a není snad jediné, jejímž tématem by bylo období kolektivizace vesnice v 50. letech. V novele Selský baroko se o takovou hi... více


Páté jablko 92% Páté jablko 2022, Lenka Chalupová

Rodinná sága, odehrávající se v Předmostí u Přerova. Anděla a Fabián Francovi vlastní v srdci úrodné Hané ovocný sad, mají kousek od kostela svaté Máří Magdalény obchod – a spoustu plánů do budoucna. Skončila druhá světo... více


Sekyra 75% Sekyra 2003, Ludvík Vaculík

Román s autobiografickými prvky, o vztazích v rodině, o práci a krajině v české společnosti let třicátých až šedesátých. Na záložku autor napsal: „Čtenáři moje psaní hodnotí různě dobře, ale nejčastěji slýchám, že Sekyr... více
Kolem Jakuba 88% Kolem Jakuba 2019, Michal Vrba

Pozoruhodná povídková sbírka je svérázným autorským příspěvkem k věčnému literárnímu tématu malého člověka ve víru velkých dějin, příběhy konkrétních jednotlivců na pozadí dějinných zlomů a společenských přeměn, které zá... více


Konec masopustu 69% Konec masopustu 2011, Josef Topol

Tato básnická a dramatická hra na téma kolektivizace vesnice, která ohrožuje existenci starých hodnot života na venkově, popisuje těžký boj posledního soukromého rolníka, patří mezi významná díla české dramatiky minulého... více


Hodina ticha 76% Hodina ticha 2009, Ivan Klíma

První román Ivana Klímy Hodina ticha vznikal na přelomu padesátých a šedesátých let, v době relativního kulturního uvolnění. Jeho děj se odehrává na východním Slovensku, v kraji extrémní chudoby, postihovaném navíc zátop... více


Ukradený domov 72% Ukradený domov 2008, Jiří Šimon

Ve vzpomínkách autora oživuje český venkov 40. a 50. let očima chlapce. Jeho rodinu stihne typický osud "kulaků" - konfiskace majetku a násilné vystěhování. Četné humorné postřehy a zajímavé detaily z tehdejšího všedního... více


Cena facky 89% Cena facky 2009, Josef Holcman

Tragické příběhy sedláků z dob kolektivizace na Hodonínsku. Za námět posloužily případy obětí komunistického režimu, v naprosté většině jde o sedláky z autorova rodného kraje, jejichž majetek byl v padesátých letech nás... více


Rudý hladomor: Stalinova válka na Ukrajině 90% Rudý hladomor: Stalinova válka na Ukrajině 2018, Anne Applebaum

V roce 1929 Stalin zahájil proces zemědělské kolektivizace, která se v podstatě stala druhou ruskou revolucí. Miliony větších i menších zemědělců byly postupně přinuceny odevzdat svou půdu nově vytvořeným agrárním podnik... více


Mlynáři od Babic 75% Mlynáři od Babic 2008, Luděk Navara

Nová fakta o osudovém dramatu padesátých let. Represálie, které rozpoutal komunistický režim v okolí Babic na Třebíčsku na začátku padesátých let, jsou považovány za jedny z největších od dob heydrichiády. Svým rozsahem... více


Smuteční slavnost 64% Smuteční slavnost 1967, Eva Kantůrková

Román, v němž smrt stranického tajemníka, která je napůl nešťastnou náhodou a napůl vraždou pro neposkytnutí pomoci v kritickou chvíli, a chystaný pohřeb, dávají příležitost k retrospektivě do poválečného života na malém... více


Meze rozorané 83% Meze rozorané 1992, Vlasta Javořická

Děj tohoto románu volně navazuje na román "Malá, ale naše" a líčí poměry na české vesnici v době kolektivizace v 50. letech 20. století prostřednictvím osudu členů starého selského rodu na Vysočině. Starý sedlák z Vysoči... více


Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy 87% Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy 2008, Karel Jech

Významný český historik doc. Karel Jech přichází s ucelenou publikací o tom, proč, v jakých souvislostech a jakým způsobem u nás probíhala kolektivizace zemědělství a také proč se nevyhnula řadě činů proti lidskosti. V ú... více


Vyhnanství 85% Vyhnanství 1990, Mojmír Klánský

Baladická próza o touze venkovského člověka po seberealizaci v duchu tradičních hodnot. více


Vyhnanci - akce Kulak 95% Vyhnanci - akce Kulak 2008, Miloslav Růžička

Na 120 osudů sedláků vystěhovaných v 50. letech komunisty při akci Kulak popisuje ve své knize Vyhnanci Miloslav Růžička z Vilémova na Havlíčkobrodsku. 83letému bývalému politickému vězni Miloslavu Růžičkovi se podařilo ... více


Návrat nežádoucí 66% Návrat nežádoucí 2010, Richard Sobotka

Příběhy lidí z podhorské vesnice v poválečné době plné nadějí a odhodlání po lepším, novém a svobodném životě přerve v osmačtyřicátém roce uragán společenských a politických proměn. Jistoty jsou nezvratnou minulostí. Zem... více


Dřevěná dědina 83% Dřevěná dědina 1961, František Hečko

Románová kronika oravské vesnice od května 1945 až do současnosti. Pavo od Šechnárů, mladý chalupník, navrátivší se z koncentračního tábora a přicházející jako první do rodné vsi s jasnou představou socializace venkova, ... více


Vyhnanci II - akce Kulak 97% Vyhnanci II - akce Kulak 2011, Miloslav Růžička

Tato dokumentární kniha, ve které naleznete 83 životních příběhů selských rodin z celé naší republiky, jež komunistický režim po svém nástupu k moci v roce 1948 tvrdě potrestal vyhnáním ze svých rodinných gruntů, pravdiv... více


O traktoru který se splašil 93% O traktoru který se splašil 1951, Ondřej Sekora

Příběh o bohatém sedlákovi, který místo aby půjčil chalupníkům svůj traktor, chtěl s ním raději ujet. Neuměl jej ale řídit, traktor se splašil a rozbil se. Chalupníci si jej za pomoci dělníků z továrny opravili a zorali ... více


Zákon pěti klasů: Řízený hladomor na Ukrajině ve 20.století 63% Zákon pěti klasů: Řízený hladomor na Ukrajině ve 20.století 2022, Martin Mahdal

Konflikt na Ukrajině, probíhající v různých podobách již od roku 2014 a vrcholící ruskou agresí v dubnu 2022, má jako každý politický a válečný konflikt mnoho rovin, zasahujících do všech oblastí společnosti. Má ale také... více


Strážce modrého tunelu I. 93% Strážce modrého tunelu I. 2011, Josef Špidla

Trilogie o 1100 stranách I. díl: 1949–1954, II. díl: 1962–1969, III. díl: 1972–2009 Románová trilogie „Strážce modrého tunelu“ je obsáhlou anabází uplynulých šedesáti let. Toto mimořádné dílo nehledá černobílý výkl... více


Venkov pod kolektivizační knutou 64% Venkov pod kolektivizační knutou 2010, Jiří Urban

Okolnosti „příkladného“ politického procesu v okrese Nová Paka. Autor zpracovává téma násilné kolektivizace zemědělství v obci Svatojanský Újezd. Předkládá obraz přeměny základních vztahů na vesnici a přerodu v myšlení o... více


Smrt bez spravedlnosti: Mrtví Ratajského lesa 76% Smrt bez spravedlnosti: Mrtví Ratajského lesa 2017, Martin Tichý

Byla vražda Anny Kvašové, spáchaná v lednu 1952, promyšleným činem nebo excesem pachatele? Urychlila kolektivizaci na Kutnohorsku, jak se všeobecně tvrdilo? Došlo v roce 1958 k nalezení spravedlnosti, nebo snad měl tehdy... více


Akce „K" - vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech 84% Akce „K" - vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech 2010, Petr Blažek

Zatím nejucelenější historický pohled na nejradikálnější projev kolektivizace českého a moravského venkova, kdy byly v rámci akce "Kulak" (v dobových dokumentech se používala zkratka akce "K") nuceně ... více


Pohádka o stromech a větru 60% Pohádka o stromech a větru 1949, Ondřej Sekora

Polopohádkový příběh o studánce vysušené díky bezohlednosti statkáře, ovlivněný komunistickou propagandou. Kniha přibližuje dětským čtenářům kolektivizaci zemědělského majetku jakožto jediného správného způsobu hospodaře... více


Tinko 33% Tinko 1956, Erwin Strittmatter

Příběh chlapce z braniborské vesnice. Tinko ztratil za války matku a je vychováván babičkou a dědečkem. Teprve se seznamuje s otcem, který se vrátil ze sovětského zajetí. Na drobných příhodách z dětského života sleduje č... více


Venkov v českém filmu 1945–1969 73% Venkov v českém filmu 1945–1969 2013, Hana Rottová

Podtitul: Filmová tvář kolektivizace Publikace se zabývá tématem reflexe problematiky sociálních, kulturních a hospodářských proměn na českém venkově v poválečném pětadvacetiletí, a to prostřednictvím analýzy hrané fi... více


Jiný pohled na Stalina 80% Jiný pohled na Stalina 1995, Ludo Martens

Autor predstavuje osobu J.V.Stalina,ako pozitívnu historickú postavu napriek všetkým všeobecne známym historickým faktom. "Dielo" v pravom slova zmysle ideologické... více


Kolektivizace v Československu 60% Kolektivizace v Československu 2013, Jaroslav Rokoský

Třiatřicet příspěvků v této kolektivní monografii spojuje ústřední téma – kolektivizace zemědělství v Československu. Kniha je rozdělena do sedmi oddílů a čtenář v ní najde texty českých a slovenských autorů, jež nahlíže... více


Křivda 90% Křivda 1965, Sergej Pavlovič Zalygin

Ačkoliv jde o události z dob sovětské kolektivizace vesnice, autorovi se s uměleckou silou povedlo zachytit onu společneksou situaci, v níž mají lidé sklon jednat tak, že potom jen krčí rameny a omlouvají se: když se ká... více


Mladočovské Jericho 100% Mladočovské Jericho 2021, Jan Boštík

Mladočovské Jericho je svým způsobem reportáží, opožděným přímým přenosem ze života jedné východočeské vsi v letech 1950–1959, který místy připomíná tradiční židovská vyprávění, místy stenografický záznam, lágrovou liter... více


Ohně na Vysočině 100% Ohně na Vysočině 2002, František Drašner

Kniha popisuje násilnou kolektivizaci v obci Olešná na Havlíčkobrodsku. více


Jediná cesta 30% Jediná cesta 1960, Josef Věromír Pleva

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Brusky 4 - Tvorba 60% Brusky 4 - Tvorba 1951, Fedor Panferov (p)

Román obsahuje hloubku a šířku celého bouřlivého dění, které prožívala sovětské vesnice od počátků kolektivizace, od hmotné zaostalosti k všestranému rozkvětu. Na množství živých a pravdivých postav a skutečných událostí... více


Šokujúca pravda o zločinoch komunizmu 0% Šokujúca pravda o zločinoch komunizmu 2003, neznámý - neuveden

alebo Čo vám v škole nepovedali Krvavé stranícke čistky. Násilná kolektivizácia a hlad na Ukrajine. Prefíkané metódy ideologickej diverzie. Miliardy nezištne venované na šírenie „demokracie“. Procesy v 50. rokoch ... více


Za závejmi záveje 40% Za závejmi záveje 1981, Miloš Krno

V najnovšom románe zobrazuje Miloš Krno dôležité spoločenské udalosti - udalosti okolo združstevňovania nášho poľnohospodárstva - predovšetkým cez súkromný život svojich postáv, najmä hlavného hrdinu, ktorý sa po ťažkom ... více


Budování nové epochy 80% Budování nové epochy 2014, Jakub Feige

Podtitul: Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres Jablonec nad Nisou). Mikrohistorickým přístupem je sledován postup kolektivi... více


Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti 0% Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti 2008, Petr Blažek

Tématem sborníku je kolektivizace venkova v Československu, kterou vládnoucí Komunistická strana Československa prosadila podle radikálního sovětského vzoru po únoru 1948. Mezi její tragické důsledky patřilo rozrušení hi... více


Kapitoly z dejín kolektivizácie na Slovensku (1948-1960) 0% Kapitoly z dejín kolektivizácie na Slovensku (1948-1960) 2014, Vladimír Varinský

Publikácia "Kapitoly z dejín kolektivizácie na Slovensku (1948 – 1960)" je pokusom o hľadanie syntetizujúceho obrazu dejín kolektivizácie v Československu. Pozornosť sústreďuje najmä na vznik agrárnej koncepcie Komunisti... více


Kronika kolektivizace malé vesnice. Zápisky mladočovského rolníka Jana Boštíka o životě v letech 1945–1959 0% Kronika kolektivizace malé vesnice. Zápisky mladočovského rolníka Jana Boštíka o životě v letech 1945–1959 2008, Jan Boštík

Publikace – přepsaný a formálně upravený originál rukopisu Jana Boštíka, rolníka z Mladočova u Litomyšle – poutavě pojednává o událostech, které postihly tuto malou východočeskou obec v 50. letech minulého století v souv... více