politická korektnost

štítky

15 knih


Jak zabít civilizaci 78% Jak zabít civilizaci 2015, Benjamin Kuras

První verze této knihy vznikala na samém počátku 21. století. V té době začal pád západní civilizace nabírat do té doby nepředstavitelné tempo. To se ovšem neustále zrychluje, a tak se ani nedbalý a povrchní sledovatel u... více


Poslední naděje civilizace 80% Poslední naděje civilizace 2016, Benjamin Kuras

Kniha Poslední naděje civilizace navazuje na bestseller Jak zabit civilizaci. Dokumentuje dobu od přelomových událostí historické imigrační vlny léta 2015 a nabízí hlubší vhled do příčin a kořenů sebevražedné mánie západ... více


Šílenství davů 88% Šílenství davů 2021, Douglas Murray

Douglas Murray odvážně popisuje a jasně vysvětluje tragické problémy, které se vynořily v západním světě jako důsledek ztráty orientace a smyslu lidské existence. Vznikla nová utopická ideologie společenské spravedlnosti... více
Slovník floskulí 78% Slovník floskulí 2003, Vladimír Just

Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy. Vladimír Just se častým obcováním s televizí, rozhlasem, novinami a časopisy nadýchal takového množství slo... více


Úprk rozumu: Politická korektnost a smrt veřejné rozpravy v moderní Británii 90% Úprk rozumu: Politická korektnost a smrt veřejné rozpravy v moderní Británii 2009, Anthony Browne

Známý britský novinář Anthony Browne se ve svém eseji zabývá jedním z klíčových fenoménů současného veřejného života – politickou korektností. Na rozdíl od ostatních textů, které se k politické korektnosti staví kriticky... více


Hybridní politika 73% Hybridní politika 2020, Jan Keller

Profesor Keller ve své nejnovější knize ukazuje, jak se změnil ráz politiky v západním světě, a proč se tak změnil. Proč "pravicové" strany přestaly hájit lidskou svobodu a proč "levicové" strany přestaly hájit zájmy chu... více


Teror ctnosti - O hranicích názorové svobody v Německu 78% Teror ctnosti - O hranicích názorové svobody v Německu 2015, Thilo Sarrazin

Kdo rozhoduje o tom, co se smí říkat, a o čem je třeba mlčet? Názorová svoboda je v naší zemi zaručena ústavou. Avšak jak je tomu opravdu? V realitě se neustále střetáváme se zákazy něco si myslet a veřejně o tom hovořit... více


Německo: Mýtus a realita 88% Německo: Mýtus a realita 2018, Aleš Valenta

politika v SRN 1998-2017 Publikace se zabývá německou politikou posledních dvaceti let. Vlastnímu tématu předchází obsáhlý úvod, objasňující základy politického systému SRN a proměny německého paradigmatu. Klíčem k po... více


Totalitarismus: Komunismus a nacionální socialismus - jiná moderna 1917 - 1989 95% Totalitarismus: Komunismus a nacionální socialismus - jiná moderna 1917 - 1989 2018, Alain De Benoist

„Srovnání mezi komunismem a nacionálním socialismem je ve skutečnosti nejenom oprávněné, nýbrž také bezpodmínečně nutné, neboť bez něho jsou oba jevy nepochopitelné. Dají se –a s nimi dějiny první poloviny 20. století- j... více


Šílenosti doby korektní aneb konec MeToo (mýtů) 65% Šílenosti doby korektní aneb konec MeToo (mýtů) 2018, Patrik Nacher

Tato kniha je o hodnotách jako je právo, svoboda, tolerance, o vnímání jejich šíře a důsledků, ale také o vyprazdňování slov, o falešné a všudypřítomné korektnosti, dovedně skrytých manipulacích, o paradoxech a nelogično... více


Parazitická mysl 90% Parazitická mysl 2023, Gad Saad

Profesor Saad varuje: „Zuří válka proti pravdě. Pokud v ní nezvítězíme, zaplatíme za to naším svobodným myšlením.“ Gad Saad v této knize upozorňuje na nebezpečné myšlenky – jeho slovy „myšlenkové patogeny“ –, které zabíj... více


Nekorektní literatura: Politická korektnost v české literatuře a literární komunikaci 87% Nekorektní literatura: Politická korektnost v české literatuře a literární komunikaci 2023, Stefan Segi

Politická korektnost představuje kontroverzní jev, který se i v českém prostředí stává předmětem vyhrocených debat o politice, společnosti, kultuře i umění. Tato publikace si klade za cíl prozkoumat reakci českého literá... více


Vlast naše Západ 80% Vlast naše Západ 2011, Luděk Frýbort

Nekorektní eseje a fejetony z let 2006-2011 Soubor svěže psaných úvah spisovatele a publicisty, žijícího od 70. let v Hannoveru, reaguje na naléhavé a bohužel mnohdy tabuizované problémy dnešního globalizovaného svět... více


Misionári 100% Misionári 2018, Owen Stanley

Keď je Dr. Sydney Prout menovaný za hlavu misie Spojených národov na Sloní ostrov, verí, že je viac než pripravený popasovať sa s výzvami a priviesť jeho pôvodných obyvateľov do postkoloniálnej éry a, prípadne, úplnej ne... více


Voliči, strany a negativní kampaň. Politická komunikace v České republice. 0% Voliči, strany a negativní kampaň. Politická komunikace v České republice. 2013, Eva Lebedová

O vlivu politické komunikace na volební chování, popřípadě voličské preference, toho stále víme velmi málo. Kniha Voliči, strany a negativní kampaň. Politická komunikace v ČR se pokouší zaplnit mezeru v této oblasti a př... více