visisb visisb komentáře u knih

☰ menu

O Pavlovi O Pavlovi Daňa Horáková (p)

O Daně Horákové jsem se prvně dočetl ve Vaculíkově Českém snáři, ze kterého, jak ona v knize O Pavlovi uvádí, prý může vzniknout dojem, že byla konfidentkou. Na mě tam nicméně zapůsobila snad nejsympatičtějším dojmem ze všech ženských postav. Proto jsem se hecnul, a knihu, kterou pořizuji k Vánocům pro svého švagra, jsem před zabalením přelouskal. Je však třeba říci, že sám bych ji do své knihovny nekoupil. Už předem mě odrazoval fakt, že se kniha objevila na čelních místech ve výlohách, a okamžitě se stala jakousi událostí. Pak také nejsem skalním fanouškem Pavla Juráčka (jako můj švagr), a číst 750 stran o člověku, o kterém vím jen to, že byl režisérem nové vlny, mi nepřišlo přínosné. Odpor k bestsellerům jsem nicméně překonal, a po zběžném prohlédnutí shledal, že kniha není zdaleka jen "o Pavlovi". A tak jsem nakonec rád, že jsem si mohl přečíst vzpomínky na různé osobnosti disentu. Za nejpovedenější kapitolu však považuji tu o cyklobaronech Battagliových. Vynikající je také úvaha na téma Kráska a zvíře. Stížnosti na opakování, které tu v předchozích komentářích zazněly, chápu jako liché. Vše co bylo autorkou zopakováno, bylo opakováno zcela vědomě. Občas jsou použity anglicismy (germanismy, pokud tu jsou, jsou vysvětleny). Potěšující byly pro mě filosofické vhledy, ač mi občas přišly naroubované poněkud násilně. Zejména v kapitole o Kierkegaardovi se domnívám, že jde o účelovou desinterpretaci jeho rozchodu s Reginou Olsen, ale to je třeba jen tím, že jsem fandou dánského filosofa. Jako celek musím knihu O Pavlovi hodnotit velmi vysoko, a děkuji autorce, že se odhodlala vydat svou druhou knihu v češtině. Co se týče vztahu Pavla a Dani, zažil jsem něco podobného. Na rozdíl od protagonistů jsem to však vydržel pouze 3 měsíce.
Po přečtení jsem se jen mohl ptát s profesorem Machovcem: Jakou asi kariéru by Daňa udělala, kdyby zůstala v akademickém prostředí? Možná bychom měli českou Simone de Beauvoir. Možná by ale také zapadla někde v ústavu medievalistiky, či na FÚ AV ČR.

18.12.2020 4 z 5


Svět včerejška Svět včerejška Stefan Zweig

Světová historie v autobiografii jednoho člověka. Proč číst vymyšlené "stoleté staříky", když existují takové knihy? Mně nejvíce imponuje doba soumraku Rakouska Uherska. Ta poslední generace, které visel ve třídě na stěně obraz Franty Pepy jedničky byla, jak mi autor potvrzuje, na kulturním vrcholu evropské civilizace srovnatelném snad leda s Římem Marka Aurelia. Ale i popis meziválečného období a popis obou válek je velice silný. Zajímavé jsou třeba dojmy z mnichovské zrady, kterou Britové vnímali jako záchranu míru. Také medailonky známých evropských osobností, s nimiž se Zweig setkával jsou radostí číst. Namátkou vzpomenu Rathenaua, Croceho, Gorkého, Freuda, Herzla, Verhaerena, Hoffmannstahla... Toho Gorkého jsem měl vždy zafixovaného jako autora poplatného stalinismu ergo brak, avšak Zweig mi nyní tento názor zkorigoval. Asi si něco přečtu.

28.07.2022


Tess z d’Urbervillů Tess z d’Urbervillů Thomas Hardy

Úžasná věc! Jedinečné popisy krajiny, která se ponenáhlu proměňuje v závěrečné fázi technické revoluce, se prolínají s ještě brilantnějšími popisy duševních pochodů hlavních hrdinů. Ty jsou ve své jednoduchosti tak propracované, že bych uvažoval o označení románu coby psychologického a zařadil bych jej hned vedle největších klasik žánru od Dostojevského. Příběh samotný vnímám jako velkou ironii osudu/osudů (Hardyho nejznámější sbírka povídek nese název Life´s Little Ironies), jejiž cizelování považuji za největší autorovo umění.

Je tu strana světla a strana temnoty, obě tak kontrastně vykreslené, že čtenář nezůstane nikdy na pochybách, a přece - upustíme-li od Tessina hodnocení Aleca a Angela, s jakou jistotou můžeme trvat na tom, že první představuje zápornou postavu a druhý postavu kladnou? Kdo by dnes tvrdil, že Alecova promiskuita a úlet s Tess je horší než Angelovo rozhodnutí odloučit se od ní pro tento hřích?

Někdy je dobro a zlo dáno tak explicitně, že mi přijde, že jejich nositelé se stávají symboly. To je zřejmé u obsluhy parního stroje, jemuž jíž jsou přisouzeny přímo ďábelské charakteristiky, ale nejspíš také u sester Karových, které v prvním díle Tess inzultují, a v pátém díle, kde jsou zmíněny jen letmo ji ani nepoznávají. Jsou v Grobyho doškárně přítomny patrně jen proto, aby ještě "přitopily" v tomto pekle. Vždyť Groby zná Tess ze stejného místa jako ony, musí tedy znát i je.

Nakonec je, zdá se mi, symbolika i v některých jménech: Angel Clare - Anděl Jasný, představíte si většího slaďouše?; Groby - grob německy "hrubý"; D´Urberville - poukazuje k urbanizaci (?)

Každopádně na mě román zapůsobil velmi silným dojmem a jdu si pustit jak níže zmíněnou seriálovou verzi, tak film od Polanského.

25.10.2020


Chaloupka strýčka Toma Chaloupka strýčka Toma Harriet Beecher Stowe

O velikosti románu nelze pochybovat. V druhé polovině 19. století šlo vskutku o bestseller, kniha se stala po bibli druhou nejprodávanější a dokázala vzbudit bouřlivé reakce jak mezi zastánci tak mezi odpůrci otrokářství. Lincoln měl při setkání s Beecher-Stowe údajně říct: "Tak toto je ta malá dáma, která zapříčinila tuhle velkou válku." (maje na mysli Americkou občanskou válku). To mi připomnělo, že podobnou moc pohnout světem přisuzovali v téže době v Rusku Turgeněvovým Lovcovým zápiskům. Cara Alexandra II. prý motivovaly ke zrušení nevolnictví (1861). V každém případě dosah vlivu Chaloupky je nedozírný, ačkoli dnes se o ní v USA už neučí. Dnešní čtenáři totiž román posuzují bez historického kontextu a tak jim paradoxně vychází, že je plný předsudků a stereotypů o Afroameričanech. Strýček Tom je pak v tomto čtení náboženským fanatikem, který na sobě nechá štípat dříví., snaha poskytnout otrokům vzdělání, je upírání jejich identity. Samotný podtitul knihy Život mezi nízkými je dnes pohoršující.

21.02.2023


Bouře Bouře William Shakespeare

Je skoro s podivem kolik možných vrstev výkladu lze směstnat do tak krátké romance tak, aby z toho nevznikl galimatyáš. Četl jsem Bouři zejména kvůli zmínce o šachové hře, kterou provozuje Ferdinand s Mirandou v jedné scéně. Je to poté, co jim otec Prospero kladl na duši, aby se vyvarovali předmanželského styku. Pokušení je ovšem velké a je nutno zahnat pomyšlení na hříšné myšlenky něčím oduševnělým. Zatímco ve středověku byly šachy často užívány jako alegorie pro politické rozvržení moci, v renesanci získaly nové souvislosti, když začaly být spojovány s hrou milostnou. Celkově jsem si překlad Hilského opravdu užil. Nejvíce asi slovní žerty Antonia a Sebastiana, když si dobírají Gonzalův a Adrianův optimismus po ztroskotání.

11.11.2021


Šikmý kostel Šikmý kostel Karin Lednická

Mám trochu rozpačitý pocit. Knihu jsem dostal k vánocům darem a všude četl jen samé pozitivní recenze. A tak jsem se nechal zlákat, a pustil se do ní. Uvěřil jsem, že to nebude jen nějaká červená knihovna.
A to skutečně není. Plus, které se musí knize nechat, je hluboký historický vhled. Autorka strávila několik let rešeršemi a hovory s pamětníky. Velké dějiny se prolínají s těmi osobními. Za druhé pozitivum považuji, že kniha je mementem tvrdých podmínek, za jakých se kdysi žilo.
Co mě ale neustále nutilo myslet na to, jestli čtením nepromarňuji čas, byla častá neautentičnost jednání postav. V některých místech zůstává mnohé nedovysvětleno (Jak se Jurek dozvěděl o nevěře Julky? Proč se Barbora musela stěhovat ze svého domku? Jakto, že jí nesepnulo dřív, že Ludwik je její synovec?). Způsob, jakým se čtenář vznáší v domácnostech hrdinů a skrze jejich myšlenky se vrací k zásadním událostem let, které by jinak zcela unikly záznamu je pozoruhodný. Když ale dojde na napětí před nějakou událostí, působí najednou uměle, protože událost je pro čtenáře snadno předvídatelná. Tahle jednoduchost mě na románu mrzela asi nejvíc, psychologie postav není příliš propracována, řekl bych. Zřejmý efekt to má na sňatkové strategii, kde si autorka vystačí de facto se dvěma rodinami. Jediným zábleskem morálního vývoje je Jarmila, která ale působí jen v epizodní roli.
Občas je sdělováno zjevné: "...družba, co mi ho vybrali, má dvacet dva roků!" , říká Barka Barboře o Ludwikovi na s. 189...Tatu mu to zavalilo v devadesátém čtvrtém, říká Julka Barboře o tři strany dál stále ještě na své svatbě a následuje Barbořina otázka: "Kolik mu tehdy bylo?" ...Není to zbytečné?
Také chronologický popis kapitol mi přišel poněkud zmatený. Kronika v podnázvu avizuje roky 1894-1921, ale díl o Ludwikovi se začíná už roku 1889. Na straně 230 je kapitola "1909", ale v obsahu je "1908".
Nelituji, že jsem knihu přečetl, ale už vím, že ji pošlu dál. V knihovně mé staré mámy se bude mezi Rosamunde Pilcherovou a Danielle Steelovou vyjímat jako růže v trní.

09.03.2021


Svědomí proti násilí Svědomí proti násilí Stefan Zweig

Je obdivuhodné, jak dovede Zweig aktualizovat spor starý téměř 400 let. Je osvěžující a přitom stále poučné přečíst si o věčném souboji mezi mocí a lidskostí na pozadí okolností jiných než současných nebo nedávných. V průběhu četby jsem často myslel na to, že autor události jistě umělecky stylizoval, že Kalvín nemohl být taková stvůra a že Castellio jistě také nebyl tak čistou duší, jak je vykreslen. Ale co na tom - efekt byl dosažen, a byl silný. Ostře vyprofilované dobro a zlo je zaručeně působivým prostředkem. Kniha mě přivedla ke studiu další literatury o vzniku a vlivu protestantismu, kterou jsem dohledal ve své knihovně, a já udiven zjišťuji, jak málo toho zase vím... A ještě neliterární poznámka na okraj: když jsem bral knihu do ruky, vždy jsem měl chuť nalít si sklenici dobrého červeného vína. Tak na mě působila obálka, název edice Pozdní sběr a nakonec i Kalvínovo jméno.

06.07.2022


Džungle před tabulí Džungle před tabulí Evan Hunter (p)

Nemyslím, že by chování žáků na manuálce bylo dnes standardní. Domnívám se spíš, že se praktiky zjemňují. Působí víc peníze, psychické nátlaky, vydírání...pěsti a nože jsou spíš výjimkou a jako jednotlivé případy černé kroniky jsou přitahovány médii. Po celé republice potažmo světě se tak samozřejmě takových výjimek nashromáždí určité množství, které pak na konzumenta globální černé kroniky působí dojmem běžného výskytu. Tolik reakce na předchozí komentář.
Kniha je nicméně skutečně napsána velice šikovně, střídá se pohled do nitra mladého nadšeného učitele Dadiera a konfrontace s realitou. Hunter má dobrý záběr do psychologie postav. Hard-boiled škola se ovšem nezapře. Přes všechny strasti a úskalí, které jeho hrdina zažívá, působí však závěr jako svého druhu happy end.

29.11.2021


Ročník jedenadvacet Ročník jedenadvacet Karel Ptáčník

Když jsem spatřil titul na hřbetu knihy v knihobudce, volba byla jasná. Vždyť letošek je také ročníkem jedenadvacet, a totálně nasazení v Říši by dnes slavili (a snad někteří dokonce ještě slaví) sté narozeniny. Mezi nimi i můj děda (1921-2003), který o této fázi svého života vyprávěl jen sporadicky, a když člověk čte o válečných hrůzách, tak se mu ani nemohl divit.
Ptáčníkův román se barvitému popisu zrůdností rozhodně nevyhýbá. Slabším povahám s velkou představivostí bych jej snad ani číst nedoporučil. Nejděsivěji na mě zapůsobila scéna vynášení utonutých ze zatopeného krytu. Autor nezapře, že se vyučil u mistrů klasiky. Využívá rozličné literární techniky pro regulaci napětí, dvakrát jsem natrefil na odkaz k Homérovi, ale nejvýraznější literárně umělecké ambice se ukazují v Pepoušových zápiscích, o nichž mám podezření, že jsou navzdory jejich náhlému utnutí téměř autentickým autobiografickým prvkem. Tak jako Pepouš i autor se nakazil na nucených pracích TBC, i on byl jistě už v mládí l´homme de lettres. Vedle Pepouše jsou důkladněji vykresleni mladí komunisté Honzík a Karel, kteří se stávají přirozenými vůdci pracovní kompanie. Obzvlášť Honzík je prototypem nového člověka, bojovníka proti fašismu a odpůrce imperialismu, přítele Sovětů, ale veskrze internacionalisty, který na rozdíl od svých vrstevníků dokáže nahlédnout i lidskost německých charakterů. Vojáci ve vedení kompanie jsou ale vesměs odsouzeníhodné postavy ať už jde o hrubiána Hilla, chladně vojenského Nitribita, nerozhodného hejtmana Kiesera. Zásadní proměnu prodělá postava původně mírumilovného feldvébla Benta, ale světlou výjimkou zůstává vojín Lipinski, který se ovšem cítí být víc Polákem než Němcem. Z Čechů morálně propadne pouze Olin, který se kvůli svým ambicím a individualismu spřáhne s německým vedením. Nemohl jsem se však zbavit dojmu, že chlapci z kompanie ho na počátku mohli usměrnit tak, aby jej posléze nemuseli odsuzovat jako zrádce.
Prosovětské ladění románu je zřejmé, ale přesto mě potěšila pasáž, kde chlapci hovoří o koncentračních táborech, a která mezi řádky poukazuje na autorův kritický postoj. Kovanda se ptá Pepouše, jestli něco takového jako Buchenwald má na světě precedens. A Pepouš, který se zřejmě chystal obsáhle pohovořit o gulazích, dostane záchvat kašle, který mu v tom zabrání.

25.02.2021 4 z 5


Etudy dětské a nedětské Etudy dětské a nedětské Ludvík Aškenazy

(SPOILER) Aškenazyho jméno jsem si zapamatoval poprvé a jednou provždy ve spojitosti s povídkou Vajíčko, která figurovala v jakési antologii pro ZŠ (a v tomto výboru se nevyskytuje, jak je mylně uvedeno v předchozím komentáři), i když jsem ho mohl znát ještě z ranějšího dětství jako autora Pitrýskových dobrodružství (Putování za švestkovou vůní). Později mě překvapilo, když jsem se dočetl, že byl zetěm Heinricha Manna. Výbor povídek Etudy dětské a nedětské jsem ale vzal do ruky spíše namátkou, protože ležel v prvním patře mé knihovny před níž jsem se zrovna válel na matraci.

Poetika Aškenazyho díla jde ve stopách Čapkových. Základním stavebním kamenem Dětských etud je dětská duše. Autor se vrací do krajiny dětství za pomoci svého syna (človíčka). Vedle dětských etud jsou psány sub specie infantis i další povídky: Milenci z bedny (o hře na svatbu a svatební cestě, co skončí výpraskem) a Ukradený měsíc (o dvou rošťácích, kteří chytí měsíc při koupeli v rybníce a zavalí do jeskyně). Mně se asi nejvíce líbila povídka o cikánském otci a synovi, kteří s rozdílnými výsledky navštěvují stejnou třídu Gabore, Gabore...Cikánská a dětská duše mají mnoho společného. Pět úvodních povídek má za společné téma zvíře. I do jeho duše se Aškenazy dovede vcítit. Reportáže z New Yorku jsou shrnuty v části pojmenované Osamělý tlící list a Májové hvězdy...jsou to hvězdy na obloze, které se odrážejí na hladině řeky, kde se 9.5.1945 koupe mladá suplentka Hlobilová, nebo jde o hrdiny s rudými hvězdami na uniformách? V každém případě nutno říci, že ač jsou sovětští vojáci líčeni sympaticky, nejsou adorováni ad absurdum, jak bylo v literatuře 50. let zvykem.

15.04.2021


Starosta Casterbridgeský Starosta Casterbridgeský Thomas Hardy

Ach ten Michael Henchard! Ještě více než prchlivost, charakterizuje jej lidskost. Je to nejspíš Hardyho vůbec nejcharismatičtější postava. Takový Farfrae je proti němu skutečně floutek...
Románu bylo vyčítáno, že obsahuje až příliš mnoho zápletek a zvratů, ale vycházel, jak bylo tehdy zvykem v nedělní příloze a Hardy chtěl ve čtenářích udržovat napětí. Nakonec tento literární nástroj se dodnes v angličtině nazývá "cliffhanger" podle situace z jiného Hardyho románu na pokračování (A Pair of Blue Eyes), kde na konci jedné kapitoly nechá autor hrdinu viset na skále...a ty si čtenáři počkej do dalšího týdne jak to dopadne!
Když už jsem se ale nedal odradit předsudkem vnímajícím podobnost s telenovelou, román na mě zapůsobil mocným dojmem. Hardy opět hluboce zapojuje psychologii a svou svéráznou filosofii. Myslím, že je to v XVI. kapitole, kde cituje romantického básníka Novalise: "Charakter člověka je jeho osud". Ve skutečnosti tohle najdeme už u Herakleita, ale to nic nemění na tom, že o Henchardovi platí tento výrok plnou měrou a tento "muž pevné vůle", jak zní podtitul knihy, musí vypít pohár hořké pravdy až do dna, přestože s postupem času svůj charakter dokáže čím dál tím víc reflektovat.

03.12.2020 4 z 5


Větrná setba Větrná setba Václav Řezáč (p)

Ať už jde o román autobiografický, čili ne, nutno vyzdvihnout niternost s níž je pojednána Petrova postava. Literární zobrazení vývoje takové povahy (a je to zlá, škodolibá povaha, povaha "hráče", který převládá nad "milencem") si žádá notnou dávku sebereflexe. A tahle sebereflexe je pro čtenáře tak blahodárná...díky ní, pokládám knihu za (v českém prostředí) poměrně povedený Bildungsromán.
Druhým zajímavým prvkem románu je válečné pozadí, které působí permanentní hrozbou, které docela deformuje prostředí města, i povahy hrdinů. Válka, jež jedněm životy bere, je tím jiným dokáže dát: narukování a proměna Víta, odvedení a posléze smrt Petrova otce, Ottoniho sebevražda jsou toho dokladem.

24.02.2022


Kdo chytá v žitě Kdo chytá v žitě J. D. Salinger (p)

Četl jsem snad před deseti lety, takže mi utkvěl už jen nejasný ale velmi příjemný pocit-vzpomínka, že šlo o vynikající bildungsromán. Ihned se mi v souvislosti s ním vybaví další knihy podobného žánru: Musilovy Zmatky chovance Törlesse a Pod skleněným zvonem Sylvie Plathové.

05.03.2021


Tlumočník nemocí Tlumočník nemocí Jhumpa Lahiri

Devět povídek, které vás nechají nahlédnout do života Indů a indických emigrantů s jejich běžnými i nevšedními starostmi. Nejvíce asi cením povídku Sexy, která ukazuje na odlišné možnosti pochopení významu slova "sexy" jazykovou relativitu. Dále se mi líbila první povídka Dočasná záležitost a poslední povídka Třetí a poslední světadíl, ale vlastně každá je napsána velmi umně. Autorka dokáže postihnout vývoj, který se odehrává v lidské psychice a v mezilidských vztazích. Rozhodně nejde o čistou deskripci.

07.02.2021 4 z 5


Úkol naší doby Úkol naší doby José Ortega y Gasset

Kniha vlastně obsahuje tři práce. Nejpodstatnější část tvoří deset kapitol eseje Úkol naší doby, která je následovaná kratšími pracemi Zánik revolucí a Ani vitalismus, ani racionalismus. Mám rád Gasseta pro jeho perspektivismus, který odkoukal od Nietzscheho. Ten je znát i v Úkolu naší doby ("Každý život je jedno hledisko na svět" s. 73, apod.). Text je skutečně velmi čtivý, až hravý. Pobavila autorova obhajoba tolik opovrhovaných -ismů: "...každé slovo, které končí tou ostrou příponou, jíž jako gotická věž poukazuje k výšinám abstrakcí, probouzí ve mně nadšení." (s.108), nebo "nejhlubší definice Boha", kterou podle autora podal Jadžňavalkja: "Ná iti, ná iti - Nic z toho, nic z toho" (s.79). Ještě dodám, že překládal jeden z našich nejlepších hispanistů J. Forbelský, který také knížku opatřil na závěr medailonkem autora.

10.10.2020


Jedenadvacet polibků Jedenadvacet polibků Roald Dahl

Pěkný výbor povídek, který vyšel podruhé v devadesátých letech, tentokrát kompletní. Jak tu bylo už mnohokrát poznamenáno, všechny mají určitou pointu. Sám bych stavěl na první místo asi Jirku Sirku (Georgy Porgy), potom Farářovo potěšení, Kožich od Plukovníka, Mistr světa, Chuť, ale i dětské snění v povídce Přání má něco do sebe. Z těch slabších bych jmenoval Bytnou, trochu fantasmagorickou Královskou kašičku, Genezi a katastrofu a Nyní propouštíš v pokoji (Nunc dimittis).

16.09.2020


Kronika vrabčí uličky ― Husy z Būtzowa Kronika vrabčí uličky ― Husy z Būtzowa Wilhelm Raabe

(SPOILER) Kdybych nečetl předmluvu překladatele, řekl bych že jde spíš o pozdní romantismus než o realismus. První část, Kronika Vrabčí uličky popisuje příběh tří generací. Autor kroniky vypráví příběh svého mládí, kdy se spřátelil s chlapcem Františkem a dívkou Marií. Když dospěli nastala mezi hochy určitá řevnivost, ale když se dívka vyjádřila pro Františka, autor ustoupil do pozadí a stal se přítelem rodiny. Marie a František povili dceru, ale záhy oba (z poněkud nevysvětlených příčin) umírají. Autor se ujímá výchovy ještě malé dívenky a zbytek knihy je převážně zaplněn poněkud idealizovanými obrazy z průběhu této výchovy. Kromě toho se dovídáme příběh Františka, který byl jako nemanželský syn jistého hraběte vychován v lesích strýcem myslivcem. V hrobu jeho matky se našel přívěšek, který prokazoval původ jeho otce. Ten zdědila i Františkova dcera, a když dospěla, začala si s chlapcem ze sousedství, jehož matka byla nevlastní dcerou jejího dědečka. Takže závěrečná svatba završuje happy end urovnávající nešťastné křivdy z první generace. Prohlédnutí tohoto typu (ať už je to u Moliéra, Cimrmana nebo Rosamunde Pilcher) mě vždy připadají přinejmenším úsměvná. V horším případě mi kazí čtenářský zážitek, protože mi přichází, že si autor tropí ze čtenářů (nebo diváků) žerty. V druhé novelce Husy z Bützowa se autor vrací do období po Velké francouzské revoluci, kdy revoluční myšlenky přicházejí i na maloměsto v Meklenbursku. Městská rada v čele se starostou Hanem se rozhodne kvůli hygieně a pořádku zakázat volné pobíhání hus po městě. Každá bezprizorní husa je chycena a umístěna do obecního kurníku. Opatření však narazí na tvrdý odpor Bützowských žen. Nejrafinovanější z nich, madam Holborstová pomocí revolučních idejí a svého šarmu obratně vmanévruje dosud bezvýznamného pomocného učitýlka Albuse do aféry. Brzy se však ukáže, že madam to hraje na více frontách a sebevědomí magistra Albuse, s nímž vyčinil starostovi, klesá na nulu závratnou rychlostí. Je nucen se ukrýt u kronikáře příběhu, a s jeho pomocí posléze opustit město. Do revolučního Bützowa jsou k umravnění místních povolány posádky z Rostocku, s jejichž velitelem se nakonec madam Holborstová zasnoubí. Příběh z Bützowa je politickou satirou využívající ideje revoluce na pozadí scény z malého města a věčným cherchez la famme!...Knihu přeložil, úvodem a poznámkami opatřil germanista Jiří Veselý s manželkou Gabrielou a možná právě poznámkový aparát bylo to, co bych na knize nejvíce vyzdvihl. Erudovaný překladatel tak čtenáři přiblíží dobové reálie i aluze na klasiky, které autor četně zapojuje.

05.09.2020


A přesto říci životu ano: Psycholog prožívá koncentrační tábor A přesto říci životu ano: Psycholog prožívá koncentrační tábor Viktor Emil Frankl

Trofám si říct, že tohle patří mezi klasiku v oboru. Jak psychologie, tak literatury o holocaustu. První část je popisná. Autor ale popisuje nejen vnější podmínky vězně v koncentračním táboře, ale i jeho vnitřní život, právě to "prožívání" v názvu knihy. Cílem je ukázat, že i v té nejneutěšenější situaci může člověk nacházet smysl svého života. Druhá část "Synchtonizace v Birkenwaldu" je dramatické ztvárnění jedné epizody z koncentračního tábora. Kromě přímých účastníků, zde vystupují i zemřelí, a jednání a myšlení protagonistů je komentováno Sokratem, Spinozou a Kantem.

06.09.2023


Moderní rodina Moderní rodina Ivo Možný

Práce je sice přes třicet let stará, ale čtu ji trochu s nostalgií a trochu s podivem, jak trefně pan profesor nastínil nadcházející změny ve společnosti s ohledem na rodinu. Sedm kapitol, každá trochu o něčem jiném, a přesto vznikla kniha, která dává smysl jako celek. Líbily se mi pohledy sociologie na proměny funkce smrti (2. kapitola), ale i úvahy o patriarchátu a nové roli (přiznejme že poněkud pesimisticky vyznívající) muže v rámci rodiny (kapitola 5 a jinde), ale i exkurz do sociobiologie a její chápání rodiny (kapitola 6) a v závěru již zmíněné prognózy. Místy je kniha psána poměrně těžce vědecky, ale vzápětí prosvitne lidskost a osobní vhled autora brzy rozzáří i úsměv čtenáře. Za všechny tyto osobní vstupy jeden, který se, aniž by to tušil, týká i našeho v současnosti nejvyššího představitele: "...Po celém světě jsou zakládána prognostická pracoviště a prognostické ústavy rostou jako houby po dešti - i v Československu. ...Historie nás poučuje, že předvídáním budoucnosti se vždycky nejhorlivěji zabývali ti, kdo měli nejmíň co mluvit do uspořádání věcí přítomných, ač na to aspirovali."

11.09.2021


Kalendářové historky Kalendářové historky Bertolt Brecht

Po Brechtovi jsem sáhl, protože se po něm jmenuje ulice, kterou občas procházím a po ní i autobusová zastávka. Kalendářové historky jsou krátké dramatikovy prózy, pár epických básní a jedno drama (Výjimka a pravidlo). Epické básně si hodnotit netroufám, ve srovnání s Homérem by nevyznělo dobře. Drama je postaveno šikovně. Otázka viny v Brechtově pojetí tu nabývá specifické podoby. Svět je dán jako nelítostný, člověk člověku je tu apriori vlkem, a jakýkoli altruismus je leda těžko pochopitelnou výjimkou. Bojím se, že v mnoha případech se něco podobného může dít a děje. Nutno si ale povšimnout, že dokonce ani kuliho čin není sám o sobě tak altruistický.
Z povídek mě potěšil Zraněný Sokrates a Experiment (o závěrečné fázi života Francise Bacona). Eticky vyhraněný je Kacířův plášť (o lidské malosti a velikosti - na příkladu Brunově), zajímavá je i povídka Císařův legionář (Jde o poslední dny Caesara ze dvou různých pohledů: z jeho vlastního a z pohledu jeho vysloužilého legionáře, tedy seshora a zezdola).

04.05.2021