berau

Příspěvky

V ráji šumavskémV ráji šumavskémKarel Klostermann

Klostermann možná nechtěně svým románem vytvořil působivou sociální sondu do života venkovského obyvatelstva 19 st. na Šumavě. Když se všeobecně usuzuje, že naše dnešní společnost prochází velkým morálním úpadkem, tak Klostermann odhalil průvodní jevy upadajících společenských hodnot už před více jak 140 lety. Zatímco doposud skromně žijící obyvatelstvo bylo téměř ve všem soběstačné, s příchodem "broučkového ráje" objeví zvrácenou hodnotu peněz, se kterou se nedokáže popasovat a zcela podlehne iluzi, že více peněz bude znamenat více štěstí... Celé dílo se uzavírá přesně v tomto naivním duchu tragickým koncem jedné z hlavních postav.

06.07.2017


Den TrifidůDen TrifidůJ. Wyndham (pseudonym)

Kniha trefně popisuje, jak snadno a rychle společnost sklouzne vinou katastrofy od spořádané demokracie přes totální anarchii až k ozbrojenému teroru.
Často jsem si představoval, jak bych se v kůži hlavního hrdiny zachoval já, tváří v tvář čelit každodennímu boji o holý život a při tom neselhat sám před sebou i ostatními...

06.07.2017


Šumavská trilogieŠumavská trilogieFrantišek Hobizal

Smutné a krásné čtení zároveň. Smutné v popisu vyhnání původních obyvatel Šumavy a celkově až neuvěřitelně pomstychtivé a nenávistné atmosféře po konci druhé války ze strany Čechů a konče necitlivým dosídlením převážně nekulturního cizího obyvatelstva a celkovým úpadkem všech hodnot. Krásné čtení lze naopak najít v syrovém a poetickém vyobrazení nádherné a zároveň drsné přírody Šumavy.

06.07.2017


Karpatské hryKarpatské hryMiloslav Nevrlý

Po přečtení této knihy, jsem nemohl jinak než se opakovaně rozjet do rumunských hor a zkusit hledat to co tak neopakovatelně popsal pan Nevrlý a myslím, že jsem to našel :-)

29.10.2015


ExodusExodusLeon Uris

Osudy Izraele nejlépe vystihují slova jedné z ústředních postav románu, generála Bruce Sutherlanda:
"Všechno, co jsem se v životě jako voják naučil, mi říká, že to Židé proti takové přesile nemohou vyhrát.
Ale když se člověk podívá, co tady v té zemi vykonali, musí uvěřit v zázrak. Jinak není realista. Je v nich totiž něco, s čím sice vojenský expert počítat nemůže, ale Arabům to dá pořádně zabrat. Židé jsou totiž ochotni obětovat posledního muže, poslední ženu a poslední dítě, aby ubránili to, co tady postavili. A co jsou ochotni obětovat Arabové?"

Mé srdce hoří pro Izrael.

23.08.2016


Rady zkušeného ďáblaRady zkušeného ďáblaC. S. Lewis (pseudonym)

Je to outlá knížka o necelých 150 stranách, ale obsahově a myšlenkově se připravte na tisícistránkovou bichli, která vás po přečtení dovede ke zjištění, že v celém svém životě, na každém kroku, volíte mezi dobrou cestou a tou špatnou, na kterou vás zkušeně postrkává ten zlej.

01.04.2018


Ze světa lesních samotZe světa lesních samotKarel Klostermann

Nebudu rozebírat krásy Šumavy ani charakteristiku jednotlivých postav, to už tu napsali jiní ve svých příspěvcích lépe. Chtěl bych, ale zmínit jednu zajímavou skutečnost, kterou Klostermann věcně popisuje a to je fungování šlechtického podnikání. Na Šumavě většina lesů patřila šlechtě a jestli mne něco zaujalo v reáliích 19 st. tak to, že se šlechta už v té době vždy příkladně starala o své zaměstnance, jak je vidět například na v románu popisovaném případu zchromlého hajného, o kterého bylo postaráno i když už nemohl zastávat svojí službu. V lecčems by to mohlo být stále inspirativní i pro dnešní zaměstnavatele.

06.07.2017


Toulky českou minulostí 2Toulky českou minulostí 2P. Hora-Hořejš (pseudonym)

Vypravěčsky zcela nadprůměrné, ale ten úzus o Zikmundovi jako lišce ryšavé, to už je snad dnes překonané. Zikmund je už v moderní době považován především za schopného panovníka. Taktéž autorova dehonestace moravských Lucemburků mi nepřišla objektivní.

08.09.2017


Tajuplný ostrovTajuplný ostrovJules Verne

Když pominu Honzíkovu cestu a Čuka s Gekem, knihy které nám byly povinně vnuceny ve škole, tak Tajuplný ostrov, byla moje první přečtená kniha a musím říct, že jsem se díky ní stal čtenářem. Přeci jen 564 stran to už je na osmileté dítě pěkná porce. Každopádně styl kterým psal Verne byl natolik poutavý, že mne zcela pohltil a později jsem přečetl všechny verneovky přeložené do češtiny. Verne byl prostě spisovatelem mého mládí.

02.11.2015


Přemyslovci - budování českého státuPřemyslovci - budování českého státuDušan Třeštík

Je to úctyhodná kniha nejen velikostí ale i obsahem. Jen poznámkový aparát a soupis použité literatury má 170 stran. Ke knize je třeba ovšem přistupovat jako k antologii či rozcestníku, který vás pošle správným směrem, pokud si budete chtít o daném tématu přečíst více. Co je třeba vyzdvihnout je grafická úprava knihy a obrazový materiál v ní obsažen, ten je vskutku monumentální.
Též soupis členů dynastie včetně vedlejších linií je propracovaný na výbornou.
Zaujmou také úvodní příspěvky od našich sousedů a jejich v tuzemsku neotřelý pohled na věc. Celkově se dá hodnotit toto dílo jako velmi komplexní a lze říci, že by ho měl mít ve své knihovně každý, komu není historie vlastního národa lhostejna.

04.04.2016


Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)Jerome Klapka Jerome

Ten, kdo byl alespoň jednou na vodě či na vandru, tak se v tom musí najít. Já osobně jsem zažil v životě hned několik stejných momentů, které Klapka tak vtipně vypointoval do dokonalosti. A to včetně předčasného a zbabělého úprku z řeky domů :-)

18.04.2018


Encyklopedie českých klášterůEncyklopedie českých klášterůPavel Vlček

Encyklopedie s velkým E. Není co vytknout. Jako Jihočech jsem si samozřejmě rád osvěžil vědomosti o našich ikonických klášterech jako je Zlatá Koruna či Vyšší Brod, ale tato kniha nabízí i penzum informací o méně známých či již téměř zaniklých konventech Kuklov nebo Přední Výtoň ..... prostě hodnotnými informacemi neuvěřitelně napumpované dílo.

08.03.2017


Devět branDevět branJiří Langer

Není snad vhodnější kniha, kde by člověk mající v oblibě židovská mudra, jich toliko našel pohromadě jako v Devíti branách...
Zajímavý je též osud autora, který se nakonec dočkal návratu do své svaté domoviny, ale bylo mu dopřáno jen pár dní. Těžce nemocen, zemřel v Tel Avivu, krátce po vylodění.

28.10.2015


Hory NovohradskéHory NovohradskéJan Žáček

romantické čtení o jednom letnickém putování krajem, který už nikdy nespatříme tak, jak ho viděl autor knihy ... lidé, jejich osudy, domy ba i cesty, to všechno zmizelo, díky nespravedlivému vyhnání.

01.11.2015


Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historiiSchwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historiiMartin C. Putna

Když bychom široké veřejnosti položili anketní otázku, jaké šlechtické rody znají z našeho prostředí, tak věřím, že nejčastěji jmenovaní by byli pochopitelně Přemyslovci, Lucemburkové a Habsburkové jakožto vládnoucí dynastie. Z těch nekrálovských by to jistě byli Rožmberkové, jako svého času první po králi a právě Schwarzenbergové, jejich pokračovatelé v budování jihočeského dominia. Tento rod má nezastupitelné místo v našich dějinách s přesahem až do současnosti v podobě Karla VII., který je aktivním vrcholným představitelem naší politické scény.
Kniha věnovaná tomuto rodu obsahuje 45 studií, které zkoumají danou látku snad ze všech možných úhlů a boří i leckteré mýty, které o tomto rodu u nás panují, počínaje prvotním získáním zdejších statků jako pobělohorských konfiskací a nacistickým přisluhovačstvím konče.
Kniha má svá slabá místa a někteří z autorů mohli své příspěvky lépe vypilovat, ale i přesto se jedná o nejpropracovanější a nejobsáhlejší dílo vydané knižně k tomuto tématu vůbec a to jej činí hodnotným.

06.12.2015


Ilustrovaná encyklopedie českých hradůIlustrovaná encyklopedie českých hradůTomáš Durdík

Co se kastellologie týče, tak jsem si myslel, že nic a nikdo už nemůže překonat práce Sedláčka a Menclové, ale nyní s odstupem času musím konstatovat, že co se týče tohoto oboru je třeba dát na jednu roveň jména tři:
Sedláček, Menclová, Durdík.

06.07.2017


Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530 - 935)Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530 - 935)Dušan Třeštík

Tak důkladná někdy až detektivní práce Dušana Třeštíka s neuvěřitelně poctivým porovnáním všech dostupných pramenů, nemá srovnání s ničím co tu bylo o prvních Přemyslovcích kdy napsáno.

17.12.2017


A Bůh viděl, že je to dobréA Bůh viděl, že je to dobréCarlo Carretto

Nejsilnější je pro mne pasáž o svobodě, kterou nám bůh dal. Carretto krásně použil fiktivní monolog boha, který je určen člověku, aby si uvědomil, že dostal dar svobody a že je tudíž zodpovědný za své kroky na tomto světě, ty dobré i ty špatné.

19.12.2017


Pohádky, pověsti a legendyPohádky, pověsti a legendyAdalbert Stifter

Posbíráno z celého autorova díla. Pohádky, které už dnešní děti neosloví. Stifter používá nejen trochu archaičtější jazyk, ale i poměrně dlouhá souvětí, ve kterých se člověk po chvíli ztrácí. Předčítal jsem nahlas a nebylo to vůbec poslouchatelné. Škoda jinak mám autora rád, ale toto nemá takovou hodnotu, jakou bych čekal. Co musím ocenit, tak jsou ilustrace od Lucie Müllerové, ty jsou opravdu kouzelné.

17.08.2020


Taxis a ti druzíTaxis a ti druzíVladimír David

Lepší kniha o Velké zřejmě není. Vladimír David pojal knihu jako rozhovory s několika předními osobnostmi tohoto závodu a myslím, že se to povedlo náramně, především vzpomínky Rudolfa Deyla staršího, stojí opravdu zato.

13.09.2016


Toulky českou minulostí 1Toulky českou minulostí 1P. Hora (pseudonym)

Petr Hora je skvělý popularizátor a jeho série Toulek ční nad všechny ostatní. Žel tento první díl série už přeci jen poněkud zastaral, což je znát přílišným se zaobíráním naší historie v kontextu
bývalého Československa a také výběrem použité literatury. Vytknul bych knize i zpracování poznámek, které jsou opravdu droboučkým písmem a vzhledem k rozsahu je jich více než základního textu, což tomu škodí. Dnes by se to po stylizační a grafické stránce dalo udělat mnohem lépe. Na druhou stranu ilustrace byly opravdu krásné.

22.10.2016


Po stopách prvních Přemyslovců III.Po stopách prvních Přemyslovců III.Michal Lutovský

Po přečtení všech tří dílů bych vytkl dílu jako celku především samotné třísvazkové "neekologické" vydání. Toto by se opravdu vešlo do jednoho svazku a kdo si dnes na cesty bude brát jako bedekr tři knihy ...
Jako pozitivum beru čtivost. Lutovský je známý archeolog, ale ne vždy tato odbornost zaručuje úspěch na poli popularizační či jiné literatury.
Autorovi se to ale nadmíru podařilo. Má výborný vyprávěcí jazyk, kterým umí i jinak suché odborné skutečnosti podat stravitelným způsobem.

11.04.2017


Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve SlezskuEncyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve SlezskuMichal Lutovský

Když vidím jak málo toho víme o většině slovanských hradišť v této encyklopedii obsažených, tak se bojím, že archeologové nebudou mít jasno ani za dalších sto let...

29.09.2017


Encyklopedie Keltů v ČecháchEncyklopedie Keltů v ČecháchJiří Waldhauser

Vím, že je to jen encyklopedie, ale čekal jsem trochu více informací především o našich předních oppidech, jako jsou Závist, Stradonice či Třísov. Bylo toho opravdu pomálu, což se nedá říct o spoustě chyb ve jménech lokalit. Také je třeba vzít v potaz zastaralost publikace, je to už přeci jenom 20 let. Chtělo by to něco novějšího.

21.10.2017


Poselství shůryPoselství shůryAnselm Grün

Někteří andělé my byli svým poselstvím bližší a někteří vzdálenější, ale to už vychází z unikátnosti povahy každého jednotlivého člověka.Každopádně po přečtení, vám tato kniha o vás samotných a o vašem nitru prozradí mnohem více, než jste dosud věděli.

16.01.2018


O psech, zlodějích, strážníkovi i jiná vyprávěníO psech, zlodějích, strážníkovi i jiná vyprávěníJerome Klapka Jerome

Některé příběhy byly slabší a pro člověka 21. století možná i ne zcela srozumitelné reálie století devatenáctého, ale některé byly co se týče humoru
(typicky anglického), přímo skvostné. Např. koupě nemovitosti starou dámou, mne naprosto odrovnala.

18.02.2018


Stručné dějiny HnutíStručné dějiny HnutíPetra Hůlová

Na dnešním autorském čtení mne překvapila především přemíra užitých vulgarismů jako výrazového prostředku. Přemýšlel jsem, zdali by se autorka bez nich dokázala obejít a přitom nenabýt dojmu, že to utrpí na výstižnosti díla. Také jsem si nebyl jist, co se honí hlavou ženě, která by chtěla zavírat muže do převýchovného zařízení, aby se zde léčili ze své "nadřazené" úlohy ve společnosti... možná to byla nadsázka, ale přesto to autorku někde hluboko v mysli napadlo.
Jen podotýkám, že nejsem žena a možná právě proto si tuto mětaky-knihu nepřečtu.

02.05.2018


Otče, odevzdávám se tiOtče, odevzdávám se tiWilfrid Stinissen

Proč Bůh stvořil člověka a dal mu svobodu hřešit?
Nebylo by lepší, kdybychom byli stvořeni rovnou v nebeském stavu, neschopni jakéhokoli hříchu?
Vše co máme, nám dává Bůh, ale co mu dáváme my?
A v tom tkví ta podstata naší existence, Bůh chce abychom my, dali také něco jemu, abychom se mu vydali a odevzdali zcela a úplně a to lze jen skrze tu naší životní trnitou pouť, která by měla být naplněna konáním dobra a pokud možno prosta páchání hříchů. Jedině přes osobní poušť každého z nás vede cesta k Bohu a k dokonalému pochopení a souznění s ním. Na tyto a další příbuzné otázky, dává autor prostřednictvím této knihy téměř dokonalou odpověď.

23.05.2018


Cesty ve znamení křížeCesty ve znamení křížeZdeněk Kalista

Především tehdejší misijní cesty do Číny dosti nápadně připomínají ty dnešní. Odpor nejvyšších představitelů Číny proti křesťanství, od císaře až po komunistický aparát, je konstantní.

05.06.2018


Mistr KampanusMistr KampanusZikmund Winter

Winter popsal historické reálie velice věrně a mnozí současní spisovatelé jako třeba Bauer by se od něj mohli učit.
Zajímalo by mne ovšem zdali byl sám autor katolíkem či protestantem, protože nelze si nevšimnout jeho náklonnosti ke všemu evangelickému na úkor katolíků a především jezuitů. U těch by se to dalo přičíst uměle vytvořené, pomýlené obrozenecko - havlíčkovské averzi, do jejíž doby lze zařadit i Wintera...

06.10.2018


1