berau

Přečtené 275Úvod do Nového zákona
únor 2021 - červenec 2022
Úvod do Nového zákona 2003, Ladislav Tichý

Velmi vyvážená a sdělná kniha , u které ani není poznat, že je autorem katolík. Je to ale svým rozsahem spíše stručnější úvod do NZ.


Úvod do Nového zákona
únor 2021 - červenec 2022
Úvod do Nového zákona 2008, Gerd Theissen

Velmi úsporný komentář, který může posloužit pro rychlé zorientování, ale žádné hluboké rozbory od něho nečekejte.


Hlubina bezpečnosti
leden - únor 2022
Hlubina bezpečnosti 2017, Jan Amos Komenský

Komenský v jazyce 21. století, ale nutno dodat, že ten jazyk je i tak poněkud těžkopádný. Nijak to ovšem nesnižuje obsahovou stránku. Kniha je napěchovaná Komenského moudrými radami, jak vést "ideální" duchovní život. Závěrečná modlitba je na tolik silně vykřičená směsice díků, jistoty a důvěry v Boží lásku, vedení, záštitu, odpuštění a milosrdenství, že nemůže nechat nikoho netečným. Skvělé!


Tajemství Vánoc
prosinec 2021 - leden 2022
Tajemství Vánoc 2021, Timothy Keller

Příběh o Ježíšově narození zná přeci každý zpaměti ... ale málokdo mu skutečně porozuměl. Troufám si říct, že Keller se úspěšně zhostil role vykladače a zároveň zvěstovatele dobré zprávy. Kniha je určitě vhodná, jak pro čerstvě hledající, tak i pro ty, kteří přešlapují na křižovatkách cesty víry a neví kudy se vydat dál.


Denní čtení 2021
leden 2021 - leden 2022
Denní čtení 2021 2020, kolektiv autorů


Karel IV. - Císař a český král – vizionář a zakladatel
březen - prosinec 2021
Karel IV. - Císař a český král – vizionář a zakladatel 2016, Jan Royt

Je až neuvěřitelné, kde všude je nějaká stopa spojená s panováním Karla IV., když ne přímo jako stavebníka, tak alespoň zadavatele či donátora. Skoro se nechce věřit, že se to všechno dalo stihnout za jeden lidský život....


Povídky o cizině
červenec 2019 - srpen 2021
Povídky o cizině 1993, Ephraim Kishon

Myslím, že kdybych si tuto knihu přečetl před třiceti lety, zasmál bych se ještě mnohem více. Dnes už některé národní charakteristiky a typické reálie autorem navštívených zemí, ne zcela odpovídají soudobému stavu. I Přesto velmi zdařilé a vtipné dílko.


Husitské století
květen 2020 - březen 2021
Husitské století 2014, Pavel Soukup

Z těch velkých monografií od LN, je tato asi nejslabší, působilo to na mne poněkud neuspořádaně a neuceleně. Byly tam samozřejmě nadprůměrné příspěvky, jako ty od P. Čorneje, ale celkově mi tam chybělo dost zásadních fakt z daného období.


Povídání o svaté Anežce České
? - leden 2021
Povídání o svaté Anežce České 2020, Lenka Rožnovská

V naší rodině jsme to udělali naopak. Naše dcera Anežka četla nám, my poslouchali a já občas samolibě usměrnil autorčin romantický balast do skutečných historických reálií, které se do knihy zřejmě nehodily. :-) ... ale jinak proč ne, pro děti zcela dostačující.


Denní čtení 2020
květen 2020 - leden 2021
Denní čtení 2020 2019, kolektiv autorů


Denní čtení 2019
červen 2020 - leden 2021
Denní čtení 2019 2018, kolektiv autorů


Pohádky, pověsti a legendy
červen - srpen 2020
Pohádky, pověsti a legendy 2005, Adalbert Stifter

Posbíráno z celého autorova díla. Pohádky, které už dnešní děti neosloví. Stifter používá nejen trochu archaičtější jazyk, ale i poměrně dlouhá souvětí, ve kterých se člověk po chvíli ztrácí. Předčítal jsem nahlas a nebylo to vůbec poslouchatelné. Škoda jinak mám autora rád, ale toto nemá takovou hodnotu, jakou bych čekal. Co musím ocenit, tak jsou ilustrace od Lucie Müllerové, ty jsou opravdu kouzelné.


Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců
leden - květen 2020
Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců 2016, Roman Lavička

Kniha vskutku v mnohém nabourává ustálené pohledy na dané téma a možná i ničí mýtus o královské hrázi proti rožmberské rozpínavosti v jižních Čechách. Archeologická suchopárnost je především u příspěvku o hradu Zvíkov opravdu smrtící.


Eggenberkové
prosinec 2019 - leden 2020
Eggenberkové 2016, Anna Kubíková

Maximální využití archivních pramenů bych viděl jako klad i když je to někdy zdlouhavé čtení, dozvíme se informace, které jsou velmi cenné. Sledovat pohyb šlechtice podle data a místa zakoupených knih, to mne opravdu dostalo.


Lucemburkové - česká koruna uprostřed Evropy
říjen 2018 - prosinec 2019
Lucemburkové - česká koruna uprostřed Evropy 2012, František Šmahel

Další titul z edice LN o českých panovnických dynastiích, který je velkoryse pojat. Plejáda skvělých autorů jednotlivých příspěvků, bohatá obrazová příloha, kvalitně zpracované téma vedlejší moravské větve Lucemburků. Chybělo mi jen více příspěvků od německy píšících historiků.


Putování k pravdě
červen - listopad 2019
Putování k pravdě 1998, Wilfrid Stinissen

Stinissen je čtivý a srozumitelný autor, který umí vymazat i ty poslední duchovní otazníky, které hledajícího člověka na cestě ke Kristu provázejí.


Na otci záleží
únor - červen 2019
Na otci záleží 2008, Kevin Leman

Bylo tam pár zajímavých myšlenek i výchovných postupů. Některé už aplikovat nestihnu, na něco jsem si naopak poopravil názor. Co se třeba sexu týče, tak mi autorův pohled přijde už poněkud zastaralý a naivní, ale možná je to tím, že kniha byla napsána ještě v předdigitální éře.


O mlčení
leden - únor 2019
O mlčení 2005, Anselm Grün

Mlčení není jen uzavření se před okolním světem, ale je to především uschopnění se k hovoru s Bohem. Teprve když se oprostíme od všech slov a myšlenek, tak se otevřou naše srdce a náš Pán do nich vloží to nejdůležitější.


Chraň svoje srdce
srpen - prosinec 2018
Chraň svoje srdce 2005, John Eldredge

Mnoho lidí překvapí, že naše srdce má nejen funkci definovanou z medicínské hlediska jako čerpadlo k zajištění oběhu krve v těle, ale že má i duchovní rozměr. A právě to naše duchovní srdce bychom měli stavět v našich životech na první místo, otvírat ho jak směrem nahoru, tak k lidem kolem sebe a všemožně o něj pečovat, abychom neutrpěli nevratný duchovní infarkt.


Český Krumlov -  od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví
prosinec 2017 - říjen 2018
Český Krumlov - od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví 2010, Martin Gaži

Tisíc stran nabitých informacemi o našem nejkrásnějším městě, alespoň z architektonického pohledu určitě. Co se týče oddílu knihy věnovanému obyvatelům města, tak bych přivítal více příspěvků o všedním životě německy mluvících obyvatel, přeci jen v historickém jádru jich žila drtivá většina. Myslím, že za nynější vylidněností centra města stojí právě nespravedlivé vyhnání původních obyvatel, kteří k němu měli osobní vztah. Kdyby zde mohli zůstat, zřejmě by nedošlo v devadesátých letech k hromadnému skupování domů pokoutními fiktivními společnostmi, následnému nasekání hotelů a pensionů a konečné proměny města v mrtvý skanzen.


Mistr Kampanus
červen - říjen 2018
Mistr Kampanus 1956, Zikmund Winter

Winter popsal historické reálie velice věrně a mnozí současní spisovatelé jako třeba Bauer by se od něj mohli učit. Zajímalo by mne ovšem zdali byl sám autor katolíkem či protestantem, protože nelze si nevšimnout jeho náklonnosti ke všemu evangelickému na úkor katolíků a především jezuitů. U těch by se to dalo přičíst uměle vytvořené, pomýlené obrozenecko - havlíčkovské averzi, do jejíž doby lze zařadit i Wintera...


Cesta divokého muže
červenec - srpen 2018
Cesta divokého muže 2002, Richard Rohr

Jako jeden ze stěžejních bodů, autoři probírají téma iniciačního rituálu u nedospělých mužů a jeho absenci v moderní společnosti. Autorské doporučení biřmování jako novodobý druh tohoto rituálu, nemohu přijmout. Sám s ním mám svou zkušenost a nemohu říci, že by mne to nějak pozitivně poznamenalo. Možná to bude tím, že jsem se nechal pokřtít až v dospělosti :-)


Dary Ducha svatého
květen - červenec 2018
Dary Ducha svatého 1996, Hans Buob

Je to přednáška Hanse Buoba už z roku 1983 a bohužel ta názorová zastaralost je tam znát. Základ knihy je v pořádku, ale někdy například příliš okaté obhajování neomylnosti dogmat 2 vat. koncilu, z toho dělají příliš upjaté čistě katolické čtivo.


Cesty ve znamení kříže
duben - červen 2018
Cesty ve znamení kříže 1941, Zdeněk Kalista

Především tehdejší misijní cesty do Číny dosti nápadně připomínají ty dnešní. Odpor nejvyšších představitelů Číny proti křesťanství, od císaře až po komunistický aparát, je konstantní.


Otče, odevzdávám se ti
duben - květen 2018
Otče, odevzdávám se ti 1999, Wilfrid Stinissen

Proč Bůh stvořil člověka a dal mu svobodu hřešit? Nebylo by lepší, kdybychom byli stvořeni rovnou v nebeském stavu, neschopni jakéhokoli hříchu? Vše co máme, nám dává Bůh, ale co mu dáváme my? A v tom tkví ta podstata naší existence, Bůh chce abychom my, dali také něco jemu, abychom se mu vydali a odevzdali zcela a úplně a to lze jen skrze tu naší životní trnitou pouť, která by měla být naplněna konáním dobra a pokud možno prosta páchání hříchů. Jedině přes osobní poušť každého z nás vede cesta k Bohu a k dokonalému pochopení a souznění s ním. Na tyto a další příbuzné otázky, dává autor prostřednictvím této knihy téměř dokonalou odpověď.


Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)
únor - duben 2018
Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) 2007, Jerome Klapka Jerome

Ten, kdo byl alespoň jednou na vodě či na vandru, tak se v tom musí najít. Já osobně jsem zažil v životě hned několik stejných momentů, které Klapka tak vtipně vypointoval do dokonalosti. A to včetně předčasného a zbabělého úprku z řeky domů :-)


Rady zkušeného ďábla
únor - duben 2018
Rady zkušeného ďábla 2008, C. S. Lewis (pseudonym)

Je to outlá knížka o necelých 150 stranách, ale obsahově a myšlenkově se připravte na tisícistránkovou bichli, která vás po přečtení dovede ke zjištění, že v celém svém životě, na každém kroku, volíte mezi dobrou cestou a tou špatnou, na kterou vás zkušeně postrkává ten zlej.


O psech, zlodějích, strážníkovi i jiná vyprávění
prosinec 2017 - únor 2018
O psech, zlodějích, strážníkovi i jiná vyprávění 2015, Jerome Klapka Jerome

Některé příběhy byly slabší a pro člověka 21. století možná i ne zcela srozumitelné reálie století devatenáctého, ale některé byly co se týče humoru (typicky anglického), přímo skvostné. Např. koupě nemovitosti starou dámou, mne naprosto odrovnala.


Cesta srdce
leden - únor 2018
Cesta srdce 1995, Henri J. M. Nouwen

Poustevnický či mnišský duchovní život založený na samotě a mlčenlivosti není úplně pro každého, ale ne nadarmo, se chodilo právě k těmto otcům pouště pro radu a inspiraci. V další části knihy jsou hezky popsané všechny druhy modliteb a způsob jak s nimi pracovat.


Poselství shůry
prosinec 2017 - leden 2018
Poselství shůry 2002, Anselm Grün

Někteří andělé my byli svým poselstvím bližší a někteří vzdálenější, ale to už vychází z unikátnosti povahy každého jednotlivého člověka.Každopádně po přečtení, vám tato kniha o vás samotných a o vašem nitru prozradí mnohem více, než jste dosud věděli.


A Bůh viděl, že je to dobré
listopad - prosinec 2017
A Bůh viděl, že je to dobré 1996, Carlo Carretto

Nejsilnější je pro mne pasáž o svobodě, kterou nám bůh dal. Carretto krásně použil fiktivní monolog boha, který je určen člověku, aby si uvědomil, že dostal dar svobody a že je tudíž zodpovědný za své kroky na tomto světě, ty dobré i ty špatné.


Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530 - 935)
září - prosinec 2017
Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530 - 935) 1997, Dušan Třeštík

Tak důkladná někdy až detektivní práce Dušana Třeštíka s neuvěřitelně poctivým porovnáním všech dostupných pramenů, nemá srovnání s ničím co tu bylo o prvních Přemyslovcích kdy napsáno.


Encyklopedie Keltů v Čechách
září - říjen 2017
Encyklopedie Keltů v Čechách 2001, Jiří Waldhauser

Vím, že je to jen encyklopedie, ale čekal jsem trochu více informací především o našich předních oppidech, jako jsou Závist, Stradonice či Třísov. Bylo toho opravdu pomálu, což se nedá říct o spoustě chyb ve jménech lokalit. Také je třeba vzít v potaz zastaralost publikace, je to už přeci jenom 20 let. Chtělo by to něco novějšího.


Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
září 2017 (11.-29.)
Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 2001, Michal Lutovský

Když vidím jak málo toho víme o většině slovanských hradišť v této encyklopedii obsažených, tak se bojím, že archeologové nebudou mít jasno ani za dalších sto let...


Toulky českou minulostí 2
červenec - září 2017
Toulky českou minulostí 2 1991, P. Hora-Hořejš (pseudonym)

Vypravěčsky zcela nadprůměrné, ale ten úzus o Zikmundovi jako lišce ryšavé, to už je snad dnes překonané. Zikmund je už v moderní době považován především za schopného panovníka. Taktéž autorova dehonestace moravských Lucemburků mi nepřišla objektivní.


Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek II., 1197–1250
duben - červenec 2017
Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek II., 1197–1250 2000, Vratislav Vaníček

Autor v sobě nezapře filozofa a v tomto směru je kniha v pohledu na dějinný vývoj 1 pol. 13 st. velmi učesaná a až poeticky idylická. Naproti tomu je znát, že na poli třeba hradní architektury není Vaníček zrovna jako doma...


Po stopách prvních Přemyslovců III.
březen - duben 2017
Po stopách prvních Přemyslovců III. 2008, Michal Lutovský

Po přečtení všech tří dílů bych vytkl dílu jako celku především samotné třísvazkové "neekologické" vydání. Toto by se opravdu vešlo do jednoho svazku a kdo si dnes na cesty bude brát jako bedekr tři knihy ... Jako pozitivum beru čtivost. Lutovský je známý archeolog, ale ne vždy tato odbornost zaručuje úspěch na poli popularizační či jiné literatury. Autorovi se to ale nadmíru podařilo. Má výborný vyprávěcí jazyk, kterým umí i jinak suché odborné skutečnosti podat stravitelným způsobem.


Encyklopedie českých klášterů
listopad 2016 - březen 2017
Encyklopedie českých klášterů 2002, Pavel Vlček

Encyklopedie s velkým E. Není co vytknout. Jako Jihočech jsem si samozřejmě rád osvěžil vědomosti o našich ikonických klášterech jako je Zlatá Koruna či Vyšší Brod, ale tato kniha nabízí i penzum informací o méně známých či již téměř zaniklých konventech Kuklov nebo Přední Výtoň ..... prostě hodnotnými informacemi neuvěřitelně napumpované dílo.


Po stopách prvních Přemyslovců II.
říjen - listopad 2016
Po stopách prvních Přemyslovců II. 2007, Michal Lutovský

Mimo obsáhle zpracovaných lokalit tuzemských, je zajímavý i exkurs za naše hranice v podobě Kvedlinburku, Řezna či Poznaně...


1 ...