berau

Příspěvky

Úvod do Nového zákonaÚvod do Nového zákonaLadislav Tichý

Velmi vyvážená a sdělná kniha , u které ani není poznat, že je autorem katolík. Je to ale svým rozsahem spíše stručnější úvod do NZ.

28. července


Úvod do Nového zákonaÚvod do Nového zákonaGerd Theissen

Velmi úsporný komentář, který může posloužit pro rychlé zorientování, ale žádné hluboké rozbory od něho nečekejte.

28. července


Hlubina bezpečnostiHlubina bezpečnostiJan Amos Komenský

Komenský v jazyce 21. století, ale nutno dodat, že ten jazyk je i tak poněkud těžkopádný. Nijak to ovšem nesnižuje obsahovou stránku. Kniha je napěchovaná Komenského moudrými radami, jak vést "ideální" duchovní život. Závěrečná modlitba je na tolik silně vykřičená směsice díků, jistoty a důvěry v Boží lásku, vedení, záštitu, odpuštění a milosrdenství, že nemůže nechat nikoho netečným. Skvělé!

22. února


Tajemství VánocTajemství VánocTimothy Keller

Příběh o Ježíšově narození zná přeci každý zpaměti ... ale málokdo mu skutečně porozuměl. Troufám si říct, že Keller se úspěšně zhostil role vykladače a zároveň zvěstovatele dobré zprávy. Kniha je určitě vhodná, jak pro čerstvě hledající, tak i pro ty, kteří přešlapují na křižovatkách cesty víry a neví kudy se vydat dál.

01. ledna


Karel IV. - Císař a český král – vizionář a zakladatelKarel IV. - Císař a český král – vizionář a zakladatelJan Royt

Je až neuvěřitelné, kde všude je nějaká stopa spojená s panováním Karla IV., když ne přímo jako stavebníka, tak alespoň zadavatele či donátora. Skoro se nechce věřit, že se to všechno dalo stihnout za jeden lidský život....

07.12.2021


Povídky o ciziněPovídky o ciziněEphraim Kishon

Myslím, že kdybych si tuto knihu přečetl před třiceti lety, zasmál bych se ještě mnohem více. Dnes už některé národní charakteristiky a typické reálie autorem navštívených zemí, ne zcela odpovídají soudobému stavu. I Přesto velmi zdařilé a vtipné dílko.

30.08.2021


Husitské stoletíHusitské stoletíPavel Soukup

Z těch velkých monografií od LN, je tato asi nejslabší, působilo to na mne poněkud neuspořádaně a neuceleně. Byly tam samozřejmě nadprůměrné příspěvky, jako ty od P. Čorneje, ale celkově mi tam chybělo dost zásadních fakt z daného období.

19.03.2021


Povídání o svaté Anežce ČeskéPovídání o svaté Anežce ČeskéLenka Rožnovská

V naší rodině jsme to udělali naopak. Naše dcera Anežka četla nám, my poslouchali a já občas samolibě usměrnil autorčin romantický balast do skutečných historických reálií, které se do knihy zřejmě nehodily. :-) ... ale jinak proč ne, pro děti zcela dostačující.

09.01.2021


Pohádky, pověsti a legendyPohádky, pověsti a legendyAdalbert Stifter

Posbíráno z celého autorova díla. Pohádky, které už dnešní děti neosloví. Stifter používá nejen trochu archaičtější jazyk, ale i poměrně dlouhá souvětí, ve kterých se člověk po chvíli ztrácí. Předčítal jsem nahlas a nebylo to vůbec poslouchatelné. Škoda jinak mám autora rád, ale toto nemá takovou hodnotu, jakou bych čekal. Co musím ocenit, tak jsou ilustrace od Lucie Müllerové, ty jsou opravdu kouzelné.

17.08.2020


Královská založení na jihu Čech za vlády posledních PřemyslovcůKrálovská založení na jihu Čech za vlády posledních PřemyslovcůRoman Lavička

Kniha vskutku v mnohém nabourává ustálené pohledy na dané téma a možná i ničí mýtus o královské hrázi proti rožmberské rozpínavosti v jižních Čechách. Archeologická suchopárnost je především u příspěvku o hradu Zvíkov opravdu smrtící.

08.05.2020


EggenberkovéEggenberkovéAnna Kubíková

Maximální využití archivních pramenů bych viděl jako klad i když je to někdy zdlouhavé čtení, dozvíme se informace, které jsou velmi cenné. Sledovat pohyb šlechtice podle data a místa zakoupených knih, to mne opravdu dostalo.

19.01.2020


Putování k pravděPutování k pravděWilfrid Stinissen

Stinissen je čtivý a srozumitelný autor, který umí vymazat i ty poslední duchovní otazníky,
které hledajícího člověka na cestě ke Kristu provázejí.

25.12.2019


Lucemburkové - česká koruna uprostřed EvropyLucemburkové - česká koruna uprostřed EvropyFrantišek Šmahel

Další titul z edice LN o českých panovnických dynastiích, který je velkoryse pojat. Plejáda skvělých autorů jednotlivých příspěvků, bohatá obrazová příloha, kvalitně zpracované téma vedlejší moravské větve Lucemburků. Chybělo mi jen více příspěvků od německy píšících historiků.

25.12.2019


Na otci záležíNa otci záležíKevin Leman

Bylo tam pár zajímavých myšlenek i výchovných postupů.
Některé už aplikovat nestihnu, na něco jsem si naopak poopravil názor.
Co se třeba sexu týče, tak mi autorův pohled přijde už poněkud zastaralý a naivní,
ale možná je to tím, že kniha byla napsána ještě v předdigitální éře.

27.06.2019


O mlčeníO mlčeníAnselm Grün

Mlčení není jen uzavření se před okolním světem, ale je to především uschopnění se k hovoru s Bohem. Teprve když se oprostíme od všech slov a myšlenek, tak se otevřou naše srdce a náš Pán do nich vloží to nejdůležitější.

19.02.2019


Chraň svoje srdceChraň svoje srdceJohn Eldredge

Mnoho lidí překvapí, že naše srdce má nejen funkci definovanou z medicínské hlediska jako čerpadlo k zajištění oběhu krve v těle, ale že má i duchovní rozměr.
A právě to naše duchovní srdce bychom měli stavět v našich životech na první místo, otvírat ho jak směrem nahoru, tak k lidem kolem sebe a všemožně o něj pečovat, abychom neutrpěli nevratný duchovní infarkt.

15.12.2018


Český Krumlov -  od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictvíČeský Krumlov - od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictvíMartin Gaži

Tisíc stran nabitých informacemi o našem nejkrásnějším městě, alespoň z architektonického pohledu určitě. Co se týče oddílu knihy věnovanému obyvatelům města, tak bych přivítal více příspěvků o všedním životě německy mluvících obyvatel, přeci jen v historickém jádru jich žila drtivá většina. Myslím, že za nynější vylidněností centra města stojí právě nespravedlivé vyhnání původních obyvatel, kteří k němu měli osobní vztah. Kdyby zde mohli zůstat, zřejmě by nedošlo v devadesátých letech k hromadnému skupování domů pokoutními fiktivními společnostmi, následnému nasekání hotelů a pensionů a konečné proměny města v mrtvý skanzen.

21.10.2018


Mistr KampanusMistr KampanusZikmund Winter

Winter popsal historické reálie velice věrně a mnozí současní spisovatelé jako třeba Bauer by se od něj mohli učit.
Zajímalo by mne ovšem zdali byl sám autor katolíkem či protestantem, protože nelze si nevšimnout jeho náklonnosti ke všemu evangelickému na úkor katolíků a především jezuitů. U těch by se to dalo přičíst uměle vytvořené, pomýlené obrozenecko - havlíčkovské averzi, do jejíž doby lze zařadit i Wintera...

06.10.2018


Cesta divokého mužeCesta divokého mužeRichard Rohr

Jako jeden ze stěžejních bodů, autoři probírají téma iniciačního rituálu u nedospělých mužů a jeho absenci v moderní společnosti. Autorské doporučení biřmování jako novodobý druh tohoto rituálu, nemohu přijmout. Sám s ním mám svou zkušenost a nemohu říci, že by mne to nějak pozitivně poznamenalo. Možná to bude tím, že jsem se nechal pokřtít až v dospělosti :-)

01.08.2018


Dary Ducha svatéhoDary Ducha svatéhoHans Buob

Je to přednáška Hanse Buoba už z roku 1983 a bohužel ta názorová zastaralost je tam znát.
Základ knihy je v pořádku, ale někdy například příliš okaté obhajování neomylnosti dogmat 2 vat. koncilu, z toho dělají příliš upjaté čistě katolické čtivo.

24.07.2018


Cesty ve znamení křížeCesty ve znamení křížeZdeněk Kalista

Především tehdejší misijní cesty do Číny dosti nápadně připomínají ty dnešní. Odpor nejvyšších představitelů Číny proti křesťanství, od císaře až po komunistický aparát, je konstantní.

05.06.2018


Otče, odevzdávám se tiOtče, odevzdávám se tiWilfrid Stinissen

Proč Bůh stvořil člověka a dal mu svobodu hřešit?
Nebylo by lepší, kdybychom byli stvořeni rovnou v nebeském stavu, neschopni jakéhokoli hříchu?
Vše co máme, nám dává Bůh, ale co mu dáváme my?
A v tom tkví ta podstata naší existence, Bůh chce abychom my, dali také něco jemu, abychom se mu vydali a odevzdali zcela a úplně a to lze jen skrze tu naší životní trnitou pouť, která by měla být naplněna konáním dobra a pokud možno prosta páchání hříchů. Jedině přes osobní poušť každého z nás vede cesta k Bohu a k dokonalému pochopení a souznění s ním. Na tyto a další příbuzné otázky, dává autor prostřednictvím této knihy téměř dokonalou odpověď.

23.05.2018


Stručné dějiny HnutíStručné dějiny HnutíPetra Hůlová

Na dnešním autorském čtení mne překvapila především přemíra užitých vulgarismů jako výrazového prostředku. Přemýšlel jsem, zdali by se autorka bez nich dokázala obejít a přitom nenabýt dojmu, že to utrpí na výstižnosti díla. Také jsem si nebyl jist, co se honí hlavou ženě, která by chtěla zavírat muže do převýchovného zařízení, aby se zde léčili ze své "nadřazené" úlohy ve společnosti... možná to byla nadsázka, ale přesto to autorku někde hluboko v mysli napadlo.
Jen podotýkám, že nejsem žena a možná právě proto si tuto mětaky-knihu nepřečtu.

02.05.2018


Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)Jerome Klapka Jerome

Ten, kdo byl alespoň jednou na vodě či na vandru, tak se v tom musí najít. Já osobně jsem zažil v životě hned několik stejných momentů, které Klapka tak vtipně vypointoval do dokonalosti. A to včetně předčasného a zbabělého úprku z řeky domů :-)

18.04.2018


Rady zkušeného ďáblaRady zkušeného ďáblaC. S. Lewis (pseudonym)

Je to outlá knížka o necelých 150 stranách, ale obsahově a myšlenkově se připravte na tisícistránkovou bichli, která vás po přečtení dovede ke zjištění, že v celém svém životě, na každém kroku, volíte mezi dobrou cestou a tou špatnou, na kterou vás zkušeně postrkává ten zlej.

01.04.2018


O psech, zlodějích, strážníkovi i jiná vyprávěníO psech, zlodějích, strážníkovi i jiná vyprávěníJerome Klapka Jerome

Některé příběhy byly slabší a pro člověka 21. století možná i ne zcela srozumitelné reálie století devatenáctého, ale některé byly co se týče humoru
(typicky anglického), přímo skvostné. Např. koupě nemovitosti starou dámou, mne naprosto odrovnala.

18.02.2018


Cesta srdceCesta srdceHenri J. M. Nouwen

Poustevnický či mnišský duchovní život založený na samotě a mlčenlivosti není úplně pro každého, ale ne nadarmo, se chodilo právě k těmto otcům pouště pro radu a inspiraci. V další části knihy jsou hezky popsané všechny druhy modliteb a způsob jak s nimi pracovat.

14.02.2018


Poselství shůryPoselství shůryAnselm Grün

Někteří andělé my byli svým poselstvím bližší a někteří vzdálenější, ale to už vychází z unikátnosti povahy každého jednotlivého člověka.Každopádně po přečtení, vám tato kniha o vás samotných a o vašem nitru prozradí mnohem více, než jste dosud věděli.

16.01.2018


A Bůh viděl, že je to dobréA Bůh viděl, že je to dobréCarlo Carretto

Nejsilnější je pro mne pasáž o svobodě, kterou nám bůh dal. Carretto krásně použil fiktivní monolog boha, který je určen člověku, aby si uvědomil, že dostal dar svobody a že je tudíž zodpovědný za své kroky na tomto světě, ty dobré i ty špatné.

19.12.2017


Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530 - 935)Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530 - 935)Dušan Třeštík

Tak důkladná někdy až detektivní práce Dušana Třeštíka s neuvěřitelně poctivým porovnáním všech dostupných pramenů, nemá srovnání s ničím co tu bylo o prvních Přemyslovcích kdy napsáno.

17.12.2017


1