Úvod do Nového zákona

od:


KoupitKoupit eknihu

Smyslem tohoto úvodu, jako všech úvodů, je nabídnout čtenáři informace, které je dobré znát, abychom mohli číst knihy Nového zákona s porozuměním. Podle soudobé terminologie je našim cílem poskytnout studujícímu zdroje k získání správné interpretační kompetence. Tato publikace by tedy neměla chybět v knihovně teologických fakult, jednotlivých sborů a farností, či v knihovnách teologů, filosofů, kazatelů a písmáků....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/15_/151277/uvod-do-noveho-zakona-fxf-151277.jpg 3.76
Orig. název:

Introduction to the New Testament

Žánr:
Duchovní literatura, Náboženství
Vydáno:, Návrat domů
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (2)

Přidat komentář
onRock
21.04.2017

Trochu únavné čítanie - najmä vďaka tomu, že sa kniha venuje viac vyvracaniu rôznych liberálnych výkladov vzniku, pozadia a úvodov do jednotlivých kníh, ktoré „napísali“ neveriaci teológovia. Napriek tomu, kniha drží líniu viery a podáva prehľad o súčasných teologických (snáď skôr filozofických, modernistických, materialistických) pohľadoch na jednotlivé knihy Nového zákona. Autori sa držia „biblického“ (rozumej viera v nadprirodzeno a zázraky) pohľadu ale väčšinu knihy strávili bojom s filozofickým a materialistickým pohľadom na ich pozadie.

M.H.
05.10.2016

Rozsiahly úvod do NZ, z pera amerických tvorcov (preklad z 2. vydania z roku 2005), ktorí sa hlásia k evanjelikálnej tradícii (ako väčšina produkcie vydavateľstva Návrat domů). Toto sa prejavuje v dosť konzeratívnom zameraní knihy, napr. deutoropavlovské listy sú pre autorov tohto NZ všetky dielom Pavla a pod.

Okrem kapitol venovaným jednotlivým knihám NZ (niektoré, ako 1. a 2. list Korinťanom, 1. a 2. list Solúnčanom a Jánove listy sú prebraté v rámci jednej kapitoly) obsahuje celkom rozsiahly text o synoptickej otázke (s. 59-110.), Pavlovi ako teológovi, pastorálnych epištolách a novozákonnom kánone a jeho vzniku.

Kniha je konzervatívna v názoroch na autorstvo spisov (napr. deuteropavlovské autorstvo časti listov v podstate nespomína).

Bibliografia je uvedená na konci každej kapitoly, niekedy sú zdroje aj v poznámkach pod čiarou (väčšinou literatúra v angličtine).

Česká bibliografia uvedená súhrnne na konci knihy (prevažne monografie a články).