Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Rozsáhlý Úvod do Nového zákona, který se konečně dostává k českým čtenářům, sepsal profesor Pokorný – na objednávku tübingenského nakladatelství Mohr-Siebeck – jako univerzitní učebnici dvou oborů: literárního úvodu do Nového zákona a teologie Nového zákona. Vzhledem k tomu, že od vydání staršího a podstatně kratšího českého Literárního a teologického úvodu do Nového zákona (Vyšehrad 1993) vstoupila biblistika v metodologii i výsledcích jednotlivých exegetických projektů do nové etapy, rozhodl se celou látku zpracovat nově. Strukturou zůstává sice kniha blízká žánru literárních úvodů (kdo, kdy, kde, pro koho a proč jednotlivé texty sepsal), přesahuje je však důsledným pojednáním teologie jednotlivých spisů a vrstev Nového zákona a přináší též náčrt celkové koncepce novozákonního kánonu. Díky přispění Ulricha Heckela se pak kniha stala skutečnou učebnicí se shrnutími obsahu biblických knih, přehledy a tabulkami; tento německý teolog ji též obohatil o některé údaje týkající se dobového pozadí vzniku Nového zákona, tematická shrnutí a v oddílech o janovských spisech a deuteropavlovských listech má významný podíl i na vlastním výkladu....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/14_/146719/big_uvod-do-noveho-zakona-prehled-liter-QsY-146719.jpg 59
Žánr:
Duchovní literatura, Náboženství

Vydáno: , Vyšehrad
Originální název:

Einleitung in das Neue Testament: Seine Literatur und Theologie im Überblick, 2007


více info...
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie

M.H.
09.03.2017

Skutočne rozsiahla kniha, na ktorej profesor Pokorný pracoval asi riadne dlho. Len časť, kedy sa pridal spoluautor U. Heckel sú roky 2003-2007 a jeho príspevok rozšíril rukopis asi o tretinu. Pôvodne napísaná a aj vydaná v nemčine pre nemecké vydavateľstvo Mohr-Siebeck, tam vyšla v mäkkej väzbe (čo ma trochu prekvapuje).

V nemčine existuje množstvo úvodov do Nového zákona, takže to, že oslovili práve P. Pokorného je svedectvo o tom, že je vo svojom odbore skutočne rešpektovaný.

Kniha má trochu odlišnú kompozíciu od takých tradičnejších úvodov (napr. Carson a Moo, Úvod do Nového zákona, 2008 a Pružinského Úvod do Svätého písma Nového zákona, 2001). Tie majú kapitoly zoradené ako sú knihy v kánone, teda evanjeliá, Skutky apoštokov, listy a Zjavenie Jána. Plus nejaké tie ohľadom textovej kritiky a vzniku kánonu.

Pokorný a Heckel pristupujú k rozsiahlej téme literárneho úvodu a teológie Nového zákona trochu inak. Kapitoly o texte, kánone, predpokladoch vzniku a o tom, čo vlastne úvod je, sú hneď na začiatku. Nasledujú samotné kapitoly, ale zoradené do rozsiahlejších oddielov: listy apoštola Pavla (ako najstaršia časť Nového zákona), synoptické evenjeliá + Skutky apoštolov, jánovské spisy (evanjelium, tri listy a Apokalypsa), deuteropavlovské listy + list apoštola Jakuba. Teda v podstate poradie podľa roku vzniku. Monografia končí záverom, chronologickým + geografickým prehľadom, dobre spísaným zoznamom literatúry a obsiahlymi registrami (hoci nie úplne bezchybnými, ako sa píše v recenziách).

Trochu paradoxne, ruský preklad Введение в Новый Завет. Обзор литературы и богословия Нового Завета (Vvedenije v Novij zavet. Obzor literatury i bogoslovija Novoho Zaveta) vyšiel v roku 2012, teda o rok skôr ako český.

Trošku (teda aspoň pre mňa) menej bežné bolo to, že literatúra nie je na konci kapitol, ale na začiatku (+ nejaká citovaná v poznámkach pod čiarou). Vždy je prehľadne členená (pre knihy Nového zákona: 1. komentáre a 2. monografie a články) a písaná dosť úsporne.

Z českých a slovenských úvodov do NZ asi najhodnotnejšia publikácia. Vyniká rozsahom, spracovaním, hĺbkou (stručné sumáry, prehľadné diagramy, informácie o teológii jednotlivých kníh). Ako píše jedna z recenzií: "opus magnum, veľká syntéza".