Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretace

Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretace https://www.databazeknih.cz/img/books/10_/108044/od-stromu-k-labyrintu-historicke-studie-o-znaku-a-interpretace-108044.jpg 5 11 1

V této knize předkládá Umberto Eco své studie o historii znakových teorií. Popisuje dva modely encyklopedického poznání, z nichž jeden vychází z ideje stromu (systematického větvení pojmů) a druhý z ideje labyrintu. V dalších kapitolách pak hledá sémiotickou reflexi ve filozofických systémech od Platóna a Aristotela přes Tomáše Akvinského či Viléma Ockhama ke Kantovi, ale nemenší pozornost věnuje rétorickým spisům (například barokním výkladům o metafoře) či kabalisticky založenému učení o „kombinatorickém umění“ (Raymondovi Lullovi a Picovi della Mirandola). Tato materiálově mimořádně bohatá kniha shrnuje Ecovy různorodé výzkumy z posledních desetiletí, autor jí však dokázal vtisknout přehlednou monografickou podobu.... celý text

Žánr:
Literatura naučná , O literatuře

Vydáno: , Argo
Originální název:

Dall'albero al labirinto: studi storici sul segno e l'interpretazione , 2007


více info...

Komentáře (1)


PMR
PMR
21.03.2013 4 z 5

Zajímavé nahlédnutí do Ecovy kuchyně.
V standardnějších esejích - například té o Kantovi, ... - má autor krásné postřehy.
Jeden za všechny: Moderní vědec se snaží racionálně vysvětlit svět, v jehož racionální strukturu vůbec nevěří ...
V jiných esejích se bohužel Eco ukazuje jako mistr nepřiměřených metod: například řešit prosté kombinatorické úlohy odkazy na kdovíjakého kabalistu mi nepřijde úplně normální :-)