Milan Kundera

česká, 1929

Nahrávám...

Životopis

* 1. 4. 1929, Brno

Prozaik, esejista a dramatik

Syn Ludvíka Kundery (1891–1971), významného hudebního pedagoga, klavíristy a v letech 1948–1961 rektora JAMU. Už od chlapeckých let se u svého otce učil hře na klavír, později studoval také hudební kompozici u Pavla Haase (1899–1944) a Václava Kaprála (1889–1947). Maturoval na brněnském gymnáziu roku 1948. Po dvou semestrech na FF UK (literární věda a estetika) přešel na FAMU, kde studoval nejdříve filmovou režii a pak scenáristiku u Miloše Václava Kratochvíla. Absolvoval v roce 1953 scénářem celovečerního filmu Božena Horová a diplomovou prací Stalin v boji proti trockismu v sovětské literatuře a situace na naší umělecké frontě. Bezprostředně poté začal na FAMU vyučovat světovou literaturu – zprvu jako asistent, od roku 1958, po obhájení teoretické práce o Vladislavu Vančurovi, jako odborný asistent a od konce roku 1962 jako docent. Po roce 1970 nesměl v Československu publikovat. V roce 1975 legálně přesídlil do Francie, kde nejprve vyučoval na univerzitě v Rennes, pak na École des Hautes Études v Paříži. Po vydání románu Kniha smíchu a zapomnění byl v roce 1979 zbaven československého občanství, roku 1981 získal občanství francouzské (české občanství mu bylo vráceno v roce 2019). Francouzština se také postupně stala jazykem jeho literárních děl; ve druhé polovině osmdesátých let stylisticky přepracoval dosud publikované francouzské překlady svých česky psaných románů a dal jim definitivní podobu v tomto jazyce. Ve Francii Kundera publikuje výhradně v nakladatelství Gallimard, česky po odchodu z republiky vydával své knihy v torontském nakladatelství Sixty-Eight Publishers manželů Zdeny a Josefa Škvoreckých, po listopadu 1989 v brněnském nakladatelství Atlantis. – Po roce 1989 navštěvuje Milan Kundera svou původní vlast jen zřídka a bez jakékoli publicity, neúčastní se akademických ani společenských setkání. – V druhé polovině padesátých let byl krátce ženat s operetní zpěvačkou Olgou Haasovou (*1937; podruhé provd. Smrčková), dcerou skladatele Pavla Haase a neteří Romana Jakobsona. Jeho druhou ženou se stala Věra Hrabánková (*1935), která v šedesátých let pracovala v brněnské redakci Československého rozhlasu a posléze jako hlasatelka v tamním studiu Československé televize. – Jeho bratrancem byl básník, překladatel, dramatik a kritik Ludvík Kundera.

Zdroj životopisu: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Karel Čapek

1890 - 1938