teorie her

štítky

12 knih


Sobecký genSobecký gen1998, Richard Dawkins

Kniha Sobecký gen je „sociomorfní“ v tom smyslu, že podobně jako svého času Darwinův Původ druhů odráží charakter soudobé společnosti. Dawkinsovo pojetí živého organismu, v němž ústřední místo zaujímá sobecký gen, autono... více


Jak si lidé hrajíJak si lidé hrají1970, Eric Berne

Originální plod amerického specialisty v sociální psychiatrii je utříděnou sbírkou velice výstižných popisů těch stereotypních mechanismů, které v člověkově chování slouží „jako náhrada za opravdové prožívání nefalšovaný... více


Původ ctnostiPůvod ctnosti2000, Matt Ridley

Podtitul: O evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka Jak je možné, že lidská společnost se na nejrůznějších místech a v nejrůznějších dobách řídí morálkou, zákony a všeobecně převládající slušn... více
Teorie herTeorie her2014, Kenneth Binmore

... a jak může změnit váš život. Pokaždé, když se setkají dva lidé, hrají spolu nějakou hru – nebo aspoň pokaždé, když mají cíle, kterých chtějí dosáhnout, a strategie, které k tomu mohou využít. Hry tedy hrají úplně vš... více


Svobodná hraSvobodná hra2020, Petr Daniš

Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti. Kniha propojuje nejnovější odborné poznatky o hře s praktickou inspirací a zkušeností rodiny se čtyřmi dětmi a je určena všem rodičům, učitelům a průvodcům dětí. S... více


Víc než nicVíc než nic2011, Robert Wright

Logika lidského osudu. Na začátku své knihy Víc než nic si Robert Wright dává za úkol „vymezit běh historie života od prvotní zárodečné hmoty až po World Wide Web.“ V široce pojatém a nesmírně zajímavém vyprávění se auto... více


Velký rozvratVelký rozvrat2006, Francis Fukuyama

Vývoj, jímž v posledním půlstoletí prošly Spojené státy a postupně i další hospodářsky vyspělé země bývá nazýván přechodem k "informační společnosti", "třetí vlnou", která může mít stejně zásadní důsl... více


Člověk v zrcadle teorie herČlověk v zrcadle teorie her2021, Jaroslav Peregrin

Vyplácí se spolupracovat a je důvěra v jiné lidi racionální? Je člověk homo economicus? Jak se vůbec mohla zrodit lidská komunikace? Produkuje evoluce zákonitě sobce? Účinným pomocníkem při hledání odpovědí na tyto otázk... více


Matematika života: Odkrývání tajemství bytíMatematika života: Odkrývání tajemství bytí2014, Ian Stewart

Současné objevy v biologii kladou velké množství důležitých otázek a odpovědět na mnohé z nich často není možné bez významného přispění matematiky. Pestrost matematických teorií, které se dnes používají ve vědách o živýc... více


Vězeň to má spočítanéVězeň to má spočítané2018, David Kruml

Mám být solidární, nebo zradit? Dokážete ze společného talíře jíst jen do polosyta? Kdy je žádoucí všeobecná zrada? Kdy se vyplatí vydírat? A kdy se vyplatí nenechat se vydírat? Kolik mají nevěrnice vnoučat? Spoříte si n... více


Pokročilá teorie her ve světě kolem násPokročilá teorie her ve světě kolem nás2013, Martin Chvoj

Na trhu ojedinělá kniha seznamuje čtenáře s evolučními hrami, diferenciálními hrami, statistickými hrami a metahrami, vysvětluje základní myšlenkové toky a koncepty, a ilustruje je na mnoha, většinou původních, příkladec... více


Teorie ekonomických a politických herTeorie ekonomických a politických her2015, Martin Dlouhý

Teorie her se zabývá rozborem širokého spektra konfliktních či kooperativních rozhodovacích situací s více účastníky. Pojem hra má obecný význam, který nezahrnuje jen salónní hry typu šachy či poker, nýbrž v podstatě jak... více