starověk

štítky

296 knih


Starověké ŘeckoStarověké Řecko1976, Sergej Utčenko

Čítanka k dějinám starověku. Autoři se při zpracování tématu opírali o starověké prameny nejrůznější povahy: Homér, Herodetos, Thukydides, Aristofanes, Xenofon, Plutarchos aj. Někde, kde prameny chybí, autoři příběh rek... více


Římanka: život barbarské ženy za císaře HadriánaŘímanka: život barbarské ženy za císaře Hadriána2002, Lindsay Allason Jones

Okouzlující a věrně pojatý příběh, v němž je barvitě vylíčena Británie za vlády Římanů. Svižně utkané vyprávění pojednává o rodovém boji s přizpůsobováním se novým zvykům a rozdílům mnoha kultur. Zda v tomto boji s předs... více


Klasické ŘeckoKlasické Řecko1999, Michael Grant

V této knize se Michael Grant soustřeďuje na osobnosti kulturního, společenského, uměleckého a politického světa klasického Řecka, jež formovali svou i následné civilizace. Dílo Sofoklovo, Aristofanovo, Herodotovo, Arist... více
KleopatraKleopatra1973, Aleksander Krawczuk

Populárně vědecký životopis legendární egyptské královny je zasazen do širšího rámce dějin starověkého světa. Vyprávění polského historika představuje Kleopatru nejenom jako ženu velkého osobního kouzla, ale také jako cí... více


Dějiny odívání: StarověkDějiny odívání: Starověk1998, Ludmila Kybalová

Oděv byl ve všech historických dobách symbolem postavení jednotlivce, odrazem jeho smýšlení nebo životního stylu. Tento díl vícesvazkových dějin odívání od Ludmily Kybalové, naší přední odbornice v tomto oboru, sleduje v... více


Sluneční cesta bójských králůSluneční cesta bójských králů2004, Anna Bauerová

Historický román Anny Bauerové vypráví o dobrodružné cestě keltských králů přes Alpy na jih do Itálie. 360 let od založení Věčného města Římané dobyli a vykradli etruské Veje, ale záhy jim z Etrurie hrozí nebezpečí od Ke... více


Při řekách babylónskýchPři řekách babylónských1990, Miloš Bič

Oblast „při řekách babylonských” je místem zrodu nejstarší nám známé civilizace sumersko-akkadské, která značně ovlivňovala i okolní oblasti a svými důsledky zasahuje až do dneška. (záložka) více


Augustus a jeho dobaAugustus a jeho doba2004, Werner Eck

Kniha je stručnou populárněvědnou biografií Octaviana Augusta, adoptivního syna C. I. Caesara, muže, jenž ve šlépějích svého velkého předka ukončil zmatky plynoucí ze sociální krize římské republiky, jež se rozvinula již... více


Malý bůhMalý bůh2004, Tomáš Hokeš

Historický román Malý bůh se odehrává na počátku našeho letopočtu, v době, kdy keltské kmeny byly z území dnešních Čech vytlačovány germánským etnikem. Děj románu sleduje osudy druida, keltského kněze a barda, který se n... více


Louka ohňůLouka ohňů2003, Jiří Pánek

Hrdinkou historického románu z první poloviny 7.století n. l. je mladá otrokyně, které se podaří utéci domů díky Sámově výpravě, vezoucí do slovanské pevnosti jejího otce franské zbraně. Nečekané události jí přinesou prv... více


Řecký člověk a jeho světŘecký člověk a jeho svět2005, Jean-Pierre Vernant

Další svazek řady Člověk a jeho svět se vydává do světa lidí a bohů antického Řecka. Významný francouzský autor, dobře známý i českému čtenáři, sestavil soubor esejů od předních odborníků z celého světa, které pronikají ... více


Dějiny Říše římskéDějiny Říše římské1994, François Hinard

Ilustrované encyklopedické dějiny Říše římské. více


GilgamešGilgameš2002, Stephan Grundy

Hrdinou románu je hlavní postava starověkého eposu - Gilgameš, který byl králem města Urruk v asi 27. stol. před naším letopočtem v Mezopotámii. Podle pověstí byl ze dvou třetin Bůh, z jedné třetiny člověk. Stephan Grund... více


Píseň o perlePíseň o perle1986, Petr Pokorný

Gnose byla jedním z nejvlivnějších, ale také nejsložitějších duchovně myšlenkových hnutí pozdního starověku. Rozšířila se ve východním Středozemí, ovlivnila filozofii helénismu, zejména novoplatonismus, a po dlouhou dobu... více


Biela pyramídaBiela pyramída2010, Hartwig Hausdorf

Záhadné artefakty a informácie z východnej Ázie naznačujú, že "bohovia" z vesmíru nás v priebehu tisícročí navštevovali mimoriadne často. Hartwig Hausdorf zverejňuje v tejto knihe zaujímavý obrazový materiál, k... více


5 ...