emoce - štítek


Emoční rovnice

Emoční rovnice

2013, C. Conley

Dnes by nikdo o současném světě neřekl, že "žijeme v klidných vodách". A nedá se to říci ani o době, která přijde. V dnešním věku nejistoty, v období nejhlubší ekonomické krize za posledních 75 let, má mnoho lidí pocit, ... více


Do nitra dětských emocí

Do nitra dětských emocí

2011, I. Filliozat

Tato kniha vám, rodičům, pomůže porozumět světu dětských emocí, potřeb a přání. Pochopíte příčiny dětského chování, naučíte se na svět dívat dětskýma očima, zjistíte, že často jste příčinou dětského zlobení vy sami, a... více


Člověče, nezlob se!

Člověče, nezlob se!

1995, H. Kellner

Jak se zbytečně nerozčilovat ? Autorka nabízí - s příklady ze života - konkrétní návody, jak s humorem zvládnout vlastní rozčilování a jak mu předcházet. více


Svět citů: emocionalita a duchovní život

Svět citů: emocionalita a duchovní život

2004, J. Augustyn

Úvahy P. Józefa Augustyna o lidských emocích, strachu a sexuální výchově vznikaly v kontextu jeho bohaté pastorační i autorské činnosti. Každá věta se proto opírá o jeho velké zkušenosti jakožto duchovního vůdce a o doko... více


Úzkost a strach

Úzkost a strach

1971, S. Drvota

Vědeckopopulární kniha psychiatrického specialisty vysvětluje principy a pochody tělesných i duševních mechanismů při strachu a úzkosti u člověka a obeznamuje s interpretacemi a úlohou těchto lidských emočních projevů v ... více


Emocionální nezpůsobilost

Emocionální nezpůsobilost

2003, B. C. Collins

Psychologická příručka o emocionálně nezpůsobilých partnerech, se kterými se jen obtížně navazují trvalejší vztahy. Autorka, americká psycholožka, popisuje jednotlivé typy emocionálně nezpůsobilých partnerů, rizika a v... více


Jakou mám náladu?

Jakou mám náladu?

2006, R. Bícová

Knížka může dětem pomoci, aby svým pocitům porozuměly a uměly je vyjádřit. Je plná dobře známých situací z dětského života a je vhodně doplněna biblickými verši, které se k daným pocitům vztahují. Ilustrace podtrhují las... více


Pocity viny a jak jim čelit

Pocity viny a jak jim čelit

2013, D. Sonet

Pokud jde o pocity viny, tíhneme většinou k jednomu ze dvou extrémů: buď prožíváme viny z minulosti destruktivně, nebo se snažíme svou vinu popírat. Denis Sonet na příkladech z každodenního života rozlišuje falešné pocit... více


Základy obecné psychologie

Základy obecné psychologie

1964, S. L. Rubinštejn

Stále užívaná učebnice psychologie. více


Truchlení

Truchlení

2015, V. Kast

Fáze a šance psychického procesu. Autorka ve své knize vychází z klinické zkušenosti z práce s depresivními klienty, kteří až příliš nedostatečně prožili okamžiky ztráty. Truchlení je podle Vereny Kastové téma, které ... více


Zvládání emočních problémů školáků

Zvládání emočních problémů školáků

2007, I. Stuchlíková

V poslední době se často setkáváme s pojmem emoční inteligence.Jde o schopnost prožívat a vyjadřovat emoce, porozumět jim, regulovat je a chápat emoce druhých. Emoce jsou součástí každodenního života dětí, hrají tedy výz... více


Emoce, které nám způsobují nemoci

Emoce, které nám způsobují nemoci

2006, J. Vaš

Zdraví je určitě pro každého rozumného člověka na prvním místě v pořadí důležitosti pro šťastný, úspěšný, vyrovnaný a bezbolestný život. Tato kniha je napsaná tak, aby pomohla uvědomit si jednoduchý, ale účinný princip p... více


Bereme smích vážně?

Bereme smích vážně?

2000, J. P. Ondok

Publikace je souborem esejů o lidském smíchu a jeho různých funkcích, kterými ovlivňuje životní postoj člověka jak v jeho sociálních komunikačních vazbách, tak i v jeho náboženských postojích. více


EFT - svoboda emocí

EFT - svoboda emocí

2008, R. B. Wagner

Rady jak se zbavit strachů a nepříjemných pocitů, pomocí techniky EFT - tedy "ťukání" na určité body na těle. Jejich opakováním se pomalu ztrácí strach až vymyzí úplně. více


Jak přežít, když mě všechno štve

Jak přežít, když mě všechno štve

2014, E. Verdick

Rádce pro děti, které jsou vznětlivé a neumějí udržet emoce na uzdě. Každý se někdy naštve. Někteří lidé zvládají svůj vztek lépe než jiní. A někteří vypadají, jako by vůbec nebyli schopni svou zuřivost zvládat. Když m... více


1 2 3 4 >