Stanislav Sousedík

česká, 1931

Nová kniha

Hegelova filosofie náboženství

Hegelova filosofie náboženství - Stanislav Sousedík

V předkládané knize se autor částečně vrací k historické matérii. Usiluje zde o všeobecně srozumitelnou a přehlednou rekonstrukci Hegelovy filosofie náboženství... detail knihy

Nové komentáře u autorových knih

Jsoucno a bytí Jsoucno a bytí

Moje odhodlání alespoň částečně proniknout do tajů učení svatého Tomáše Akvinského je značné. Zároveň je ale veliká schopnost Tomášových textů odolávat mé snaze o jejich pochopení – kromě mých přirozených intelektuálních dispozic (které holt jsou jaké jsou) je to nejspíš i tím, že žil v úplně jiném myšlenkovém kontextu, používal jiné termíny nebo stejné termíny jinak... Kniha profesora Sousedíka je tak pro mě velkou pomocí a velmi dobrou pomůckou: je to totiž opravdový úvod do Tomášovy nauky, vlastně spíš návod než úvod, ve kterém se ani tak nepíše, O ČEM Tomáš přemýšlí, ale spíš JAK přemýšlí. Navíc jsou přednášky zpracovány velmi didakticky a srozumitelně, definují základní tomistické názvosloví a představují pilíře, na kterých následně Tomáš staví svojí ohromující myšlenkovou katedrálu. A přestože i dál v Tomášově světě našlapuji značně nejistě, přece jen teď tápu o dost méně. Za to jsem profesoru Sousedíkovi vděčný.... celý text
mirektrubak


Dějiny, dějepis a filosofie dějin Dějiny, dějepis a filosofie dějin

U Augustina a Hegela se práce slušně rozjede. Algebraické rovnice mi připomněly matematický aparát na konci The Invisible Landscape.
tomas2921


Valerián Magni Valerián Magni

Zásadní a dosud jediná česká monografie o tomto zajímavém a ve své době slavném a známém kapucínovi. Sousedíkova monografie (její německá verze vyšla rok před českou) představuje Magniho především jako filosofa. Sousedík Magni filosofii mimo jiné interpretuje jako předchůdkyni Kantovy transcendentální filosofie. To sice někteří zahraniční autoři kritizovali, knížka je to ale i přesto velmi poučná a hluboce erudovaná. A pro mne osobně byla velmi inspirující.... celý text
kirkousFilosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím

Sousedíkova knížka je skvělá, opravdu mě "nakopla" už za mých studií a mnohokrát jsem se k ní vracel. Některé kapitoly mají svoje "mouchy" (a pro německé vydání je taky raději Sousedík vynechal), ale ty, které se opírají o Sousedíkovo dlouhodobé bádání, se těžko překonávají, především barokní čtveřice Arriaga, Magni, Caramuel, Marci. Recenzi jsem publikoval ve Studia comeniana et historica a nyní ji dávám do příslušného šuplíku v databazeknih.cz.... celý text
kirkous


René Descartes a české baroko René Descartes a české baroko

Tenká Sousedíkova knížka v sobě skrývá (ač to z titulu není hned patrné) práci o Janu Caramuelu z Lobkovic. Je velmi poučná a vyvolala, dá se říct, u nás vyvolala hlubší zájem o jeho dílo (např. u Petra Dvořáka). Recenzi jsem publikoval ve Studia Comeniana et historica a dávám ji nyní do příslušné rubriky.... celý text
kirkous