Univerzita Karlova Praha

štítky

48 knih


Mistr Kampanus 76% Mistr Kampanus 1947, Zikmund Winter

Jediný autorův román seskupuje kolem Jana Kampana Vodňanského, profesora a posledního rektora předbělohorské Karlovy university, široký obraz doby bělohorské, postihující stavovské povstání, bitvu na Bílé hoře, popravy n... více


České země za vlády Lucemburků 85% České země za vlády Lucemburků 1999, Helena Mandelová

Bohatě ilustrovaná kniha určená především mladším čtenářům se věnuje životu v českých zemích za vlády lucemburského rodu. více


Proč zmizely insignie Karlovy Univerzity 72% Proč zmizely insignie Karlovy Univerzity 2015, Milan Syruček

Již sedmdesát let probíhá pátrání po ztracených nebo ukradených insigniích Karlovy univerzity. Univerzitní žezla, medaile, zakládací listiny a archiválie zmizely na konci druhé světové války. Dosud se ani nepodařilo zjis... více
Dekret kutnohorský 76% Dekret kutnohorský 2010, Martin Nodl

Dekret kutnohorský byl pro mistry tří univerzitních národů a stejně tak i pro většinu mistrů českého národa zcela nečekaným aktem, jenž mohl být přičítán panovníkovu momentálnímu rozpoložení mysli, jež ostatně byla po ce... více


Jan Evangelista Purkyně 90% Jan Evangelista Purkyně 1955, Jarmila Psotníčková

První část publikace tvoří biografie českého přírodovědce, myslitele a vlastence, která rekapituluje jeho život, dílo a objevy. Počíná se dětstvím v Libochovicích a gymnasiálními i pražskými studiemi, pokračuje přes půso... více


Žaloby katolíků na mistra Jana z Rokycan 100% Žaloby katolíků na mistra Jana z Rokycan 1997, Jaroslav Boubín

Edice obsahuje moderní biografii mistra Jana z Rokycan od prof. Jaroslava Boubína, kladoucí důraz na jeho dětství a mládí; dále texty tří různých žalob (rané a stručné „Články a omyly Jana Rozkydala“, obsáhlé a podrobné ... více


Život a dílo Vladimíra Tardyho 70% Život a dílo Vladimíra Tardyho 2012, Alena Plháková

Cílem knihy je oživit zájem o dílo profesora Karlovy univerzity Vladimíra Tardyho (1906-1987), prominentního českého psychologa 20. století. V první části je Tardyho životní příběh začleněn do kontextu dramatických spole... více


Památky Univerzity Karlovy 50% Památky Univerzity Karlovy 1999, Josef Petráň

Obsáhlá a reprezentativní publikace seznamuje se stavebními, knižními, obrazovými a dalšími památkami Univerzity Karlovy. více


Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím 100% Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím 1997, Stanislav Sousedík

Syntéza Stanislava Sousedíka zachycuje vývoj filosofie v českých zemích od husitských válek do osvícenství. Předkládá její dějiny v souvislostech evropského myšlení i kulturních a politických dějin. Kniha je rozdělena... více


Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417-1622 100% Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417-1622 2013, Petr Hlaváček

Povědomí o tradici pražské utrakvistické univerzity a jejím pedagogickém, vědeckém a obecně kulturním a politickém působení od 15. do 17. století je v širší veřejnosti nevelké a rovněž v akademické obci se ještě dnes můž... více


Založení Univerzity Karlovy 60% Založení Univerzity Karlovy 1988, Jiří Spěváček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Mezi konkurencí a spoluprací: Univerzita Karlova a Československá akademie věd 1945-1969 100% Mezi konkurencí a spoluprací: Univerzita Karlova a Československá akademie věd 1945-1969 2018, Martin Franc

Publikace se zabývá proměnou vědeckého a vysokoškolského prostředí v poválečných letech na příkladu vzájemné spolupráce i konkurence mezi Univerzitou Karlovou a Československou akademií věd.Radikální proměna společnosti ... více


...ať je stůl k pohoštění prostřený 80% ...ať je stůl k pohoštění prostřený 2008, Miloslav Petrusek

Osobitá a netradiční pocta Univerzitě Karlově k 660. výročí jejího založení z pera profesora sociologie Miloslava Petruska – osobnosti, která je na jednu stranu s univerzitou velmi úzce spjata (autor zde vyučuje a působi... více


Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409-1622) 100% Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409-1622) 1897, Zikmund Winter

Historie Karlovy univerzity od doby předhusitské a až po osudnou porážku ve válce třicetileté roku 1620, která znamenala ovládnutí této školy německým živlem a katolickou protireformací. více


Pražské Klementinum 80% Pražské Klementinum 1990, Petr Voit

První publikace, která podává ucelený a všestranný přehled o historii významného kulturně historického a společenského jevu, jakým je pražské Klementinum. Hlavním tématem je vývoj jeho poslání jako instituce vzdělávací a... více


Dějiny pražské právnické univerzity 100% Dějiny pražské právnické univerzity 1995, Jiří Kejř

Po neshodách s fakultou svobodných umění se od pražské univerzity oddělili právníci a se souhlasem císaře Karla IV. založili samostatnou právnickou univerzitu s vlastním rektorem. Kniha popisuje okolnosti jejího vzniku, ... více


Mistři pražské univerzity a kněží táborští 80% Mistři pražské univerzity a kněží táborští 1981, Jiří Kejř

Studie Jiřího Kejře sleduje vztah dvou nejvýznamnějších center husitismu – mistrů soustředěných kolem vysokého učení na jedné straně a kněží „revolučního Tábora“ na druhé. Všímá si přitom zejména toho, jak se jejich pomě... více


O naší Karlově universitě 100% O naší Karlově universitě 1945, Václav Vojtíšek

Tato krátká publikace shrnuje klíčové historické okamžiky okolo Karlovy univerzity. Publikace zároveň přináší zajímavý pohled tehdejších těsně poválečných akademiků na problematiku německé otázky. více


Alma mater Pragensis / Studie k počátkům Univerzity Karlovy 60% Alma mater Pragensis / Studie k počátkům Univerzity Karlovy 2016, František Šmahel

Nejstarší dějiny Univerzity Karlovy tvoří významnou součást středověkého vysokého školství a svým evropským dosahem jsou stále středem badatelského zájmu domácích i zahraničních historiků. Už samo založení pražského vyso... více


Otevřená univerzita: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918-1938-1948 100% Otevřená univerzita: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918-1938-1948 2019, Petr Hlaváček

Kniha Otevřená univerzita. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918-1938-1948 vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2019 na FF UK. Právě tato fakulta prošla od roku... více