Univerzita Karlova Praha

štítek, 17 knih


Mistr KampanusMistr Kampanus1947, Z. Winter

Jediný autorův román seskupuje kolem Jana Kampana Vodňanského, profesora a posledního rektora předbělohorské Karlovy university, široký obraz doby bělohorské, postihující stavovské povstání, bitvu na Bílé hoře, popravy n... více


České země za vlády LucemburkůČeské země za vlády Lucemburků1999, H. Mandelová

Bohatě ilustrovaná kniha určená především mladším čtenářům se věnuje životu v českých zemích za vlády lucemburského rodu. více


Proč zmizely insignie Karlovy UniverzityProč zmizely insignie Karlovy Univerzity2015, M. Syruček

Již sedmdesát let probíhá pátrání po ztracených nebo ukradených insigniích Karlovy univerzity. Univerzitní žezla, medaile, zakládací listiny a archiválie zmizely na konci druhé světové války. Dosud se ani nepodařilo zjis... vícePamátky Univerzity KarlovyPamátky Univerzity Karlovy1999, J. Petráň

Obsáhlá a reprezentativní publikace seznamuje se stavebními, knižními, obrazovými a dalšími památkami Univerzity Karlovy. více


Moc slovaMoc slova2002, L. Mlčoch

Kniha obsahuje slavnostní promluvy přednesené převážně v průběhu let 1996 - 2002, kdy byl profesor Lubomír Mlčoch děkanem Fakulty sociálních věd UK. Lubomír Mlčoch se v nich vyjadřuje k různým ekonomicko-sociálním otázká... více


...ať je stůl k pohoštění prostřený...ať je stůl k pohoštění prostřený2008, M. Petrusek

Osobitá a netradiční pocta Univerzitě Karlově k 660. výročí jejího založení z pera profesora sociologie Miloslava Petruska – osobnosti, která je na jednu stranu s univerzitou velmi úzce spjata (autor zde vyučuje a působi... více


Pražské KlementinumPražské Klementinum1990, P. Voit

První publikace, která podává ucelený a všestranný přehled o historii významného kulturně historického a společenského jevu, jakým je pražské Klementinum. Hlavním tématem je vývoj jeho poslání jako instituce vzdělávací a... více


O naší Karlově universitěO naší Karlově universitě1945, V. Vojtíšek

Tato krátká publikace shrnuje klíčové historické okamžiky okolo Karlovy univerzity. Publikace zároveň přináší zajímavý pohled tehdejších těsně poválečných akademiků na problematiku německé otázky.... více


Univerzita KarlovaUniverzita Karlova2011, M. Štemberková

Anglická a česká verze reprezentativní publikace o dějinách Karlovy univerzity podává stručný historický přehled o proměňujících se podobách univerzity a jejích součástí. V návaznosti na publikaci "Karolinum" J... více


Pražská univerzitní teologie v 17. stoletíPražská univerzitní teologie v 17. století2007, V. Wolf

Historická sonda do témat, která byla častým námětem děl profesorů pražské univerzity v 17. století. Vzhledem k šíři tehdy diskutovaných témat se prof. Wolf musel omezit pouze na několik vybraných otázek: lidská svoboda ... více


Založení University Karlovy v PrazeZaložení University Karlovy v Praze1945, F. Kop

K ozdobě českého státu a k pohodlí českého lidu založil český král roku 1348 staroslavnou universitu v hlavním městě Praze, dávném středisku evropské kultury. Nezvratný fakt, doložený v této publikaci slovy samotného za... více


Dějiny pražské právnické univerzityDějiny pražské právnické univerzity1995, J. Kejř

Po neshodách s fakultou svobodných umění se od pražské univerzity oddělili právníci a se souhlasem císaře Karla IV. založili samostatnou právnickou univerzitu s vlastním rektorem. Kniha popisuje okolnosti jejího vzniku, ... více


Obnova ideje univerzity. Soubor statí o významu a postavení univerzit v současném světěObnova ideje univerzity. Soubor statí o významu a postavení univerzit v současném světě1993, Z. Neubauer

Prvý polistopadový sborník studijí k poslání univerzit v současnosti od vynikajících českých i zahraničních myslitelů a učitelů. více


Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku: Dějiny - správa - úřední písemnosti (do rokuStudentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku: Dějiny - správa - úřední písemnosti (do roku2018, M. Holá

Kniha sleduje více než dvousetletou historii pěti studentských kolejí pražské univerzity (koleje Českého národa, Nazaretské, Litevské, Rečkovy a Laudovy). Postihuje různé aspekty svázané s jejich vznikem a fungováním v p... více


600 let university Karlovy600 let university Karlovy1948, V. Vojtíšek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1

Doporučené štítky

studentská kolej pozdní středověk jezuité přírodní vědy středověk rok 1945-1948 Praha 17. století vzdělávání víra