Univerzita Karlova Praha

štítky

36 knih


Mistr KampanusMistr Kampanus1947, Zikmund Winter

Jediný autorův román seskupuje kolem Jana Kampana Vodňanského, profesora a posledního rektora předbělohorské Karlovy university, široký obraz doby bělohorské, postihující stavovské povstání, bitvu na Bílé hoře, popravy n... více


České země za vlády LucemburkůČeské země za vlády Lucemburků1999, Helena Mandelová

Bohatě ilustrovaná kniha určená především mladším čtenářům se věnuje životu v českých zemích za vlády lucemburského rodu. více


Proč zmizely insignie Karlovy UniverzityProč zmizely insignie Karlovy Univerzity2015, Milan Syruček

Již sedmdesát let probíhá pátrání po ztracených nebo ukradených insigniích Karlovy univerzity. Univerzitní žezla, medaile, zakládací listiny a archiválie zmizely na konci druhé světové války. Dosud se ani nepodařilo zjis... více
Dekret kutnohorskýDekret kutnohorský2010, Martin Nodl

Dekret kutnohorský byl pro mistry tří univerzitních národů a stejně tak i pro většinu mistrů českého národa zcela nečekaným aktem, jenž mohl být přičítán panovníkovu momentálnímu rozpoložení mysli, jež ostatně byla po ce... více


Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvímFilosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím1997, Stanislav Sousedík

Syntéza Stanislava Sousedíka zachycuje vývoj filosofie v českých zemích od husitských válek do osvícenství. Předkládá její dějiny v souvislostech evropského myšlení i kulturních a politických dějin. Kniha je rozdělena... více


Jan Evangelista PurkyněJan Evangelista Purkyně1955, Jarmila Psotníčková

První část publikace tvoří biografie českého přírodovědce, myslitele a vlastence, která rekapituluje jeho život, dílo a objevy. Počíná se dětstvím v Libochovicích a gymnasiálními i pražskými studiemi, pokračuje přes půso... více


Žaloby katolíků na mistra Jana z RokycanŽaloby katolíků na mistra Jana z Rokycan1997, Jaroslav Boubín

Edice obsahuje moderní biografii mistra Jana z Rokycan od prof. Jaroslava Boubína, kladoucí důraz na jeho dětství a mládí; dále texty tří různých žalob (rané a stručné „Články a omyly Jana Rozkydala“, obsáhlé a podrobné ... více


Památky Univerzity KarlovyPamátky Univerzity Karlovy1999, Josef Petráň

Obsáhlá a reprezentativní publikace seznamuje se stavebními, knižními, obrazovými a dalšími památkami Univerzity Karlovy. více


Moc slovaMoc slova2002, Lubomír Mlčoch

Kniha obsahuje slavnostní promluvy přednesené převážně v průběhu let 1996 - 2002, kdy byl profesor Lubomír Mlčoch děkanem Fakulty sociálních věd UK. Lubomír Mlčoch se v nich vyjadřuje k různým ekonomicko-sociálním otázká... více


...ať je stůl k pohoštění prostřený...ať je stůl k pohoštění prostřený2008, Miloslav Petrusek

Osobitá a netradiční pocta Univerzitě Karlově k 660. výročí jejího založení z pera profesora sociologie Miloslava Petruska – osobnosti, která je na jednu stranu s univerzitou velmi úzce spjata (autor zde vyučuje a působi... více


Pražské KlementinumPražské Klementinum1990, Petr Voit

První publikace, která podává ucelený a všestranný přehled o historii významného kulturně historického a společenského jevu, jakým je pražské Klementinum. Hlavním tématem je vývoj jeho poslání jako instituce vzdělávací a... více


Dějiny pražské právnické univerzityDějiny pražské právnické univerzity1995, Jiří Kejř

Po neshodách s fakultou svobodných umění se od pražské univerzity oddělili právníci a se souhlasem císaře Karla IV. založili samostatnou právnickou univerzitu s vlastním rektorem. Kniha popisuje okolnosti jejího vzniku, ... více


O naší Karlově universitěO naší Karlově universitě1945, Václav Vojtíšek

Tato krátká publikace shrnuje klíčové historické okamžiky okolo Karlovy univerzity. Publikace zároveň přináší zajímavý pohled tehdejších těsně poválečných akademiků na problematiku německé otázky.... více


Alma mater Pragensis / Studie k počátkům Univerzity KarlovyAlma mater Pragensis / Studie k počátkům Univerzity Karlovy2016, František Šmahel

Nejstarší dějiny Univerzity Karlovy tvoří významnou součást středověkého vysokého školství a svým evropským dosahem jsou stále středem badatelského zájmu domácích i zahraničních historiků. Už samo založení pražského vyso... více


Založení Univerzity KarlovyZaložení Univerzity Karlovy1988, Jiří Spěváček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1