husitské války

štítky

44 knih


Jan Žižka 96% Jan Žižka 2019, Petr Čornej

Velká Žižkova biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby představuje táborského hejtmana v netradičním světle. Příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu, jež ... více


Dívčí válka 3 53% Dívčí válka 3 2023, Kóiči Óniši

Pouhým dvěma tisícovkám mužů, žen a dětí z armády táboritů pod vedením legendárního vojevůdce Jana Žižky se podaří zvítězit nad stotisícovou křížovou armádou tvořenou katolickými rytíři. Teprve dvanáctiletá Šárka stále t... více


Lipanská křižovatka 83% Lipanská křižovatka 1992, Petr Čornej

Bitva u Lipan bylo vojenské střetnutí u vsi Lipany, které znamenalo zásadní obrat v husitských válkách. Porážka vojska sirotků a táboritů aliancí umírněných kališníků a katolíků s konečnou platností oslabila radikální kř... více
České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II. 86% České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II. 2008, Jaroslav Čechura

Druhý díl lucemburské éry je zasvěcen především vládě Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a spolu s tím i neklidné a rozporuplné době husitské. Kromě výkladu politických a vojenských dějin se autor věnuje i středověké c... více


Tajemství českých kronik 91% Tajemství českých kronik 2003, Petr Čornej

Přední český historik Petr Čornej ve své knize o době husitské analyzuje dobové materiály a napravuje řadu fikcí a omylů, které se do obrazu husitství v českém povědomí dostaly již v době národního obrození a které zde b... více


Světla a stíny husitství 83% Světla a stíny husitství 2011, Petr Čornej

Podnadpis: Události – osobnosti – texty – tradice. Kniha obsahuje čtyřiadvacet studií, které známý historik zveřejnil v uplynulém dvacetiletí na stránkách vědeckých časopisů, kolektivních monografií, sborníků i v populá... více


Průvodce husitskými válkami 87% Průvodce husitskými válkami 2019, Martin Pitro

Populárně-naučná publikace pro širokou veřejnost přináší čtivou a srozumitelnou formou informace o husitské éře, která české země během první poloviny 15. století uvrhla do období bezvládí, zmatků, hrůz a utrpení a citel... více


Jan Žižka - Boží bojovník ve jménu Husa 82% Jan Žižka - Boží bojovník ve jménu Husa 2019, Zdeněk Ležák

Vrtá vám hlavou, zda byl Žižka geniální vojenský stratég, hrdinský bojovník, milovaný vojevůdce? Nebo jen obyčejný rabiát, lupič a nelítostný vrah tisíců nevinných katolíků? V této knize snad naleznete odpověď. Šedesátis... více


Čeští bohatýři 88% Čeští bohatýři 2013, Adolf Wenig

Spisovatel Adolf Wenig, významný český autor pohádek a sběratel pověstí, sepsal soubor třiceti medailonů významných osobností českých dějin. Tito slavní muži podle slov autora „Svým životem a svými činy postavili pomník ... více


Války božích bojovníků 73% Války božích bojovníků 2019, Jan Bauer

Kniha známého popularizátora historie Jana Bauera provází složitým a neklidným obdobím husitských válek. Snaží se přitom o seriózní a nestranný výklad doby, která bývala někdy vynášena jako nejslavnější období českých dě... více


Husitská kronika 80% Husitská kronika 1959, Miloš Václav Kratochvíl

Poutavé i dramatické vyprávění o pohnuté době revolučního husitského hnutí v Čechách, Janu Husovi a Janu Žižkovi, o životě táboritů, o slavných bitvách a o vítězství husitské myšlenky. Vyprávění je proloženo citáty z kro... více


Husité - Vrchol válečného umění v Čechách 60% Husité - Vrchol válečného umění v Čechách 2009, Leonid Křížek

Kniha je koncipovaná do dvou částí. V první je podrobně rozebrán vznik a průběh husitské revoluce, s přihlédnutím k dosud vydaným pracím a dostupným pramenům. Jsou popsány kořeny Husových reformních snah, jeho zápas s od... více


Husitská kronika – Píseň o vítězství u Domažlic 80% Husitská kronika – Píseň o vítězství u Domažlic 1979, Vavřinec z Březové

Jeden z nejcennějších pramenů pro počátky husitství informuje o prvních projevech revolučního hnutí přes propuknutí bouří v Praze, založení Tábora a první léta husitských válek do prosince 1421. Autorem kroniky je mistr ... více


Lipanské ozvěny 91% Lipanské ozvěny 1995, Petr Čornej

Kniha vznikla průběžně při práci autora na díle Lipanská křižovatka. Jejím hlavním cílem je konfrontace vědecké rekonstrukce významné dějinné události s jejím obrazem v historickém povědomí na Českobrodsku a v pražském k... více


Husitské války - podvržená legenda 66% Husitské války - podvržená legenda 2000, Jan Bauer

Školní osnovy nám podávají o husitské éře spíše informace, z nichž bychom mohli dospět k zjednodušenému názoru, že husité byli neohrožení bojovníci za spravedlnost a kolem jejich hlav vytváří umělou aureolu, která z nich... více


Husitské vojenství 83% Husitské vojenství 1953, Jan Durdík

Je to v naší literatuře první práce, která podává na podkladě hospodářského a sociálního rozboru společenských poměrů začátkem XV. století souhrn všech dosavadních znalostí o husitském způsobu válčení. více


Jan Čapek ze Sán 73% Jan Čapek ze Sán 2011, David Papajík

Kniha o Janu Čapkovi ze Sán (cca 1390-1452) je věnována dramatickým osudům tohoto původně drobného šlechtice ze středních Čech. Nebýt husitských válek, patrně bychom o jeho existenci vůbec nic nevěděli. Jan Čapek se za h... více


Lipany 84% Lipany 1990, Petr Čornej

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Husitská revoluce 3: Kronika válečných let 100% Husitská revoluce 3: Kronika válečných let 1996, František Šmahel

Třetí svazek díla prof. Františka Šmahela o husitských bouřích pojednává o revoluci od nástupu Prahy na cestu revoluce vypovězením války dědici trůnu a vůdci protihusitských křížových výprav, císaři Zikmundovi, až do cís... více


O klíče markrabství 75% O klíče markrabství 1971, Antonín Kolek

Román z doby husitské, líčící statečnou obranu Břeclavi, poslední husitské bašty na Moravě, hrstkou táboritů r. 1426. více