husitské války

štítky

37 knih


Jan ŽižkaJan Žižka2019, Petr Čornej

Velká Žižkova biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby představuje táborského hejtmana v netradičním světle. Příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu, jež ... více


Lipanská křižovatkaLipanská křižovatka1992, Petr Čornej

Bitva u Lipan bylo vojenské střetnutí u vsi Lipany, které znamenalo zásadní obrat v husitských válkách. Porážka vojska sirotků a táboritů aliancí umírněných kališníků a katolíků s konečnou platností oslabila radikální kř... více


České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II.České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II.2008, Jaroslav Čechura

Druhý díl lucemburské éry je zasvěcen především vládě Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a spolu s tím i neklidné a rozporuplné době husitské. Kromě výkladu politických a vojenských dějin se autor věnuje i středověké c... více
Tajemství českých kronikTajemství českých kronik2003, Petr Čornej

Přední český historik Petr Čornej ve své knize o době husitské analyzuje dobové materiály a napravuje řadu fikcí a omylů, které se do obrazu husitství v českém povědomí dostaly již v době národního obrození a které zde b... více


Světla a stíny husitstvíSvětla a stíny husitství2011, Petr Čornej

Podnadpis: Události – osobnosti – texty – tradice. Kniha obsahuje čtyřiadvacet studií, které známý historik zveřejnil v uplynulém dvacetiletí na stránkách vědeckých časopisů, kolektivních monografií, sborníků i v populá... více


Průvodce husitskými válkamiPrůvodce husitskými válkami2019, Martin Pitro

Populárně-naučná publikace pro širokou veřejnost přináší čtivou a srozumitelnou formou informace o husitské éře, která české země během první poloviny 15. století uvrhla do období bezvládí, zmatků, hrůz a utrpení a citel... více


Války božích bojovníkůVálky božích bojovníků2019, Jan Bauer

Kniha známého popularizátora historie Jana Bauera provází složitým a neklidným obdobím husitských válek. Snaží se přitom o seriózní a nestranný výklad doby, která bývala někdy vynášena jako nejslavnější období českých dě... více


Husitská kronika – Píseň o vítězství u DomažlicHusitská kronika – Píseň o vítězství u Domažlic1979, Vavřinec z Březové

Jeden z nejcennějších pramenů pro počátky husitství informuje o prvních projevech revolučního hnutí přes propuknutí bouří v Praze, založení Tábora a první léta husitských válek do prosince 1421. Autorem kroniky je mistr ... více


Husité - Vrchol válečného umění v ČecháchHusité - Vrchol válečného umění v Čechách2009, Leonid Křížek

Kniha je koncipovaná do dvou částí. V první je podrobně rozebrán vznik a průběh husitské revoluce, s přihlédnutím k dosud vydaným pracím a dostupným pramenům. Jsou popsány kořeny Husových reformních snah, jeho zápas s od... více


Husitské vojenstvíHusitské vojenství1953, Jan Durdík

Je to v naší literatuře první práce, která podává na podkladě hospodářského a sociálního rozboru společenských poměrů začátkem XV. století souhrn všech dosavadních znalostí o husitském způsobu válčení.... více


Husitská kronikaHusitská kronika1959, Miloš Václav Kratochvíl

Poutavé i dramatické vyprávění o pohnuté době revolučního husitského hnutí v Čechách, Janu Husovi a Janu Žižkovi, o životě táboritů, o slavných bitvách a o vítězství husitské myšlenky. Vyprávění je proloženo citáty z kro... více


Husitské války - podvržená legendaHusitské války - podvržená legenda2000, Jan Bauer

Školní osnovy nám podávají o husitské éře spíše informace, z nichž bychom mohli dospět k zjednodušenému názoru, že husité byli neohrožení bojovníci za spravedlnost a kolem jejich hlav vytváří umělou aureolu, která z nich... více


Jan Čapek ze SánJan Čapek ze Sán2011, David Papajík

Kniha o Janu Čapkovi ze Sán (cca 1390-1452) je věnována dramatickým osudům tohoto původně drobného šlechtice ze středních Čech. Nebýt husitských válek, patrně bychom o jeho existenci vůbec nic nevěděli. Jan Čapek se za h... více


Jan Žižka - Boží bojovník ve jménu HusaJan Žižka - Boží bojovník ve jménu Husa2019, Zdeněk Ležák

Vrtá vám hlavou, zda byl Žižka geniální vojenský stratég, hrdinský bojovník, milovaný vojevůdce? Nebo jen obyčejný rabiát, lupič a nelítostný vrah tisíců nevinných katolíků? V této knize snad naleznete odpověď. Šedesátis... více


Lipanské ozvěnyLipanské ozvěny1995, Petr Čornej

Kniha vznikla průběžně při práci autora na díle Lipanská křižovatka. Jejím hlavním cílem je konfrontace vědecké rekonstrukce významné dějinné události s jejím obrazem v historickém povědomí na Českobrodsku a v pražském k... více


1