Koupit knihy

Jan Neruda

česká, 1834 - 1891


Nahrávám...
TIP: Jakmile váš oblíbený autor vydá novou knihu, upozorníme vás!

Populární knihy

/ všech 173 knih

Komentáře (7)

Ithaka
05.02.2022

Český rozhlas Vltava, 4. 2. 2022, Literatura:
Flâneur a ouvrier nebo Bakšiš. Půvabné fejetony Jana Nerudy:
https://vltava.rozhlas.cz/flaneur-a-ouvrier-nebo-baksis-poslechnete-si-puvabne-fejetony-jana-nerudy-8669439

Cusco
09.02.2017

Jan Neruda: Pro strach židovský - citace z politické studie z roku 1869,
strana 246 - 266, kniha Studie krátké a kratší II., rok 1927:

"Evropskou společností lidskou zašplouchala nyní nová vlna myšlenková, ... Míníme starou otázku židovskou, jež nyní nově povznesl velký skladatel a ještě větší Němec a liberalista Richard Wagner. ... Wagnerův spis Das Judentum in der Musik
(Židovský nádor v muzice) mluví na jednom místě o "neuvědomělém pocitu, jaký se v lidu jeví co nejvnitřnější nechuť k židovské bytosti", a na druhém místě praví:
"Výjimečné postavení Židů volalo k spravedlnosti naší, jakmile v nás samých vzbudil se pud po vlastní společenské svobodě. Když jsme bojovali pro emancipaci Židů, byli jsme vlastně spíš bojovníky pro princip, než pro daný případ" ... " při všem mluvení a rozepisování se pro emancipaci Židů cítili jsme přece vždy, jakmile jsme opravdu a činně se se Židy setkali, jenom odpuzování". ...

Co se mé osobnosti týče, k nenávisti k Židům nemohu se právě tak přiznat, jako se musím přiznat k politickému i národnímu, ale nuznému nepřátelství k nim. Docela přesně dovedu udat, kdy nepřátelství to počalo, bylo to, když jsem umně poznal nesmiřitelně jízlivý, hluboký jich a činný antagonismus proti naší národnosti české a veškerým našim snahám národním a politickým.
Jakmile jsem poznání tohoto došel, stal jsem se, přiznávám se, nesmírně chud ve
vnitřku svém, byl jsem oloupen o celý svět ideálů. Odkázav víru nejen v součinnost a vzájemnou lásku trpících, nýbrž i víru v nepodmíněnou všeobecnou humanitu a svobodomyslnost v říši poezie, ucítil jsem ledový chlad nepřátelského rozpočtu.
Snad, ba nejspíš, odpoví mne některý Žid úšklebkem svým pověstným; kvůli tomu, co ještě později říci chci, přec musím upřímně vyslovit své politování, že jsem ztratil ideálního toho svého názoru o židovstvu. ...

Dvě jsou věci, na které při otázce židovské vždy zase připadnouti musíme: za prvé, že jsou Židé zcela svým, určitě vyvoleným národem, za druhé, že jsou nám Čechům národem zcela cizím. ...
Židé žijí všude co národ cizí, u nás co nejcizejší. Vědomí cizosti té není jen u nás, kde má ráz již hotového národního nepřátelství, nýbrž všude. Výtečný jeden pozrovatel německý praví:
"Němec může se státi spíše Židem než Žid Němcem. Jsou a zůstanou bodákem vraženým do našeho masa. Nemůžeme obžalovat bodák ten; avšak nikdo se nemůže divit, vzkřikneme-li při bolesti, kterou nám způsobuje, a pozorujeme-li
se strachem, jak po každém léčitelském pokusu hnisání dále se šíří."------------------------------------------------------------------ Bez komentáře..

Daydreamer
27.02.2016

Osobně mám autora velmi rád, ačkoliv celé jeho sebrané spisy jsem rozhodně nepřečetl. Nejvíce se mi líbí Studie krátké a kratší a Praha. S jeho lehce archaickou češtinou občas trochu zápolím, nicméně, jsou, v tomto ohledu i "horší " autoři :-).
Pro WEILA - zkuste si po sobě přečíst, jakou hloupost jste napsal.
Při vší úctě k Janu Nerudovi se i bez něho dá v životě objevit ohromná spousta
krásných a zajímavých věcí.

Ditules
06.02.2016

Neměl byste někdo tip na knihu o Janu Nerudovi, která by byla vhodná pro děti a mládež? Něco, co by obsahovalo relevantní informace, ale zároveň by je to neunudilo k smrti? Díky moc.

Marčullkas
25.01.2014

autora řadím mezi poklady české literatury.

HTO
05.03.2012

Úžasný básník a spisovatel. V Knihovně klasiků vyšlo jeho dílo ve 39 svazcích (taky vás napadá, že ten počet mohli zaokrouhlit?), z nichž jsem jako první četl Skromné myšlénky, v posledním svazku. Musel bych je sem přepsat skoro celé. Možná je autor viděl jako skromné, ale to jeho (a jejich) velikost jen umocňuje.

Pár důkazů jeho vtipu:

Již vyznám se ze všech hříchů svých,
rád dívky že za pas beru,
a miluju-li já k smrti rád,
že ještě se raděj peru.

(Písně kosmické, 32)


a z dob, kdy působil v Lumíru a odpovídal na jeho stránkách přispěvatelům, jejichž zásilky zamítl:

F. J. S.: Pravíte, že chcete jen úsudek, že nedbáte toho, aby Vaše verše byly tištěny. Máte dobře, že nedbáte.

L. K. v P.: Romance o Demblinském se Vám výborně povedla, ale upozorňujeme Vás, že v podpisu jste se zmýlil a že má pod romancí stát jméno A. F. von Schack.

Č. J.: Nebuďte tak neopatrný! Zasíláte, jak sdělujete, verše své po redakcích – někde by Vám mohli náhodou něco otisknout a máte malér.

A. C. v P.: Vaše písmo dokazuje, že máte výborného učitele krasopisu. Pozdravujte ho od nás!

L. U.: Přečetli jsme, co jste napsal Na našeho kanára. Prosím Vás, jakým právem píšete VY verše na NAŠEHO kanára?

V. M.: Napsal jste: „Hoďte to do koše, když se vám to nebude líbit." Vyhověli jsme Vašemu přání.

WEIL
10.08.2011

Kdo dosud pro sebe neobjevil půvab Nerudovy tvorby, jeho literární cítění, vypravěčskou brilantnost, ten toho v životě tedy moc neobjevil.