mateřská škola

štítky

45 knih

Informatorium školy mateřskéInformatorium školy mateřské2007, Jan Amos Komenský

Raný Komenského pedagogický spis je věnován problematice výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku (do šestého roku života). Informatorium je jedním z článků Komenského programu celoživotního vzdělávání a součástí v... více


Flandil ve školceFlandil ve školce2016, Barbora Hamblin

Pohádky pro malé předškoláky, předškolačky a jejich rodiče. Knížka pohádek Flandil ve školce je určená především dětem předškolního věku a jejich rodičům. Hlavní postavou je malý šnek Flandil, který začíná chodit do š... více


Rok ve školceRok ve školce2018, Przemyslaw Liput

Vítej v naší školce! Tady se učíme, hrajeme si a občas vyvádíme skopičiny. Lukáš má rád fotbal, Tomáš je zase odborník na dinosaury. Evička pořád něco ztrácí a Ivanka ráda pořádá čajové dýchánky pro panenky. Jirku zaj... více
Psychologie pro učitelky mateřské školyPsychologie pro učitelky mateřské školy2003, Václav Mertin

Mateřská škola a obecně výchova v předškolním věku mohou významně přispět k rozvoji dítěte. Učitelky i rodiče by měli mít k dispozici poznatky na úrovni soudobého poznání psychologie a souvisejících vědních oborů. Předk... více


Rok v mateřské školeRok v mateřské škole2011, Vladimíra Gebhartová

Kurikulum předškolní výchovy. Čtyři úspěšné publikace týkající se výchovně vzdělávací práce v předškolním věku dětí jsou nyní vydávány v ucelené publikaci. více


Environmentální výchova v mateřské školeEnvironmentální výchova v mateřské škole2012, Eliška Leblová

V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů – vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Uvědomí si, že když je zima, musí se zahřát pohybem, zjistí, že pod stromy je stín, který... více


Hurá do školkyHurá do školky2008, Jiří Šandera

Připravte své dítě na vstup do mateřské školky! Veselé i poučné příběhy, které pomáhají rodičům připravit děti do mateřské školky. Společně s Kačenkou a jejími kamarády se děti dozvídají, že ve školce je to fajn a nemus... více


Dítě a mateřská školaDítě a mateřská škola2008, Soňa Koťátková

Nástup do mateřské školy je pro každé dítě jistě významným životním momentem. A nejen pro dítě, ale také pro jeho rodiče. Náhle se musí změnit celý rytmus rodiny a není to právě jednoduché období. Právě pro tyto náročné ... více


Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠDítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ2015, Iva Jungwirthová

Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy. Podle psycholožky Ivy Jungwirthové téměř u všech dětí, které špatně slyší, stojí za to pokusit se o integraci do běžné školy. Jaké vady sluchu se... více


Těšíme se do školkyTěšíme se do školky2013, Ladislava Horová

Knížka navazuje na oblíbenou publikaci stejné autorky – Ve školce je bezva – a předkládá další soubor aktivit, říkadel, pohybových a jiných her, dramatizací, hádanek a úkolů, které pedagogům v MŠ a vychovatelům/lkám posk... více


Naše mateřská školaNaše mateřská škola1995, Jan Susa

Památníček na docházku do mateřské školky s ilustracemi Miloše Nesvadby. více


Výchova prožitkemVýchova prožitkem2013, Veronika Kirchnerová

Tvořivé hry a činnosti pro MŠ / Základní struktura knihy je inspirována ročním koloběhem. Každá kapitola má své nosné téma – projekt, který je nahlížen a zpracován z mnoha různých úhlů pohledu s důrazem na specifika před... více


DrobotinaDrobotina1956, N. Kalininová

Kratičké příběhy o životě sovětských dětí v mateřské škole. Nejmenší čtenáři se seznámí s prací a zábavou dětí v různých ročních obdobích a poučí o správném chování v kolektivu. více


Prosociální činnosti v předškolním vzděláváníProsociální činnosti v předškolním vzdělávání2007, Eva Svobodová

Záměrem této publikace je hledat cesty k tomu, jak pomoci dětem ke schopnosti prosociálního jednání, jak je učit být lidmi v plnohodnotném slova smyslu. Publikace pojednává o podmínkách psychosociálního prostředí v mateř... více


Antistresová knížka pro učitelky mateřské školyAntistresová knížka pro učitelky mateřské školy2020, Gabriele Kubitschek

Pedagogové v knize najdou užitečné tipy, jak stresu nejen čelit, ale hlavně předcházet. Díky knize zjistí, jak reagují na zátěž a co z jejich chování může vést ke zvýšenému stresu. Naučí se také relaxovat a hlavně dokážo... více


1