mateřská škola

štítek, 30 knih


Naše mateřská školaNaše mateřská škola1995, J. Susa

Památníček na docházku do mateřské školky s ilustracemi Miloše Nesvadby. více


Co si dneska vytvoříme? : výtvarné nápady pro mateřské školyCo si dneska vytvoříme? : výtvarné nápady pro mateřské školy2008, S. Dorance

Výtvarné aktivity umožňují v předškolní přípravě rozvíjet kreativní, pozorovací, poznávací i estetické schopnosti, manuální dovednosti dětí i formovat jejich osobnost. Jsou založeny na radosti dětí z dotyku, z manip... více


Výchova prožitkemVýchova prožitkem2013, V. Kirschnerová

Tvořivé hry a činnosti pro MŠ / Základní struktura knihy je inspirována ročním koloběhem. Každá kapitola má své nosné téma – projekt, který je nahlížen a zpracován z mnoha různých úhlů pohledu s důrazem na specifika před... více


Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠDítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ2015, I. Jungwirthová

Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy. Podle psycholožky Ivy Jungwirthové téměř u všech dětí, které špatně slyší, stojí za to pokusit se o integraci do běžné školy. Jaké vady sluchu se... více


Půjdu do školkyPůjdu do školky2018, M. Cocklico

Krátký příběh o Béďovi popisuje jeho první den ve školce. Kniha pomůže nejenom dětem, ale zejména jejich rodičům. Na každé dvoustraně najdete radu, jak připravit své dítě na to, že začne chodit do školky. Připravte ho na... více


Hurá do školkyHurá do školky2008, J. Šandera

Připravte své dítě na vstup do mateřské školky! Veselé i poučné příběhy, které pomáhají rodičům připravit děti do mateřské školky. Společně s Kačenkou a jejími kamarády se děti dozvídají, že ve školce je to fajn a nemus... více


Flandil ve školceFlandil ve školce2016, B. Hamblin

Pohádky pro malé předškoláky, předškolačky a jejich rodiče. Knížka pohádek Flandil ve školce je určená především dětem předškolního věku a jejich rodičům. Hlavní postavou je malý šnek Flandil, který začíná chodit do š... více


Rok ve školceRok ve školce2018, P. Liput

Vítej v naší školce! Tady se učíme, hrajeme si a občas vyvádíme skopičiny. Lukáš má rád fotbal, Tomáš je zase odborník na dinosaury. Evička pořád něco ztrácí a Ivanka ráda pořádá čajové dýchánky pro panenky. Jirku zaj... více


Dítě a mateřská školaDítě a mateřská škola2008, S. Koťátková

Nástup do mateřské školy je pro každé dítě jistě významným životním momentem. A nejen pro dítě, ale také pro jeho rodiče. Náhle se musí změnit celý rytmus rodiny a není to právě jednoduché období. Právě pro tyto náročné ... více


Rok v mateřské školeRok v mateřské škole2011, V. Gebhartová

Kurikulum předškolní výchovy. Čtyři úspěšné publikace týkající se výchovně vzdělávací práce v předškolním věku dětí jsou nyní vydávány v ucelené publikaci. více


Environmentální výchova v mateřské školeEnvironmentální výchova v mateřské škole2012, E. Leblová

V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů – vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Uvědomí si, že když je zima, musí se zahřát pohybem, zjistí, že pod stromy je stín, který... více


Psychologie pro učitelky mateřské školyPsychologie pro učitelky mateřské školy2003, V. Mertin

Mateřská škola a obecně výchova v předškolním věku mohou významně přispět k rozvoji dítěte. Učitelky i rodiče by měli mít k dispozici poznatky na úrovni soudobého poznání psychologie a souvisejících vědních oborů. Předk... více


Těšíme se do školkyTěšíme se do školky2013, L. Horová

Knížka navazuje na oblíbenou publikaci stejné autorky – Ve školce je bezva – a předkládá další soubor aktivit, říkadel, pohybových a jiných her, dramatizací, hádanek a úkolů, které pedagogům v MŠ a vychovatelům/lkám posk... více


Prosociální činnosti v předškolním vzděláváníProsociální činnosti v předškolním vzdělávání2007, E. Svobodová

Záměrem této publikace je hledat cesty k tomu, jak pomoci dětem ke schopnosti prosociálního jednání, jak je učit být lidmi v plnohodnotném slova smyslu. Publikace pojednává o podmínkách psychosociálního prostředí v mateř... více


Problémové děti v mateřské školeProblémové děti v mateřské škole1995, A. Sagi

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1 2 >