knížata

štítek, 7 knih


Obrazy z dějin Říše ruské I

Obrazy z dějin Říše ruské I

1984, N. M. Karamzin

Karamzinovy Dějiny Říše Ruské (1816-1829, История государства Российского) měly ve své době ohromný vědecký i společenský dopad, neboť před jejich sepsáním prakticky nikdo z historiků Ruska neprováděl kritické zkoumání s... více


Příběhy českých knížat a králů

Příběhy českých knížat a králů

2007, A. Ježková

Kniha autorky úspěšně nově zpracovaných Starých pověstí českých a moravských. Významným osobnostem z české historie se po letech dostává zasloužené pozornosti. Jednotlivá líčení událostí a životních osudů jsou dostatečně... více


Soběslav I.

Soběslav I.

2007, V. Vaníček

Kníže Soběslav I. (vládl v letech 1124–1140) patří mezi významné a přesto poměrně málo známé panovníky středověkých Čech. Autor si klade provokující otázku: Byl Soběslav „ideálním Přemyslovcem“, mužem statečným i rozvážn... více


Karel Jan Schwarzenberg: Knížecí život

Karel Jan Schwarzenberg: Knížecí život

2008, K. Schwarzenberg

Knížecí život Karel Jan Schwarzenberg v tomto knižním rozhovoru, jehož podstatná část vznikla už na konci roku 1989, vzpomíná na své předky, zejména na ty, kteří už od poloviny sedmnáctého století žili trvale v Čechách. ... více


Co v učebnicích nebývá aneb Čeští panovníci jak je (možná) neznáte 1.

Co v učebnicích nebývá aneb Čeští panovníci jak je (možná) neznáte 1.

2006, S. Jarolímková

Podtitul: Od Sáma k Ludvíku Jagellonskému Autorka se snaží přiblížit dnešnímu čtenáři postavy českých panovníků tak, aby přestaly být pouhými nositeli hodnosti, ale staly se "konkrétními lidmi". První díl... více


Knížecí rozhovory

Knížecí rozhovory

2012, K. Schwarzenberg

Knížecí rozhovory s Karlem Schwarzenbergem, aneb, Historická zkušenost se bohužel nedědí, kdežto předsudky ano. Zatímco v knize Knížecí život představil Karel Hvížďala knížete Schwarzenberga v rozhovoru, který se odeh... více


Karel Schwarzenberg: Životopis

Karel Schwarzenberg: Životopis

2007, B. Tóth

Kniha rakouské novinářky a spisovatelky Barbary Tóthové (* 1975) přibližuje čtenářům životní cestu Karla Schwarzenberga (* 1937), současného české ministra zahraničních věcí. V citlivě vykresleném portrétu sledujeme prvn... více