10. století

štítky

59 knih


Pojídači mrtvých 83% Pojídači mrtvých 2005, Michael Crichton

Mysterium, historická událost i horor – to všechno je Crichtonova verze textu starého více než tisíc let. V roce 922 se Ahmad Ibn Fadlán, vyslanec bagdádského kalifa, vydal s poselstvím ke králi volžsko-kamských Bulharů.... více


Pohanský pán 94% Pohanský pán 2014, Bernard Cornwell

V letech po smrti krále Alfreda se Británie těší míru. Na severu země vládnou Dánové, zatímco Sasové si drží jih. Pro bojovníky je však neklidná mírová doba tou nejobtížnější výzvou, neboť umožňuje dominovat opatrným a b... více


Prázdný trůn 94% Prázdný trůn 2015, Bernard Cornwell

Vládce Mercie Athelred umírá, aniž po sobě zanechal mužského potomka, a začíná boj o uvolněný trůn. Největší mercijský válečník Uhtred z Bebbanburgu vždy podporoval Athelredovu manželku Athelflaed a také teď se snaží pro... více
Hlava světa 93% Hlava světa 2019, Rebecca Gablé

Branibor v roce 929 Při krvavém útoku německého vojska pod velením krále Jindřicha I. je zajat slovanský knížecí syn Tugumír. Spolu se sestrou Drahomírou jsou odvlečeni do Magdeburgu, kde se Tugumír brzy proslaví jako lé... více


Velrybí cesta 74% Velrybí cesta 2011, Robert Low

SÉRIE OATHSWORN - 1. DÍL: Malé vikinské bratrstvo svázané vzájemnou přísahou bojuje s mořem, lstivými protivníky i nástrahami osudu. Touha po bohatství a dobrodružství je zavede ze Skandinávie až hluboko do ruských st... více


Cizí královna 94% Cizí královna 2020, Rebecca Gablé

Rok 951 Mladý Gaidemar, nemanželský syn neznámého původu a ozbrojenec v jízdní legii krále Oty, je pověřený nebezpečným úkolem. Má osvobodit italskou královnu Adelheid ze zajetí v Gardě. Na útěku se do Adelheid zamiluje,... více


Pán ostrova 74% Pán ostrova 2010, Catherine Coulter

Romantickému příběhu odehrávajícímu se v tvrdých časech v Anglii desátého století dominuje odvážná a nezávislá dívka Mirana. Je při přepadení hradu svého bratra Einara Vikingem Rorikem Haraldssonem unesena a držena jako ... více


Vlčí moře 80% Vlčí moře 2011, Robert Low

Zrádné moře plné pirátů V druhém dílu Lowovy severské ságy se Orm a jeho vikingové znovu vydávají na moře, tentokrát ale musejí prokázat svou statečnost a bojovnost při plavbě po Středozemním moři hemžícím se piráty. Orm... více


Bílý havran 84% Bílý havran 2012, Robert Low

Orm a muži z jeho přísežného bratrstva ve třetím díle Lowovy vikinské ságy bojují ve službách jarla Branda a pokoušejí se zapomenout na Attilův poklad. Ale pomstychtivý duch nebohé Hild jim chystá jiný osud. O Attilov... více


Kladivo Boží 80% Kladivo Boží 2021, Eric Schumacher

Toto poutavé vyprávění o Hákonovi Haraldssonovi, pokřtěném chlapci, který se kdysi vydal do války o vládu v říši vikingů, vychází z pravdivých historických záznamů, není mu však cizí ani jazyk legend. Nadešel rok 935 po... více


V zajetí Vikingů 80% V zajetí Vikingů 1988, Torill Thorstad Hauger

Historický román mladé norské autorky Torill Haugerové V zajetí vikingů (jde vlastně o dvě knížky dějově na sebe navazující, které vydáváme v jednom svazku) nás zavádí do minulosti hodně vzdálené - skoro o tisíc let nazp... více


Dračí hlava 84% Dračí hlava 2013, Robert Low

Není chvíle odpočinku – boj o švédský trůn Orm a muži z jeho přísežného bratrstva ve čtvrtém díle Lowovy vikinské ságy bojují… Přísežné bratrstvo zbohatlo a získalo si věhlas i úctu ve vikinském světě. Sláva ale př... více


Tři bábiny kobyly 86% Tři bábiny kobyly 2017, Věra Mertlíková

Konstantinopol kolem roku 930. Jediné místo na světě, kde se ještě konají závody vozatajů. Tři přátelé na nebezpečné pouti za vítězným spřežením. Legenda o paní, která žije kdesi na severu a věrnou službu odmění nejrychl... více


Vraní kost 77% Vraní kost 2013, Robert Low

Na ostrově Man leží léta Páně 979 na smrtelné posteli starý křesťanský mnich, který prozradí, že má poselství, jež si nemůže vzít s sebou do hrobu. Své tajemství musí předtím, než vydechne naposledy, předat Olafovi Trygg... více


Boleslav - Příběh bratrovraha 86% Boleslav - Příběh bratrovraha 2007, Zuzana Koubková

Na knihu o sv. Václavovi volně navazuje další (a zatím poslední) historický román z pera Zuzany Koubkové, kniha o Boleslavovi řečeném ukrutný. Příběh se začíná až roku 950, tedy 15 let po Václavově smrti, a popisuje těžk... více


Nevinný bratrovrah 80% Nevinný bratrovrah 2017, Jiří Dobrylovský

Zakladatel českého státu kníže Boleslav I., byl panovníkem, za jehož vlády česká říše dosáhla největší rozlohy v dějinách, domohla se obrovské moci a mezinárodní prestiže a získala i církevní samosprávu v podobě zřízení ... více


Princezna Veronská 86% Princezna Veronská 2012, Oldřiška Ciprová

Nevěsta knížete Boleslava. Biagota je zaslíbena knížeti Václavovi, který si pro ni přijede do Verony i s družinou. Vinou mocenských zájmů však z chystaného sňatku sejde, a tak je provdána za Václavova bratra Boleslava... více


Příběh o Ljotovi a Vigdis 84% Příběh o Ljotovi a Vigdis 1987, Sigrid Undset

Historický román s námětem z období severských ság, vyznačující se neobyčejně plastickým vylíčením života norské a islandské společnosti na přelomu 10. a 11. století. 01-064-87 více


Bratrovrah a tvůrce státu 94% Bratrovrah a tvůrce státu 2006, Michal Lutovský

Celá staletí naši historici nebyli schopni opustit křesťanskými legendami ovlivněný názor na nejstarší dějiny naší země, zejména na osobu knížete Boleslava I. zvaného ukrutný. Práce Michala Lutovského, fundovaného českéh... více


Boleslav II. 81% Boleslav II. 2004, Petr Charvát

Sjednotitel českého státu. První moderní monografie o sjednotiteli českého státu a zakladateli pražského biskupství. Autor, známý český archeolog, podává prostřednictvím životopisu význačného českého panovníka konce 10.... více


Ewraker I 76% Ewraker I 2019, Jan Podšera

Akční výlet do středoevropských dějin počátku 10. století, konkrétně do let 920–921 očima polanského mladíka Bożydara. Pohled na jednu ze zásadních událostí českých dějin, kterou je vražda sv. Ludmily, babičky sv. Václav... více


Sága o Grettim 84% Sága o Grettim 2020, neznámý - neuveden

"Když vstoupil do světnice, seděl Thorkel za stolem a pil. Nad roztrhaným pláštěm, který měl Gretti přes sebe, se dali všichni do smíchu. Smích však utichl, když Gretti položil na stůl medvědí tlapu." Islandská rodová sá... více


První kněžna aneb Závrať moci 78% První kněžna aneb Závrať moci 2010, Jiří Bílek

Po Bořivojově smrti se kněžna Ludmila snaží udržet český stolec pro své syny. Až smrt moravského knížete umožní návrat jejího prvorozeného syna Spytihněva a Ludmile se podaří dosáhnout toho, že ho čeští velmoži přijímají... více


Doubravka Přemyslovna 66% Doubravka Přemyslovna 2016, Oldřiška Ciprová

Doubravka Přemyslovna, dcera českého knížete, se má vdát za polského knížete Měška. Doubravka ho zná už od dětství a je jím pro jeho chrabrost i krásu uchvácena. Její nadšení trvá do doby, než dorazí na polský dvůr a zji... více


Václav, kníže Čechů 79% Václav, kníže Čechů 2011, Petr Charvát

Václav I. - patron české země a symbol českého státu. Kdo byl kníže Václav, kterého ctíme jako světce? Jak vypadal jeho život veřejný i soukromý, co můžeme povědět o jeho hodnotovém žebříčku a vládní strategii? Na něk... více


Slavníkovci - Mýtus českého dějepisectví 84% Slavníkovci - Mýtus českého dějepisectví 2004, Michal Lutovský

Dvojice autorů, první archeolog a historik, druhý numismatik, poutavě popisuje, jak z několika stručných zmínek v dobových pramenech postupně narůstal a stále košatěl příběh údajně "konkurenčního" knížecího rodu Přemyslo... více


Morava v době knížecí: 906 - 1197 74% Morava v době knížecí: 906 - 1197 2010, Martin Wihoda

Autor se zabývá moravskými dějinami v knížecím období, od zániku Staré Moravy po konec 12. století, kdy vymřely moravské větve přemyslovské dynastie. Novou interpretací pramenů vykládá moravské dějiny v temném 10. stolet... více


Hádanky naší minulosti 4: Noc vrahů začala kuropěním 86% Hádanky naší minulosti 4: Noc vrahů začala kuropěním 2008, Jiří Bílek

4. díl Hádanek naší minulosti je věnován počátkům české státnosti. Od vraždy knížete Václava přes říši jeho bratra Boleslava a tajemstvích spojených s biskupem Vojtěchem se dostaneme až k tragickému konci rodu Slavníkovc... více


Dějiny Sasů 90% Dějiny Sasů 2016, Widukind z Corvey

Český překlad kroniky Widukinda z Corvey, zachycují dějiny Sasů od mýtických počátků až po rok 975. více


Kniha Haithabu 81% Kniha Haithabu 2004, Claus-Peter Lieckfeld

Historický román z období 9.–10. století je psán formou deníku křesťanského mnicha Agrippy, který se náhodou seznámí s jedním z vikingských náčelníků a následuje jej do sídla Vikingů – osady Haithabu 9. století. Na pobře... více


Hádanky naší minulosti 3: Krutá smrt zbožné babičky 89% Hádanky naší minulosti 3: Krutá smrt zbožné babičky 2003, Jiří Bílek

Třetí díl Hádanek naší minulosti nás provede dramatickými událostmi spojenými s nástupem křesťanství. Vzrušující cesta dalším úsekem naší historie začne na Velké Moravě a vyvrcholí vraždou kněžny Ludmily. V tomto díl... více


Ewraker II 81% Ewraker II 2020, Jan Podšera

Druhá část akčního výletu do středoevropských dějin počátku 10. století, konkrétně do let 920–921 očima polanského mladíka Bożydara. Pohled na jednu ze zásadních událostí českých dějin, kterou je vražda sv. Ludmily, babi... více


Svatý Václav 79% Svatý Václav 2014, Vratislav Vaníček

Panovník a světec v raném středověku. Jaký byl Svatý Václav jako člověk a vladař a jaká byla jeho doba? Přední český historik představuje Václava jako charismatickou osobnost a silného panovníka s cílevědomou západoev... více


Román o Doubravce České a Měškovi Polském 87% Román o Doubravce České a Měškovi Polském 1980, Nina Bonhardová

Příběh z časů, v nichž báseň a legenda se snoubí s historií. Kníže Měšek přijímá v desátém století křesťanství a vstupuje do rodiny centralizovaných feudálních evropských států. více


Barbarská Evropa 78% Barbarská Evropa 2017, Karol Modzelewski

Kniha Barbarská Evropa představuje jedinečný pokus o vykreslení kořenů moderní Evropy. Autor v ní syntetizujícím způsobem zkoumá formování „barbarské Evropy“ v období od 6. do 11. století. Na základě právních pramenů, př... více


Přemyslovský stát kolem roku 1000 82% Přemyslovský stát kolem roku 1000 2000, Dušan Třeštík

Sborník věnovaný přemyslovskému knížeti Boleslavovi II., s jehož vládou je spojen rozmach českého státu a vznik jeho významných institucí. více


Opati 63% Opati 2007, Pierre Michon

Trojice Michonových originálních variací na příběhy středověkých legend přivádí jejich hrdiny do ožehavých situací, v nichž není od víry a náboženského zanícení daleko k tělesným žádostem a zdánlivé vítězství nad sokem č... více


Zotročení vášňou 66% Zotročení vášňou 2023, Patrícia Brestovanská

Brynhild Hendriksenová sa na kráľovu žiadosť musí vydať za nemilovaného muža. Dohodnutou svadbou sa má uzavrieť mier medzi dánskym a nórskym územím, ktorý visí na vlásku, odkedy Harald I. Modrozubý prijal kresťanstvo a n... více


Divy a záhady Indického oceánu 80% Divy a záhady Indického oceánu 2012, Buzurg ibn Šahrijár

Pozoruhodné historicko-geografické dílo s velkými literárními kvalitami z druhé poloviny 10. století, vzniklé v jednom z přístavních měst Perského zálivu, je sbírkou vyprávění a příběhů, které autor slyšel od námořníků a... více


Rýžoviště zlata a doly drahokamů 63% Rýžoviště zlata a doly drahokamů 1983, Abú al-Hasan Alí ibn al-Husajn ibn Alí al-Mas'údí

Cestopis, který vlastně cestopisem není. Autor psal o tom, co viděl na svých cestách po tehdy známém světě. Český překlad je zkrácen asi na dvě třetiny originálu z důvodů zajímavosti textu pro dnešní čtenáře. více