Karel Jan Schwarzenberg: Knížecí život

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Knížecí život Karel Jan Schwarzenberg v tomto knižním rozhovoru, jehož podstatná část vznikla už na konci roku 1989, vzpomíná na své předky, zejména na ty, kteří už od poloviny sedmnáctého století žili trvale v Čechách. Pokouší se definovat roli šlechty na konci dvacátého století, hovoří o své rodině, přátelích a zajímavých lidech, s nimiž se v životě setkal. Kromě rodové historie se kniha věnuje působení Karla J. Schwarzenberga v roli kancléře prezidenta Václava Havla. V dodatku z roku 2008 se zamýšlí nad rolí českého politika v postmoderním světě, nad svým působením ve vládě premiéra Topolánka a obecně hodnotí stav české politiky v prvním desetiletí 21. století....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/85_/85278/karel-jan-schwarzenberg-knizeci-zivot-85278.jpg 4.139
Žánr:
Literatura faktu, Literatura česká
Vydáno:, Portál
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (5)

Kniha Karel Jan Schwarzenberg: Knížecí život

Přidat komentář
Chvatěrubský
24.06.2018

Kniha je zajímavá a čtivá, pan Schwarzenberg je nejspíš slušný člověk, ale některé jeho názory mě bohužel vysloveně urážejí. Např.:

Budeme si muset přiznat selhání v roce 1938 a selhání v roce 1968. Je třeba přijít na to, co nás vedlo k tomu, že jsme se vždy v rozhodném okamžiku zachovali zbaběle.
Legionáři (v roce 1918) stát nevybojovali; bylo to tehdá v zájmu spojenců.
To, co jsme dělali v roce 1945, odsun Němců, bylo mnohonásobnou vraždou (neboli vůči sudetským Němcům je kolektivní vina z pohledu pana Schwarzenberga nepřijatelná, ale zároveň odsuzuje chování Čechů v rámci české kolektivní viny!).
Naše české heslo je zfalšované, protože Johlín z Vodňan řekl: Pravda boží vítězí! V roce 1918 jsme si z toho to slůvko "boží" vyškrtli.
Základní vlastností české politiky za první republiky byla úžasná malichernost v chování vůči Němcům; prostě jsme Slováky i Němce zlobili, škádlili - typické symptomy nezralé vůdčí vrstvy.
Maršála Radeckého by všude jinde slavili jako národního hrdinu...
Nacionální socialismus je náš český vynález. Sotva jsme my tuhle hloupost přivedli na svět, s opičí snaživostí se objevila v pohraničí a později v Německu. Edvard Beneš pak tuto stranu přejmenoval na Volkssozialistische Partei; nacionální socialismus je nejdůležitější český vynález tohoto století (!!!? mimochodem je to lež: německou nacionálně-socialistickou stranu založil jako první v roce 1896 Němec Friedrich Naumann, později autor známé Mitteleuropy...).
Za Rakouska si to Češi prohráli během padesátých a začátkem šedesátých let (19. století). Čechům nebylo jasné, co opravdu chtějí.
Edvard Beneš v roce 1938 nezůstal ani pevný, ani statečný.
Druhá strana české tragédie je dána rokem 1918, kdy všechna šlechta z politického českého dění vypadla.
Masarykovi s jeho emigrantskou organizací se podařilo přesvědčit svět, že by měl být československý stát, a pak to selhalo v roce 1938, 1948 a 1968. Československá republika nám tak trochu spadla do klína, Čechům chybí tradice si svou věc vybojovat.
Zaslepenost českého politického vedení (v roce 1938) je vskutku pozoruhodná. Proč si Beneš nepřipustil myšlenku, že by ho mohli spojenci nechat padnout, je nepochopitelné. Celá jeho politická koncepce byla založena jen na cizí pomoci a neměl rozpracované žádné alternativy, ba si je předem, a priori, odřízl. Domnívám se, že v tom hrála rozhodující roli jeho ješitnost. Beneš vlastně nebyl politicky dospělý, spoléhal pouze na druhé. Ani jsme se nepokusili s Uhry vyjednávat a vztahy zlepšit. Že jsme (v roce 1938) nechali padnout bez mrknutí oka Rakousko, a tím se obnažili z jihu, to je velmi podivné. Už v ten okamžik jsme se ocitli v očividném nebezpečí. (!!!? - tohle opravdu myslí pan Schwarzenberg vážně?)

Po přečtení těchto "moudrých názorů" jsem rád, že se pan Schwarzenberg nikdy nestal českým prezidentem. Bohužel i jeho zásluhou se stal v roce 2013 prezidentem Miloš Zeman.

madonna6956
06.11.2017

Velice čtivá a poutavá kniha. Karel Schwarzenberg poutavě vypráví o svém rodu, o historii a o svém životě.

kní
01.06.2017

7.4.1991 - úryvek z rozhovoru Gregora von Rezzoriho, který vedl v televizi ORF poté, co byl kníže Schwarzenberg zvolen v Rakousku časopisem Trend "mužem roku":

Myslíte, že by bylo možné vytvořit opět politický a hospodářský autonomnií prostor bývalé podunajské monarchie?

Ne, ne, to je bezpochyby dnes nemožné. A to ze dvou důvodů: za prvé, kvůli integračním snahám celé Evropy a, za druhé, protože do nešťatných let 1938 a 1939 se proces utváření střední Evropy vyvíjel sice s jistým zpožděním, ale přesto paralelně se západní Evropou, jenže v posledních padesáti letech se tyto světy od sebe vzdálily. Na něco bychom neměli zapomenout - a ta definice bude spousty mých přátel v Evropě šokovat -, a sice že komunismus znamenal nejkonzervativnější mocnost. Konzervativní byl v tom, že chtěl všechno zachovat při starém a nic nechtěl měnit. Oni ani jeden skutečný problém - ať byl hospodářský, ekologický, nebo národní - neřešili. A nyní, když se komunistický systém rozpadl a mrazák roztál, všechno, co tam bylo z lenosti zmraženo, zapáchá.

Lidé, kteří žili na československé straně železné opony, mezi jinými i přesvědčení komunisté, věděli, že žijí ve lži. Nyní přicházejí na Západ a hledají pravdu. Mohou ji najít třeba v Rakousku?

Já si myslím, že ani na Západě neexistuje nějaká univerzální pravda. Ta je vždy jen v transcendentu. Pravda není nikde na této planetě.

A kde pak máme hledat naději?

Řekl bych, že už tady nebude nic nikomu slíbeno. Jedna z mála skutečností, v níž vidím naději pro tuto zemi, spočívá v tom, že Češi jsou velmi skeptičtí. Nevěří žádným velkým frázím, slibům a podobným věcem a dívají se na věci kolem sebe doopravdy střízlivě. Mnohdy jsou až moc skeptičtí. Už nevěří na nějaké dětské zázraky, které by mohly přijít, a vědí, že nejsou v takové příjemné situaci jako Němci z NDR, kteří díky bohatému bratru ze Západu, jenž jim pomůže, se mohou brzy dostat ze všech potíží. Češi naopak vědí, že všechno si budou muset zaplatit sami.
Tato skepse a střízlivost a z toho vyplývající šibeniční humor, který má v této zemi starou tradici, představuje právě ty věci, z nichž čerpám naději. Věřím, že jednoho dne bude dobře, přes všechny dnešní problémy, těžkosti a omyly, kterým se asi ani zde nevyhneme.

Dáma s hrnstjm
02.04.2015

Krásné vzpomínky, krásné myšlenky. Zajímavé čtení o životě člověka, který se politikem už narodil.

Pirkaf
29.01.2013

Škoda, že si tuto knihu nepřečetlo víc lidí. Pak by třeba nevěřili všem těm nechutným lžím a nemusela být promarněna ta obrovská šance vrátit prezidentskému úřadu důstojnost.

Štítky

knížata Schwarzenbergové

Autoři knihy

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg
česká, 1937

Karel Hvížďala

Karel Hvížďala
česká, 1941

Kniha Karel Jan Schwarzenberg: Knížecí život je:

v Právě čtených1x
v Přečtených46x
v Čtenářské výzvě3x
v Doporučených1x
v Knihotéce26x
v Chystám se číst25x
v Chci si koupit4x