Schwarzenbergové

štítek, 11 knih


Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. stoletíBeneficia, záduší a patronát v barokních Čechách na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století2010, P. Pumpr

Na modelovém příkladu schwarzenberského panství Třeboň zpracoval autor zajímavou oblast církevní správy v raném novověku. V knize se zabývá především vztahem vrchnosti a farářů, církevní správou na nejnižší úrovni, farní... více


Krátká cesta životem a EvropouKrátká cesta životem a Evropou2006, G. Schwarzenberg

Gabriela ze Schwarzenbergu žila v letech 1825–1843. Publikace obsahuje edici rukopisu jejího románu, souboru dopisů a deníku z cest po Evropě. Zajímavým způsobem nám přibližuje život šlechtičny v polovině 19. století. Pu... více


Tragický bálTragický bál2004, M. Lenderová

Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu. Pavlína ze Schwarzenbergu, manželka zakladatele schwarzenberské primogenitury knížete Josefa a švagrová slavného „maršálka“, žije v povědomí veřejnosti jako tragická oběť požáru n... více


Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historiiSchwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii2008, M. C. Putna

Pětačtyřicet studií se zaměřuje na výzkum schwarzenberského dědictví, historie významných osobností rodu a jejich veřejných aktivit od 17. do druhé poloviny 20. století. Schwarzenbergové výrazněji vstoupili do českýc... více


Knížecí životKnížecí život1997, K. Schwarzenberg

Karel Jan Schwarzenberg v tomto knižním rozhovoru, jehož podstatná část vznikla už na konci roku 1989, vzpomíná na své předky, zejména na ty, kteří už od poloviny sedmnáctého století žili trvale v Čechách. Pokouší se def... více


Milý pane knížeMilý pane kníže2012, M. Elšíková

Přání, příběhy a gratulace k narozeninám Karla Schwarzenberga od jeho přátel a spolupracovníků - Dominik Duka, Miloš a Martina Formanovi, Marta Kubišová, Václav Malý, Ivan M. Havel, Bořek Šípek, Josef Pleskot, Michael Ri... více


Schwarzenbergové - nic než rovnéSchwarzenbergové - nic než rovné2018, P. Juřík

Schwarzenbergové patří mezi nejvýznamnější šlechtické rody, které ovlivňovaly nejen dějiny českých zemí, ale celé střední Evropy v 17.–19. století. Jejich kořeny sahají do 12. století v Německu. V roce 1661 kníže Jan Ado... více


Český šlechtic František SchwarzenbergČeský šlechtic František Schwarzenberg2011, V. Škutina

Po několik let vznikající rozhovor Vladimíra Škutiny představuje Františka Schwarzenberga a jeho 20. století z pohledu člena významného šlechtického rodu. Zajímavé jsou nejen Schwarzenbergovy názory na vznik českoslovens... více


Kapela schwarzenberské gardyKapela schwarzenberské gardy2010, M. Voříšek

Chcete-li se v klidu ponořit do bohaté historie Schwarzenberské granátnické gardy a její kapely nebo se dozvědět něco více o zajímavých životních příbězích krumlovských granátníků, doporučujeme všem zájemcům čtivou a pou... více


Lovecký zámek Ohrada. Stavební dějiny.Lovecký zámek Ohrada. Stavební dějiny.2014, J. Ivanega

Kniha popisuje převážně stavební dějiny zámku Ohrada a to v následujících kapitolách: Lovecký zámek Ohrada v literatuře a pramenech, Jeho vysoce osvícená knížecí milost a pan baumistr, Díla o architektuře v knihovně A... více


Poslední ráj Adolfa SchwarzenbergaPoslední ráj Adolfa Schwarzenberga2014, M. Slabová

Práce představuje osobnost českého šlechtice Adama Schwarzenberga a zároveň popisuje průběh jeho expedic do východní Afriky, které podnikl během 30. let 20. století. více