globalizace

štítky

96 knih


Střet civilizacíStřet civilizací2001, Samuel Phillips Huntington

Boj kultur a proměna světového řádu. Kniha předního amerického politologa je pronikavou analýzou stavu světové politiky po skončení studené války, kdy hnacími silami již nejsou národní státy a ideologie, nýbrž civili... více


VčeličkaVčelička2012, Chris Cleave

Román Včelička od úspěšného britského novináře Chrise Cleavea se okamžitě po svém vydání stal bestsellerem díky neobyčejně silnému příběhu dvou zcela rozdílných žen. S humorným nadhledem, a přece nekompromisně vypovídá o... více


Bez logaBez loga2005, Naomi Klein

Rozsáhlá a exaktními statistickými údaji podpořená studie o podobách moderního marketingu. Kleinová ve čtyřech oddílech své práce (Bez prostoru, Bez volby, Bez práce, Bez loga) demaskuje praktiky soudobého reklamního prů... více
Globalizace. Důsledky pro člověka.Globalizace. Důsledky pro člověka.1999, Zygmunt Bauman

Kniha je příspěvkem k rozvinuté debatě o globalizaci a pokouší se ukázat, že globalizace se týká mnohem hlubších souvislostí než těch, které se jeví na povrchu. Odhalením sociálních kořenů se autor snaží rozptýlit mlhu z... více


Soumrak sociálního státuSoumrak sociálního státu2009, Jan Keller

Kniha je kritickým pojednáním o dnešní situaci sociálního státu a o jeho perspektivách v prostředí globalizované ekonomiky. Autor dokumentuje, nakolik globalizace zužuje prostor pro řešení interních problémů sociálního s... více


Riziková společnostRiziková společnost2011, Ulrich Beck

Tato kniha patří k nejvýznamnějším knihám, které byly v posledních dvaceti letech na toto téma napsány. Ovlivnila nejen řadu dalších myslitelů, ale celý způsob uvažování o tomto problému. Pro mnohé se stal Ulrich Beck zo... více


Svět je plochýSvět je plochý2007, Thomas L. Friedman

Friedman ve své nové knize sleduje proměny jimiž dnes globalizace zasahuje všechny oblasti života společnosti.Podle jeho názoru jako by se svět stával opět plochý, jako tomu bylo v představách lidí předkolumbovské doby. ... více


Západ a ti druzí: Globalizace a teroristická hrozbaZápad a ti druzí: Globalizace a teroristická hrozba2016, Roger Scruton

Zatímco islámská civilizace je drásána konflikty, západní civilizace má vnitřní tendenci k rovnováze. Svobody, které občané Západu pokládají za samozřejmost, jsou v islámských zemích veskrze neslýchané, a zatímco žádní z... více


Unikající svět: Jak globalizace mění náš životUnikající svět: Jak globalizace mění náš život2000, Anthony Giddens

Kniha vznikla ze série přednášek, které Anthony Giddens přednesl v roce 1999 pro Rádio 4 BBC. Je dobrým příspěvkem do mnohdy kontroverzní, nicméně stále sílící diskuse o globalizaci. Autor v jednotlivých kapitolách sledu... více


Kacířství – Eseje proti pokroku a jiným iluzímKacířství – Eseje proti pokroku a jiným iluzím2006, John Gray

Anglický filozof a politolog John Gray pokračuje ve vytříbeném, přitom však velmi břitkém, až nelítostném odhalování klamné iluze lidstva, která se nazývá víra v pokrok. Eseje původně vznikaly pro londýnský týdeník New S... více


Prekariát: Nová nebezpečná třídaPrekariát: Nová nebezpečná třída2018, Guy Standing

Standingova dnes již proslulá kniha Prekariát: Nová nebezpečná třída (2011) je první zprávou o rychle rostoucí sociální třídě, která zahrnuje lidi vystavené ekonomické nejistotě a odsouzené ke střídání nesmyslných a neva... více


Revoluce naopakRevoluce naopak2014, David Graeber

Kapitalismus, jak ho známe, se hroutí. A jakkoli finanční instituce klopýtají a padají, panuje dojem, že není jiná alternativa. Lze nicméně věřit, že o jednu dvě generace později už žádný kapitalismus nebude existovat: a... více


Globalizace a krizeGlobalizace a krize2010, Ilona Švihlíková

Souvislosti a scénáře Kniha zkoumá vazby mezi procesem globalizace a stále častějšími krizemi vrcholícími současnou hospodářskou recesí. Jako zlom představuje 70. léta 20. století a následné tažení neoliberalismu. Ana... více


Human ex machina: Úsvit posthumanismu a vlády strojůHuman ex machina: Úsvit posthumanismu a vlády strojů2018, kolektiv autorů

Náročné čtení, bez kterého ale nelze pochopit, k čemu na planetě dochází a proč jsme svědky procesů, které se kolem nás dějí. Odkud pochází člověk a proč se dožívá jen něco kolem stovky let? Kdo jsou lidé, kteří mají dar... více


Globalizace, demokracie a terorismusGlobalizace, demokracie a terorismus2009, Eric Hobsbawm

Proslulý britský historik Eric Hobsbawm se ve své dosud nejnovější knize zabývá tématy, která jsou v současném světě vnímána jako navýsost palčivá a určující hlavní směry současné politiky jak vnitřní, tak mezinárodní. H... více


1 ...