globalizace

štítky

103 knih


Střet civilizací 88% Střet civilizací 2001, Samuel Phillips Huntington

Boj kultur a proměna světového řádu. Kniha předního amerického politologa je pronikavou analýzou stavu světové politiky po skončení studené války, kdy hnacími silami již nejsou národní státy a ideologie, nýbrž civili... více


Včelička 77% Včelička 2012, Chris Cleave

Román Včelička od úspěšného britského novináře Chrise Cleavea se okamžitě po svém vydání stal bestsellerem díky neobyčejně silnému příběhu dvou zcela rozdílných žen. S humorným nadhledem, a přece nekompromisně vypovídá o... více


Bez loga 89% Bez loga 2005, Naomi Klein

Rozsáhlá a exaktními statistickými údaji podpořená studie o podobách moderního marketingu. Kleinová ve čtyřech oddílech své práce (Bez prostoru, Bez volby, Bez práce, Bez loga) demaskuje praktiky soudobého reklamního prů... více
Globalizace. Důsledky pro člověka. 78% Globalizace. Důsledky pro člověka. 1999, Zygmunt Bauman

Kniha je příspěvkem k rozvinuté debatě o globalizaci a pokouší se ukázat, že globalizace se týká mnohem hlubších souvislostí než těch, které se jeví na povrchu. Odhalením sociálních kořenů se autor snaží rozptýlit mlhu z... více


Soumrak sociálního státu 92% Soumrak sociálního státu 2009, Jan Keller

Kniha je kritickým pojednáním o dnešní situaci sociálního státu a o jeho perspektivách v prostředí globalizované ekonomiky. Autor dokumentuje, nakolik globalizace zužuje prostor pro řešení interních problémů sociálního s... více


Riziková společnost 73% Riziková společnost 2011, Ulrich Beck

Tato kniha patří k nejvýznamnějším knihám, které byly v posledních dvaceti letech na toto téma napsány. Ovlivnila nejen řadu dalších myslitelů, ale celý způsob uvažování o tomto problému. Pro mnohé se stal Ulrich Beck zo... více


Svět je plochý 63% Svět je plochý 2007, Thomas L. Friedman

Friedman ve své nové knize sleduje proměny jimiž dnes globalizace zasahuje všechny oblasti života společnosti. Podle jeho názoru jako by se svět stával opět plochý, jako tomu bylo v představách lidí předkolumbovské doby.... více


Západ a ti druzí: Globalizace a teroristická hrozba 91% Západ a ti druzí: Globalizace a teroristická hrozba 2016, Roger Scruton

Zatímco islámská civilizace je drásána konflikty, západní civilizace má vnitřní tendenci k rovnováze. Svobody, které občané Západu pokládají za samozřejmost, jsou v islámských zemích veskrze neslýchané, a zatímco žádní z... více


Covid-19: Velký reset 27% Covid-19: Velký reset 2021, Klaus Schwab

Zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra v Davosu Klaus Schwab spolu se spoluautorem Thierry Malleretem několik měsíců po vypuknutí covidové krize přicházejí s myšlenkou Velkého resetu: radikální přeměno... více


Unikající svět: Jak globalizace mění náš život 77% Unikající svět: Jak globalizace mění náš život 2000, Anthony Giddens

Kniha vznikla ze série přednášek, které Anthony Giddens přednesl v roce 1999 pro Rádio 4 BBC. Je dobrým příspěvkem do mnohdy kontroverzní, nicméně stále sílící diskuse o globalizaci. Autor v jednotlivých kapitolách sledu... více


Hybridní politika 72% Hybridní politika 2020, Jan Keller

Profesor Keller ve své nejnovější knize ukazuje, jak se změnil ráz politiky v západním světě, a proč se tak změnil. Proč "pravicové" strany přestaly hájit lidskou svobodu a proč "levicové" strany přestaly hájit zájmy chu... více


Human ex machina: Úsvit posthumanismu a vlády strojů 76% Human ex machina: Úsvit posthumanismu a vlády strojů 2018, -VK- (p)

Náročné čtení, bez kterého ale nelze pochopit, k čemu na planetě dochází a proč jsme svědky procesů, které se kolem nás dějí. Odkud pochází člověk a proč se dožívá jen něco kolem stovky let? Kdo jsou lidé, kteří mají dar... více


Kacířství – Eseje proti pokroku a jiným iluzím 79% Kacířství – Eseje proti pokroku a jiným iluzím 2006, John Gray

Anglický filozof a politolog John Gray pokračuje ve vytříbeném, přitom však velmi břitkém, až nelítostném odhalování klamné iluze lidstva, která se nazývá víra v pokrok. Eseje původně vznikaly pro londýnský týdeník New S... více


Prekariát: Nová nebezpečná třída 81% Prekariát: Nová nebezpečná třída 2018, Guy Standing

Standingova dnes již proslulá kniha Prekariát: Nová nebezpečná třída (2011) je první zprávou o rychle rostoucí sociální třídě, která zahrnuje lidi vystavené ekonomické nejistotě a odsouzené ke střídání nesmyslných a neva... více


Revoluce naopak 83% Revoluce naopak 2014, David Graeber

Kapitalismus, jak ho známe, se hroutí. A jakkoli finanční instituce klopýtají a padají, panuje dojem, že není jiná alternativa. Lze nicméně věřit, že o jednu dvě generace později už žádný kapitalismus nebude existovat: a... více


Odhalená ekonómia 97% Odhalená ekonómia 2012, Charles Wheelan

O suchopárnej vede trocha inak Jedinečná kniha, ktorá odhaľuje ekonómiu ako zrozumiteľnú vedu a zároveň ponúka koncentrovaný prehľad základných ekonomických poznatkov. Vo Wheelanovom prerozprávaní stráca ekonómia prív... více


Vzestup a pád středních vrstev 78% Vzestup a pád středních vrstev 2000, Jan Keller

Střední vrstvy jsou považovány za oporu demokracie, motor ekonomiky, základ sociálního konsensu, oporu občanské společnosti apod. Ve změněných podmínkách jsou do nich projektovány podobné emancipační naděje a je jim přis... více


Globalizace a krize 86% Globalizace a krize 2010, Ilona Švihlíková

Souvislosti a scénáře Kniha zkoumá vazby mezi procesem globalizace a stále častějšími krizemi vrcholícími současnou hospodářskou recesí. Jako zlom představuje 70. léta 20. století a následné tažení neoliberalismu. Ana... více


Globalizace, demokracie a terorismus 65% Globalizace, demokracie a terorismus 2009, Eric Hobsbawm

Proslulý britský historik Eric Hobsbawm se ve své dosud nejnovější knize zabývá tématy, která jsou v současném světě vnímána jako navýsost palčivá a určující hlavní směry současné politiky jak vnitřní, tak mezinárodní. H... více


Válka a antiválka 77% Válka a antiválka 2002, Alvin Toffler

Jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu. Hlavní teze knihy je rozvíjena na základě tofflerovského trojvlnného dějinného modelu. Zatímco agrární civilizace první vlny vyráběla a zabíjela omezeně pomocí energie svalů a p... více


Vzpoura proti globalizaci 87% Vzpoura proti globalizaci 2020, Nadav Eyal

Globalizace vytrhla stamiliony lidí z chudoby, přispěla k rozšíření vzdělanosti a zdravotní péče, díky mezinárodním normám je počet konfliktů nejnižší v historii. To jsou skvělé zprávy. Proč se tedy proti ní lidé bouří? ... více


Jak se vyrábí dnešní svět 75% Jak se vyrábí dnešní svět 2017, Václav Smil

Materiály a dematerializace. Jaké úrovně ještě dosáhne spotřeba materiálů, kterou zvyšují bohaté společnosti? Současný svět je závislý na tocích materiálů. Dnes dokonce nemusí ani nejefektivnější výrobní procesy a nej... více


Pohřbívání svobody 73% Pohřbívání svobody 2017, Benjamin Kuras

S vítaným návratem k tradičnímu černému humoru provází Pohřbívání svobody absurditami, kterými dnes na individuální tvůrčí svobodu a zdravý rozum útočí v křečích politické korektnosti na úrovni lokální, státní, eurounijn... více


Keď korporácie vládnu svetu 98% Keď korporácie vládnu svetu 2001, David C. Korten

Keď korporácie vládnu svetu je podľa názoru viacerých osobností najvýznamnejšou knihou deväťdesiatych rokov 20. storočia a podľa nositeľa Nobelovej ceny arcibiskupa Desmonda M. Tutu, by dokonca mala byť priam povinným čí... více


Antagonista 90% Antagonista 2020, Sebastián Jahič (p)

Každá éra má svůj mýtus. Mýtus dneška je však specifický. Zdá se, že společnost dosáhla bodu nula, konce dějin. Všechny příběhy na velkém plátně jako by vyprávěly o možném vytržení z tohoto „žili šťastně až do smrti“. Tě... více


Lapidárium 87% Lapidárium 2005, Ryszard Kapuściński

Kniha světově uznávaného reportéra je souborem jeho úvah, týkajících se stavu dnešního světa, otázek spjatých s globalizací a problémů zemí Třetího světa. Mnohdy ovšem obsahují i interpretace či přesné citace z děl autor... více


Důstojnost v rozdílnosti - Jak se vyhnout střetu civilizací 96% Důstojnost v rozdílnosti - Jak se vyhnout střetu civilizací 2017, Jonathan Sacks

O nastupujícím globálním prostředí bylo napsáno mnoho knih, avšak jen velmi málo z nich pojednává o souvisejících mravních a duchovních otázkách. Přitom právě ony patří k těm nejzávažnějším, na něž si musíme odpovědět, m... více


EXO: Tušení budoucnosti 84% EXO: Tušení budoucnosti 2020, -VK- (p)

Po první (Human Ex Machina, 2018) a druhé knize pana VK (Superkrize, 2019) vychází třetí kniha pana VK, která obsahuje texty z Aeronetu.cz upravené do knižní podoby a rozvíjející a doplňující předešlé dvě knihy, se který... více


Total Control - Velký reset globalismu 64% Total Control - Velký reset globalismu 2021, -VK- (p)

Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky má čtvrtá kniha, která se zabývá tím nejdůležitějším tématem naší doby, procesem nasunování Total Control do našich životů pod rouškou covidové totality, která se zaštiťuje nebývalo... více


Černá kniha globalizace 88% Černá kniha globalizace 2008, Moisés Naím

Mezinárodní zločin a globalizovaná ekonomika - Průkopnická studie významného jihoamerického ekonoma a politika odhaluje praktiky pašeráků, ilegálních obchodníků a padělatelů všeho druhu, jež byly umožněny novým prostorem... více


Čas pléthokracie: Když části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně 86% Čas pléthokracie: Když části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně 2021, Václav Bělohradský

Latinské slovo interregnum označuje čas přechodu, kdy nám minulost už a budoucnost ještě nepatří. Současné interregnum ohlašuje všudypřítomné slovo antropocén. Vynořilo se v roce 2000 k označení epochy, kdy je lidstvo ro... více


Globalizovaný Západ. Polemika o planetární kultuře 77% Globalizovaný Západ. Polemika o planetární kultuře 2012, Gilles Lipovetsky

Kniha je konfrontací dvou stanovisek k tématu globalizace. V první části, nazvané Vláda hyperkultury: kosmopolitismus a západní civilizace, filozof a sociolog Gilles Lipovetsky podrobně mapuje fenomén globalizace, který ... více


Supertřída: Jak globální mocenská elita přetváří svět 63% Supertřída: Jak globální mocenská elita přetváří svět 2009, David Rothkopf

Je jich šest tisíc a závisí na nich životy šesti miliard tvořících celé lidstvo. Ovládají trhy, rozhodují o příjmech a mzdách, daních a úrocích, o práci – kde bude a odkud zmizí –, dosazují vlády, drží v rukou páky mezin... více


Globalizovaná Indie 51% Globalizovaná Indie 2021, Pavla Jazairiová

Tradiční Indie bez cizího zboží, aut a supermarketů. Pak nastala doba globalizace. Indie se stala zemí s vůbec největším hospodářským růstem a pátým světovým trhem. Střední třída skokově zbohatla. Většina dětí včetně dív... více


Globalizace 83% Globalizace 2003, Václav Mezřický

S procesem globalizace někteří lidé spojují naději na nové možnosti ekonomického a sociálního rozvoje, na překonávání kulturních rozdílností a s nimi spojeného nepřátelství mezi jednotlivými kulturami.Jiní v globalizaci ... více


Chlebovník 76% Chlebovník 2018, Celestine Hitiura Vaité

Román současné tahitské spisovatelky Celestine Hitiura Vaité (nar. 1966) Chlebovník je její prvotinou, za níž získala Cenu literárních studentů Univerzity Francouzské Polynézie. Chlebovník se v této části světa také brzy... více


Člověk a jeho postavení ve světě 100% Člověk a jeho postavení ve světě 2006, Jan Poněšický

Současný proces globalizace otvírá i nabízí nejrůznější alternativní způsoby bytí, spolužití, uvažování i politického jednání. Postmoderní postoj znamená nic nehodnotit coby správnější, pravdivější či morálnější. Přitom ... více


V pasti úspěchu. Diagnóza kapitalismu 21. století 80% V pasti úspěchu. Diagnóza kapitalismu 21. století 2003, Robert B. Reich

Ve své knize si autor všímá mohutných trendů rodící se epochy, změn v organizaci a hodnocení práce a jejich vlivu na rodinu, přátelství, společenství a osobní život. Logika knihy je přímočará. Svět se proměňuje závratnou... více


Strach z barbarů 68% Strach z barbarů 2011, Tzvetan Todorov

"Musíme-li bránit demokracii, je nanejvýš potřebné, abychom se nenechali ovládnout strachem a strhnout k násilným reakcím. Minulost nás učí, že léčba může být v takových případech horší než sama nemoc," píše ve svém nejn... více


Duchovní průvodce pro naši dobu 90% Duchovní průvodce pro naši dobu 2010, Olivier Clément

S předmluvou kardinála Miloslava Vlka. Nedávno zasnulý francouzský teolog, osobní přítel Jana Pavla II., O. Clément, zanechal tento svůj poslední text jako duchovní testament: hovoří o setkávání spřízněných duší a kre... více