faraoni

štítky

37 knih

Záhada údolí králůZáhada údolí králů2003, Cay Rademacher

Příběh mladého thébského písaře, pověřeného vypátrat vraha prvního písaře a předáka dělníků v Údolí králů, se odehrává za vlády faraona Merenptaha. Hlavní hrdina pracuje ve službách velekněze Théb a dostal za úkol v Údo... více


Vražda TutanchamonaVražda Tutanchamona2005, Bob Brier

Rentgen Tutanchamonovy lebky svědčí o násilné smrti. Byla to nehoda nebo vražda? Proč byla králova hrobka tak malá a nevýznamná? Byla zamýšlena pro někoho jiného? Několik členů Tutanchamonovy rodiny zemřelo přibližně ve ... více


Oko boha ReaOko boha Rea2007, Michael Asher

Aniž by to širší veřejnost tušila, otevřením Tutanchamonovy hrobky v roce 1923 bylo odhaleno důležité tajemství, které během let přivodí záhadnou smrt více než dvaceti lidí. Tady ale příběh nekončí. Omar James Ross, samo... více
AchnatonAchnaton2003, Carl Nicholas Reeves

Podtitul: Falešný egyptský prorok Achnaton, původně Amenhotep IV., panovník 18. dynastie vládců starého Egypta, je jednou z nejzajímavějších, ale také nejkontroverznějších osobností světových dějin. V povědomí veřejno... více


Slavní faraoniSlavní faraoni2011, Thomas Garnet Henry James

Výpravná publikace, zaměřená na nejvýznamnější období historie starověkého Egypta, je věnována dvěma panovníkům – chlapeckému panovníku Tutanchamonovi a dobyvateli Ramessovi II. Poutavé texty popisují období jejich vlády... více


Smrt TutanchamonaSmrt Tutanchamona2006, Violaine Vanoyeke

Král Tutanchamon umírá a je zřejmé, že se ho někdo pokusil zavraždit. Chvílemi přichází k vědomí, ale na nic si nevzpomíná, a tak v paláci panuje napjatá atmosféra. Tutanchamonova milující manželka, mladičká královna Anc... více


Hatšepsut - žena-faraonHatšepsut - žena-faraon1999, Joyce Tyldesley

Kniha popisuje život a zvyklosti ve starověkém Egyptě a osud královny Hatšepsut, vládkyně 18. dynastie egyptských faraonů. Publikace se zaměřuje na Egypt v období Nové říše (1500–1000 let př.n.l.), kdy vládla 18. až 2... více


Tutanchamon - Kniha stínůTutanchamon - Kniha stínů2009, Nick Drake

Tutanchamon usedl na faraonský trůn v neutěšených časech. Po svém předchůdci Achnatonovi zdědil zbídačelý Egypt, který živoří z odlesků někdejší slávy. V zemi vládne strach, zoufalství a nejistota, ale především pak smeč... více


RamsesRamses2001, Joyce Tyldesley

Ramses II. Veliký je jednou z nejvýraznějších osobností, které se nám vybaví při zmínce o starověkém Egyptě. Kdo se však skrývá za polomytickou postavou „krále králů“? Byl Ramses pouze nejvyšším státním úředníkem a otrok... více


Lásky faraonůLásky faraonů2002, Violaine Vanoyeke

Lásky faraonů jsou zajímavým nahlédnutím do soukromí dávných vládců Egypta.Vyprávějí o vášnivých,pomíjivých,dojímavých a často vypočítavých láskách faraonů,které se odehrávají na pozadí vyjímečných historických období.Ne... více


Nesmrtelný CheopsNesmrtelný Cheops2020, Valery Esperian

Ambiciózní, spravedlivý a nemilosrdný. Zotročil národy, podmanil si cizí země a zničil protivníky. Ale ani chrámy, přístavy a kvetoucí obchod v mnoha zemích neuspokojily všechny jeho touhy. Potřeboval odhalit tajemství s... více


TutanchamónTutanchamón2005, William Klein

Tutanchamon, faraon-chlapec je v době svého nástupu na královský trůn ve věku dítěte. Díky této skutečnosti musí čelit různým intrikám a posléze i fyzickému útoku na svou osobu. více


Ramses IIRamses II2007, Christiane Desroches-Noblecourt

Ramsese II., vynikajícího panovníka, vojevůdce a stavitele, lze pokládat za staroegyptského Julia Caesara, Ludvíka XIV. a Napoleona zároveň. V čele své země stál šedesát sedm let a zplodil na stovku potomků, z nichž mnoh... více


Tutanchamonova proroctvíTutanchamonova proroctví2004, Maurice Cotterell

Po více než 75 let od doby, kdy byla otevřena Tutanchamonova hrobka, se "odborníci" bez úspěchu pokoušejí objasnit odkaz enigmatického faraona. Maurice Cotterell - člověk, který rozluštil kód mayských rytin - n... více


Poklad krále TutanchamonaPoklad krále Tutanchamona2007, Jaromír Málek

Poklady skryté v hrobkách faraonů se po staletí snažili nalézt lupiči i archeologové. A pak, 26. listopadu 1922, objevili Howard Carter a lord Carnarvon hrob krále Tutanchamona. Svět byl nadšen – nikdy předtím nebyla obj... více


2