Více než 100 dalších eknih zdarma...

novinky

02. prosince / Dan
Více než 100 dalších eknih zdarma...

Komenský, Čapek, Mácha, Orten a další...

Stačí otevřít níže detail knihy a pak tlačítkem "Ekniha zdarma" vybrat vhodný formát ke stažení.

Akorát se musím přiznat, že titulek je trochu zavádějící... unikly mi sem i pouze aktualizované eknihy, které zde již byly, takže tentokrát neznám přesný počet nově přidaných... alespoň si je připomenete :-)

Hezké čtení!Jak se co děláJak se co děláK. Čapek

Soubor Čapkových fejetonů rozdělených do tří samostatných oddílů - Jak se dělají noviny, Jak se dělá film a Jak vzniká divadelní hra - přináší čtenářům zajímavé informace o zákulisí tří profesí, které Čapek sám velmi důvěrně poznal. Ve všec...více


Válka s mlokyVálka s mlokyK. Čapek

Karel Čapek svůj světově proslulý román Válka s mloky napsal v roce 1935. Díky své schopnosti citlivě reagovat na dění ve společnosti a ve světě, si zřetelně uvědomoval nebezpečí nastupujícího fašismu a jeho destruktivní ideologie. Přestože...více


Zářivé hlubinyZářivé hlubinyK. Čapek

Jedná se o knižní vydání jeho povídek otiskovaných v časopisech, napsaných spolu s bratrem Josefem. (Červená povídka, L'évantail, Skandál a žurnalistika, Mezi dvěma polibky, Ostrov, Živý plamen, Zářivé hlubiny).více


Ze života hmyzuZe života hmyzuK. Čapek

Ve hře Ze života hmyzu Čapkové formou volně na sebe navazujících obrazů rozvíjejí výjevy, v nichž vystupují jednotlivé hmyzí druhy, personifikující takové mravní pojmy jako lakota, ctnost, sobectví... Jednotlivými obrazy prochází postava Tu...více


Listové do nebe / Přemyšlování o dokonalosti křesťanské / Nedobytedlný hrad / Truchlivý / Labyrint světa a lusthauz srdce / O siroListové do nebe / Přemyšlování o dokonalosti křesťanské / Nedobytedlný hrad / Truchlivý / Labyrint světa a lusthauz srdce / O siroJ. A. Komenský

Veškerých Spisů Jana Amose Komenského svazek XV.více


Tyrolské elegieTyrolské elegieK. Havlíček Borovský

Název elegie (tj. nářek, žalozpěv) je ironickou nadsázkou; dílo je humorným a satirickým popisem Havlíčkova zatčení a internace v Brixenu v Tyrolsku. Kritizuje policii, společenský systém (nenavrhuje lepší). Používá skutečných jmen a příhod...více


Pouť krkonošskáPouť krkonošskáK. H. Mácha

Poutník se vypravil do Krkonoš. Pod Sněžkou objevil klášter. Provedl ho zde jeden z mnichů, který mu vysvětlil funkci jednotlivých síní. V jedné byli mniši, kteří ožívali jen na jeden den v roce. Pokud se včas nevrátili do této síně navždy ...více


Putování aneb Cesta z Království českého do města BenátekPutování aneb Cesta z Království českého do města BenátekK. Harant z Polžic a Bezdružic

Cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1564–1621), který patří k nejzajímavějším českým literárním památkám doby vrcholného humanismu, dovršuje tradici domácích cestopisů o putování do Svaté země a Egypta. V širokých historických a...více


PolyeuktosPolyeuktosP. Corneille

Klasicistní drama francouzského dramatika Pierra Corneille Polyeuktos bývá považováno za vrcholné klasické dílo, které se věnuje otázkám víry. Životní příběh svatého Polyeukta, arménského šlechtice, který přijal křesťanskou víru a jehož muč...více


Život je sen / Lékař své ctiŽivot je sen / Lékař své ctiP. Calderón de la Barca

Dvě pozoruhodná básnická dramata mistra vrcholného španělského "zlatého věku" jsou pozoruhodným obrazem morálky své doby. To, že se dodnes objevují na světových jevištích, svědčí o tom, že dokáží silně promlouvat i k dnešnímu svět...více


Čítanka jaro / Cesta k mrazuČítanka jaro / Cesta k mrazuJ. Orten (pseudonym)

Souborné vydání prvních dvou básnických knih Jiřího Ortena.více


Pro děti: knížka naslouchajícímPro děti: knížka naslouchajícímJ. Orten (pseudonym)

Knížka lyricky stylizovaných pohádek, které Jiří Orten psal souběžně se svými prvními básnickými pokusy. Osm pohádek, adresovaných dvěma dětem - Jiřímu a Marii - se vyznačuje lyrickými, symbolickými náměty a básnivým jazykem, jímž se texty ...více


Výmarská republika: problémy demokracie v Německu 1918-1932Výmarská republika: problémy demokracie v Německu 1918-1932D. Moravcová

Autorka analyzuje příčiny ztroskotání výmarské demokracie na vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní rovině od konce první světové války do jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem v lednu 1933. V jednotlivých kapitol...více


Z kapitalismu do socialismu a zpětZ kapitalismu do socialismu a zpětJ. Kabele

Kniha předního českého sociologa vzájemně porovnává socialistický a kapitalistický přerod, jimiž prošla česká společnost v průběhu dvacátého století. Na základě studovaných společenských změn si pak autor klade sociologickou otázku ''''jak ...více


Od národního státu ke státu národností?Od národního státu ke státu národností?J. Kuklík

Národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938. Kniha se zabývá návrhem na vydání národnostního statutu v Československu v roce 1938, který byl pokusem řešit složitou situaci, do které se československý...více


Jan Hus známý i neznámýJan Hus známý i neznámýJ. Kejř

Jiří Kejř vypráví přístupnou formou příběh života mistra Jana Husa, systematicky vysvětluje pohnutky jednání tohoto významného myslitele i podstatu jeho individualistického založení. Shrnuje tak své početné práce, které se Husa dotkly nebo ...více


Jeden za všechny, všichni za jednoho! Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření "sudetoněmecké identity"Jeden za všechny, všichni za jednoho! Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření "sudetoněmecké identity"J. Balcarová

Nacionální „obranné“ spolky sehrály v německé společnosti českých zemí 19. a 20. století významnou roli. Jako podstatná komponenta německého nacionálního hnutí podněcovaly ve veřejném prostoru ideovou a politickou radikalizaci na bázi xenof...více


Když se rákos chvěje nad hladinouKdyž se rákos chvěje nad hladinouO. A. Funda

Jak je již z názvu patrné, tato kniha, třebaže přináší filozofické fragmenty a texty, je sbírkou spíše osobních autorových výpovědí a otevřeného přemítání než uzavřenou odbornou studií. Filozof a teolog Otakar A. Funda se v ní ohlíží za dos...více


Do poslední penceDo poslední penceJ. Kuklík ml.

Kniha předního českého právního historika Jana Kuklíka pojednává o československo-britských majetkových a finančních jednáních od Mnichova až do 80. let. Všímá si zejména, jak byly politické vztahy mezi oběma státy ovlivňovány nevyřešenými ...více


Popely ještě žhavé I.Popely ještě žhavé I.K. Durman

Tato publikace je vynikající historickou syntézou světových dějin od rozkladu evropských demokracií a nástupu totalitních režimů koncem 30. let 20. století v Evropě do karibské krize a Chruščovova pádu v roce 1964. Karel Durman pojednává mi...více


Rétorika v evropské kultuřeRétorika v evropské kultuřeJ. Kraus

Dějiny rétoriky od antiky po současnost sledované v kontextu s ostatními společenskými vědami.více


Z dějin české každodennosti: život v 19. stoletíZ dějin české každodennosti: život v 19. stoletíM. Lenderová

Celková charakteristika "dlouhého" 19. stol. a každodenní život jednotlivých sociálních vrstev české společnosti. Tematicky různorodé kapitoly se vztahují k různým oblastem soukromého i společenského života vznikající občanské spo...více


O rodu v životě literatury. Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron?O rodu v životě literatury. Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron?E. Kalivodová

V práci Evy Kalivodové se prolíná několik jejích dlouhodobých zájmů, a to o oblast české a anglické literatury 19. století s některými přesahy do století dvacátého, o problematiku překladu a o rodová čili genderová studia. Právě hra mnohost...více


Mocenská posedlostMocenská posedlostF. Koukolík

Nejjednodušší definice moci říká, že je možností přinutit někoho, aby udělal něco proti své vůli. Na tom nemusí být nic špatného, moc a její výkon je součást chování všech sociálně žijících životů včetně lidí. Problémem je "patologická...více


Denuklearizace Ukrajiny, Běloruska a KazachstánuDenuklearizace Ukrajiny, Běloruska a KazachstánuJ. Šír

S odstupem dvou desetiletí od rozpadu Sovětského svazu přichází na knižní trh původní česká monografie přibližující významnou, leč doposud málo probádanou kapitolu dějin mezinárodních vztahů. Práce z pera experta na politický a bezpečnostní...více


Popely ještě žhavé II.Popely ještě žhavé II.K. Durman

Pokračování monumentální historické syntézy přináší opět řadu nových pohledů na světové dějiny 20. století. I druhý díl „životního díla“ Karla Durmana pojednává především o dění v globální politice s důrazem na složitou síť vztahů mezi mocn...více


Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidíBezdomovectví jako alternativní existence mladých lidíM. Vágnerová

Bezdomovectví je bezesporu zajímavým fenoménem současné doby. Představuje jednoznačný společenský propad, který lze označit jako syndrom komplexního sociálního selhání. Každý bezdomovce zná a denně vídá, ale málokdo o nich ví víc, než že vy...více


Jazyk a jazykověda: přehled a slovníkyJazyk a jazykověda: přehled a slovníkyF. Čermák

Vědecká publikace nabízí ucelený přehled a souhrn běžných poznatků o jazyce a oboru lingvistiky. Kniha je pojata jako synchronní a primárně strukturní. Autor klade důraz na klasické lingvistické pohledy a na bohatou empirii. Ilustrativní ma...více


Lidová píseň a sborová tvorbaLidová píseň a sborová tvorbaS. Pecháček

Publikace zobrazuje široké spektrum vlivů hudebního folkloru na českou klasickou hudbu 19. a 20. století. Zabývá se sběratelstvím lidových písní a různými formami tzv. druhotné existence lidové písně v městském prostředí. V druhé části přin...více


Zrod velmoci - Dějiny Sovětského svazu 1917-1945Zrod velmoci - Dějiny Sovětského svazu 1917-1945M. Reiman

Kolektiv historiků z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze sleduje politické dějiny SSSR v kontextu porevolučních ekonomických a sociálních změn. Odlišně od tradiční historiografie pojímá příčiny a...více


Zpravodajství v médiíchZpravodajství v médiíchB. Osvaldová

Publikace obsahuje články různých autorů věnovaných fenoménu zpravodajství. Kniha mapuje různé oblasti zpravodajství - počínaje nejstarší žurnalistikou psanou, přes agenturní, audiovizuální, fotožurnalistiku, až po produkci tzv. nových médi...více


O komentáři, o komentátorech (Kolektivní monogragie k žánru)O komentáři, o komentátorech (Kolektivní monogragie k žánru)B. Osvaldová

Kniha mapovuje české mediální scény s myšlenkou, že sebeodbornější teorie bez uvedení konkrétních příkladů a zážitků z tvorby adeptům žurnalistiky nebo mediálních studií nemůže poskytnout dostatečný vhled do problému. Tento text je zaměřen ...více


Osvobozené Československo očima britského diplomataOsvobozené Československo očima britského diplomataJ. Němeček

Analytická monografe rozebírá zprávy britských diplomatů z Prahy roku 1945, které vynikaly obdivuhodnou schopností na základě analýzy shromážděných informací postihnout podstatu československých poválečných problémů. Zprávy si nejvíce všíma...více


Nejspanilejší ze všech bohůNejspanilejší ze všech bohůF. Koukolík

Knížka nabízí nové, neuropatologické odpovědi na prastaré otázky, které stály v centru pozornosti snad všech náboženství či filozofických škol. Koukolík v textech pojednává o problematice svobodné vůle, právního rozhodování, povaze lásky, k...více


Visegrádská skupina a její vývoj v letech 1991-2004Visegrádská skupina a její vývoj v letech 1991-2004L. Lukášek

Autor si klade za cíl na základě primárních pramenů a dalších zdrojů popsat a zhodnotit vývoj Visegrádské skupiny na pozadí vnitropolitického vývoje členských zemí. Práce sumarizuje aktivity V4 především z hlediska praktické realizace zahra...více


Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikaceTeorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikaceJ. Blažek

Během více než deseti let, které uplynuly od přípravy prvního vydání, se objevila řada nových teorií, konceptů a přístupů, které se snaží nabídnout vysvětlení současného dynamicky se měnícího globálního prostředí a nastínit implikace pro re...více


Hudební psychologie pro učiteleHudební psychologie pro učiteleF. Sedlák

Monografie Hudební psychologie pro učitele poskytuje výběr a strukturalizaci těch základních poznatků, které pomohou pedagogům diagnostikovat a rozvíjet vnitřní předpoklady žáků pro vnímání, prožívání a vytváření hudby a ovlivňovat průběh i...více


Granadské elity v 15. stoletíGranadské elity v 15. stoletíJ. Ženka

Předložená práce je výsledkem několik roků trvajícího studia problematiky posledního arabského státního celku na Pyrenejském poloostrově, tzv. emirátu rodu Nasr (1230-1492). Granadský emirát po celou svou existenci sváděl boj o přežití s o...více


Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnotEkonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnotL. Mlčoch

Monografie Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot je rozsáhlou studií institucionální ekonomie a křesťanské sociální etiky, která nabízí komplexní pohled na instituci rodiny ve společnosti. Popisuje ekonomii rodiny v její dlou...více


Podivuhodný květ českého barokaPodivuhodný květ českého barokaP. Vopěnka

Publikace s podtitulem První přednášky o teorii množin vykresluje obraz podivuhodného myšlenkového světa, který vznikal na pražské univerzitě v období duchovního rozmachu baroka a který významně ovlivnil matematiku devatenáctého a dvacátého...více


Krize a význam pomáhajících prvního kontaktuKrize a význam pomáhajících prvního kontaktuT. Cimrmannová

Publikace je určena profesionálním pomáhajícím, kteří neabsolvovali výcvik krizové intervence, avšak ve své praxi se dostávají do kontaktu s lidmi v závažných situacích a krizích. Jak jednat v roli pomáhajících prvního kontaktu? Jakým úska...více


Já: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomováníJá: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomováníF. Koukolík

František Koukolík je lékař, neuropatolog, jenž se zabývá vztahem mozku a chování. Ve své nové knize Já (O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování) se zaměřil na starou a otevřenou otázku – jak a proč mozek tvoří vědomí a jaký je vztah mozku...více


Zrození státu: Prvotní civilizace Starého světaZrození státu: Prvotní civilizace Starého světaP. Charvát

Autor, vlastní odborností klínopisec a archeolog, předkládá v práci souhrn současných poznatků o hospodářských, společensko-politických a duchovních proměnách, které vedly ve výše uvedených oblastech ke vzniku prvních státních celků. Svůj v...více


Laudabile Carmen část I - Římská metrikaLaudabile Carmen část I - Římská metrikaE. Kuťáková

Tato monografie je koncipována jako pomůcka pro vysokoškolské studenty, učitele a další zájemce, kteří hledají poučení o římské metrice. V první části seznamuje čtenáře s hlavními prozodickými zásadami, v části druhé pak se všemi důležitě...více


Ohniska napětí v postkoloniální AfriceOhniska napětí v postkoloniální AfriceJ. Záhořík

Monografie se v interdisciplinární perspektivě zabývá známými i méně viditelnými ohnisky napětí především v Rohu Afriky, regionu Velkých jezer a západní Africe. Její základní tezí je předpoklad, že za drtivou většinou všech ohnisek napětí s...více


Úspěch i zklamání. Demokracie a veřejná politika v Praze 1990-2000Úspěch i zklamání. Demokracie a veřejná politika v Praze 1990-2000M. Horák

V této knize řeší autor, kanadský politolog českého původu, záhadu špatné výkonnosti veřejné správy v soudobé Praze. Rok 1990 přinesl městu obnovení demokratické samosprávy. Během dalších let však následoval vývoj neprůhledné správy, proble...více


Tvorba jako způsob poznáváníTvorba jako způsob poznáváníJ. Slavík

Tvorba anebo tvořivost, založená na myšlence osvobození a rozvíjení lidské přirozenosti, patřila k velkým tématům modernistické psychologie i pedagogiky a zájem o ni setrvává i v dnešním školském diskurzu. V něm se vyzdvihuje především orig...více


S/krze postmoderní teorieS/krze postmoderní teorieT. Hauer

Tomáš Hauer v publikaci věnované soudobým postmoderním teoriím nejprve vysvětluje genealogii pojmu postmodernismus a analyzuje francouzské filosofické myšlení na cestě od strukturalismu k postmodernismu. Na základě této analýzy pak vymezuje...více


Lotyšská kultura a Jednota bratrská:  České kontexty lotyšských kulturních tradic v 17. - 20. st.Lotyšská kultura a Jednota bratrská: České kontexty lotyšských kulturních tradic v 17. - 20. st.P. Štoll

Monografie přináší nové pohledy na souvislosti lotyšské a české literatury a kultury a rozšiřuje poznatky o působení naší náboženské reformace v Pobaltí, zejména v Lotyšsku. Autor nejprve shrnuje základní historická fakta o Pobaltí, typolog...více


Psycholog ve zdravotnictvíPsycholog ve zdravotnictvíV. Kebza

Učební text Psycholog ve zdravotnictví je určen posluchačům stejnojmenného kurzu, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.více


Případ KondelíkPřípad KondelíkD. Mocná

Epizoda z estetiky každodennosti. Publikace je souborem úvah o knize, která stála u zrodu jedné ze zásadních diskuzí o české povaze. Autorka popisuje kladné i záporné reakce, které vyvolalo její první vydání. Zároveň konfrontuje hlavního h...více


Půl století poté. Pohledy na problémy sémantiky a sémiotiky v posledních desítiletíchPůl století poté. Pohledy na problémy sémantiky a sémiotiky v posledních desítiletíchL. Tondl

Kniha Půl století poté je uvedena autobiografickými poznámkami profesora Ladislava Tondla o osobní motivaci a cestách k sémantice a sémiotice. Text naznačuje obecné schéma komunikačních procesů stimulované zejména výsledky teorie informace....více


Znavená Evropa umíráZnavená Evropa umíráO. A. Funda

Ačkoli v pozadí této knížky jsou odborné diskuse k problematice evropanství, kultury, civilizace, kulturní identity, ekologie a hranic i nových obzorů vědy a techniky, je poslední práce Otakara A. Fundy především filosoficky laděným zamyšle...více


Jazyk, mluvení, psaníJazyk, mluvení, psaníP. Sgall

Svazek Jazyk, mluvení, psaní vychází k pětaosmdesátým narozeninám jednoho z nejvýznamnějších českých lingvistů současnosti, Petra Sgalla, a přináší výběr jeho příspěvků publikovaných v letech 1960 - 2008 česky a orientovaných převážně na če...více


Kultura a struktura českého jazykaKultura a struktura českého jazykaF. Daneš

Tematicky řazený výbor prací nestora jazykové bohemistiky dokumentuje 60 let vývoje spisovné češtiny a jejího studia. Prof. Daneš vybral práce publikované časopisecky, přednášky a příspěvky z konferencí (tiskem poprvé), které považuje za vý...více


Umění dramatického psaníUmění dramatického psaníL. Egri

Lajos Egri (1888 – 1967), pozapomenutý dramatik, jehož hry se již dnes téměř nehrají, je autorem nejcennějšího textu o metodice dramatického psaní, jaká kdy vůbec byla vedle Aristotelovy Poetiky napsána. Kniha je z r. 1942 a přeložena byla ...více


PařížPařížÉ. Zola

Poslední román z trilogie měst (Lurdy, Řím, Paříž) provází pestrou směsí pařížské společnosti na sklonku devatenáctého století a odhaluje její sociální, politické i morální protiklady. Jeho hrdinou je kněz, který se v niterném přerodu odpou...více


Pásky na vousyPásky na vousyK. Poláček

Veselohra o třech dějstvíchvíce


Kamenný orchestrKamenný orchestrK. J. Beneš

Třináct různých autorů v povídkách a příbězích ze staré Prahy.více


Devatero pohádekDevatero pohádekK. Čapek

Pohádky v této knize - Velká kočičí pohádka, Pohádka psí, Pohádka ptačí, První loupežnická pohádka, Pohádka vodnická, Druhá loupežnická pohádka, Pohádka tulácká, Velká policejní pohádka, Pohádka pošťácká a Velká pohádka doktorská - patří me...více


Od člověka k člověku IOd člověka k člověku IK. Čapek

Chronologicky uspořádaný a v podstatě vyčerpávající přehled článků, glos, sloupků, úvah a studií, v nichž se Karel Čapek na stránkách novin vyjadřoval o jevech každodenního života, o společenském dění, mezilidských vztazích, národním životě...více


Marsyas, čili, Na okraj literaturyMarsyas, čili, Na okraj literaturyK. Čapek

Soubor studií a causerií o slovesném umění, které vznikalo na periférii vysoké umělecké literatury a většinou v lidové anonymitě. Kniha se zabývá v přitažlivém, typicky čapkovskěm vypravěčském stylu anekdotou, lidovým humorem, příslovím, pr...více


S kamerou a za volantem třemi díly světaS kamerou a za volantem třemi díly světaF. A. Elstner

Vzpomínky z dálkových jízd v malých československých automobilech /1932 a 1938 a po válce/ .více


Česká katolická literatura 1918–1945Česká katolická literatura 1918–1945M. C. Putna

Druhý svazek rozsáhlé souhrnné práce je prvním literárně-historickým dílem svého druhu u nás. Čtivou esejistickou formou autor mapuje a vykládá českou katolickou literaturu v době první a druhé republiky a za nacistické okupace. Obsáhle zde...více


Napříč rovníkovou AmerikouNapříč rovníkovou AmerikouE. S. Vráz

Autor knihy podnikl svou výpravu koncem 19. století na trase z Venezuely proti proudu Orinoka až do Peru. Navštívil mnoho indiánských kmenů, o jejichž životě shromáždil cenný materiál, který čtenářům předkládá.více


Gabra a Málinka: Povedené dcerkyGabra a Málinka: Povedené dcerkyA. Kutinová

První díl knižní série Amálie Kutinové-Tauberové o sestrách Gabře a Málince. Stejně jako ostatní díly série je založen na autobiografickém vyprávění o dospívání autorky: „Málinka“ je sama autorka a „Gabra“ její starší sestra Gabriela, oprot...více


Gabra a Málinka ve městěGabra a Málinka ve městěA. Kutinová

Druhý díl knižní série Amálie Kutinové-Tauberové o sestrách Gabře a Málince. Pokračování příběhů Gabry a Málinky, ve kterém se ze Štítného odstěhovaly kvůli studiu do Valašského Meziříčí. III. vydání.více


Gabra a Málinka se učí latinskyGabra a Málinka se učí latinskyA. Kutinová

Gabra a Málinka se učí latinsky je třetí díl knižní série Amálie Kutinové-Tauberové o sestrách Gabře a Málince. Poprvé vyšel v roce 1937, v novějších vydáních byl spojen se čtvrtým dílem (Gabra a Málinka v čarovné zemi). Stejně jako ostatní...více


Gabra a Málinka v čarovné zemiGabra a Málinka v čarovné zemiA. Kutinová

Čtvrtý díl knižní série Amálie Kutinové-Tauberové o Gabře a Málince, nerozlučných sestrách z Valašska. Poprvé tato kniha vyšla v roce 1938, v novějších vydáních byla spojena s předchozím dílem (Gabra a Málinka se učí latinsky), na který těs...více


Gabra a Málinka: GalánečkyGabra a Málinka: GalánečkyA. Kutinová

Pátý díl knižní série Amálie Kutinové-Tauberové o sestrách Gabře a Málince. Vrátily se z prázdnin, které prožily na Kopaninách, v Čarovné zemi, a už to nejsou holčičky, které si hrály u Járku. Už jsou z nich slečny. IV. vydání...více


Gabra a Málinka v PrazeGabra a Málinka v PrazeA. Kutinová

Šestý díl knižní série Amálie Kutinové-Tauberové o sestrách Gabře a Málince. Stejně jako ostatní díly série je založen na autobiografickém vyprávění o dospívání autorky: „Málinka“ je sama autorka a „Gabra“ její starší sestra Gabriela....více


Ve stínu fašismuVe stínu fašismuJ. Čapek

Jako předloha pro publikaci posloužila kniha Dějiny zblízka, kterou vydal v roce 1949 František Borový. Obsahovala výběr politických satirických kreseb, vycházejících před 2. světovou válkou v Lidových novinách. Ve stínu fašismu je jedním z...více


Jak ty mně, tak já toběJak ty mně, tak já toběE. Berg

Pětadvacet let po maturitě se opět setkávají někdejší nerozlučné kamarádky tzv. Trio fatal. Eva, šťastná žena v domácnosti a zasloužilá matka, Beatrix, atraktivní marketingová manažerka, a Kateřina, nadějná politička. Takhle úspěšně se jeví...více


Čas ujmutý i podvázanýČas ujmutý i podvázanýR. Ulman

Výbor z drobných děl, textů a básní, které publikovali studenti jednoho pražského gymnázia ve svém studentském časopisu.více


PašeráciPašeráciF. Sauer (pseudonym)

Bývalý zámečník, melouchář, pašerák cukerinu za starého Rakouska - ve prospěch anarchistické "věci", revolucionář ze 14. a 28. října, prodavač knih a spolunakladatel "Švejka", autor autobiografického "Franty Habána ...více


Pro pět ran blázna králePro pět ran blázna králeK. Šiktanc

V tomto básnickém cyklu se Karel Šiktanc nechává volně inspirovat postavou Karla Hynka Máchy, který se silou své osobnosti staví proti všemu konformnímu a konvenčnímu. I Šiktanc si plně uvědomuje, že svými postoji a tvorbou musí čelit apati...více


Tragický pocit životaTragický pocit životaM. d. Unamuno

Meditace španělského filozofa na téma smyslu lidského života, umění a náboženství.více


VincentVincentA. Posavec

Vincent je tajemný měsíční elf a obratný zabiják, o jehož služby mají zájem nejrůznější mocní ve velké elfí říši. Setkáním s mladičkou horkokrevnou elfkou však začíná jeho nová a nečekaná cesta... Vlastním nákladem vydaný fantasy román je p...více


MedvědMedvědA. P. Čechov

Jednoaktová komedie ruského klasika o osudovém setkání nerudného statkáře a jeho půvabné dlužnice.více


Stěhování dušíStěhování dušíJ. Topol

Monodrama Josefa Topola, jehož hrdinka prochází bolestnou bilancí vlastního života. Stárnoucí žena se ve svém monologu obrací jednak k někdejšímu milenci, jehož dopisy z emigrace v ní udržují skomírající naději, že se brzy, jednou, odstěhu...více


BlechaBlechaN. S. Leskov

Humoristická povídka o dovednosti a vlastenectví ruských lidí. Vypráví o tom, jak Angličané cara Alexandra I. udivovali všelijakými vymoženostmi a jak jej nejvíc omráčili konstrukcí miniaturní ocelové blechy na pružné natahovací pero. Car o...více


Junáci na Otavě - Příhody z prázdninové osady junákůJunáci na Otavě - Příhody z prázdninové osady junákůJ. Pavel

Příhody z prázdninové osady junáků u řeky Otava.více


Čím se liší tato nocČím se liší tato nocI. Dousková

V povídkovém souboru Čím se liší tato noc představuje autorka devět zšeřelých, baladicky laděných příběhů. Ačkoli se odehrávají v neobvykle širokém časovém rozpětí — od úsvitu našeho letopočtu až po sedmdesátá léta minulého století — jsou d...více


TemnoTemnoA. Jirásek

Klasické dílo české literatury detailně líčí dramatické období vrcholící protireformační moci ve 20. letech 18. století v Praze a na Skalce u Opočna.více


Bleší trhBleší trhJ. Kratochvil

Nemíním psát memoáry, ač už jsem v tom věku. Je mi to vzdálené, ba protivné, stejně jako psaní poezie, příliš osobní a příliš důvěrné. Dokážu jen parodie básní, a dokázal bych snad i parodii na své memoáry, ale ta je koneckonců rozptýlena v...více


Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydletInzerát na dům, ve kterém už nechci bydletB. Hrabal

Knížka sedmi povídek (Kafkárna, Divní lidé, Anděl, Ingot a ingoti, Zrada zrcadel, Prokopnutý buben, Krásná Poldi), o níž říká autor sám, že „je konstatováním jisté situace, která se nazývá 'obdobím kultu osobnosti'“. Zdůrazňuje, že v ní nel...více


A já pořád kdo to tlučeA já pořád kdo to tlučeR. Denemarková

Jurodivý, groteskně napínavý příběh jedné vraždy a osudového propojení muže a ženy, utopených v pochybnostech samoty, se mohl odehrát kdekoliv. Prostředí divadla však otevírá jedinečný prostor pro hlubší vášně i hysterie, v němž navíc jedno...více


Decimy / Poslední rok (2. verze)Decimy / Poslední rok (2. verze)M. Reiner

Znovu zde vycházejí Decimy tak, jak vyšly v Torstu. Nad rámec pražského vydání jsem zařadil pět dosud nepublikovaných decim, které pocházejí ze stejné doby, pouze se nehodily do kompozice sbírky. Naopak Poslední rok (kniha datem vzniku star...více


Tání chůzeTání chůzeM. Reiner

Kniha Tání chůze je čtvrtou básnickou sbírkou nakladatele, spisovatele a známého provokatéra, který se o rozruch v literární obci postaral už těsně před vydáním nejnovějšího opusu svým pamfletickým manifestem Neoklasicismus. Pouhých 24 básn...více


Lucka, Maceška a jáLucka, Maceška a jáM. Reiner

Po své prozaické prvotině Lázně se Martin Reiner po letech autorsky znovu vrací k próze. Kdyby se do knih vkládaly také jejich příběhy líčící cestu, jakou dílo prošlo od početí až k finále, v případě prózy Lucka, Maceška a já by to bylo čte...více


Odrostlá blízkostOdrostlá blízkostV. Fischerová

Nálož poezie po třicet let života udržovaná těsně pod kritickou hodnotou nezadržitelně explodovala v roce 1985, kdy autorka napsala svoji stěžejní knihu Zádušní básně za Pavla Buksu. Česká literární veřejnost zalapala po dechu. Odrostlá blí...více


Hra pro čtyři ruceHra pro čtyři ruceJ. Němec

Prozaická prvotina Jana Němce Hra pro čtyři ruce obsahuje devět povídek. Na první pohled by se mohlo zdát, že pocházejí od různých autorů. Žádná se nepodobá jiné. Ten fakt ovšem nesvědčí o rozpadavém stylu, ale o Němcově nápaditosti. Prostř...více


Rok perelRok perelZ. Brabcová

Jmenuje se Lucie a bude ji čtyřicet. Je redaktorkou nejmenovaného časopisu. Je matkou osmnáctileté dcery. Je spokojenou manželkou, ochotnou sousedkou. Je... Až do okamžiku, kdy jí náhlá vášeň, pozdně objevená sexuální orientace rozbije témě...více


StropyStropyZ. Brabcová

Vnitřní drama nové prózy Zuzany Brabcové Stropy se odehrává v psychiatrické léčebně; „detox“ se stává místem exponovaných mezilidských vztahů, místem trýznivých otázek i odpovědí na životní traumata, do nichž vstupuje vnější svět jako znepo...více


Případy doktora DvořákaPřípady doktora DvořákaJ. Cimický

V poutavém vyprávění řeší lékař-psychiatr a kapitán bezpečnosti krizové situace lidí, vyvolané osobními problémy a duševními poruchami, i těžké zločiny jedinců, jež se ocitli na šikmé ploše života. více


Doktor Kott přemítáDoktor Kott přemítáI. Dousková

Prozaická kniha o nedokonalosti mezilidských vztahů sestává z dvanácti samostatných textů, takže může evokovat jakýsi celoroční povídkový kalendář na téma manželství, rodina, mezilidské vztahy.více


První obrázkyPrvní obrázkyO. Mikulášek

více


Bratrstvo I - Bitva u LučenceBratrstvo I - Bitva u LučenceA. Jirásek

Do zemanské rodiny Koziců se z bitev ve službách Jana Jiskry vrátil nejstarší syn, Janko. Přivezl si velkou kořist, a tak láká svého nejmladšího bratra, Ondrejka, a další pány ze sousedství, aby se na příští výpravu vydali s ním. Starý otec...více


Bratrstvo II. - MáriaBratrstvo II. - MáriaA. Jirásek

Mária Lengyelová, zrádná Maďarka, vše co vyzvěděla na Talafúsovi z Ostrova poví Huňaovi. Korunovaný král Ladislav se ujal vlády. Jiskrova úloha na Slovensku se blíží ke konci.více


Bratrstvo III. - ŽebráciBratrstvo III. - ŽebráciA. Jirásek

Po trilogii Mezi proudy, líčící vznik a počátky husitství a po proti všem, podávajícím vrchol síly a slávy husitství, vzniká Bratrstvo jako třetí část (Husitský král vznik až později) Jiráskovy husitské epopeje. Část podávající pád a závěr ...více


Příběh o baziliškoviPříběh o baziliškoviV. Kahuda

Příběh o baziliškovi je vlastně takový usměvavý hněv mířící až někam k těm padesátým letům, protože já jsem tehdy na Hradě, kde jsem pracoval, potkával takové ty staré kádry, které tam odložili. A to, co z nich šlo, to byla Heydrichova nute...více


Sbohem, SokrateSbohem, SokrateJ. Topol

Hra, napsaná v roce 1976, v době "bezčasí" po sovětské okupaci Československa a před vznikem Charty 77, je portrétem stárnoucího umělce, sochaře Žaka, jehož padesáté narozeniny se stávají příležitostí k setkání přátel a známých. Ž...více


Ztracený rájZtracený rájJ. Milton

Ztracený ráj je považován za jedno z nejvýznamnějších literárních děl napsaných v angličtině. Jedná se o rozsáhlou, dvanáct knih čítající, epickou báseň Johna Miltona psanou v blankversu – nerýmovaném verši o pěti jambických stopách. Pří...více


Doupě latinářůDoupě latinářůI. Wernisch

Sežrané spisy (Die ausgewühlten Schriften) Bizarní, zdánlivě prozaická kniha: gnómické texty s hrdinným Bedřichem či dehonestovanými velikány českých duchovních dějin mají svou čirostí, dokonalou mírou slov a nakonec i svým zaměřením k p...více


Plachý milionář přicházíPlachý milionář přicházíM. Reiner

Vtipné, mírně provokativní fejetony, které autor publikoval v několika různých periodikách v letech 2006-2008. Autor psal zpočátku fejetony zcela tradičního typu, krátká zamyšlení nad rozličnými každodenními tématy, později však pro ně v...více


ProlukyProlukyB. Hrabal

Třetí díl volné autobiografické trilogie Svatby v domě, Vita nuova a Proluky. Spatřily světlo světa koncem sedmdesátých let dvacátého století, tedy v době, kdy spisovatel - až na výjimky - nesměl ve své vlasti oficiálně publikovat (ve stejn...více


Vita nuovaVita nuovaB. Hrabal

Navazuje na Svatby v domě. -- Druhá část Hrabalovy autobiografické trilogie, která obsahuje sumu spisovatelových životních zkušeností a vydává jasné svědectví o jeho originálním umění.více


Svatby v doměSvatby v doměB. Hrabal

První stránky Hrabalovy autobiografické trilogie Svatby v domě, Vita nuova a Proluky spatřily světlo světa koncem sedmdesátých let dvacátého století, tedy v době, kdy spisovatel až na výjimky nesměl ve své vlasti oficiálně publikovat (ve st...více


ProudyProudyV. Kahuda

Mladý muž opouští břehy svého na prožitky bohatého a imaginací naplněného mládí a vstupuje do proudu zkušeností bolavého středního věku a dospělosti. Barvité zážitky, reflexe, ale hlavně existenciální úvahy muže, který dlouho nekonvenčním ...více


Technologie dubnového večera - Příběh o baziliškoviTechnologie dubnového večera - Příběh o baziliškoviV. Kahuda

Novela Technologie dubnového večera je vystavěna na principu hospodského dialogu, v němž se se stejnou intenzitou snoubí zdánlivě obyčejné a všední životní peripetie s tzv. velkými dějinami.více


UtopírUtopírM. Topinka

První básnická sbírka mladého autora zahrnuje vyzrálé rýmované i volné verše s náměty přírodní poezie a častým motivem smrti, pohřbu, hrobu a lidského tělesného zániku. Formálně jde o poezii založenou na řeči, na slově, jeho sémantickém výz...více


ZtřeštěnecZtřeštěnec. Molière (pseudonym)

Ztřeštěnec -zamilovaný mladík Lelio, který svými ztřeštěnými kousky hatí plány svého sluhy, splnit přání svého pána.více


Proslýchá seProslýchá seI. Wernisch

Básnická sbírka, jejíž první vydání z roku 1996 z knihkupeckých pultů vymizelo již dávno, vychází nyní v druhém vydání. Kniha vznikla během Wernischova ročního „berlínského“ pobytu a je mimořádně pečlivě komponovaná. Vedle receptů již osvěd...více


Veliká láskaVeliká láskaJ. Kainar

V knize Veliká láska dal Josef Kainar sbohem své básnické minulosti a bez výhrad přešel na frontu bojové poesie socialistické. Nemalou oporou byl mu při tom V. Majakovskij, ale Kainar je natolik silná básnická individualita, že umí jeho vli...více


Medvědí tanecMedvědí tanecI. Dousková

Irena Dousková napsala svůj nejlepší román o posledních měsících života enfant terrible české literatury Jaroslava Haška. V roce 1922 se nemocný Hašek uchýlil do Lipnice. Ještě v něm dřímá někdejší vtipálek a provokatér, který se uměl králo...více


Vedle mne jste všichni jenom básníciVedle mne jste všichni jenom básníciM. Topinka

Zlomky a skici k Jeanu Arthurovi Rimbaudovi. Nesmírně čtivý životopis francouzského «prokletého básníka» J. A. Rimbauda překvapí nepříliš známými skutečnostmi z posledních let básníkova života. Autorem Rimbaudova životopisu je významný souč...více


Případ pro MaigretaPřípad pro MaigretaJ. Cimický

Komisař Herblot platí za detektivní eso Paříže a případy, které vyšetřoval, se dají počítat na stovky. Tentokrát stojí před případem mrtvé majitelky nemovitostí, kterou naleznou v jejím obchodě. Hlavním podezřelým je přitom její synovec, kt...více


Pekařova noční nůšePekařova noční nůšeI. Wernisch

Sbírka básní, textů a úryvků originálního českého mystifikátora, specialisty na německou literaturu a objevitele nových děl a skutečností. Bravurní balancování na hranici tvarů mezi básní, veršováním, bajkami, glosami, memoáry vytváří pestr...více


Buďte v obraze

Až vydáme další článek s přehledem nových eknih zdarma ke stažení, pošleme vám o tom e-mail - více zde.

Komentáře (7)

Nerevanin
včera

škoda, že díla pánů Čermáka, Sgalla a Daneše nejdou stáhnout v pdf

vanda2007
předevčírem

Škoda, Jirásek Bratrstvo II, III mi nejde stáhnout.

Efča.M
04. prosince

Mně bylo hned divný, že je tam ta Ellen Berg. :))

opice1956
04. prosince

Rovněž tak "Blecha" ... Stáhne se stejnojmenná kniha ("Blecha"), ale od jiného autora...

Krista.Leonka
04. prosince

Ta kniha od Ellen Berg - Jak ty mně, tak já tobě - odkazuje na jinou e-knihu po stažení.

Peršanka
02. prosince

No, lákavý a nadějný soubor. Koukolík třeba :)... to než proberu, bude jaro.

smardice
02. prosince

Tento soubor eknih zdarma pro mě byl největším knižním přínosem. Stahla jsem si nejen A.Kutinovou, ale i J.Cimického, A.Jiráska, R.Denemarkovou,K.Čapka a v neposlední řadě E.Berg.