Ze života hmyzu

Ze života hmyzu https://www.databazeknih.cz/img/books/30_/30541/bmid_ze-zivota-hmyzu-zyo-30541.jpg 4 541 46

Ve hře Ze života hmyzu Čapkové formou volně na sebe navazujících obrazů rozvíjejí výjevy, v nichž vystupují jednotlivé hmyzí druhy, personifikující takové mravní pojmy jako lakota, ctnost, sobectví... Jednotlivými obrazy prochází postava Tuláka, člověka s velkou životní zkušeností a zralostí, který od pasivního pozorování postupně začíná do hmyzího života aktivně zasahovat. Je protikladem onomu světu kořistníků a zároveň nese význam přirozenosti koloběhu života jako volání po lidskostí naplněném životě tváří v tvář smrti.... celý text

Přidat komentář

moonell
15.12.2023 3 z 5

Možná jsem ji přečetla moc mravenčím tempem a něco mi uniklo. Jsem si tím poměrně jistá.

Lenka2533
18.08.2023 4 z 5

Moc zajímavý nápad na hru. Ukazovat lidstvo v hmyzím světě je originální. Docela mě to bavilo, možná se k tomu v budoucnu vrátím. Ale pořád mám oblíbenější hry.


tereza5844
16.03.2023 4 z 5

Četla jsem k maturitě před několika lety. Nebylo to tak plynulé a lehké čtení jako například Matka či Bílá nemoc, ale promyšlené to je. Líbí se mi, jak oba dva Čapkové přemýšlí a jak na říši hmyzu popisují lidskou společnost.

Hani77
01.01.2023 4 z 5

Kdysi jsem viděla hru a ta se mi moc líbila. V psané podobě byly pasáže, které byly poutavé, člověk v hmyzu krásně viděl lidskou společnost, a některé pasáže mě bavily méně. Ale jako celek se mi dílo líbí.

VeDny
13.12.2022 5 z 5

Velmi svižné drama o bytí. Nejvíce mě bavila část s jepicemi, nejméně pak s mravenci, přesto každý hmyzí druh otevíral důležité myšlenky. Odnáším si z toho uvědomění, jak je vše pomíjivé, jak jsou lidé vůči celku malí a zanedbatelní, zaslepení nebo až "naprogramováni" pudy či okolím. Navzdory hmyzímu světu jsou příběhy velmi kruté a protkány filozofickými postřehy. Závěr mě docela překvapil, nabralo to dost temný směr...dvě varianty konců byly netradičním zakončením.

"KUKLA:
V bolesti zrození
puká mé vězení.
Nevídané a neslýchané
se skutkem stane.
Já budu!"

lubtich
17.11.2022 4 z 5

Jen pár poznámek:
Morální neduhy, které Čapkové v této hře zobrazují, se nejeví odsouzeníhodně okamžitě – ona odpudivost se vyjeví až po určitém čase. Jednotlivé hmyzí postavy totiž své sobectví obhajují ve jménu vyšších ideálů: dvojice chrobáků jako by naplňovala ideál práce, pár cvrčků se mohou jevit jako vzorné tradiční rodina, mravenci úpěnlivě horují za celek... dokonce i lidský pedant zaštiťuje zabíjení hmyzu zájmem poznání, byť jde o prostou sběratelskou vášeň. V tomhle ohledu se mi jeví ty morální nedostatky ještě děsivěji, jako by je nešlo jen tak prohlédnout, jako by se nenápadně včlenily do všednosti našich životů...
Postava Tuláka provádějící nás celým dramatem prochází značnou proměnou. Představuje se jako již otrkaný, dříve aktivní člověk, který se dnes na svět dívá rezignovaně a apaticky. "Já nechci nikoho napravovat. Ani hmyz, ani člověka. Já se jen dívám." – tak zní jedna část Tulákova repliky v předehře. Jo, zpočátku tohle poněkud splňuje, reaguje spíše apaticky a ironicky, ale postupně se začíná projevovat čím dál expresivně, což ústí až k zuřivému zašlápnutí žlutého mravence. Vzhledem k dvojitém konci těžko říci, zdali je vůbec nějak možné se vyrovnat s lidským sobectvím – možná ne, možná je člověk semlet koloběhem života, možná naopak ano, možná lze nalézt soužití ve skromnosti, které je v každém někde tajně ukryto.
Čapkové některé rysy vyhrocují skrz řečová specifika – zadrhávání, zdvojování sykavek, koktání, šišlání; drsný rozkazy, poťouchlý chichtání, škodolibý prozpěvování, úlisný zdrobněliny, ohraný fráze; ale i velká škála od hovorové češtiny přes nářečí po latinské názvy – to všechno nedodává jen hrozivosti, ale rozrůzňuje to i jednotlivé charaktery, kteří jako by se nemohly než minout.
Je to poněkud kverulantské drama, ale co by ne, ono si to to veškeré pachtění a mamonění zřejmě zasluhuje.

Clythie: Jaký zdar?
Otakar: Rým na Otakar, haha! Dobrý, že?
Viktor: Tak zvaný mužský.
Otakar: Hahaha, to bych řekl, že mužský! Ó!
Clythie: Viktore, udělejte nějaký mužský rým.
Viktor: Proč?
Clythie: Abyste jednou udělal něco mužského.
Otakar: Lásky žár. Mužský rým na Otakar, hahaha!
Iris: Vy máte ohromný talent, Otakare. Proč vlastně nepíšete básně?
Otakar: Já? Hm hm! Jaké?
Iris: O lásce. Já zbožňuji poezii.
Otakar: Bujný tvar.
Iris: Který tvar? Koho tím myslíte?
Otakar: Hahaha, rým!
(s. 24-25)

Lenka4
26.10.2022 4 z 5

V podstatě velice depresivní hra evokující slova Karly Hynka Máchy „Hledám lidi, mém jak ve snu žili, bez srdce však larvy najdu jen.“

TaťkaMF
19.10.2022 5 z 5

Klasika, nadčasovost, genialita. Bratři Čapkové mě asi nikdy neomrzí. Je neskutečné, jak i po sto letech dokáže jejich dílo zasáhnout a pohnout "moderní" lidskou myslí.

Pog
27.07.2022 5 z 5

Vtipná a svižná alegorická hra bratří Čapků. Četla se dobře, ostatně jako všechny Čapkovy hry.

Booky84
03.07.2022 4 z 5

Skvělé, čtivé a rozhodně nadčasové dílo.

Báry-34w
28.06.2021 4 z 5

Ze života hmyzu je jednoduše hodně dobré. Velmi úderné a zároveň jakýmsi způsobem pěkné. Podobně jako většina dramat se dá i toto přečíst poměrně rychle. Ačkoli je všeobecně známa ta základní myšlenka, jsou ty dějové minizvraty ne očividné. A po přečtení následuje dost hluboké zamyšlení. Silně doporučuji!

jprst
04.05.2021 5 z 5

Ten čas opravdu letí, tuhle divadelní hru jsem četl při přípravě na maturitu, což je již více než 50 let (no to je děs). Od té doby jsem ji zažil i jako divadelní představení, patří mezi ty, na které nezapomínám.

saki5411
22.03.2021 3 z 5

Skvělý pohled na současnou společnost perfektně zasaženy do života hmyzu.

JulianaH.
29.12.2020 4 z 5

Je těžké nesouhlasit s hlavní myšlenkou hry (jak říkají autoři, „morality“), protože jde spíš o konstatování než o názor: některé z lidských věcí jsou nepěkné, a přece na životě cosi je.
Ačkoli jsme my lidé snobští, mělce krutí, estétští a přelétaví jako Motýli; nebo hmotařští a buržujsky omezení jako Chrobáci; nebo nás papínkovský sentiment vůči rodině nutí být brutální ke všem cizím tak jako Lumka; nebo jsme titěrně domáčtí jako Cvrčci. Ačkoli snaha být nadosobní může ústit v „kolektivní sobectví“ Mravenců (Fr. Buriánek) a jejich demagogii, kde nezáleží na jedinci a na životě. A dokonce ačkoli to nejkrásnější a nejlidštější, duch, je pomíjivé jako Jepice.

JEPICE:
„… Co jsme jiného
my, z nejjemnějších látek utkané,
než myšlenky a duše stvoření?
Jsme průsvitné! Jsme bez tíhy a zmaru!
Jsme život sám! Jak jiskry z boží výhně
jsme vytryskly a velebíme –“ (padá mrtva)

Přesto bratři Čapkové vidí hodnotu v životě, jaký prostě je, v práci a v lidství. Opakuji: těžko s tím nesouhlasit. Ale ani tak se dílko nezařadilo mezi moje nejoblíbenější Karlovy (+ Josefovy) práce. Má trefné aforismy a první jednání se mi líbilo, jenže to jaksi není ono. Ovšem něčím se začít musí... a jednou přijde „Bílá nemoc“.

tittanie
19.07.2020

Bratři Čapkovi patří k mým oblíbeným autorům. Tohle dílo bylo úžasné. Jako vždy geniální. Nadčasové. Báječné.

Elevant
18.05.2020 5 z 5

Podle mého je Ze života hmyzu jedno z nejlepších dramat od bratří Čapků. Skvělá alegorie, tentokrát s použitím hmyzu místo mloků, robotů nebo epidemií. Já rád hmyz, taky mám rád Čapky, takže se jaksi dalo očekávat, že se mi hra bude líbit.
Hned na první stránce mne zaujal nečekaně květnatý styl, hravý s občasnou slovní hříčkou. První dějství mi dokonce připomělo hry od Oscara Wildea. Taková salónní komedie, hravá, trochu štiplavá. S motýli v hlavní roli. V dalším dějství se setkáme s výčtem lidských charakterů v broučí podobě, přes materialistické chrobáky, bezohledného lumčíka, parazita až po velikášskou kuklu. Ve třetím dějství vystupují mravenci válečníci - zde se očividně vyřádil Čapkův vnitřní humanista. Čapkové zde explicitně popisují nesmyslnost války a celé toto dějství je pojato značně absurdně, zdálo se mi, že se občas blíží absurdnímu divadlu.
Epilog s jepicemi se nese v odlišném duchu, hmyzí metafora tu spočívá přímo v tom, že jepice vedou velmi krátký život, a na postavy dopadá existenční tíseň pramenící z pomíjivosti.

TheMelorry
29.04.2020 3 z 5

Zajímavě pojatá přirozená povaha člověka, připodobněná k jednotlivým členům hmyzí říše. Ze začátku jsem měla problém se začíst, ale nakonec mě dílo přeci jen chytlo (hlavně druhá část: Kořistníci). Dílo má hodně co nabídnout, ne tak příběhem, jako spíše hlubším podprahovým význam.

andrea7191
19.02.2020 2 z 5

Musím říct, že když jsem před lety četla v rámci povinné četby, nelíbila se mi. Nedávno jsem na knihu narazila u babičky v knihovně a s pocitem vyspělosti a jiného chápání jsem jí otevřela, ale pocity z knihy zůstaly stále stejné.

MilanCFC
16.10.2019 5 z 5

Skvělé, vtipné, pravdivé, vlastně i smutné, a znovu skvělé. Část s chrobáky naprosto bezchybná. Ale lze čekat něco jiného, když víte, kdo za tímto dílem stojí?

Lilda
16.06.2019 4 z 5

Tento příběh byl opravdu vtipný. Oceňuji nadčasovost a skvělou znalost hmyzu propojenou s charakterem lidí, což dohromady vytvořilo úžasnou komedii plnou překvapivých zvratů. Doporučuji.

Štítky knihy

rozhlasové zpracování

Autoři knihy

Josef Čapek
česká, 1887 - 1945
Karel Čapek
česká, 1890 - 1938

Kniha Ze života hmyzu je v

Právě čtených4x
Přečtených895x
Čtenářské výzvě96x
Doporučených22x
Knihotéce115x
Chystám se číst110x
Chci si koupit17x
dalších seznamech7x