koupit eknihy

Karel Hynek Mácha

česká, 1810 - 1836koupit eknihy

Nahrávám...

Populární knihy

/ všechny knihy
Pouť krkonošskáBásně a dramatické zlomky... a jen země je máUltimátní básník u bran absolutnaJasná noc mne vzhůru vábí...

Autor

Významný představitel českého romantického básnictví a jeden z největších českých básníků, právem je pokládán za zakladatele moderní české poezie. Narodil se roku 1810 v Praze na Újezdě. Otec byl mlynářský pomocník, matka pocházela z muzikantské rodiny a syn po ní zdědil hudební vnímav... celý životopis(zdroj: ld.johanesville.net)

Komentáře (6)

Přidat komentář
jan7118
12. května

Srovnání geniality Karla Hynka Máchy s průměrností většiny obrozeneckých literátů nás přivádí k zjištění, že zatímco Máchův Máj byl přeložen nejen do němčiny, ale také do polštiny (již roku 1855!), z Tylových her nebyla s velkou pravděpodobností do jakéhokoli cizího jazyka přeložena ani JEDINÁ. Rovněž básničky Čelakovského, Chmelenského nebyly přeloženy. Srovnáme li Máchovu poezii s těmito vlasteneckými rýmovačkami, pochopíme, že cizí překladatele zajímal Mácha ne svým vlasteneckým založením, ale proto, že jeho tvorba se vřazovala do soudobé romantické literární vlny ( Puškin, Lermontov, Heine, Byron, Mickiewicz). Jak velmi správně podotýká uživatel marvan00, Mácha by se s velkou pravděpodobností prosadil i v německy psané literatuře. Mácha svým čilým stykem se zahraniční literaturou poznal ještě jiné myšlenkové světy, než domácí vlastenci. Cizí překladatele potom Mácha zajímal jako představitel české romantické básnické školy, souměřitelné se soudobým evropským vývojem. Zatímco pokud nějaký překladatel nahlédl do Tylovy hry, zjevila se mu postava dudáka, vlastenecké promluvy o krásné české zemi atd. a jelikož tam chyběly hodnoty, které najdeme v soudobé zahraniční literatuře, jako je romantická láska, souboje hrdinů a romantické opěvování přírody, cítil se nenasycen do té míry, že by mu překlad takové hry, nesouměřitené s básnickou školou německou či francouzskou připadal jako mrhání časem. Tyl, to je nutno zdůraznit, je významný autor NA LOKÁLNÍ ÚROVNI. Při četbě jeho her se nám vůbec nezdá že by byly špatné, naopak, tyto hry dokonale splňují předpoklad národní vlastenecké hry, ale nedostatek romantického citu a spontánnějšího vyjádření mimo škrobené vlastenecké fráze. Ostatně není bez významu fakt, že Máj ve své době pochopil Karel Sabina, který později (1866) napsal text k českému hitu ve světě, Smetanově Prodané nevěstě. Můžeme si povšimnout, že v textu Prodané nevěsty není ani slova o nějaké českosti, ale dialogy mají takovou živost a úroveň souměřitelnou s texty jiných světových komických oper, například Mozarta, či Rossiniho , že strhly k překladu do mnoha jazyků. Z tohoto pohledu stavím proti trojici Tyl-Čelakovský-Chmelenský trojici Mácha-Sabina-Smetana, jako příklad vlastenčící fráze, byť nepochybně upřímné proti horoucímu vlastenectví, které je tak vnitřně opravdové, že nepotřebuje užívat adjektiva český a přece ráz země svého původu připomíná všude na světě.

mcleod
15. ledna

Jak nejlépe popsat romantickou rozervanost? "Na tváři lehký smích. Hluboký v srdci žal." Cítíte také tu sílu? Karel Hynek Mácha je pro mě naprosto neohrozitelnou ikonou romantismu i mého vlastního života. Nejen v českém, ale i ve světovém měřítku představuje to stylově nejlepší a pocitově nejsilnější z tehdejší poezie. Jak daleko za ním jsou velikáni angličtí i němečtí. Jeho postupně se rozvíjející talent, který byl bohužel přerušen v největším rozkvětu, se koncentruje v básni Máj, která je pro mě nedotknutelným pokladem lidské tvorby. Sám sebe totiž považuji za rozervaného romantika, což mi přináší radost a netušené kouzlo světa a života smíchané tím prazvláštním romantickým způsobem se zaujetím pro smutek, zkázu a marnost lidského konání. Vidím v tom krásu života a světa, ale zároveň své největší neštěstí. Karel Hynek Mácha by jistě rozuměl. Já zase plně rozumím jeho pocitům vyjádřeným tak krásnými verši...

"Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou
spěchá ku cíli, než červánky pohynou?
Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj,
jak zajde za onou v obzoru skalinou,
nikdy - ach, nikdy! To budoucí život můj.
Kdo srdci takému utěchy jaké dá?
Bez konce láska je! - Zklamánať láska má!"

marvan00
20.11.2014

Z národněbuditelského kýče ční Mácha jako intelektuální monument a svým způsobem předznamenává osud českého národa, současnost nevyjímaje. Na rozdíl od soudobých patetických buditelů byl Mácha vzdělaný i talentovaný a velmi sebevědomý, hodnotově orientovaný na tehdejší okcidentální (západní) kulturu. V tom se právě rozcházel s národněbuditelskými trpaslíky, kteří blouznili o kozáckém koni pijícím z Vltavy (což se jim bohužel splnilo). Vnucuje se tak úvaha, nakolik to nepřijetí Máchy ve své době souviselo s jeho nepochopením a nakolik v tom byla přirozená nevraživost neschopných vůči talentovanému. S trochou jedovatosti lze podotknout, že drtivá část národních obrozenců mohla něco znamenat pouze na malém českém písečku, zatímco Mácha by se jako umělec nejspíš prosadil i v německy psané literatuře. Mácha se ale na začátku kariéry rozhodl pro češtinu, přestože němčinu rovněž zvažoval. Není právě tohle projev pravého vlastenectví? No, odměny se mu dostalo vpravdě po česku, holt našinec to neumí jinak. Ani po téměř dvoustech letech se tu nic nemění. Mácha je opravdu nadčasový, v mnoha ohledech.

Marčullkas
24.01.2014

Náš přední autor nezapomenutelné básnické sbírky.
Moc se mi líbí i sbírka o Lotě.

Lauralex
02.01.2013

Pan Mácha je neskutečná osobnost, která mi šíleně imponuje. Není jiného autora, kterýho bych tak obdivovala a o kterýho bych se tak zajímala. Kdyby to šlo, požadovala bych jeho oživení, nebo se s nim moct aspoň na pár minut setkat.
No a Máj, to je taky věc - úžasná věc - sama o sobě. Báseň, kterou si budu pamatovat do konce života (ne teda celou, ale notnou část ano) a občas, když jsem ve velkym stresu nebo jen tak přemejšlim, začnu si jí v hlavě přeřikávat. A ne, nemyslim si, že bych byla blázen.

Pan Mácha je PAN AUTOR.

Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
Bez konce láska je! - Zklamánať láska má!

WEIL
18.08.2011

Dožil se pouze 26 let a patřil k nejtalentovanějším básníků i literátům nejen své doby.

Kdyby už nic jiného nenapsal, jen Máj, tak to stojí za to.

Život si zkrátil podobně jako jiní, třeba V. Hrabě.

Moc se mi líbí film F. Vláčila - Mág, v kterém jsou hlavní body jeho života ve filmových obrazech.