O směřování katecheze v dnešní době

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Národní text pro směřování katecheze ve Francii a principy její organizace. Publikace O směřování katecheze v dnešní době obsahuje dva texty francouzských biskupů z roku 2005, v kterých jsou popsány nejdůležitější pastorační výzvy a především perspektivy současné katecheze. Situace církve v Čechách a na Moravě je velmi podobná situaci ve Francii. Tam i tady církev hlásá evangelium v pluralistické společnosti, v níž se mění povědomí o křesťanských hodnotách, vazba lidí na církev, výchova v rodině a ve škole, nebo jistoty, pochybnosti a hodnotový žebříček. Lidé však nepřestávají hledat pravdu a smysl života. Přibývá těch, kdo se s Kristem setkávají až v dospělosti a chtějí žít z jeho poselství. Tradiční katecheze v rámci školní výuky sice i nadále plní svou funkci, ale sama už nestačí. Katecheze se děje na více místech a více způsoby. Je proto třeba, aby se velmi pružně přizpůsobovala těm, jimž je určena. Autoři dokumentu doporučují vhodně propojit základní katechetické přístupy, to znamená katechezi podle místa a společenství, v němž žijeme (rodina, školní prostředí atd.), s katechezí podle liturgického roku (průběžně čerpající z bohatství Božího slova, společného slavení svátostí a kořenů křesťanské kultury) a katechezí, která je přípravou na přijetí svátostí. Publikace je určena především těm, kdo mají odpovědnost za katechezi: kněžím, jáhnům a katechetům pracující s dětmi, s dospívajícími, se snoubenci, s dospělými katechumeny, s lidmi handicapovanými nebo žijícími na okraji společnosti. Jejími adresáty však jsou i členové církevních hnutí a křesťanských společenství, pracovníci diecézních katechetických středisek a v neposlední řadě studenti a vyučující teologických oborů, především pastorální teologie, pedagogiky náboženské výchovy a katechetiky....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/14_/140540/o-smerovani-katecheze-v-dnesni-dobe-140540.jpg 51
Žánr:
Duchovní literatura, Náboženství

Vydáno: , Karmelitánské nakladatelství
Originální název:

Conférence des évêques de France: texte national pour l’orientation de la catéchèse en France et principes d’organisatio, 2006


více info...
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha O směřování katecheze v dnešní době

denpek
20.02.2013

Skvělé francouzské zkušenosti - nám mnohem bližší než slovenské, rakouské, polské a německé...
To by měl pozorně číst každý, kdo je volán ke křesťanské výchově a evangelizaci v naší vlasti!