katecheze

štítky

62 knih


Kompendium Katechismu katolické církve 81% Kompendium Katechismu katolické církve 2006, kolektiv autorů

Kompendium Katechismu katolické církve je stručná a srozumitelná příručka katolické víry a morálky – jakési základní křesťanské vademecum. Může pomoci jak lidem věřícím, tak těm, kdo ve víře v Krista teprve začínají hled... více


Proč chodíme do kostela? 90% Proč chodíme do kostela? 2013, Jan Sokol

S chozením do kostela je to dnes ještě o něco těžší než s chozením do školy. Nepříjemné povinnosti totiž člověk lépe snáší, když ví, že to tak mají všichni. Všechny děti musí chodit do školy, všichni musíme platit daně a... více


Katechetika 67% Katechetika 2008, Ludvík Dřímal

V této knize autoři předkládají čtenáři první podrobný manuál fundamentální katechetiky v českém jazyce. Jejich záměrem je reagovat na akutní potřebu odborné učebnice, která by fundovaně předkládala problematiku katechez... více
Dary Ducha 92% Dary Ducha 2016, papež František (p)

Texty sedmi podnětných katechezí papeže Františka, které zazněly postupně při generálních audiencích roku 2014 v Římě. Jeho podání může být k užitku nejen novým biřmovancům, ale všem, kdo chtějí hlouběji poznat Ducha Sva... více


Svatý Augustin – Promluvy o modlitbě Páně 95% Svatý Augustin – Promluvy o modlitbě Páně 2019, Aurelius Augustinus

Sedmý svazek edice Patristika obsahuje pět promluv svatého Augustina o modlitbě Otče náš. (Poslední promluva byla objevena teprve nedávno a ohledně Augustinova autorství panují jisté pochybnosti.) Jedná se o promluvy, kt... více


Poklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímání 90% Poklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímání 2012, Jan Twardowski

Známý polský kněz a literát přibližuje dětem tajemství eucharistie pomocí zajímavých příběhů a citlivě jim tak pomáhá vstoupit do svátostného života. Navazuje na milost svátosti křtu a zdůrazňuje, co je potřebné, aby člo... více


Víra pro těžké časy 60% Víra pro těžké časy 2005, Reinhard Bonnke

Evangelista vysvětluje, že víra je jako elektrické vedení, které přináší moc do našeho života. více


Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka 93% Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka 2019, Radek Tichý

Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Kněz Radek k nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo církevních otců, otázky k zamyšlení a osobní modlitbu. Knížka poslouží všem, kt... více


Jak přijmout Boží zázrak 67% Jak přijmout Boží zázrak 2004, Reinhard Bonnke

Možná největší překážkou k tomu, abychom přijali realitu zázraků je naše neschopnost porozumět Boží moci. Zázraky jsou podmíněny Božím Slovem, vírou a poslušností. Pokud bude tato trojí podmínka splněna, dojde k zázrakům... více


Události ze života víry 80% Události ze života víry 2012, Michal Altrichter

Odpovědi k otázkám. Máme alergii na fráze, mluvíme-li o víře? Jak mělce často třeba vyslovujeme slovo radost! Text se pokouší formou otázek a odpovědí, které někdy již v terénu zazněly, vynést na povrch jednu z takový... více


Manželství - cesta k Bohu 60% Manželství - cesta k Bohu 2010, Henri Caffarel

Osobitý a poutavý způsob katecheze otce Henriho Caffarela (1903–1996) zve čtenáře k poznání a praktikování manželské lásky, která se na své cestě k Bohu nechává zdokonalovat, obohacovat a proměňovat Láskou. Otec Caffarel... více


Z Deníčku svaté Faustyny 90% Z Deníčku svaté Faustyny 2016, Kateřina Lachmanová

Citáty z publikace sestry Faustyny Kowalské Deníček – Boží milosrdenství v mé duši (KNA 2008) vybrala a sestavila Kateřina Lachmanová. více


Modlitba Otčenáš 90% Modlitba Otčenáš 2019, papež František (p)

V této publikaci předkládáme cyklus veřejných katechezí papeže Františka na téma modlitby Otčenáš. Jde o dílko útlé, ale obsahem velmi hutné. Z textu je zřejmé, že papeži Františkovi na tématu záleží a byl by rád, aby za... více


Alfa pro mládež - Příručka vedoucího 60% Alfa pro mládež - Příručka vedoucího 2012, Matt Costley

Skvělý nástroj pro evangelizaci mládeže. Podrobná příručka postihuje specifika kurzu pro mládež a přináší mnoho podnětů, které pomohu dynamice a pestrosti setkání,včetně her k tématům, webových odkazů na krátké ukázky... více


Ta hvězda naděje pro mne i tebe je 60% Ta hvězda naděje pro mne i tebe je 2003, Pavla Edita Herciková

Podněty ke katechezi v adventní době / překlad Eliška Chudomelová ; český text podle německého originálu zpracovaly Eva Muroňová, Pavla Edita Herciková. Přeloženo a upraveno z řady Religionspädagogische Praxis : Handr... více


Dospívání 40% Dospívání 2005, Ladislav Simajchl

Příprava na biřmování, ale nejen pro biřmovance. Krátká zamyšlení o tématech a hodnotách, které mladé zajímají. více


Hledání lásky 60% Hledání lásky 1991, Josef Janšta

Katechetické povídky pro děti od 8 - 14 let. více


Jak hovořit o víře 80% Jak hovořit o víře 2005, Ladislav Simajchl

Pomocník, jak vést rozhovor o víře s druhými. více


O směřování katecheze v dnešní době 100% O směřování katecheze v dnešní době 2008, neznámý - neuveden

Národní text pro směřování katecheze ve Francii a principy její organizace. Publikace O směřování katecheze v dnešní době obsahuje dva texty francouzských biskupů z roku 2005, v kterých jsou popsány nejdůležitější pas... více


Jistota spasení 100% Jistota spasení 2004, Reinhard Bonnke

První a nejdůležitější otázkou, s níž se musí vypořádat každý věřící, je vědět, že jsme spaseni. více


Svatý Jan Chrysostomos – Křestní katecheze 80% Svatý Jan Chrysostomos – Křestní katecheze 2020, Ioannés Chrysostomos

Dvanáct křestních katechezí svatého Jana Chrysostoma (Zlatoústého), jednoho z nejplodnějších církevních otců, nás uvádí do tajemství křtu. Díky zápalu a vytříbenému jazyku autora si můžeme zpřítomnit atmosféru tehdejších... více


Společně objevujeme víru 0% Společně objevujeme víru 2004, Eva Muroňová

Metodika a pracovní listy k výuce náboženské výchovy pro 6. třídu ZŠ. více


Neděle Zmrtvýchvstání Páně 0% Neděle Zmrtvýchvstání Páně 2014, Marie Nedbalová

Sada velikonočních misálků obsahuje pět misálků k pěti hlavním obřadům Svatého týdne a šestou knížku s praktickým návodem pro rodiče a katechety, jak s misálky pracovat, na co děti upozornit, co zdůraznit, co je typické ... více


Nebraňte dětem přicházet IV. 0% Nebraňte dětem přicházet IV. 2010, Jana Zehnalová

Katecheze dětí při bohoslužbě. Postavy Starého zákona. Jednotlivé oddíly lze využít jako katechetickou homilii při mši svaté s dětmi v chrámovém prostoru, případně pro katechezi dětí, která probíhá v odděleném prostor... více


Společně vytváříme Boží království 0% Společně vytváříme Boží království 2004, Eva Muroňová

Pracovní listy náboženské výchovy pro 5. třídu ZŠ -- Metodika k pracovním listům náboženské výchovy pro 5. třídu ZŠ. 80-903287-6-8 (pracovní listy : volné listy v obálce), 80-903287-7-6 (metodika : kroužková vazba). ... více


Efektivní a citlivá evangelizace 0% Efektivní a citlivá evangelizace 2005, Laurence Singlehurst

Proces setby, žně a uchování / Jestliže je evangelium skutečně dobrá zpráva, proč jej přijímá tak málo lidí? Laurence Singlehurst odkrývá ve své praktické a vtipné knize překvapivý pohled na evangelizaci. Zbavuje tento t... více


Naplnil se čas 0% Naplnil se čas 2011, Eva Muroňová

Metodika ke katechezím v adventní a vánoční době. Český text Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel, ilustrace a obrazy Karolína Marková. V publikaci najdete praktické náměty k době adventní a vánoční, ale také ke svátku Uveden... více


Nebraňte dětem přicházet I. 0% Nebraňte dětem přicházet I. 2006, Jana Zehnalová

Nedělní cyklus C (od začátku školního roku), celý nedělní cyklus A. Podněty pro dětské katecheze při bohoslužbě. Návrh promluv vychází vždy z nedělního čtení a evangelia, je koncipován přibližně pro děti středního ško... více


Poznáváme Boží lásku 0% Poznáváme Boží lásku 2004, Eva Muroňová

Pracovní listy náboženské výchovy pro 2. třídu ZŠ -- Metodika k pracovním listům náboženské výchovy pro 2. třídu ZŠ. 80-903287-2-5 (pracovní listy : volné listy v obálce), 80-903287-3-3 (metodika : kroužková vazba). ... více


Neboj se, jen věř! 0% Neboj se, jen věř! 2002, Jan Balík

Biblické katecheze a svátost smíření pro mladé lidi. Kniha obsahuje několik témat, která P. Balík v minulých letech probíral s mladými lidmi. Většinou tento materiál používal při katechezích pro animátory skupin mládeže.... více


Nebraňte dětem přicházet II. 0% Nebraňte dětem přicházet II. 2012, Jana Zehnalová

Nedělní cyklus A (od začátku školního roku), celý nedělní cyklus B. Podněty pro dětské katecheze při bohoslužbě. Návrh promluv vychází vždy z nedělního čtení a evangelia, je koncipován přibližně pro děti středního ško... více


Průvodce křesťana k duchovnímu růstu 0% Průvodce křesťana k duchovnímu růstu 2008, William MacDonald

Tento kurz navazuje na předchozí. Obsahuje rozumné a praktické rady pro mladého věřícího. Zahrnuje témata jako uctívání, učení se Písma zpaměti, tichý čas a ovoce Ducha. Dotýká se také například těchto otázek: Padl jsem,... více


Nebraňte dětem přicházet III. 0% Nebraňte dětem přicházet III. 2009, Jana Zehnalová

Katecheze dětí při bohoslužbě. Nedělní cyklus B (od začátku školního roku), celý nedělní cyklus C, dodatky. více


Svatý Mikuláš - Člověk plný Boží lásky - Slavíme svátek svatého Mikuláše 0% Svatý Mikuláš - Člověk plný Boží lásky - Slavíme svátek svatého Mikuláše 2007, Klaus Gräske

Sešitek obsahuje náměty ke společné oslavě svátku svatého Mikuláše s dětmi v mateřské škole, ve škole, či ve farnosti, tak aby vyniklo jeho původní křesťanské poselství. Sešitek má čtyři části. První část je věnována teo... více


Biblické symboly - Inspirace ke katechezím pro děti 0% Biblické symboly - Inspirace ke katechezím pro děti 2015, Václav Trmač

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Nebraňte dětem přicházet V. 0% Nebraňte dětem přicházet V. 2012, Jana Zehnalová

Katecheze dětí při bohoslužbě. Postavy Nového zákona. více


Jsem s tebou 0% Jsem s tebou 2004, Hana Baránková

Pracovní listy náboženské výchovy pro 1. třídu ZŠ -- Metodika k pracovním listům náboženské výchovy pro 1. třídu ZŠ. 978-80-903287-0-9 (pracovní listy : dotisk : volné listy v obálce), 80-903287-0-9 (pracovní listy :... více


Zelený čtvrtek 0% Zelený čtvrtek 2014, Marie Nedbalová

Sada velikonočních misálků obsahuje pět misálků k pěti hlavním obřadům Svatého týdne a šestou knížku s praktickým návodem pro rodiče a katechety, jak s misálky pracovat, na co děti upozornit, co zdůraznit, co je typické ... více


S tebou na cestě 0% S tebou na cestě 2004, Eva Muroňová

Pracovní listy náboženské výchovy pro 4. třídu ZŠ -- Metodika k pracovním listům náboženské výchovy pro 4. třídu ZŠ. 80-903287-4-1 (pracovní listy : volné listy v obálce), 80-903287-5-X (metodika : kroužková vazba). ... více


Velký pátek 0% Velký pátek 2014, Marie Nedbalová

Sada velikonočních misálků obsahuje pět misálků k pěti hlavním obřadům Svatého týdne a šestou knížku s praktickým návodem pro rodiče a katechety, jak s misálky pracovat, na co děti upozornit, co zdůraznit, co je typické ... více