katecheze

štítky

61 knih


Kompendium Katechismu katolické církveKompendium Katechismu katolické církve2006, kolektiv autorů

Kompendium Katechismu katolické církve je stručná a srozumitelná příručka katolické víry a morálky – jakési základní křesťanské vademecum. Může pomoci jak lidem věřícím, tak těm, kdo ve víře v Krista teprve začínají hled... více


Proč chodíme do kostela?Proč chodíme do kostela?2013, Jan Sokol

S chozením do kostela je to dnes ještě o něco těžší než s chozením do školy. Nepříjemné povinnosti totiž člověk lépe snáší, když ví, že to tak mají všichni. Všechny děti musí chodit do školy, všichni musíme platit daně a... více


KatechetikaKatechetika2008, Ludvík Dřímal

V této knize autoři předkládají čtenáři první podrobný manuál fundamentální katechetiky v českém jazyce. Jejich záměrem je reagovat na akutní potřebu odborné učebnice, která by fundovaně předkládala problematiku katechez... více
Dary DuchaDary Ducha2016, p. František (pseudonym)

Texty sedmi podnětných katechezí papeže Františka, které zazněly postupně při generálních audiencích roku 2014 v Římě. Jeho podání může být k užitku nejen novým biřmovancům, ale všem, kdo chtějí hlouběji poznat Ducha Sva... více


Svatý Augustin – Promluvy o modlitbě PáněSvatý Augustin – Promluvy o modlitbě Páně2019, Aurelius Augustinus

Sedmý svazek edice Patristika obsahuje pět promluv svatého Augustina o modlitbě Otče náš. (Poslední promluva byla objevena teprve nedávno a ohledně Augustinova autorství panují jisté pochybnosti.) Jedná se o promluvy, kt... více


Poklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímáníPoklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímání2012, Jan Twardowski

Známý polský kněz a literát přibližuje dětem tajemství eucharistie pomocí zajímavých příběhů a citlivě jim tak pomáhá vstoupit do svátostného života. Navazuje na milost svátosti křtu a zdůrazňuje, co je potřebné, aby člo... více


Víra pro těžké časyVíra pro těžké časy2005, Reinhard Bonnke

Evangelista vysvětluje, že víra je jako elektrické vedení, které přináší moc do našeho života. více


Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže FrantiškaTvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka2019, Radek Tichý

Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Kněz Radek k nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo církevních otců, otázky k zamyšlení a osobní modlitbu. Knížka poslouží všem, kt... více


Jak přijmout Boží zázrakJak přijmout Boží zázrak2004, Reinhard Bonnke

Možná největší překážkou k tomu, abychom přijali realitu zázraků je naše neschopnost porozumět Boží moci. Zázraky jsou podmíněny Božím Slovem, vírou a poslušností. Pokud bude tato trojí podmínka splněna, dojde k zázrakům... více


Z Deníčku svaté FaustynyZ Deníčku svaté Faustyny2016, Kateřina Lachmanová

Citáty z publikace sestry Faustyny Kowalské Deníček – Boží milosrdenství v mé duši (KNA 2008) vybrala a sestavila Kateřina Lachmanová. více


O směřování katecheze v dnešní doběO směřování katecheze v dnešní době2008, neznámý, neuveden

Národní text pro směřování katecheze ve Francii a principy její organizace. Publikace O směřování katecheze v dnešní době obsahuje dva texty francouzských biskupů z roku 2005, v kterých jsou popsány nejdůležitější pas... více


Události ze života víryUdálosti ze života víry2012, Michal Altrichter

Odpovědi k otázkám. Máme alergii na fráze, mluvíme-li o víře? Jak mělce často třeba vyslovujeme slovo radost! Text se pokouší formou otázek a odpovědí, které někdy již v terénu zazněly, vynést na povrch jednu z takový... více


Manželství - cesta k BohuManželství - cesta k Bohu2010, Henri Caffarel

Osobitý a poutavý způsob katecheze otce Henriho Caffarela (1903–1996) zve čtenáře k poznání a praktikování manželské lásky, která se na své cestě k Bohu nechává zdokonalovat, obohacovat a proměňovat Láskou. Otec Caffarel... více


Alfa pro mládež - Příručka vedoucíhoAlfa pro mládež - Příručka vedoucího2012, Matt Costley

Skvělý nástroj pro evangelizaci mládeže. Podrobná příručka postihuje specifika kurzu pro mládež a přináší mnoho podnětů, které pomohu dynamice a pestrosti setkání,včetně her k tématům, webových odkazů na krátké ukázky... více


Hledání láskyHledání lásky1991, Josef Janšta

Katechetické povídky pro děti od 8 - 14 let. více


1