Boje o trůny (1588–1626)

Boje o trůny (1588–1626) https://www.databazeknih.cz/img/books/37_/371201/bmid_boje-o-truny-16U-371201.jpg 5 21 4

Bitvy a osudy válečníků II. 1588 - 1626. Druhý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Války pro víru i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy. Zahrnuje čtvrt století bojů před vypuknutím Třicetileté války 1618–1648 s boji Jindřicha IV. o trůn francouzský, Zikmunda III. Vasy o švédský a prostřednictvím vpádu pasovských i Rudolfa II. o trůn český, těžiště ale spočívá v tzv. České válce, rozpoutané v květnu 1618 vyhozením císařských místodržících z oken Pražského hradu. Stavovské povstání sledujeme skrze tři protichůdné postavy hlavních aktérů tohoto zápasu, prostřednictvím císařského generalissima Buquoye, stavovského generállajtnanta Thurna a žoldnéřského dobrodruha Mansfelda. Z pohledu hrabat Buquoye a Thurna se v knize odehrává i osudová bitva na Bílé hoře, k níž se přidávají zážitky z této války a dojmy z jezdeckého útoku z pera mladého hraběte Anhalta.... celý text

Přidat komentář

Richie1
17.04.2023 5 z 5

V dalším díle autor skvěle popisuje bouřlivé období válek Jindřicha IV. ve Francii (tohle období mám velmi rád už od dob četby Merleho ságy o Petru ze Sioraku), dále války Zikmunda III. Vasy a také našeho Rudolfa II. (vpád Pasovských) včetně počátku třicetileté války - pražská defenestrace, stavovské povstání a osudová bitva na Bílé Hoře. Bylo nesmírně zajímavé číst o osudech vojevůdců té doby, např. žoldnéřského dobrodruha Mansfelda. Rovněž popis bitvy na Bílé Hoře je z pera Jiřího Kovaříka brilantní.
Knihu jsem četl dlouho, ale užíval jsem si každý řádek. 95%

Hor89
13.12.2022 4 z 5

Druhý díl Bitvev a osudů válečníků, je velice čtivý a zaměřuje se hlavně na začátek Třicetileté války. Knize by ale nevadilo menší prokrácení - některé události se v knize opakují - jen z pohledu jiných postav (hlavně bitva na Bílé hoře zabírající skoro 100 stran). I přesto jde o velice dobrou historickou knihy - hlavně kapitoly hraběte Mansfelda a Jindřicha IV.


sarkafarka1900
06.08.2022 5 z 5

Čtivé, zajímavé. Přečetl jsem jedním dechem už před delší dobou a tehdy to bylo za pět hvězdiček. Po přečtení dalších dílů řady, kde se od IV. dílu objevují problémy (zřejmě kvůli "kadenci", kterou autor při psaní knih nasadil), jsem před napsáním komentáře k této knize první tři díly prolistoval a připomněl si některé kapitoly. A skutečně, v prvních třech dílech řady se ty problémy s plánky, osnovou atd. v podstatě neobjevují. I plánky vytvořené na základě dobových materiálů jsou většinou ještě srozumitelné a dost plánků je načrtnuto nově. Je pravda, že i zde by se jako příloha hodila časová osa obsahující i další významné události, aby byl obsah knihy zasazen do širších souvislostí. Takže možná trochu nadsazuji, ale přesto nechávám 5 hvězdiček.

braunerova
07.05.2018 4 z 5

Jako už poněkolikáté, J.K. představuje historii o dost jinou, než jakou nás učili na hodinách dějepisu. Převrátil naruby moje představy o stavovském povstání a jeho aktérech, třeba o Thurnovi. Bitvě na Bílé hoře věnoval autor 90 stránek, což i na mě bylo moc.

"V též době zatlačili vítězní císařští poslední vzdorující obránce k jižní zdi oboru Hvězda, odkud nebylo úniku ... Svědectví o posledním boji v pasti, který svedli ne Moravané, ale většinou němečtí žoldnéři, naverbovaní moravskými stavy, a Rakušané, chybí, o to víc je ale zmínek o mrtvolách nakupených na sebe těsně u zdi. Přežili jen nemnozí, mezi nimi jejich velitel hrabě Heinrich von Schlick."