Třicetiletá válka (1618–1648)

Třicetiletá válka (1618–1648) https://www.databazeknih.cz/img/books/38_/385049/bmid_tricetileta-valka-hHN-385049.jpg 5 22 4

Bitvy a osudy válečníků III. 1618–1648 Třetí svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Války pro víru i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy a obsahově do značné míry také na díl druhý, nazvaný Boje o trůny. V něm začal bitvou na Bílé hoře (i skrze osudy tří hlavních protagonistů tzv. České války 1618–1620, Buquoye, Thurna a Mansfelda) třicetiletý evropský konflikt. Třicetiletá válka pokračuje slavným obléháním Bredy a La Rochelle, líčí životní osudy císařského generalissima Tillyho, jedné z nejbarvitějších osobností té doby, nepomíjí vyplenění Magdeburku a přes bitvu u Breitenfeldu dospívá k Valdštejnem podstoupené bitvě u Lützenu, v níž padl švédský král Gustav II. Adolf. Pokračuje „bitvou dvou Ferdinandů“, klíčovou porážkou Švédů u Nördlingenu, francouzským vstupem do války a bitvou u Rocroi, která se stala labutí písní španělských tercios. Nakonec se vrací do Čech k bitvě u Jankova, nejkrvavějšímu střetu a největší bitvě závěru Třicetileté války 1618–1648.... celý text

Přidat komentář

Richie1
02.05.2023 5 z 5

Třetí díl válečnické série popisuje bitvy a válečníky v Třicetileté válce. Bylo to období veskrze válečné, téměř celá Evropa byla do do bojů zapojena. Jména vojevůdců jako Tilly, Valdštejn, Gustav II. Adolf nebo Torstensson ožívají z pera Kovaříka a my můžeme sledovat jejich tažení a bitvy, které rozhodovaly mocenské zápasy králů a států. Skvělé popisy bitev jsou u Kovaříka už tradiční, čte se to skoro jako román. Byť jsem opět četl knihu déle, cca půl roku, bavila mě a těšil jsem se na každou stránku. 90%

Hor89
14.12.2022 5 z 5

Třetí díl Bitev a osudů válečníků je jeden z nejlepších v sérii (společně s Americkou revolucí). Albrecht z Valdštejna a Gustav II. Adolf sice mohli dostat více prostoru, ale autor se rozhodl zaměřit na méně známé postavy Třicetileté války. Nejzajímavější části jsou Tillyho miniživotopis, bitva u Lützenu, obléhání Bredy a hlavně bitva u Rocroi.


sarkafarka1900
06.08.2022 5 z 5

Čtivé, zajímavé. Přečetl jsem jedním dechem už před delší dobou a tehdy to bylo za pět hvězdiček. Po přečtení dalších dílů řady, kde se od IV. dílu objevují problémy (zřejmě kvůli "kadenci", kterou autor při psaní knih nasadil), jsem před napsáním komentáře k této knize první tři díly prolistoval a připomněl si některé kapitoly. A skutečně, v prvních třech dílech řady se ty problémy s plánky, osnovou atd. v podstatě neobjevují. I plánky vytvořené na základě dobových materiálů jsou většinou ještě srozumitelné a dost plánků je načrtnuto nově. Je pravda, že i zde by se jako příloha hodila časová osa obsahující i další významné události, aby byl obsah knihy zasazen do širších souvislostí. Takže možná trochu nadsazuji, ale přesto nechávám 5 hvězdiček.

braunerova
12.08.2018 5 z 5

Příběhy o Spinolovi, Tillym a Valdštejnovi byly skvělé. Navíc historie v podání J.K. je vždy plná překvapení. Třeba rub a líc jedné bitvy - krásně ustrojení důstojníci na slavném obraze Kapitulace Bredy od Diega Velazqueze a vyprávění španělského žoldnéře o téže události z faktografického románu Bredské slunce od Artura Pérez-Reverta:

"My, věrná a odolná infanterie, ta stará tercia, která odvedla špinavou práci v podkopech a kaponiérách, vylézala za noci jen v košilích ze zákopů, ohněm a sekyrami bořila hráz u Sevenbergu, bila se o mlýn Ruyter a před fortem Terheyden v hadrech s otlučenými zbraněmi, bojovala pokrytá boláky, nemocná, zbědovaná, ta pěchota byla jen potravou pro kanóny a věčnou ozdobou v pozadí jiného Španělska, toho, co je plné krajek a reverencí ..."