stavovské povstání 1618-1620

štítky

11 knih

Staroměstská exekuceStaroměstská exekuce1985, Josef Petráň

Druhé rozšířené vydání publikace z doby císaře Rudolfa. Známý historik líčí průběh popravy 27 českých pánů na pražském Staroměstském náměstí r. 1621 a provádí i rekonstrukci stěžejních událostí, které k ní vedly, včetně ... více


Staroměstská poprava českých pánů a měšťanůStaroměstská poprava českých pánů a měšťanů2009, Vladimír Liška

Kniha se zabývá příčinami a průběhem českého stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618–1621. Autor se věnuje především dramatickým okolnostem vedoucím k bělohorské tragédii i popravám vůdců stavovského protihab... více


Boje o trůnyBoje o trůny2018, Jiří Kovařík

Bitvy a osudy válečníků II. 1588 - 1626. Druhý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Války pro víru i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy. Zahrnuje čtvrt století bojů před vypuknutím Třicetileté války 16... více
Matyášův mečMatyášův meč1971, Miloš Václav Kratochvíl

Román o vůdci povstaleckých stavovských vojsk, kterým byl Matyáš Thurn, "rodem z Tyrol, jazykem Němec a pozemskými statky - a tím i stavovskou příslušností - český šlechtic", účasten. Autor sleduje svého hr... více


Falcký mýtusFalcký mýtus2004, Jaroslav Miller

Podtitul: Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii. Krátké období vlády českého krále Fridrich V. Falckého představuje nejen zlomový okamžik české minulosti, třicetileté války a dějin reformace, ale v... více


Ve víru třicetileté války: politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v Zemích české korunyVe víru třicetileté války: politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v Zemích české koruny2011, Pavel Balcárek

Ve víru třicetileté války přibližuje ve 14 kapitolách osudy čelních osobností Čech, Moravy a Slezska té doby. Jsou mezi nimi politikové, renegáti, kondotiéři, rebelové i mučedníci, usilující o moc, bohatství a udržení sv... více


Cesta do ČechCesta do Čech1977, Fynes Moryson

Kniha čerpá z autorovy cesty z Anglie do Čech a je obrazem vztahu mladého muže renesanční doby k Čechám a Moravě. Z angl. orig. vybral a přeložil Alois Bejblík; verše J. Taylora přeložil G. Francl a A. Bejblík . Dosl... více


Šľachtický rod Séčiovcov. Mária Séčiová – Muránska VenušaŠľachtický rod Séčiovcov. Mária Séčiová – Muránska Venuša2008, Pavol Hlodák

Najnovšia kniha Ing. Pavla Hlodáka, ktorá vyšla koncom uplynulého roku Šľachtický rod Séčiovcov, Mária Séčiová – Muránska Venuša sa zaoberá dejinami rodu Séčiovcov. Podrobne opisuje život a skutky významných jej členov v... více


Horo Bílá - horo kletá!Horo Bílá - horo kletá!2020, * antologie

Povídky z bělohorské doby. Porážka na Bílé hoře 8. listopadu 1620 znamenala konec českého stavovského povstání. Jako určující mezník českých dějin rezonovala bitva v paměti následujících století, ale teprve obrození a... více


Pomsta 1.dílPomsta 1.díl1927, Emanuel Zítek

Román popisuje období před 2.pražskou defenestrací až po popravu 27 českých pánů. Tento díl začíná 19.5.1618 a popisuje události okolo stavovského sněmu 21.5.1618. více


Pomsta 2.dílPomsta 2.díl1927, Emanuel Zítek

Román popisuje období před 2.pražskou defenestrací až po popravu 27 českých pánů. Tento díl popisuje období těsně před a po 2.pražské defenestraci 23.5.1618 více