Eknihy zdarma 1075

Vyberte si z 1075 eknih zdarma ke stažení, které nám poskytla Městská knihovna v Praze.


Hlas ticha

Hlas ticha

Sedmá sbírka významného českého básníka, poprvé uveřejněná roku 1923, je především autorovou polemikou a zamyšlením nad společenským vývojem.


Zápisky z nemoci

Zápisky z nemoci

Závěrečný opus vynikajícího českého básníka první poloviny dvacátého století, který s největší pravděpodobností vznikl v průběhu roku 1944.


Pracující den

Pracující den

Básnická sbírka, pocházející z roku 1920, s níž se Josef Hora dočasně zařadil do proudu tzv. proletářské poezie.


Strom v květu

Strom v květu

Básnická sbírka Josefa Hory, poprvé publikovaná roku roku 1920, obsahuje lyrické, temperamentně napsané básně s impresionistickým zabarvením.


Otázka sociální II.

Otázka sociální II.

Masarykova kritická analýza teorie socialismu a marxismu. Pojednání z roku 1898 postihuje hlavní filozofické a sociologické slabiny těchto hnutí, zároveň se svým obsahovým zaměřením dotýká problémů, jež jsou vlastní všem tzv. moderním společnostem.


Adam stvořitel

Adam stvořitel

Divadelní alegorie bratří Čapků o lidských slabostech, marných pokusech změnit svět a postavit člověka do role Boha.


Básnické počátky - překlady

Básnické počátky - překlady

Čapkova poezie z raného tvůrčího období, doplněná překladem povídky amerického autora.


Evropan se vrací

Evropan se vrací

Dobrodružně laděný cestopis z těsně poválečných let popisuje cestu dvou kamarádů v malém autě napříč Severní i Jižní Amerikou a zpět do Evropy.


Knihovníci jako designeři

Knihovníci jako designeři

Publikace se snaží prostřednictvím případových studií ukázat, jak funguje design služeb ve vybraných českých knihovnách. V úvodní části vysvětluje příručka širší kontext principů designového myšlení a designu služeb.


Prostě náhoda

Prostě náhoda

Sborník osmi povídek začínajících autorů fantastických žánrů, kteří se v letech 2008 až 2016 zúčastnili literárního workshopu Mistři písmen, učni slov, pořádaného Městskou knihovnou v Praze. Doplněno prologem spisovatele a recenzenta Míly Lince.


Nebožka Smrt

Nebožka Smrt

V cyklu šesti rozsáhlejších básní nazvaných "Nebožka smrt" (1963) rozehrává Karel Šiktanc kruté, avšak vizuálně působivé příběhy, v nichž hlavní úlohu představuje, jak ostatně napovídá samotný titul, smrt v nejrůznějších podobách.


Artéská studna

Artéská studna

Sbírka "Artéská studna", poprvé vydaná roku 1964, nastoluje tematiku rodové paměti, která se později objevuje i v některých dalších Šiktancových textech.


Horniny

Horniny

Soubor veršů žijícího klasika české poezie Karla Šiktance, představitele nejstarší básnické generace, obsahuje autorovy texty z let 2014-2016.;skutečností a pokouší se ji vyjádřit svým vyhraněným, vytříbeným slovem a jazykem. Ví, že v ní "skřípá zuby úzkost", neklid a tíseň. Ale i přesto básník vytrvale píše a snad i potichu věří, že i když "o bouře je v nebi i na zemi postaráno", nastanou možná i lepší časy, "poněvadž musí rozkvésti i tma".


Před padesáti lety - III. díl

Před padesáti lety - III. díl

Vzpomínky na zábavy Pražanů v 70. a 80. letech 19. století, zvláště na plesy, šibřinky, masopustní veselí, taneční školy, na zaniklé divadelní arény i na jubileum Národního divadla r. 1893, na poutě i na zásobování Prahy vodou z kašen.


Kostel v mlze

Kostel v mlze

Soubor textů českého básníka zahrnuje především existenciální témata, formálně nejčastěji zpracovaná veršem v prozodickém tvaru.;zastřené tóny.


Základy sociolingvistiky: Učební materiál pro studenty oboru Český jazyk a literatura

Základy sociolingvistiky: Učební materiál pro studenty oboru Český jazyk a literatura

Učební text přehledně shrnuje sociolingvistickou problematiku pro bakalářské studenty oboru Český jazyk a literatura.


Vdavky Nanynky Kulichovy - díl II

Vdavky Nanynky Kulichovy - díl II

Román sleduje osudy obyvatel starého pražského domu, v němž se pod jednou střechou stýká svět měšťáků a drobných řemeslníků.


Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky

Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky

Učební text zprostředkovává znalost některých důležitých lingvistických pojmů-termínů a podává přehled vybraných koncepcí jazyka a principů jeho zkoumání. Určeno pro posluchače bakalářského studia oboru český jazyk a literatura.


Aplikovaná lingvistika: Příručka pro studenty Bc. studia ČJL

Aplikovaná lingvistika: Příručka pro studenty Bc. studia ČJL

Vysokoškolská učebnice zaměřená na oblast aplikované lingvistiky.


Krajina s Ofélií

Krajina s Ofélií

Sbírka procítěné intimní lyriky je prvotinou mladé autorky, jejíž verše byly od roku 1999 pravidelně oceňovány v literární soutěži Ortenova Kutná Hora.


1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54