Vladimír Macura

česká, 1945 - 1999

Nová kniha

Šťastný věk a další studie o literatuře a kultuře dvacátého století

Šťastný věk a další studie o literatuře a kultuře dvacátého století - Vladimír Macura

Svazek přináší šest souborů studií, v nichž Macura postupně cizeloval své pojetí modernistické a socialistické kultury. První čtyři oddíly obsahují práce o svět... detail knihy

Nové komentáře u autorových knih

Znamení zrodu Znamení zrodu

na počátku osmdesátých let byla Macurova literárněhistorická metoda vskutku nebývale inovativní a jeho pojetí a výklad českého národního obrození myslím zůstává stále originální i inspirativní v kapitolách Tvarosloví - Pojmosloví - Paradoxy hledá přijatelný historicko-politický a kulturně společenský narativ v rámci konstrukce naší národní sebelegitimizace a jazykové emancipace, navíc podložený objemným a značně různorodým dokumentárním materiálem doporučuju všem studentům literatury... celý text
los


Znamení zrodu Znamení zrodu

Kdyby nebylo školy, tak bych si tohle nikdy nepřečetla :D Trápila jsem se s tím dlouho, ale nakonec to vlastně asi nebylo tak hrozné? Nevím. Rozhodně jsem si z toho něco odnesla a byly tam zajímavé myšlenky a podněty, ale celé to bylo ve zbytečně dlouhých větách a nekončících souvětích, kvůli kterým jsem ztrácela pozornost.... celý text
Akléda_


Dějiny pobaltských zemí Dějiny pobaltských zemí

Rozhodně jsem si v těchto třech národech udělala alespoň trochu jasno a už je snad nebudu házet do jednoho pytle, jak k tomu má asi většina z nás tendenci. Na rozdíl od Mouraska v komentech pode mnou, mě naprosto vyhovovalo, že tři státy nebyly odděleny, a byl krásně vidět vývoj celé oblasti, protože o nějakých státech se dá mluvit až v posledních, řekněme dvou stoletích. No, neměli to klucí lehký, žijou holt na blbym místě vedle blbejch sousedů. A asi to ani lehký mít ješte nebudou. Snad ale jen maluju čerta na zeď. Zaujalo mě spousta momentů, ale jeden hlavně pro jeho absurditu. Jedná se o období čistek z roku 1941: "Červnový úder zasáhl téměř všechny vrstvy obyvatelstva od buržoazních "třídních" nepřátel, přes inteligenci až po dělnictvo. O logice deportací svědčí i to, že na seznamy podezřelých elementů se dostali i lidé udržující jakékoli kontakty se zahraničím jako např. filatelisté." A to jsem si myslela, že bezpečnější koníček už neexistuje.... celý text
VidličkaPoetika české meziválečné literatury Poetika české meziválečné literatury

sice už starší, ale výborně připravená kolektivní monografie o proměnách žánrů balada - básnický cestopis - pásmo - utopie - groteska - scénář - sebereflexivní román - kalendářní cyklus - dramatizace - psychologický román - baladická próza - sociální román - poéma... celý text
los


Slovník světových literárních děl 1 A-L Slovník světových literárních děl 1 A-L

V době svého vydání naprostá pecka, úžasný pomocník do hodin literatury, při psaní čtenářských deníků. Strašně ráda jsem si v obou dílech listovala a plánovala přečíst skoro všechny zmiňované knihy. Docela by mě zajímalo, jak by vypadal současný výběr...... celý text
gretl74